HomeAkcjeKup Eletrobras

Jak kupić akcje Eletrobras (EBR) w Polsce w 2022

Eletrobras (EBR)
...
24-godzinna wymiana
...
exchange
...
autor: Mircea Vasiu Aktualizowano: June 9, 2022

Eletrobras to największa firma w sektorze energii elektrycznej w Ameryce Łacińskiej. Stanowi 29% zainstalowanej mocy wytwórczej w Brazylii. Obsługuje również łącznie 1500 kilometrów linii przesyłowych łączących kraje takie jak Argentyna, Urugwaj i Wenezuela.

Akcje Eletrobrasu są notowane na giełdzie nowojorskiej pod oznaczeniem EBR i, jak każda spółka użyteczności publicznej, mają wysoki wskaźnik wypłaty dywidendy. W 2020 roku Eletrobras eksploatował ponad 50 000 MW mocy zainstalowanej, wytwarzając blisko 200 000 GWh, z czego około 97% pochodziło z czystych źródeł wytwórczych.

Firma wykorzystuje do produkcji energii elektrycznej mieszankę źródeł wodnych, jądrowych, wiatrowych i słonecznych, a tylko około 3% produkcji pochodzi z elektrowni cieplnych. Ten artykuł ma na celu dostarczenie pełnego obrazu Eletrobrasu i spełnienie roli przewodnika dla tych, którzy chcą kupić akcje spółki.

5 kroków do natychmiastowego zakupu Cryptocurrency!

 1. 1
  Odwiedź polecaną przez nas platformę, aby kupić crypto, klikając na poniższy przycisk.
 2. 2
  Wpisz dane w wymagane pola, aby utworzyć nowe konto.
 3. 3
  Zasil konto używając your preferred payment method i potwierdź swoje nowe saldo.
 4. 4
  Wybierz your favourite crypto coin i zaznacz “Zlecenie natychmiastowe/market”, aby kupić ją od razu.
 5. 5
  Wprowadź kwotę, którą chcesz kupić (zobaczysz odpowiednik w crypto) i potwierdź zlecenie!

Wszystko, co musisz wiedzieć o Eletrobrasie

W kolejnej części tego artykułu szczegółowo omówiono działalność firmy. Przyjrzymy się historii spółki Eletrobras, jej strategii, źródłom przychodów oraz temu, jak kurs akcji Eletrobrasu zachowywał się w ostatnich latach.

Historia Eletrobrasu

Firma Eletrobras została założona w Rio de Janeiro w 1962 roku. Spółka jest własnością rządu brazylijskiego i do grudnia 2020 roku miała 4,7 GW zainstalowanej mocy wytwórczej poza Brazylią.

Jaka jest strategia Eletrobrasu?

Kontroluje grupę spółek wytwórczych i przesyłowych, takich jak Eletronorte, Eletrobras Eletropar, czy CHESF (Compnahia Hidro-Eltrica de Sao Francisco). Pierwsza odpowiada za moc, wytwarzanie i dystrybucję energii w stanach takich jak Amapa czy Mato Grosso. Druga posiada udziały w innych spółkach energetycznych, a trzecia zasila miasta północno-wschodniej Brazylii. To tylko kilka przykładów firm, które posiada lub kontroluje Eletrobras.

Wraz ze spółkami zależnymi obsługuje i kontroluje 31 elektrowni wodnych, 7 elektrowni cieplnych oraz dwie elektrownie jądrowe. Innymi słowy, działa jako zintegrowana firma elektryczna w Brazylii i Ameryce Łacińskiej.

Jak Eletrobras zarabia pieniądze?

Eletrobras sprzedaje energię elektryczną gospodarstwom domowym i przedsiębiorstwom w Brazylii i innych krajach Ameryki Łacińskiej. Posiada około 40% mocy wytwórczych Brazylii i kontroluje prawie 70% krajowego systemu połączeń wzajemnych.

Jak Eletrobras radził sobie w ostatnich latach?

Cena akcji Eletrobrasu spadła poniżej 10 USD po pandemii COVID-19 2020. Rynek utworzył formację głowy i ramion, przy czym najwyższa cena w części głowy wzoru wynosiła 11 USD. Niepowodzenie przy 10 USD pokazuje, że leży tam sztywna linia oporu, a podczas pandemicznej wyprzedaży na rynku akcje Eletrobrasu spadły o ponad 50% w porównaniu z maksimami z 2020 roku. Cena akcji odzyskała jednak większość utraconego gruntu, ponieważ świat dostrzegł światło na końcu tunelu, gdy szczepienia przeciw COVID-19 zyskały na popularności.

Analiza fundamentalna Eletrobrasu

Kolejna część tego artykułu skupia się na fundamentalnej analizie Eletrobrasu. Zajmiemy się takimi kwestiami, jak przychody firmy, zysk na akcję, wskaźnik cena/zysk, stopa dywidendy i przepływy pieniężne.

