Home » Edukacja » Podstawy analizy fundamentalnej

Podstawy analizy fundamentalnej

Analiza fundamentalna ma na celu określenie rzeczywistej wartości aktywów poprzez analizę kondycji finansowej i sprawozdań finansowych firmy, ale także szerszych czynników, takich jak stan gospodarki i branża, w której działa firma. Inwestorzy regularnie stosują analizę fundamentalną, próbując zidentyfikować atrakcyjną inwestycję możliwości.

Co to jest analiza fundamentalna?

Preferowana przez niektórych inwestorów i analityków analiza fundamentalna ma na celu ocenę potencjału przedsiębiorstwa na podstawie jego danych finansowych i niefinansowych. Jest to jeden z kluczowych wskaźników, na które zwracają uwagę inwestorzy, aby zagłębić się w perspektywy rozwoju firmy. Jako taka jest to jedna z najczęstszych metod stosowanych w celu znalezienia dobrych okazji inwestycyjnych.

Analiza fundamentalna to długi i dokładny proces. Inwestorzy zwykle zaczynają przeprowadzać tę analizę od zbadania czynników makroekonomicznych, w tym ogólnych danych ekonomicznych i bieżących trendów w danej branży, ale także bardziej szczegółowych aspektów, takich jak wysiłki strategiczne firm, polityka biznesowa, zarządzanie i inne.

Jeśli chodzi o akcje, inwestorzy, którzy opierają się na analizie fundamentalnej, zwykle przeglądają dane, takie jak przychody firmy, zysk, zwrot z kapitału (ROE), marże zysku i inne ważne wskaźniki, które pomagają określić wewnętrzną wartość firmy, czasami określane również jako „ prawdziwa wartość'. Pamiętaj, że wszystkie te dane można znaleźć w sprawozdaniach finansowych firmy.

Analiza fundamentalna jest również często postrzegana jako przeciwieństwo analizy technicznej, która zamiast tego opiera się na danych dotyczących wolumenu i ceny papierów wartościowych w celu zidentyfikowania atrakcyjnych inwestycji oraz potencjalnych punktów wejścia i wyjścia.

W jaki sposób analiza fundamentalna pomaga inwestorom?

Podstawowym celem analizy fundamentalnej jest określenie wartości wewnętrznej papieru wartościowego. Jeśli inwestor rozumie, że wewnętrzna wartość papieru wartościowego jest wyższa od jego aktualnej ceny rynkowej, oznacza to, że dany papier wartościowy jest niedowartościowany i zazwyczaj stanowi dobrą okazję inwestycyjną. W takim przypadku inwestor kupowałby papier wartościowy i przetrzymywałby go, dopóki nie osiągnie swojej wartości wewnętrznej, a następnie sprzedałby go, aby czerpać zyski.

Z drugiej strony, jeśli inwestor rozumie, że wartość wewnętrzna papieru wartościowego jest niższa niż jego aktualna cena rynkowa, oznaczałoby to, że papier wartościowy jest przeszacowany i w takim przypadku inwestor zwykle unikałby jego zakupu.

Dlatego analiza fundamentalna jest powszechnie stosowaną metodą, która pomaga inwestorom ograniczać ryzyko inwestycyjne i podejmować decyzje oparte na danych. Większość analityków i inwestorów z Wall Street woli analizę fundamentalną od analizy technicznej, ale są tacy, którzy odnieśli sukces we wdrożeniu obu.

Pamiętaj jednak, że analiza fundamentalna jest bardziej użyteczna w przypadku inwestowania długoterminowego niż w przypadku handlu dziennego lub innych krótkoterminowych strategii inwestycyjnych. Głównym tego powodem jest to, że czasami może minąć nawet kilka miesięcy, a nawet lat, zanim bezpieczeństwo osiągnie swoją wartość wewnętrzną lub wcale jej nie osiągnie.

Dlatego inwestorzy, którzy przy tworzeniu planu inwestycyjnego opierają się na podstawach firmy, zatrzymują tę inwestycję przez kilka miesięcy lub lat, mając nadzieję, że firma osiągnie oczekiwany wzrost w przyszłości.

Rodzaje analizy fundamentalnej

Istnieje wiele fundamentalnych czynników, na które analitycy i inwestorzy zwracają uwagę podczas przeprowadzania swoich analiz, od ogólnej kondycji gospodarki po zyski przedsiębiorstw. Czynniki te są pogrupowane w dwie duże kategorie znane jako ilościowa i jakościowa analiza fundamentalna.

Jak sama nazwa wskazuje, podstawy ilościowe reprezentują wymierne liczby i cechy firmy. W związku z tym najważniejszym źródłem danych ilościowych są sprawozdania finansowe firmy, w tym między innymi dochody, przychody i aktywa.

