Home » Słowniczek » Zmienność

Zmienność

Zmienność rynku lub po prostu zmienność to termin, który wskazuje nieprzewidywalne, a czasem ostre krótkoterminowe ruchy cen papieru wartościowego. Bardziej ryzykowne aktywa są na ogół bardziej zmienne niż inne aktywa, ponieważ są mniej przewidywalne.

Ogólnie rzecz biorąc, zmienność rynku wzrasta, gdy ceny spadają i na odwrót. O ile nie istnieje pojedynczy katalizator, który nagle wymusza gwałtowny wzrost zmienności rynku, zmienność jest zwykle niska. Dzieje się tak zwłaszcza w przypadku hossy, ponieważ zwykle idą one w parze ze stosunkowo niską zmiennością.

Co więcej, zmienność rynku jest uważana za ważny wkład w kalkulację cen opcji. Analitycy używają kilku metod do oceny zmienności rynku, takich jak współczynniki beta, modele wyceny opcji i standardowe odchylenia stóp zwrotu.

Indeks zmienności Chicago Board Options Exchange (VIX) jest uważany za wskaźnik do mierzenia zmienności rynku. VIX przedstawia oczekiwania rynku dotyczące zmienności w ciągu najbliższych 30 dni. W prostych słowach, wysoki VIX sygnalizuje ryzykowny rynek, który prawdopodobnie spadnie.

Implikowana zmienność (IV) to kolejna miara szeroko stosowana przez traderów i inwestorów. IV praktycznie próbuje określić, jak niestabilny będzie rynek w przyszłości. Zmienność historyczna (HV) jest przeciwieństwem IV, ponieważ mierzy zmienność rynku w pewnym horyzoncie czasowym w przeszłości.

Wróć do naszego pełnego glosariusza.