HomeAkcjeKup akcje Apple
Zacznij handlować z eToro

Jak kupić akcje Apple (AAPL) w Polsce w 2022

Apple logo
Apple (AAPL)
...
24-godzinna wymiana
...
exchange
...

Apple jest prawdopodobnie jedną z najbardziej innowacyjnych firm ostatniej dekady, która wyrosła z producenta telefonów i komputerów PC (Mac) na giganta zainteresowanego wszystkim, od samochodów elektrycznych po sztuczną inteligencję. Apple osiąga obecnie większe zyski z usług niż ze sprzedaży iPhone'ów i zwiększyło swoją obecność w segmencie elektronicznych urządzeń przenośnych.

Wraz z każdym wprowadzeniem produktu na rynek, Apple skutecznie utrzymywało stan nienasycenia u swoich lojalnych klientów, oczekujących kolejnych przełomów i kreatywnych ulepszeń swoich urządzeń. To uczyniło Apple jedną z najcenniejszych akcji na amerykańskiej giełdzie. Jest to jedna z nielicznych akcji, które oferują wzrost i wartość, co Warren Buffett określa jako „klejnot rodzinny”.

Kup akcje Apple, dopiero po tym jak zapoznasz się z naszym przewodnikiem.

Jak kupić AAPL akcje w 5 prostych krokach

 1. 1
  Odwiedź eToro, korzystając z poniższego linku i zarejestruj się, wprowadzając swoje dane w wymaganych polach.
 2. 2
  Podaj wszystkie swoje dane osobowe i wypełnij podstawowy kwestionariusz w celach informacyjnych.
 3. 3
  Kliknij „Wpłata”, wybierz ulubioną metodę płatności i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zasilić swoje konto.
 4. 4
  Wyszukaj swoje ulubione akcje i zobacz główne statystyki. Gdy będziesz gotowy do inwestowania, kliknij „Handel”.
 5. 5
  Wprowadź kwotę, którą chcesz zainwestować i skonfiguruj swoją transakcję, aby kupić akcje.

Wszystko, co musisz wiedzieć o Apple

Przyjrzyjmy się bliżej Apple jako firmie: jej historii, strategii biznesowej, generowaniu przychodów i wynikom finansowym w ciągu ostatnich pięciu lat do 2021 roku.

Historia Apple

Firma Apple Computers, Inc. została założona 1 kwietnia 1976 roku przez Steve'a Jobsa, Steve'a Wozniaka i Ronalda Wayne'a (który narysował pierwsze logo firmy). Po 12 dniach w nowym przedsięwzięciu Wayne odsprzedał swoje udziały Jobsowi i Wozniakowi za 800 dolarów.

Firma została zarejestrowana jako Apple Computer, Inc. w styczniu 1977 roku i weszła na giełdę w 1980 roku. W 1985 roku Woźniak opuścił Apple ze względu na malejące zainteresowanie codziennym prowadzeniem firmy. Jobs z kolei zrezygnował z założenia NeXT, zabierając ze sobą kilku współpracowników Apple.

W latach dziewięćdziesiątych Apple stracił znaczny udział w rynku na rzecz tańszych komputerów z procesorem Intel, które działają na bazie systemu Microsoft Windows. Po tym, jak kierownictwu nie udało się wyprowadzić z kryzysu firmy znajdującej się w trudnej sytuacji finansowej i zmienić kształtu jej produktu, Jobs odzyskał status lidera, zostając dyrektorem generalnym we wrześniu 1997 r. po przejęciu NeXT przez Apple.

Apple szybko powróciło do rentowności po udanym wprowadzeniu na rynek iMaca i iPoda. Firma rozwinęła się poprzez przejęcie wielu firm w celu poszerzenia swojego portfolio oprogramowania. Firma została przemianowana na Apple Inc. w 2007 roku, aby odzwierciedlić jego koncentrację na elektronice użytkowej. Firma Apple wprowadziła na rynek serię iPhone'ów, które zyskały uznanie krytyków i odniosły sukces finansowy. Jest to zdecydowanie najbardziej udany produkt firmy.

Jaka jest strategia Apple?

Strategia biznesowa Apple opiera się na szerokim zróżnicowaniu produktów, integracji wertykalnej i podejściu zorientowanym na klienta. Dzięki szerokiemu portfolio produktów, Apple był w stanie zwiększyć swój udział w rynku, umożliwiając sobie tworzenie nowych nisz i docieranie do nowych klientów. Apple był również w stanie zbudować cały ekosystem wokół swoich produktów, aby dobrze ze sobą współpracowały.