Przychody Eletrobrasu

Przychody to pierwsza pozycja w rachunku zysków i strat, która pokazuje, ile firma sprzedała w danym okresie. Inwestorzy powinni mieć świadomość, że rachunek zysków i strat odzwierciedla wyniki finansowe danego okresu, zwykle jednego roku podatkowego i zaczyna się od tego, ile firma sprzedała w tym okresie.

Eletrobras generuje przychody bliskie 33 miliardom brazylijskich reali, czyli około 6 miliardów dolarów w 2021 r., a prognozuje się, że przychody pozostaną względnie stabilne w nadchodzących latach. Dla firmy użyteczności publicznej, takiej jak Eletrobras, jest to jedna z jej mocnych stron – zdolność do przewidywania stałych przychodów na długie lata.

Zysk na akcję Eletrobrasu

Zysk na akcję lub EPS to wskaźnik finansowy, który pokazuje, ile firma zarobiła, w postaci zysku na jedną akcję. Im wyższa liczba, tym lepiej dla inwestorów, ponieważ wskazuje to na większą rentowność.

Szacunki dotyczące EPS Eletrobrasu na 2021 r. wynoszą 5,43 BRL, a do 2023 r. ma on wynieść 5,93.

Współczynnik P/E Eletrobrasu

Wskaźnik C/Z lub wskaźnik cena/zysk to jeden z mierników stosowanych przez inwestorów do wyceny spółki. Wyższy wskaźnik P/E nie jest pożądany, ponieważ pokazuje, za ile lat Twoja inwestycja zostanie zwrócona, jeśli rentowność firmy pozostanie taka sama.

Wskaźnik P/E Eletrobrasu na 2021 r. szacuje się na 7,02, co oznacza, że inwestorzy są gotowi zapłacić 7,02 USD za każdego dolara, który zarobi spółka. Przewiduje się, że w nadchodzących latach wskaźnik P/E spadnie do 6,42 do 2023 r., a następnie wzrośnie do 14,32 do 2025 r.

Stopa dywidendy Eletrobrasu

Stopa dywidendy to wskaźnik finansowy określający procent dywidendy wypłaconej po aktualnej cenie. W rzeczywistości jest on obliczany jako stosunek rocznej dywidendy na akcję do aktualnej ceny akcji, a wyższa stopa dywidendy jest atrakcyjna dla inwestorów poszukujących dywidendy.

Eletrobras ma stopę zwrotu dywidendy za 12 miesięcy (TTM) na poziomie 8,51%, czyli znacznie wyższą niż mediana sektora na poziomie 3,39%. Możliwość wypłaty dywidendy akcjonariuszom jest jedną z najbardziej atrakcyjnych rzeczy w przypadku przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, a przedsiębiorstwa te są częścią każdej strategii portfolio nastawionego na dywidendy.

Przepływy pieniężne Eletrobrasu

Innym wskaźnikiem finansowym, który należy wziąć pod uwagę przy wycenie firmy, jest przepływ środków pieniężnych. Pokazuje zdolność firmy do zaspokojenia krótko-, średnio- i długoterminowych potrzeb płynnościowych, a wolne przepływy pieniężne mają szczególne znaczenie.

Wolny przepływ pieniężny pokazuje, ile gotówki pozostaje w firmie po pokryciu wszystkich kosztów prowadzenia działalności. Oczywiście im wyższa liczba, tym lepiej, ponieważ wygenerowane środki pieniężne można wykorzystać na sfinansowanie planów ekspansji, takich jak otwarcie nowych rynków lub wprowadzenie nowych produktów. Gotówka może być również wykorzystana na spłatę zadłużenia, poprawiając tym samym wskaźniki wypłacalności i czyniąc spółkę bardziej atrakcyjną w oczach inwestorów.

Oczekuje się, że wolne przepływy pieniężne Eletrobrasu ulegną znacznej poprawie w nadchodzących latach, szacuje się, że wzrosną około czterokrotnie w porównaniu z poziomami z 2021 r.

Dlaczego warto kupować akcje Eletrobrasu?

Oto kilka powodów, dla których warto kupić akcje Eletrobrasu:

 • Stałe źródło przychodów;
 • Spółka wypłaca dywidendy;
 • Prawie cała wytwarzana energia pochodzi ze źródeł odnawialnych;
 • Rosnące wolne przepływy pieniężne dostępne dla firmy w nadchodzących latach.

