Home » Edukacja » Psychologia rynku

Psychologia rynku

Psychologia rynku, znana również jako psychologia handlu, odnosi się do tego, jak handlowcy i inwestorzy podchodzą i myślą o rynku. Emocje odgrywają ważną rolę w handlu i często mogą być kluczowym czynnikiem decydującym o tym, czy handel zakończy się sukcesem, czy nie.

Oprócz innych ważnych aspektów, które ogólnie decydują o sukcesie na rynku, takich jak doświadczenie i zestaw umiejętności, równie ważna jest odpowiednia psychologia handlowa, jak również umiejętność kontrolowania różnych emocji, takich jak chciwość, strach i gniew, pośród innych.

Z drugiej strony istnieją również pozytywne emocje, które mogą pomóc traderom zwiększyć ich sukces, ale doświadczeni traderzy wiedzą, że należy unikać dokonywania transakcji opartych na uczuciach i uprzedzeniach. To dlatego, że opanowanie i nauka kontrolowania emocji zwiększa szanse na sukces na rynku i pomaga zminimalizować potencjalne straty.

Czego należy unikać

Nie overtrade

Jest to jeden z najczęstszych błędów wśród niedoświadczonych traderów i inwestorów. Dwa główne czynniki, które prowadzą do overtradingu, to zazwyczaj niecierpliwość i zbytnia pewność siebie.

Nauczenie się, kiedy być cierpliwym i opanowanym na rynku jest trudne, ale także kluczowe, aby odnieść sukces. Nowi traderzy często podejmują lekkomyślne decyzje handlowe, ponieważ wierzą, że muszą codziennie zarabiać lub z powodu pewnych czynników zewnętrznych.

Nie ma nic złego w kupowaniu papierów wartościowych, jeśli masz pewność, że ich wartość wzrośnie, ale szukanie pretekstu do zakupu aktywów prawdopodobnie doprowadzi do overtradingu.

Podobnie overtrading może się zdarzyć, jeśli trader stanie się zbyt pewny siebie. Zwykle dzieje się tak po tym, jak niedoświadczony trader dokona kilku udanych transakcji, co sprawia, że wierzy, że nie może popełnić błędu.

Uważaj na handel emocjonalny

Handel emocjonalny odnosi się do handlu opartego na osobistych odczuciach i emocjach, które wpływają na proces podejmowania decyzji przez tradera. Chociaż czasami może to być dobrą rzeczą, jest bardziej prawdopodobne, że wpłynie to negatywnie na twoich traderów.

Głównym tego powodem jest to, że emocje mogą często skłaniać nas do podejmowania irracjonalnych decyzji w naszym codziennym życiu i zdecydowanie chcemy uniknąć podejmowania irracjonalnych ruchów na rynku. Całkowite wyłączenie emocji jest niemożliwe, ale inwestorzy powinni nauczyć się tak zwanej dyscypliny emocjonalnej.

Innymi słowy, jako trader musisz być w stanie kontrolować swoje emocje i jest to jedna z najważniejszych cech w świecie tradingu.

Niektóre z typowych przykładów niekorzystnego handlu emocjonalnego obejmują sprzedaż papierów wartościowych z powodu kilku straconych punktów lub bycie zbyt aroganckim, aby zamknąć pozycję przynoszącą straty.

Jedną z najczęstszych emocji, która może negatywnie wpłynąć na handel, jest strach. Jednym z przykładów jest strach przed zbyt dużym handlem. Wykonywanie transakcji o niewłaściwym rozmiarze zwiększa zmienność, co skutkuje popełnianiem błędów, których nie popełniłbyś, gdybyś nie bał się ryzykować większych strat niż zwykle. Najprostszym sposobem radzenia sobie z tym byłoby obniżenie wielkości transakcji do wygodniejszego poziomu.

Poza tym handlowcy również odczuwają strach, gdy czują, że znajdują się w „niewłaściwym” handlu. Niewłaściwy handel to handel, który nie pasuje do Twojej strategii handlowej. Dobrym sposobem na rozwiązanie tego problemu jest posiadanie listy kontrolnej, aby określić, która transakcja jest dla Ciebie dobra lub zła.

Nie bądź chciwy

Po zdobyciu kilku dużych wygranych handlowcy stają się chciwi. Bardzo ważne jest, aby wiedzieć, jak odróżnić chciwość od przekonania. Korzystanie z odpowiednich mechanizmów handlowych, takich jak zlecenia stop, cele zysku i odpowiednia strategia zarządzania ryzykiem, może pomóc uniknąć chciwości. Podobnie jak zbytnia pewność siebie, chciwość może również prowadzić do nieostrożnych decyzji handlowych i znacznych strat.