Integracja wertykalna pozwala firmie samodzielnie projektować, rozwijać i produkować sprzęt i oprogramowanie. W 2020 roku Apple ogłosił, że będzie produkować swoje chipy M1 i nie będzie już korzystać z usług Intela do ich produkcji. Zmniejsza to koszty ogólne, zapewnia elastyczność w projektowaniu i zmniejsza problemy z łańcuchem dostaw, które wynikają z korzystania z usług zewnętrznej firmy do produkcji.

Jeśli chodzi o relacje z klientami i wsparcie, Apple postanowiło skoncentrować się na zapewnieniu najwyższej jakości usług swoim klientom. Specjalnie zaprojektowane sklepy Apple zapewniają usługi wsparcia, takie jak naprawy, a także pozwalają nowym klientom zapoznać się z produktami Apple przed dokonaniem zakupu, co zwiększa ich lojalność wobec marki.

W jaki sposób Apple zarabia pieniądze? 

W roku fiskalnym 2020 firma Apple wygenerowała 274,5 mld dolarów sprzedaży, w tym 57,4 mld dolarów zysku, w porównaniu do 260,2 mld dolarów ze sprzedaży i 55,3 mld dolarów zysku w roku podatkowym 2019. Jest to najwyższy wynik, jaki firma osiągnęła w jeden rok, a imponujące wyniki przełożyły się także na 2021 rok. Firma odnotowała rekordowy kwartalny zysk w wysokości 89,6 miliardów dolarów w pierwszym kwartale 2021 roku, co oznacza 54% wzrostu rok do roku.

iPhone’y nadal są głównym źródłem przychodów firmy. Produkt ten odpowiadał za 44,26 proc. całkowitych przychodów w 2020 r., a w pierwszym kwartale 2021 r. udział ten wzrósł do 58,9%, czyli 66 mld w sprzedaży spółki. Drugim co do wielkości i najszybciej rozwijającym się segmentem w spółce są usługi.

Pod względem wielkości rynku obie Ameryki są największym źródłem przychodów Apple’a. Region odpowiada aż za 52% przychodów. Podczas gdy Stany Zjednoczone są nadal dominującym rynkiem dla produktów Apple, lecz Azja nadrabia zaległości dzięki rosnącej klasie średniej z zamiłowaniem do towarów aspiracyjnych.   

Jak Apple radziło sobie w ostatnich latach?                      

W ciągu pięciu lat do maja 2021 r. akcje Apple zyskały 461,73%. Oznacza to, że gdybyś zainwestował 1 000 dolarów w akcje Apple'a w maju 2016 r., twoje akcje stałyby się warte 5 617,30 USD. W okresie od października do grudnia 2018 r. akcje odnotowały jeden z największych dołków, kiedy ich cena spadła o ponad 30%. W marcu 2020 r. nastąpił kolejny gwałtowny spadek, kiedy akcje firmy straciły 29,4% wartości. Jednak od tego czasu wzrosły aż o 153% w porównaniu z marcowymi minimami, a ich najwyższa w historii cena (w momencie pisania tego artykułu) wyniosła 145,09 USD.

Ruchy cen po osiągnięciu zysku sugerują jednak, że inwestorzy mają coraz większe wątpliwości co do trwałej dominacji spółki. Analitycy zastanawiają się, czy firma może nadal notować rekordowe zyski.

Dzieje się tak w czasie, gdy Apple jest uwikłany w korporacyjne spory z Facebookiem i niektórymi twórcami aplikacji. Firma musi się ponadto zmierzyć z wnioskami antymonopolowymi, a konkurencja na rynku telefonów rośnie.

Czynniki te wywarły pewną presję na akcje Apple, których notowania nie zmieniły się zbytnio przez większą część roku.

Analiza fundamentalna Apple

Analiza fundamentalna to metoda wyceny składnika aktywów w celu poznania jego prawdziwej wartości i prognozowania jego przyszłej ceny. Analityk fundamentalny analizuje różne czynniki, które mogą wpływać na cenę akcji, takie jak między innymi wyniki całej branży, polityka rządu, polityka handlowa i bariery, wiadomości i komunikaty prasowe, analiza konkurencji. Pozwala to analitykowi na prawidłową wycenę akcji i dokonanie odpowiedniej inwestycji.

Analitycy fundamentalni używają pewnych wskaźników finansowych do analizy wartości akcji. Zaliczają się do nich takie wskaźniki, jak P/E, przychody, zyski, zysk na akcję, zysk z dywidendy i przepływy pieniężne w następujący sposób.

