HomeAkcjeKup Caixa

Jak kupić akcje Caixa (CAIXY) w Polsce w 2022

Caixa (CAIXY)
...
24-godzinna wymiana
...
exchange
...
autor: Emmanuel Ekwomadu Aktualizowano: June 22, 2022

Dawniej Criteria CaixaCorp, CaixaBank, S.A. to hiszpańska międzynarodowa spółka świadcząca usługi finansowe. Wraz ze swoimi spółkami zależnymi świadczy usługi bankowe i finansowe — w tym ubezpieczeń, zarządzania aktywami i usług kartowych — w Hiszpanii i innych częściach świata. Bank ma siedzibę w Walencji, ale posiada biura operacyjne w Madrycie i Barcelonie. Po fuzji z Bankią w marcu 2021 r. CaixaBank stał się największym pożyczkodawcą w Hiszpanii pod względem wartości rynkowej.

Akcje banku są notowane na Bolsa de Madrid i wchodzą w skład indeksu IBEX 35. W tym przewodniku dowiesz się, w jaki sposób możesz bez obaw kupować akcje CaixaBanku i dlaczego możesz tego chcieć, biorąc pod uwagę pewne fundamentalne czynniki.

5 kroków do natychmiastowego zakupu Cryptocurrency!

 1. 1
  Odwiedź polecaną przez nas platformę, aby kupić crypto, klikając na poniższy przycisk.
 2. 2
  Wpisz dane w wymagane pola, aby utworzyć nowe konto.
 3. 3
  Zasil konto używając your preferred payment method i potwierdź swoje nowe saldo.
 4. 4
  Wybierz your favourite crypto coin i zaznacz “Zlecenie natychmiastowe/market”, aby kupić ją od razu.
 5. 5
  Wprowadź kwotę, którą chcesz kupić (zobaczysz odpowiednik w crypto) i potwierdź zlecenie!

Wszystko, co musisz wiedzieć o Caixa

Teraz poznajmy CaixaBank bardziej szczegółowo, badając jego historię, strategię biznesową i kilka innych spostrzeżeń dotyczących tej spółki.

Historia Caixa

Założona w Barcelonie w 2007 roku jako Criteria CaixaCorp firma rozpoczęła działalność jako spółka giełdowa. Pierwsza oferta publiczna Criteria CaixaCorp w 2007 r. była największą w historii w Hiszpanii. Następnie akcje zostały awansowane do indeksu IBEX 35 w styczniu 2008 r.

W 2011 roku Criteria CaixaCorp zostało przemianowane na CaixaBank, kiedy połączyło się z firmą bankowo-ubezpieczeniową La Caixa. W tym czasie większość udziałów przemysłowych Criteria została sprzedana, ale CaixaBank zachował udziały w Repsol YPF i Telefónice, a także wszystkie udziały w innych spółkach świadczących usługi finansowe.

W trzecim kwartale 2012 roku CaixaBank wchłonął Banca Cívica. W listopadzie tego samego roku zdecydował się na zakup znacjonalizowanego wówczas Banco de Valencia. Po kryzysie politycznym w Katalonii w 2017 roku bank przeniósł swoją siedzibę do Walencji. W marcu 2021 roku CaixaBank połączył się z Bankią, czyniąc CaixaBank największym bankiem w Hiszpanii.

Jaka jest strategia Caixa?

CaixaBank oferuje bankowość detaliczną, korporacyjną i instytucjonalną, a także ubezpieczenia, zarządzanie aktywami, usługi kartowe, zarządzanie gotówką i usługi rynkowe. Firma posiada również portfel aktywów nieruchomościowych oraz udziały w spółce naftowej i gazowej Repsol i spółce telekomunikacyjnej Telefónica.

Grupa CaixaBank stosuje strategię „najpierw ludzie”, co pomogło jej pozostać wiodącą grupą w bankowości detalicznej w Hiszpanii, przy jednoczesnym dalszym rozwoju usług m.in. w Portugalii. Jej strategia koncentruje się na poprawie doświadczeń klientów poprzez transformację sieci oddziałów, rozszerzanie zdalnych i cyfrowych modeli usług, wzbogacanie ekosystemu produktów i usług oraz wgląd w podróże klientów za pomocą map doświadczeń.