Z drugiej strony, podstawy jakościowe nie są tak konkretne i odnoszą się bardziej do charakteru działalności firmy. Mogą to być członkowie zarządu firmy, patenty, technologia i tym podobne.

Głównym celem podstaw ilościowych jest dostarczenie inwestorom czegoś wartościowego, co mogą porównać z bieżącą ceną papieru wartościowego, co przybliża ich do określenia jego wartości wewnętrznej.

Jednak kluczową wadą analizy ilościowej jest to, że nie uwzględnia ona aspektów, które nie są namacalne, takich jak wartość dostarczana przez kierownictwo firmy lub wyzwania regulacyjne. W tym miejscu pojawia się analiza jakościowa, aby ocenić nienumeryczną stronę firmy.

Chociaż są one nieco trudniejsze do zmierzenia, podstawy jakościowe są równie ważne. Ponieważ nie są namacalne, czynniki te są w większości subiektywne i reprezentują różne wiatry tylne i przeciwne, z którymi boryka się firma. Jednak ważne jest, aby powiedzieć, że niektóre podstawy jakościowe wywierają większy wpływ niż inne, a pomiar ich zakresu jest często kluczową częścią analizy jakościowej.

Niektóre z bardziej konkretnych przykładów czynników jakościowych mogą obejmować ryzyko prawne, które może zaszkodzić reputacji firmy, reorganizacje zarządzania i ich potencjalny wpływ, relacje firmy z jej partnerami i dostawcami, zadowolenie lub niezadowolenie klientów z usług firmy i tym podobne.

Wielu uważa, że najskuteczniejszym sposobem przeprowadzenia analizy jakościowej jest analiza czynników ilościowych. Wynika to z faktu, że końcowy wynik analizy jakościowej może zapewnić większą perspektywę części ilościowej, umożliwiając inwestorom dokonywanie lepszych wyborów opartych na danych.

Plusy i minusy analizy fundamentalnej

Plusy

Jedną z kluczowych zalet analizy fundamentalnej jest jej szersze podejście do oceny firmy. Jak już wspomnieliśmy powyżej, analiza fundamentalna obejmuje wszystko, od szerszych czynników, takich jak ogólna kondycja gospodarki i rynku, po bardziej szczegółowe czynniki, takie jak sprawozdania finansowe firmy. Dzięki temu analiza fundamentalna ignoruje osobiste uprzedzenia, zapewniając inwestorom bezstronną, rozsądną ocenę.

Ponadto fakt, że obejmuje różne obszary i czynniki, sprawia, że analiza fundamentalna jest szczególnie przydatna dla inwestorów długoterminowych. Takie podejście pozwala inwestorom zidentyfikować podstawowe mocne strony firmy, które mogą pokazać jej prawdziwy potencjał w dłuższej perspektywie i ostatecznie osiągnąć jej wewnętrzną wartość.

Cons

Jak można się domyślić, analiza fundamentalna może być bardzo czasochłonna, zwłaszcza w porównaniu z analizą techniczną. Głównym powodem jest to, że analiza podstaw oznacza uwzględnienie dziesiątek makro i mikro czynników, które są ważne dla wydajności firmy.

Tak więc, jeśli inwestor musi szybko podjąć decyzję o kolejnym ruchu, analiza fundamentalna może nie być najlepszym wyborem, ponieważ uwzględnienie wszystkich czynników zajęłoby pewną ilość czasu, co może ostatecznie doprowadzić do opóźnionych decyzji i utraconych okazji.

Prowadzenie analizy fundamentalnej jest łatwiejsze do powiedzenia niż do wykonania, biorąc pod uwagę, że trzeba jednocześnie oceniać tak wiele różnych czynników i obszarów. Co więcej, część analizy fundamentalnej jest subiektywna, co również może stać się wadą, ponieważ można łączyć osobiste doświadczenia i uprzedzenia w celu oceny wielu czynników jakościowych.

Wniosek

Analiza fundamentalna jest jedną z najczęściej stosowanych metod oceny kondycji finansowej firmy, jej branży, a także całej gospodarki. Jego głównym celem jest określenie wewnętrznej wartości firmy, zwanej również „wartością rzeczywistą”. Chociaż często jest ona preferowana od analizy technicznej, nie oznacza to, że analiza fundamentalna zawsze będzie skuteczna, ponieważ ceny rynkowe zależą od wielu różnych czynników.

Z tego powodu inwestorzy i analitycy często łączą analizę fundamentalną, techniczną i ilościową, aby ocenić potencjał firmy i jej perspektywy rozwoju.