Przychody Apple

Przychody firmy odnoszą się do całkowitej kwoty pieniędzy uzyskanych z oferowanych usług lub sprzedanych towarów w danym okresie rozliczeniowym. Analitycy nazywają ją „top line”, ponieważ znajdują się one u góry rachunku zysków i strat.

Zwykle rachunek zysków i strat spółki można znaleźć na jej korporacyjnej stronie internetowej. W roku podatkowym 2020 firma Apple wygenerowała sprzedaż na poziomie 274,5 mld USD (57,4 mld USD zysku netto) w porównaniu do 260,2 mld USD sprzedaży (i 55,3 mld USD dochodu netto) w roku podatkowym 2019.

Źródło: Yahoo Finance

Zysk na akcję Apple 

Zysk na akcję (EPS) jest używany przez analityków finansowych i inwestorów do oceny siły finansowej firmy. Uważa się, że jest to jedna z najważniejszych zmiennych w określaniu wartości akcji. Wielu inwestorów nadal traktuje EPS jako miernik rentowności firmy. EPS oblicza się, dzieląc zysk firmy przez liczbę pozostałych akcji zwykłych.

Wyższy EPS oznacza, że firma osiągnęła większy zysk dla swoich akcjonariuszy. W 2020 roku roczny zysk na akcję Apple wyniósł 3,28 USD, co oznacza wzrost o 10,44% w stosunku do 2019 r. Wskaźnik EPS Apple za kwartał kończący się 31 marca 2021 r. Wyniósł 1,40 USD, co oznacza wzrost o 118,75% rok do roku.

Wskaźnik P/E Apple

Wskaźnik ceny do zysku (P/E) to kolejny miernik szeroko stosowany przez analityków fundamentalnych i inwestorów do określania wartości wyceny akcji. Jest to związek między ceną akcji spółki a jej zyskiem na akcję (EPS). Wskaźnik P/E daje inwestorom lepsze wyobrażenie o wartości firmy, ponieważ pokazuje oczekiwania rynku i cenę, jaką jest skłonny zapłacić za przyszłe zyski.

Ogólnie wysoki wskaźnik P/E sugeruje, że cena akcji jest wysoka w stosunku do zysków i może być przeszacowana. Wskazuje to również, że inwestorzy spodziewają się wyższego wzrostu zysków w przyszłości, więc są gotowi zapłacić wyższą cenę akcji już dziś. I odwrotnie, niski wskaźnik P/E może wskazywać, że obecna cena akcji jest niska w stosunku do zysków i prawdopodobnie niedoszacowana. Akcje wzrostowe mają zwykle wysokie P/E, ponieważ inwestorzy oczekują wyższych przyszłych zwrotów. Inaczej jest w przypadku akcji o niższej wartości, które mają niższy wskaźnik P/E, ponieważ inwestorzy nie są skłonni zapłacić dziś wyższej ceny akcji za przyszłe zyski.

Wskaźnik P/E Apple w dniu 6 maja 2021 r. wyniósł 28,75, co jest dobrym wynikiem dla firmy technologicznej. P/E nie ma Jednak wpływu na tempo wzrostu zysków firmy. Wskaźnik PEG, który mierzy związek między wskaźnikiem P/E a wzrostem zysków, może dostarczyć pełniejszego obrazu niż sam P/E.

Stopa dywidendy Apple

Stopa dywidendy to wskaźnik finansowy, który mierzy roczną wartość dywidend wypłacanych przez spółkę w stosunku do ceny jej akcji. Dywidenda na akcję to całkowita roczna wypłata dywidendy przez spółkę podzielona przez całkowitą liczbę wyemitowanych akcji. Spółka o wysokiej stopie dywidendy płaci znaczną część swoich zysków w formie dywidend.

Jeśli inwestujesz w wartość lub poszukujesz dochodu z dywidend, stopa dywidendy jest ważnym wskaźnikiem do rozważenia. Dochody z dywidend są odwrotnie proporcjonalne do ceny akcji. Kiedy cena akcji rośnie, jej stopa dywidendy spada i odwrotnie, dlatego też stopa dywidendy z e zniżkujących akcji często wygląda na niezwykle wysoką.

Obecna wypłata dywidendy za ostatnie dwanaście miesięcy (TTM) dla Apple na dzień 6 maja 2021 r. wyniosła 0,82 USD, co oznacza, że stopa dywidendy wynosi 0,64%.

Przepływy środków pieniężnych Apple

Przepływ środków pieniężnych odnosi się do wzrostu lub spadku ilości gotówki, jaką firma posiada na swoją działalność. Zawiera podsumowanie ilości gotówki i ekwiwalentów gotówki wchodzących i wychodzących z firmy.

