Home » Edukacja » Akcje dywidendowe a akcje wzrostowe

Akcje dywidendowe a akcje wzrostowe

Jeden ze wspólnych punktów, który przeszkadza niedoświadczonym i początkującym inwestorom w zrozumieniu kluczowych różnic między akcjami dywidendowymi i wzrostowymi oraz tym, gdzie powinni inwestować ciężko zarobione pieniądze.

W tym artykule postaramy się przedstawić kilka kluczowych informacji na temat inwestowania w akcje dywidendowe i wzrostowe, a także kluczowych zalet i wad tych dwóch opcji.

Czym są akcje dywidendowe?

Podczas gdy wszystkie firmy chcą zatrzymać swoje zyski i ponownie je zainwestować, aby pobudzić dalszy rozwój i wprowadzić nowe oferty, niektóre z nich przekazują część swoich zysków akcjonariuszom. Ta dystrybucja zysków jest znana jako dywidendy, a firmy, które wypłacają dywidendy, nazywane są akcjami dywidendowymi.

Należy jednak zauważyć, że nie wszystkie spółki wypłacają dywidendy, ponieważ żadne prawo tego nie wymaga. Spółki wypłacające dywidendy to zazwyczaj firmy o ugruntowanej pozycji, silne finansowo oraz liderzy w swoich branżach i sektorach.

Niektóre firmy wolą wypłacać dywidendy, nawet jeśli nie osiągają znaczącego zysku, dążąc zawsze do nagradzania swoich akcjonariuszy.

Istnieje wiele rodzajów dywidend, w tym dywidendy pieniężne, akcje, nieruchomości, skrypty i dywidendy likwidacyjne. Dywidendy są najczęściej wypłacane w formie płatności gotówkowych kwartalnie, podczas gdy niektóre firmy wypłacają je corocznie.

Zalety inwestowania w akcje dywidendowe

Najważniejszym powodem, dla którego inwestorzy lubią kupować akcje dywidendowe, jest to, że zapewniają im stałe źródło dochodu lub zwiększający się strumień przepływów pieniężnych. Spółki wypłacające dywidendę nagradzają swoich inwestorów niezależnie od tego, czy ich cena akcji rośnie, czy spada.

Akcje dywidendowe są szczególnie popularne wśród inwestorów niechętnych do ryzyka. Powodem tego jest to, że spółki dywidendowe są generalnie liderami w swoich branżach, z silnymi bilansami i ugruntowaną działalnością.

W związku z tym spółki te są znacznie lepiej przygotowane do trudnych warunków pogodowych, a zatem są mniej podatne na znaczące spadki akcji, co zapewnia inwestorom stabilność i spokój.

Ze względu na ich odporność i dominującą pozycję na rynku, firmy te są wystarczająco duże, aby odłożyć część swoich zysków i regularnie wypłacać je inwestorom.

Wady inwestowania w akcje dywidendowe

Kluczową słabością inwestowania w akcje dywidendowe jest ograniczony wzrost. Mimo że akcje dywidendowe regularnie wypłacają dywidendę akcjonariuszom, prawie żadna z nich nie ma stopy dywidendy wyższej niż 10% rocznie. Stopa dywidendy odnosi się do kwoty pieniędzy, którą firma wypłaca swoim inwestorom w skali roku w stosunku do ceny jej akcji. Jest zwykle wyrażany w procentach.

Inną istotną wadą akcji dywidendowych jest to, że spółki te rosną znacznie wolniej niż tzw. spółki wzrostowe. Nie oznacza to, że spółki wypłacające dywidendę wcale się nie rozwijają, ale raczej, że rosną w znacznie wolniejszym tempie, ponieważ już rozszerzyły swoją działalność, a zatem mają mniej miejsca na dalszy wzrost.

Powyżej wspomnieliśmy, że firmy nie są zobowiązane do wypłaty dywidendy, dlatego ważne jest, aby wspomnieć, że firma może również zmniejszyć wypłaty dywidendy w dowolnym momencie. Zwykle dzieje się tak jednak tylko wtedy, gdy firma przechodzi trudny okres i nie jest w stanie pokryć swoich dywidend z bieżących przepływów pieniężnych.

Co to są zapasy wzrostu?