Jak Caixa zarabia?

Spółka zarabia na swoich uniwersalnych usługach bankowych i ubezpieczeniowych, a także na posiadanych udziałach w spółce naftowo-gazowej Repsol, spółce telekomunikacyjnej Telefónica oraz posiadanych udziałach w kilku innych instytucjach finansowych.

Za swoje komercyjne usługi bankowe zarabia pieniądze z odsetek, które pobiera za pożyczanie pieniędzy osobom fizycznym, MŚP i korporacjom. Jej spółka zależna zajmująca się bankowością inwestycyjną zarabia na opłatach pobieranych za usługi bankowości inwestycyjnej i usług doradczych, a także na działalności handlowej na rynkach finansowych. Sekcja ubezpieczeniowa banku zarabia na składkach pobieranych z ochrony ubezpieczeniowej oraz opłatach związanych z usługami zarządzania majątkiem.

Jak Caixa radziła sobie w ostatnich latach?

Akcje wahały się w górę i w dół od czasu debiutu giełdowego w 2007 roku. Ogólnie rzecz biorąc, spadają: od października 2021 r. kurs wynosił około 2,68 euro w porównaniu do 5,44 euro w 2007 r. Ich ATH w wysokości 5,66 euro w styczniu 2011 r. było tylko pojedynczym wybiciem. W istocie rzeczy zamknięcie pierwszego dnia obrotu na poziomie 5,25 EUR było najwyższą ceną zamknięcia od dnia debiutu giełdowego.

Źródło: Yahoo! Finance

Analiza fundamentalna Caixa

W przeciwieństwie do analizy technicznej, w ramach której inwestorzy wykorzystują historyczną akcję cenową do prognozowania przyszłych ruchów cenowych akcji, inwestorzy wykorzystują do oceny akcji analizę fundamentalną poprzez badanie działalności spółki, aby poznać jej kondycję finansową i rzeczywistą wartość.

Istnieje wiele czynników, które inwestorzy biorą pod uwagę, oceniając akcje przy użyciu analizy fundamentalnej, w tym te niemierzalne, takie jak zarząd spółki i osiągnięcia, ale w tym przewodniku skupimy się na mierzalnych wskaźnikach finansowych, takich jak przychody spółki, zysk na akcję, wskaźnik P/E, stopa dywidendy i przepływy pieniężne.

Przychody Caixa

Nazywany również górną linijką, przychód to kwota pieniędzy, jaką spółka zarabia na sprzedaży swoich produktów lub usług. Jest on prezentowany na górze rachunku zysków i strat spółki w raporcie kwartalnym lub rocznym lub na stronie internetowej Twojego brokera.

Wzrost przychodów rok do roku lub kwartał do kwartału pokazuje, że spółka jest w stanie osiągać rosnącą sprzedaż, co przy wszystkich warunkach bez zmian przełoży się na większe zyski. W roku podatkowym 2020 CaixaBank odnotował przychody w wysokości 9,01 miliarda euro. Oznacza to 1,1% spadek w stosunku do przychodów z 2019 roku. Rok podatkowy 2020 był trudny dla większości firm ze względu na wpływ pandemii COVID-19.

Źródło: Yahoo! Finance

Zysk na akcję Caixa

Zyski netto spółki, zwane również dochodami, to zysk pozostały po odjęciu od przychodów wszystkich kosztów prowadzenia działalności. Ale to, co jest dla Ciebie ważniejsze, to zysk na akcję (EPS), ponieważ posiadasz tylko część udziałów w spółce, a nie całą spółkę.

Aby obliczyć EPS, dzielisz łączne dochody firmy (pomniejszone o dywidendy wypłacone akcjonariuszom uprzywilejowanym) przez liczbę wyemitowanych akcji zwykłych. Nie musisz jednak samodzielnie obliczać EPS-u, ponieważ możesz go uzyskać na stronie internetowej maklerów giełdowych lub na jednej z głównych stron finansowych. Roczny EPS CaixaBanku za rok fiskalny 2020 wyniósł 0,21 EUR.