W finansach termin ten jest używany do opisania kwoty gotówki (waluty), która jest generowana lub konsumowana w danym okresie. Rachunek przepływów pieniężnych mierzy, jak dobrze firma zarządza swoją pozycją gotówkową - ile gotówki generuje, aby spłacić swoje zobowiązania i sfinansować koszty operacyjne.

Rachunek przepływów pieniężnych uzupełnia bilans i rachunek zysków i strat. Pomaga inwestorom zrozumieć, jak przebiega działalność firmy, skąd pochodzą jej pieniądze i jak są one wydawane. Może pomóc inwestorom określić, czy firma ma solidne podstawy finansowe. Zgodnie z najnowszym raportem o zyskach, ma w chwili pisania tego artykułu wolne przepływy pieniężne Apple w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy wyniosły 90,47 mld USD.

DLaczego warto kupić akcje Apple?

Niewiele jest firm, które mogłyby powtórzyć wyczyny finansowe Apple’a. Firma nadal odnotowuje wzrost we wszystkich swoich segmentach biznesowych. Apple pokazało, że duża firma może nadal się rozwijać, rozszerzać i tworzyć więcej rynków niszowych. Od 2016 roku akcje Apple przyniosły średnio trzymiesięczną stopę zwrotu na poziomie 3,5%. Firma może również skorzystać na rewolucji 5G.

Oto kilka powodów, dla których warto kupować akcje Apple:

 • Apple to najcenniejsza firma na świecie
 • To zaufana marka z bogatym portfolio produktów
 • Jest liderem rynku w zakresie innowacji i produktów cyfrowych
 • Konsekwentnie zwiększa wypłaty dywidend
 • Ma około 195 miliardów dolarów w rezerwach gotówkowych

Porada eksperta dotycząca kupowania akcji Apple

Apple to akcje, które kupujesz, aby je posiadać, a nie aktywnie nimi handlować. Staraj się kupować w okresie spadków i gromadzić akcje w czasie. Uważaj jednak na główne problemy w 2021 r. - globalny niedobór chipów, niedawne spory z Facebookiem i twórcami aplikacji oraz kilka zgłoszeń antymonopolowych - wszystko to wydaje się przyprawiać inwestorów o ból głowy.
- Mircea Vasiu
Kup akcje Apple już dziś!

5 kwestii do rozważenia przed zakupem akcji Apple

Przed podjęciem decyzji o inwestycji w Apple należy wziąć pod uwagę kilka czynników. Ich znaczenie różni się w zależności od inwestorów i ich wiedzy inwestycyjnej, czasu i kapitału. W tej sekcji opisano pięć kwestii, które należy wziąć pod uwagę przed zakupem akcji Apple.

1. Poznaj spółkę

Legendarni inwestorzy, Warren Buffett i Peter Lynch, słyną z tego, powtarzają inwestorom, by kupować to, co znają. Buffett sugeruje inwestowanie w firmy, które rozumiemy wystarczająco, aby wyjaśnić, w jaki sposób zarabiają pieniądze (tj. model biznesowy firmy). Doradza inwestorom, aby budowali zakres kompetencji i inwestowali w akcje, które mieszczą się w tym zakresie. Inwestując w to, co znasz, masz większe szanse na podejmowanie świadomych decyzji.

O ile zakup tego, co znasz, jest z pewnością istotny, z punktu widzenia praktycznych porad inwestycyjnych to jednak nie wystarczy. Aby odpowiednio wycenić firmę, musisz przestudiować bilans firmy i ogólną kondycję finansową.

2. Poznaj podstawy inwestowania

Krajobraz inwestycyjny może być niezwykle zmienny. Ci, którzy poświęcą trochę czasu na zrozumienie podstawowych zasad, na dłuższą metę mogą znacznie zyskać. Zrozumienie podstaw inwestowania jest podobne do nauki nowego języka. Z tym że po opanowaniu będziesz lepiej rozumieć, jak inwestować swoje pieniądze i zarządzać ryzykiem.

Zarządzanie ryzykiem, dywersyfikacja portfela, analiza fundamentalna, korzystanie z wykresów i narzędzi technicznych oraz znajomość podstawowych wskaźników oceny zajmie dużo czasu w inwestowaniu.