5 wskazówek, jak poprawić swoją psychologię rynku

Opracuj strategię handlową

Niezależnie od tego, czy jesteś inwestorem długoterminowym, czy daytraderem i niezależnie od tego, na jakim rynku chcesz handlować, posiadanie ugruntowanej strategii handlowej/inwestycyjnej jest koniecznością.

Strategia handlowa odnosi się do dobrze przemyślanego planu, który określa cele handlowe, zarządzanie ryzykiem i tolerancję, horyzont czasowy i inne. Zanim zaangażujesz się w konkretny zestaw zasad i pomysłów w handlu, powinieneś najpierw przeprowadzić kompleksowe badania i dowiedzieć się, jak opracować przyzwoitą strategię handlową.

Większość strategii handlowych opiera się na analizie fundamentalnej lub technicznej lub obu. Techniczne strategie handlowe odnoszą się do strategii, które zależą od wskaźników technicznych w celu identyfikacji sygnałów transakcyjnych. Z drugiej strony inwestorzy, którzy opracowali strategię opartą na analizie fundamentalnej, polegają na podstawach firmy, takich jak wzrost i rentowność, aby spróbować wybrać zwycięską transakcję.

Ustaw realistyczne cele

Wyznaczanie realistycznych celów handlowych ogólnie odnosi się do unikania wyznaczania ekstremalnie wysokich celów dotyczących rentowności, ale unikanie niskich i mało ekscytujących celów jest równie ważne. Posiadanie realistycznych celów w handlu ma wiele wspólnego z budowaniem pewności siebie, szczególnie jeśli chodzi o mniej doświadczonych traderów, którzy testują swoje strategie.

Na przykład pewny siebie trader jest znacznie bardziej skłonny do podejmowania skalkulowanego ryzyka i ostrożnego podejścia do wszystkich potencjalnych wyników. Nie można jednak zostać pewnym siebie traderem bez realistycznych oczekiwań i odpowiedniej psychologii handlu. Dlatego wielu ekspertów doradza nowym traderom, aby wykonali dobrą praktykę i przetestowali swoje plany handlowe na koncie demo, zanim faktycznie wejdą na rynek z ciężko zarobionymi pieniędzmi.

Naucz się zarządzania ryzykiem

Zarządzanie ryzykiem w handlu odnosi się do analizowania i akceptowania niepewności wyborów inwestycyjnych. Przede wszystkim dzieje się tak, gdy trader analizuje i próbuje obliczyć potencjalne straty inwestycji i działa zgodnie z celami i tolerancją ryzyka tej inwestycji.

Wielu inwestorów nie poświęca wiele uwagi zarządzaniu ryzykiem, które jest niezbędne, aby stać się odnoszącym sukcesy traderem. Dzieje się tak dlatego, że nawet jeśli uda im się zarobić dużo pieniędzy na rynku, mogą je dość łatwo stracić bez odpowiedniego planu zarządzania ryzykiem.

Niektórzy nowi inwestorzy uważają, że należy całkowicie unikać ryzyka, ale w rzeczywistości podejmowanie ryzyka jest konieczne, aby stać się świetnym inwestorem, wystarczy odpowiednio nim zarządzać.

Użyj zleceń Stop-Loss

Zlecenie stop-loss to punkt cenowy, przy którym trader opuści rynek i poniesie stratę na tej transakcji. Jest to częste zjawisko, gdy transakcja nie przebiega tak, jak oczekiwał trader. Stop-loss służy do ograniczania strat i zapobiegania ich eskalacji.

Najpopularniejszym sposobem składania zleceń stop-loss i take-profit jest wykorzystanie średnich kroczących (MA). Dzieje się tak, ponieważ MA są łatwo obliczane i szeroko stosowane na rynku. Podstawowe średnie ruchome to średnie 5-, 9-, 20-, 50-, 100- i 200-dniowe.

Składanie zleceń stop-loss zazwyczaj odbywa się po przeprowadzeniu analizy technicznej, ale pamiętaj, że analiza fundamentalna odgrywa również ważną rolę, jeśli chodzi o timing.

Rób przerwy

Niezależnie od tego, czy jesteś ekspertem, czy też jesteś zupełnie nowy w tradingu, regularne robienie przerw jest ważne, ponieważ może pomóc Ci uniknąć robienia złych, emocjonalnych transakcji i zachować spokój na rynku, szczególnie po złym dniu handlowym.

Emocje często mogą być lepsze od traderów, dlatego ważne jest, aby robić sobie przerwy w tych momentach i odwrócić swój umysł na coś innego niż handel.

Wniosek

Psychologia handlowa ma kluczowe znaczenie dla zostania odnoszącym sukcesy traderem lub inwestorem. Chociaż sukces w handlu nigdy nie jest gwarantowany, rozwój odpowiedniej psychologii rynku może znacznie zwiększyć szanse na sukces. Innymi słowy, odnosi się do uważnych transakcji, nauki kontrolowania emocji i sposobu reagowania na zyski i straty oraz zachowania opanowania.