Wskaźnik P/E Caixa

Wskaźnik P/E spółki (wskaźnik ceny do zysku) porównuje cenę jej akcji do zysku na akcję. Wartość tę otrzymuje się, dzieląc aktualną cenę akcji przez roczny EPS. Biorąc pod uwagę cenę akcji CaixaBanku wynoszącą 2,635 EUR w momencie pisania tego tekstu i ich roczny EPS w wysokości 0,21 EUR za rok podatkowy 2020, wskaźnik P/E spółki wyniósłby około 12,55 (2,635/0,21).

Inwestorzy są zatem gotowi zapłacić 12,55 euro za każde euro, które spółka zarobi jako zyski. Innymi słowy, są oni gotowi czekać ponad 12 lat, aby odzyskać inwestycję z samych zarobków, zakładając, że zarobki te pozostają takie same każdego roku.

Ogólnie rzecz biorąc, wysoki wskaźnik P/E często wskazuje, że akcje są przewartościowane, ale w rzeczywistości nie ma wartości granicznych dla wskaźnika P/E. Inwestorzy często porównują go ze wskaźnikami podobnych akcji, aby zorientować się, które są wysokie, a które nie. Ponadto wskaźnik P/E nie uwzględnia wzrostu zysków, dlatego warto sprawdzić wskaźnik PEG, ponieważ daje on skorygowaną o wzrost wartość P/E.

Stopa dywidendy Caixea

Dywidendy to płatności, których spółka dokonuje na rzecz swoich akcjonariuszy jako ich udział w zyskach spółki. Płatności te mogą być realizowane kwartalnie, półrocznie lub corocznie. CaixaBank ma historię wypłacania dywidend, a za rok podatkowy 2020 wypłacił dywidendę w wysokości 0,0268 euro. Za każdym razem, gdy ogłaszane są dywidendy, cena akcji rośnie do dnia wypłaty dywidendy, a następnie spada.

Inwestorzy wykorzystują stopę dywidendy, aby dowiedzieć się, jak całkowita roczna dywidenda ma się do ceny akcji. Na przykład, biorąc pod uwagę roczną dywidendę CaixaBanku w wysokości 0,0268 euro na akcję w roku fiskalnym 2020 i cenę akcji 2,635 euro, stopa dywidendy wynosi 1,02% (0,0268/2,635). Możesz ją znaleźć wraz z innymi wskaźnikami finansowymi na stronie internetowej swojego maklera giełdowego lub na jednej z głównych stron finansowych, więc nie musisz obliczać jej samodzielnie.

Przepływy pieniężne Caixa

Przepływy pieniężne odnoszą się do sposobu, w jaki spółka generuje i wydaje środki pieniężne i ich ekwiwalenty. Są one rejestrowane na rachunku przepływów pieniężnych, który można znaleźć obok innych sprawozdań finansowych w sekcji finansowej informacji o spółce na stronie internetowej brokera lub na jednej z głównych stron finansowych, jak na poniższym obrazku:

Źródło: Yahoo! Finance

Najważniejszą wartością w rachunku przepływów pieniężnych są wolne przepływy pieniężne, ponieważ pokazują one, ile gotówki pozostało spółce po opłaceniu większych wydatków. Z powyższej grafiki wynika, że CaixaBank miał około 36,9 miliarda euro wolnych przepływów pieniężnych do końca roku podatkowego 2020. Jest to gotówka, którą spółka może wykorzystać na finansowanie ekspansji, wypłatę dywidend lub spłatę długów.

Dlaczego warto kupować akcje Caixa?

Podobnie jak większość akcji banków, akcje CaixaBanku są cykliczne, rosną i spadają zgodnie ze stanem gospodarki. Nawet w porównaniu z innymi spółkami, od momentu wejścia na giełdę, akcje notują słabe wyniki (nigdy nie zamykały się powyżej ceny otwarcia z pierwszego dnia). Mimo słabych wyników spółka ma nastawienie na wzrost i dokonuje kluczowych przejęć. Inwestuje również w aktywa niefinansowe.