Porada eksperta dotycząca zakupu akcji Eletrobrasu

Jako przedsiębiorstwo użyteczności publicznej, Eletrobras ma tę zaletę, że osiąga stały dochód. Niepewność biznesowa jest zatem niewielka, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że jest to największa spółka użyteczności publicznej w Ameryce Łacińskiej.
- Mircea Vasiu

5 kwestii do rozważenia przed zakupem akcji Eletrobrasu

Oto pięć kwestii do rozważenia przed zakupem akcji Eletrobrasu.

Zrozum firmę

Upewnij się, że rozumiesz działalność firmy. Idealnie, jako inwestor, powinieneś zwrócić uwagę na trendy w branży, regulacje na głównych rynkach, jakie są zagrożenia i co może wpłynąć na biznes w nadchodzących latach.

W przypadku spółek użyteczności publicznej, takich jak Eletrobras, ważne mogą być zmiany w bazie klientów, a także to, co firma robi, aby przyciągnąć nowych klientów (np. inwestowanie w nową infrastrukturę, plany ekspansji na inne rynki itp.).

Im więcej masz danych i informacji o firmie, tym lepiej jesteś poinformowany. Upewnij się również, że sprawdziłeś dostępne informacje na stronie internetowej firmy, przeczytaj i zinterpretuj sprawozdania finansowe, a także wytyczne dotyczące przyszłości dostarczone przez kierownictwo.

Zrozum podstawy inwestowania

Inwestowanie jest nie tylko dla tych, którzy studiują ekonomię, ale z pewnością pomaga zrozumieć niektóre terminy ekonomiczne, a także te dotyczące inwestowania. Kwestie takie jak wskaźniki finansowe lub zasady zarządzania pieniędzmi pomagają w procesie inwestycyjnym. Ponadto, jako inwestor, możesz chcieć skorzystać ze wszystkich narzędzi oferowanych przez brokera, takich jak rodzaje zleceń oczekujących, które pomagają lepiej zarządzać ryzykiem.

Ostrożnie wybierz swojego brokera

Broker odgrywa ważną rolę w procesie inwestycyjnym. Nie wszyscy brokerzy są tacy sami, dlatego aby wybrać właściwego, niezbędna jest należyta staranność.

Pewne jest jedno – będziesz chciał handlować u regulowanego brokera. Niestety nie wszyscy brokerzy podlegają regulacjom, a obecność organu finansowego, który reguluje działalność brokera, jest dobra dla jego klientów. Niektórzy brokerzy decydują się na pominięcie procesu regulacji ze względu na jego wysokie koszty, ale jest to zły sygnał odnośnie sposobu, w jaki broker prowadzi działalność. Spróbuj również dowiedzieć się, czy broker oferuje ochronę przed ujemnym saldem lub czy oddziela środki klientów od środków potrzebnych na codzienną działalność.

Zdecyduj, ile chcesz zainwestować

To chyba najtrudniejsza część procesu inwestycyjnego. Ludzi przyciąga do rynków finansowych chęć zdobycia dodatkowych środków, ale każdy chce szybko się wzbogacić. Z tego powodu popełniane są błędy, które w niektórych przypadkach prowadzą do dużych strat.

Zasady zarządzania pieniędzmi pomagają chronić konto, jednocześnie dając mu miejsce na rozwój. Na przykład, zamiast inwestować wszystkie środki w jedną firmę, możesz chcieć zdywersyfikować swój portfel, a wraz z nim ryzyko. Zamiast kupować jedno przedsiębiorstwo użyteczności publicznej w jednym kraju, możesz podzielić inwestycję na wiele przedsiębiorstw użyteczności publicznej w różnych regionach, rozkładając w ten sposób ryzyko niepowodzenia jednej inwestycji. Dywersyfikacja polega również na dodawaniu do portfela nieskorelowanych aktywów.

Zdecyduj o celu swojej inwestycji

Jaki jest powód, dla którego chcesz zainwestować? To pytanie, choć proste, może być kluczem do wdrożenia odpowiedniej strategii.

Niektórzy inwestują na emeryturę, dlatego wolą podejście kupna i trzymania, a cena wejścia niekoniecznie jest ważna, gdy planujesz trzymać akcje przez lata lub dekady.

Niektórzy inwestorzy lubią spekulować na temat zmienności akcji. Ważna jest dla nich analiza techniczna i fundamentalna, a także publikacje ekonomiczne, które każdego dnia wpływają na ceny.

Podsumowując, im więcej masz jasności co do tego, czego chcesz od swoich inwestycji, tym łatwiej jest zarządzać portfelem.

Konkluzja odnośnie zakupu akcji Eletrobrasu

Eletrobras to największa firma w sektorze energii elektrycznej w Brazylii i Ameryce Łacińskiej. Zajmuje się wytwarzaniem, przesyłaniem i komercjalizacją energii elektrycznej, prawie w całości pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Jest to spółka użyteczności publicznej, a więc wypłacająca dywidendę, o wysokiej stopie dywidendy i z planami ekspansji w Ameryce Łacińskiej. Sytuacja w zakresie przepływów pieniężnych ma się poprawić w nadchodzących latach, a do 2025 r. i później oczekuje się, że wzrośnie czterokrotnie.