3. Starannie wybierz brokera

Jeśli chodzi o wybór brokera, nie ma jednoznacznego wyboru, ponieważ wybór ten będzie zależał od wielu czynników. Niemniej jednak, decydując się na brokera, należy wziąć pod uwagę ogólne kwestie, takie jak łatwość płatności, bezpieczeństwo, dostęp do giełdy, prowizje, doświadczenie użytkownika i sieć wsparcia. Niektórzy brokerzy wymagają minimalnego depozytu, zanim będziesz mógł prowadzić u nich konto, podczas gdy inni nie. Niektórzy mają wyższy spread bid-ask niż inni, podczas gdy inni mogą nie oferować opcji lub handlu z depozytem zabezpieczającym. Ważne jest, aby najpierw określić swój styl inwestowania i cele, zanim wybierzesz odpowiedniego brokera.

4. Zdecyduj, ile chcesz zainwestować

Decyzja o kwocie do zainwestowania zależy od celów inwestycyjnych, dostępnego kapitału, apetytu na ryzyko i tego, jak długo chcesz posiadać aktywa. Złota zasada brzmi: nigdy nie inwestuj tego, czego nie możesz stracić.

O wiele lepiej jest postrzegać inwestowanie jako formę oszczędności niż biznes, który oferuje stabilny przepływ gotówki jako źródło utrzymania. Większość planistów finansowych zaleca inwestowanie od 10% do 15% rocznego dochodu w długoterminowe plany inwestycyjne, takie jak emerytura.

5. Zdecyduj się na cel swojej inwestycji

Zawsze warto przypisać cel do każdej inwestycji, ponieważ pomaga to zachować motywację. Być może chcesz zainwestować na emeryturę lub czesne swojego dziecka za studia. Cokolwiek to jest, wyznaczenie celu inwestycji przypomina Ci o tym, dlaczego wkładasz pieniądze w akcje i pomaga ćwiczyć cierpliwość.

Powinieneś także mieć strategię osiągnięcia swojego celu. Twoja strategia określa, kiedy kupujesz i kiedy sprzedajesz akcje.

Zakup akcji Apple - podsumowanie

Podsumowując, Apple powinno nadal odgrywać wiodącą rolę na rynku telefonów komórkowych i technologii urządzeń kieszonkowych. Firma jest również liderem we wdrażaniu technologii 5G. Będąc nadal innowacyjnym i tworzącym nowe rynki niszowe, Apple prawdopodobnie utrzyma pozycję lidera wśród firm technologicznych. Akcje Apple możesz zakupić za pośrednictwem maklera giełdowego.

Aby już teraz zainwestować w akcje Apple, wystarczy założyć konto u maklera giełdowego, zasilić je środkami, wybrać Apple z podzielonej na kategorie listy akcji i złożyć zamówienie zakupu.

Jeśli uważasz, że nie jesteś jeszcze gotowy do inwestowania w tej chwili, możesz kontynuować analizę firmy i przeczytać pozostałe nasze przewodniki, aby dowiedzieć się więcej o inwestowaniu na giełdzie.

Alternatywne akcje

Netflix logo
Netflix
NFLX
...
...
Amazon logo
Amazon
AMZN
...
...
Tesla logo
Tesla
TSLA
...
...
Microsoft logo
Microsoft
MSFT
...
...
Facebook logo
Facebook
FB
...
...
Nike logo
Nike
NKE
...
...

Często zadawane pytania

 1. Akcje Apple można kupić za pośrednictwem dowolnego maklera, który ma dostęp do giełdy Nasdaq. Apple nie ma programu bezpośredniego zakupu akcji (DSPP), więc nie można kupić akcji bezpośrednio od firmy.
 2. Apple może być dobrą akcją do zakupu, ponieważ konsekwentnie płaci rosnące dywidendy. Firma posiada szerokie portfolio produktów i wdraża integrację pionową w celu obniżenia kosztów operacyjnych (i zwiększenia zysków).
 3. Apple posiada projekt samochodu elektrycznego o kryptonimie „Titan” od 2014 roku. Dzięki zaawansowanej wiedzy na temat oprogramowania, firma jest niewątpliwie dobrze przygotowana do wykorzystania rynku robotaxi, który wkrótce się pojawi.
 4. Tak. Apple wypłaca dywidendę swoim akcjonariuszom od 2012 roku. Spółka co roku zwiększa wypłatę dywidendy.
 5. Nie, nie możesz bezpośrednio kupować akcji Apple. Apple nie ma programu bezpośredniego zakupu udziałów (DSPP).
 6. Akcje Apple zwróciły 461,73% w ciągu ostatnich pięciu lat. Wartość 1 000 USD zainwestowanych w Apple pięć lat temu wyniosłaby 5 617,30 USD, generując zysk z inwestycji w wysokości 4 617,30 USD.