Oto niektóre z powodów, dla których możesz chcieć kupić akcje CaixaBank:

 • Spółka jest innowacyjna i ma ekspansywne nastawienie;
 • Ma historię regularnych wypłat dywidend;
 • Po przejęciu Bankii, bank jest największym pożyczkodawcą w Hiszpanii.

Porada eksperta dotycząca kupowania akcji Caixa

Ruch cen akcji ma charakter cykliczny, więc lepiej kupować w momencie dołka i skorzystać na rajdzie przy kolejnym wzroście. Innymi słowy, cena tych akcji ma tendencję do wzrostu i spadku wraz z cyklem koniunkturalnym. Co więcej, kupowanie akcji taniej w niskim punkcie cyklu poprawi również Twoją stopę zwrotu z dywidendy. Tak więc, jeśli nowa huśtawka już trwa, możesz zaczekać na kolejny dołek.
- Emmanuel Ekwomadu

5 kwestii do rozważenia przed zakupem akcji Caixa

Pamiętaj, aby przed zakupem akcji rozważyć te pięć kwestii:

1. Zrozum spółkę

Rozsądne może być zainwestowanie w spółkę, którą znasz, a nawet skorzystanie z jej produktów lub usług. Ale nie jest to wystarczający powód, aby inwestować w jej akcje, jeśli nie weźmiesz pod uwagę również czynników fundamentalnych. Konieczne jest zbadanie spółki, aby zrozumieć jej model biznesowy i sposób, w jaki zarabia. Chociaż możesz skorzystać z usług bankowych CaixaBanku, a nawet polubić jego usługi, bank może tracić z roku na rok, co sprawi, że nie będzie warto inwestować w jego akcje.

2. Zrozum podstawy inwestowania

Pamiętaj, aby nauczyć się podstaw inwestowania przed wprowadzeniem pieniędzy na rynek. Pomoże to zrozumieć, jak działa rynek i co możesz zrobić, aby ochronić swój kapitał i nie wyrzucać pieniędzy w błoto. Musisz nauczyć się, jak wykonywać zlecenia i kiedy używać zlecenia limit lub market. Kolejnym aspektem jest zarządzanie ryzykiem: studiowanie technik zarządzania pieniędzmi i zarządzania ryzykiem, a także metod dywersyfikacji.

3. Ostrożnie wybierz swojego brokera

Chociaż do wyboru jest wielu maklerów giełdowych, upewnij się, że wybrany makler giełdowy jest regulowany w Twoim kraju zamieszkania. Między innymi umożliwia to skorzystanie z dowolnego programu ubezpieczeń funduszu dostępnego w Twoim kraju, takiego jak program odszkodowań za usługi finansowe (FSCS) w Wielkiej Brytanii. Inne czynniki, które należy wziąć pod uwagę przed wyborem brokera, obejmują usługi wsparcia klienta, metody płatności, opłaty transakcyjne, platformę handlową i narzędzia oraz obsługiwane typy zleceń.

4. Zdecyduj, ile chcesz zainwestować

Ważne jest, aby określić, ile chcesz zainwestować i jaki procent poświęcić na poszczególne akcje. Powinieneś także zaplanować, jak chcesz ulokować pieniądze na rynku: można zainwestować całość od razu, ale może być lepiej skalować się w odstępach, aby zmniejszyć wpływ zmienności.

Jeszcze jedno, bardzo ważne jest, aby zainwestować kwotę, którą możesz stracić, a jeśli jesteś początkującym, unikaj korzystania z dźwigni, bez względu na to, jak opłacalne wydają się akcje — dźwignia może zwiększyć zarówno Twoje zyski, jak i straty.

5. Wybierz cel swojej inwestycji

Na koniec musisz zdefiniować swój cel inwestycyjny. Jaki jest powód inwestowania? Możliwe, że chcesz zbudować fundusz na emeryturę lub zebrać pieniądze na studia dla swoich dzieci. Bez względu na powód, pamiętaj, aby zaplanować, kiedy spieniężysz swoją inwestycję. Czy to wtedy, gdy cena osiągnie określony poziom, kiedy fundamenty już się nie sprawują się dobrze, czy gdy Twoje dzieci osiągną określony wiek? Pamiętaj, aby zapisać swój plan i trzymać się go.

