Home » Słowniczek » CFD

CFD

Kontrakt na różnicę (CFD) stanowi wiążącą umowę między kupującym a sprzedającym, która wymaga od kupującego zapłaty sprzedającemu różnicy między bieżącą wartością papieru wartościowego a wartością, jaką osiągnięto w momencie zawarcia umowy.

CFD to produkt pochodny, który pozwala inwestorom spekulować i próbować czerpać zyski z ruchów cen aktywów bez faktycznego posiadania aktywów. Dzięki kontraktom CFD inwestorzy mogą kupować aktywa z wielu rynków finansowych, w tym akcje, forex, indeksy i towary.

Ważne jest, aby zrozumieć, że wartość kontraktu CFD nie reprezentuje wartości aktywów bazowych, ale raczej różnicę w cenie między punktem wejścia i wyjścia transakcji.

Aby handlować kontraktami CFD, inwestorzy muszą zawrzeć umowę z brokerem, zamiast przechodzić przez konkretną giełdę lub giełdę forex. Handel kontraktami CFD jest zaawansowaną strategią inwestycyjną i jest zazwyczaj wdrażany przez doświadczonych traderów.

Podobnie jak w przypadku innych papierów wartościowych, inwestorzy handlują kontraktami CFD w oparciu o ich oczekiwania dotyczące zmian cen. Jeśli inwestor spodziewa się, że CFD będzie z czasem wzrastać, kupi CFD, podczas gdy ci, którzy przewidują spadek ceny, sprzedają pozycję otwierającą.

Jeśli cena CFD wzrośnie, przedsiębiorca sprzedałby CFD, a różnica netto między ceną kupna a ceną sprzedaży stanowiłaby jego zysk.

Wróć do naszego pełnego glosariusza.