Dla tych, którzy są gotowi zainwestować w akcje Eletrobrasu, następną rzeczą do zrobienia jest znalezienie domu maklerskiego, który oferuje obrót akcjami spółki. Ten artykuł zawiera krótką listę takich brokerów. Aby znaleźć wybraną spółkę i dodać ją do listy życzeń lub listy ulubionych, po prostu przeszukaj bazę danych. Na koniec dodaj zlecenie lub handluj po cenie rynkowej.

Handel po cenie rynkowej oznacza, że broker użyje aktualnych cen rynkowych do wykonania zlecenia, podczas gdy handel zleceniami oczekującymi oznacza, że cena będzie musiała osiągnąć określony poziom, zanim zlecenie zostanie zrealizowane. Na przykład, jeśli chcesz kupować z wyższych poziomów niż bieżąca cena rynkowa, możesz użyć oczekującego zlecenia kupna stop, a broker zrealizuje je tylko wtedy, gdy cena osiągnie ten poziom.

Z drugiej strony, jeśli czujesz, że nie jesteś jeszcze gotowy i nie czujesz się pewnie w temacie inwestowania, na tej stronie i w Internecie znajdziesz mnóstwo dodatkowych materiałów edukacyjnych. Upewnij się, że przeczytałeś więcej o procesie inwestowania i jak działa inwestowanie. Najlepiej otworzyć rachunek demo w domu maklerskim, aby przetestować rynek za pomocą wirtualnych środków i zapoznać się z ofertą brokera oraz zmiennością rynku.

Alternatywne akcje

Rolls-Royce logo
Rolls-Royce
RR
...
...
Valeo logo
Valeo
VLEEF
...
...
Vestas logo
Vestas
VWSYF
...
...
Netflix logo
Netflix
NFLX
...
...
ThyssenKrupp logo
ThyssenKrupp
TYEKF
...
...

Często zadawane pytania

 1. Jest to energia wodna. Spośród około 97% źródeł czystej generacji wykorzystywanych przez Eletrobras, 91,3% przypada na elektrownie wodne. Reszta należy do elektrowni jądrowych (3,9%), wiatrowych (1,4%) i słonecznych (1%). Węgiel, olej napędowy i gaz ziemny stanowią jedynie niewielki udział w mocy zainstalowanej Eletrobrasu.

 2. Większość działalności firmy prowadzona jest w Brazylii, ale ostatnio spółka próbowała rozwijać się w innych regionach. W związku z tym pracuje nad rozwojem projektu Arco Norte, systemu przesyłowego o długości 1900 km, przemierzającego Brazylię, Gujanę, Surinam i Gujanę Francuską. Obsługuje również 1500 kilometrów linii przesyłowych w krajach takich jak Wenezuela czy Argentyna.

 3. Eletrobras położył duży nacisk na ESG – otrzymał brązową nagrodę w The Sustainability Yearbook 2021, publikacji wymieniającej najbardziej zrównoważone firmy na świecie. Lista obejmuje ponad 7000 globalnych firm z różnych branż i klasyfikuje je na podstawie ich wyników w zakresie wskaźników ekonomicznych, środowiskowych, społecznych i zarządzania.

 4. Eletrobras jest notowany na lokalnym B3 (Brasil, Bolsa, Balcao), giełdzie zlokalizowanej w Sao Paulo w Brazylii. Są również notowane na giełdzie w Madrycie, a także na Giełdzie Papierów Wartościowych w Nowym Jorku. Eletrobras jest częścią indeksu Ibovespa, referencyjnego indeksu 83 akcji spółek notowanych na B3.

 5. Jednym z rozwiązań jest zaksięgowanie częściowych zysków, gdy cena akcji wzrośnie i przesunięcie zlecenia stop-loss na próg rentowności. W ten sposób możesz osiągnąć zysk, nawet jeśli wyższy ruch okaże się fałszywy. Innym jest po prostu użycie zlecenia kroczącego stop, co oznacza, że zlecenie stop-loss będzie podążać za ruchem wyższej ceny i automatycznie dostosowuje się do wyższych poziomów.

 6. Jest to część systemu zarządzania pieniędzmi i obejmuje użycie zlecenia stop-loss. Takie zlecenie nakazuje brokerowi automatyczne zamknięcie pozycji. Niektórzy inwestorzy wolą mieć „mentalne” zlecenie stop-loss, co oznacza, że zamkną inwestycję ręcznie, gdy zwyżka dobiegnie końca, ale jest to ryzykowne, ponieważ rynek może poruszać się zbyt szybko.