Akcje wzrostowe odnoszą się do spółek, w przypadku których oczekuje się, że będą rozwijać się w znacznie szybszym tempie wzrostu w porównaniu do średniego tempa wzrostu na ich rynku. Innymi słowy, akcje te mają potencjał do znacznie szybszej aprecjacji niż ich konkurenci rynkowi, a tym samym zapewniają inwestorom bardziej lukratywne zwroty.

Akcje wzrostowe są typowe dla inwestorów podejmujących ryzyko. Kupują te akcje, oczekując, że ich wartość szybko wzrośnie i przyciągnie więcej inwestorów w przyszłości.

Jedną z kluczowych różnic między akcjami wzrostowymi a akcjami dywidendowymi jest to, że spółki szybko rozwijające się zazwyczaj nie wypłacają dywidend. Zamiast tego koncentrują się na reinwestowaniu większości swoich zysków w dalsze przyspieszenie ekspansji. Ponadto akcje wzrostowe zazwyczaj nie mają dużej kapitalizacji rynkowej, jednak niektóre duże spółki są również uważane za akcje wzrostowe.

Zalety inwestowania w wzrostowe akcje

Można powiedzieć, że argumentem numer jeden przemawiającym za wspieraniem akcji wzrostowych jest to, że oferują one znacznie wyższą stopę zwrotu niż akcje dywidendowe.

Inną wspólną cechą i zaletą akcji wzrostowych jest ich wysoki stosunek ceny do zysku (P/E). Mówiąc prościej, wskaźnik P/E to wskaźnik, który porównuje aktualną cenę akcji spółki z jej zyskiem na akcję (EPS). Jest to jeden z powszechnych wskaźników wykorzystywanych do oceny firmy i zrozumienia, czy jest ona niedowartościowana lub przewartościowana.

Ze względu na wysoki wskaźnik P/E oczekuje się, że firmy rozwijające się będą osiągać wysokie zyski w przyszłości, co czyni je atrakcyjnym wyborem inwestycyjnym.

Oczekuje się, że akcje wzrostowe będą szybko rosnąć, ponieważ firmy te zwykle mają wyjątkową przewagę konkurencyjną w stosunku do swoich rywali. To, w połączeniu z kilkoma innymi zaletami, pozwala rosnącym firmom zbudować lojalną, szybko rosnącą bazę konsumentów, co dodatkowo zwiększa ich atrakcyjność i potencjalny wzrost.

Inwestowanie w rozwijające się firmy to strategia, która zazwyczaj stawia na uzyskanie zwrotu w dłuższym okresie czasu, co czyni ją popularnym wyborem wśród inwestorów długoterminowych, którzy nie mają lub potrzebują dużej płynności.

Wady inwestowania w wzrostowe akcje

Jak każda inna strategia inwestycyjna, kupowanie wzrostowych akcji wiąże się z pewnym ryzykiem. Przede wszystkim akcje wzrostowe zazwyczaj nie wypłacają dywidend, co oznacza, że jedynym sposobem, w jaki inwestorzy mogą zarobić na tych akcjach, jest sprzedaż akcji po wyższej cenie niż ta, po której je kupili.

Z drugiej strony, jeśli te akcje nie osiągną swojego potencjału i nie spełnią oczekiwań wzrostu, inwestorzy, którzy je poparli, prawdopodobnie poniosą stratę.

Z tych powodów akcje wzrostowe są uważane za aktywa bardziej ryzykowne i dlatego należy być bardzo ostrożnym przy inwestowaniu ciężko zarobionych pieniędzy w te spółki. Ponadto inwestorom, którzy chcą kupić wzrostowe akcje, zaleca się przeprowadzenie dużej ilości badań przed dokonaniem inwestycji.

Wiedz jednak, że badanie rynku i akcji jest łatwiejsze do powiedzenia i zrobienia, ponieważ należy mieć solidną wiedzę na temat niektórych wskaźników technicznych i mnożników wyceny, aby wybrać zwycięską akcję.

Wniosek

Zarówno akcje dywidendowe, jak i wzrostowe mają swoje zalety i wady. Można powiedzieć, że pierwszy wybór jest bardziej odpowiedni dla inwestorów niechętnych do ryzyka, podczas gdy akcje wzrostowe mogą być lepszym wyborem dla „ścigających w górę”.

Prawda jest taka, że nie ma idealnego wyboru i właśnie dlatego wielu doświadczonych inwestorów dywersyfikuje swoje portfele, przeznaczając swoje pieniądze zarówno na akcje wzrostowe, jak i dywidendowe.