Konkluzja odnośnie zakupu akcji Caixa

CaixaBank, S.A. to hiszpańska międzynarodowa spółka świadcząca usługi finansowe, oferująca usługi bankowe, inwestycyjne i ubezpieczeniowe. Możesz chcieć zainwestować w ten wiodący hiszpański bank, aby cieszyć się regularnymi dochodami z wypłaty dywidendy, ale będziesz musiał tego dokonać przez międzynarodowego maklera giełdowego z dostępem do Bolsa de Madrid, gdzie notowane są akcje.

Jeśli jesteś gotowy zainwestować w akcje CaixaBanku już teraz, zarejestruj się na koncie maklera papierów wartościowych i poszukaj akcji na jego platformie. Następnie złóż zlecenie kupna, które może być zleceniem market lub limit.

Jeśli nie jesteś teraz gotowy do inwestowania, czytaj dalej inne nasze przewodniki, aby uzyskać więcej informacji na temat inwestowania. Możesz także „handlować na papierze” z kontem demo maklera giełdowego, aby dowiedzieć się, jak składać zlecenia.

Alternatywne akcje

Rolls-Royce logo
Rolls-Royce
RR
...
...
Post Italiane logo
Post Italiane
PITAF
...
...
Orange logo
Orange
ORAN
...
...
Netflix logo
Netflix
NFLX
...
...
ThyssenKrupp logo
ThyssenKrupp
TYEKF
...
...

Często zadawane pytania

 1. Przychody są często określane jako górna linijka, ponieważ są umieszczane na samej górze rachunku zysków i strat spółki. Jest to pierwsza liczba wyświetlana przed odjęciem kosztów sprzedaży w celu uzyskania zysku brutto. Kiedy przychód spółki wzrasta, mówi się, że generuje ona wzrost.

 2. Dochód netto spółki jest czasami określany jako dolna linijka, ponieważ jest to ostatnia liczba przedstawiana na rachunku zysków i strat — znajduje się w dolnym wierszu rachunku zysków i strat. Dochód netto jest osiągany po odliczeniu od przychodów wszystkich wydatków, podatków i odsetek.

 3. Wskaźnik cena/zysk do wzrostu (PEG) porównuje wskaźnik P/E spółki z jej oczekiwaną stopą wzrostu zysków. Oblicza się go dzieląc wskaźnik P/E przez tempo wzrostu zysków spółki w danym okresie. Metryka ta pomaga inwestorom uwzględniać przy wycenie akcji przyszłe perspektywy wzrostu zysków.

 4. Zlecenie market, znane również jako „zlecenie at best”, to zlecenie kupna lub sprzedaży akcji po najlepszej dostępnej cenie na rynku w danym momencie. Chociaż zlecenie rynkowe zapewnia szybką realizację transakcji, nie gwarantuje określonej ceny. Jest to więc najlepsze rozwiązanie dla tych, którzy chcą, aby ich transakcje były zrealizowane natychmiast.

 5. Po ogłoszeniu dywidendy inwestorzy spieszą się z zakupem akcji, aby zakwalifikować się do dywidendy. Stwarza to większe zapotrzebowanie na akcje. Do dnia ex-dividend spółka wyznacza w swojej księdze termin, aby ci, którzy później kupują akcje, nie mogli kwalifikować się do dywidendy. Zmniejsza to zainteresowanie akcjami, obniżając popyt.

 6. Jest to konieczne, jeśli planujesz skorzystać z krótkoterminowych wahań cen. Sama analiza fundamentalna może nie wystarczyć, ponieważ może tylko powiedzieć, czy akcje warto kupować i trzymać w dłuższej perspektywie. Zazwyczaj nie wskazuje odpowiedniego momentu na zakup akcji, jeśli horyzont czasowy wynosi 6 miesięcy lub krócej.