Home » Słowniczek » Przepływ Środków Pieniężnych

Przepływ Środków Pieniężnych

Przepływ pieniężny reprezentuje kwotę pieniędzy, która jest przekazywana do iz firmy. Istnieje kilka rodzajów przepływów pieniężnych, z których dwa najbardziej powszechne to wpływy (otrzymane środki pieniężne) i wypływy (środki pieniężne wydane).

Wolne przepływy pieniężne (FCF) to jeden z najważniejszych wskaźników finansowych wykorzystywanych przez inwestorów do określania atrakcyjności pojedynczej firmy. Jeśli firma jest w stanie wygenerować dodatnie przepływy pieniężne, inwestorzy prawdopodobnie będą bardziej przyciągani do firmy, ponieważ nie potrzebuje ona dodatkowego finansowania.

FCF jest obliczany poprzez zmniejszenie środków wydanych na operacje z wpływów. FCF wyklucza wydatki niepieniężne, ale uwzględnia wydatki na sprzęt, aktywa i kapitał obrotowy z bilansu.

Ostatecznie wolne przepływy pieniężne zgłaszane przez spółkę stanowią dostępne środki na wypłatę dywidendy, odkupienie akcji lub wypłatę odsetek inwestorom.

Wróć do naszego pełnego glosariusza.