Home » Słowniczek » Limit Zamówienia

Limit Zamówienia

Zlecenie z limitem to zlecenie, które inwestorzy przekazują swojemu brokerowi, aby kupić lub sprzedać aktywa po określonym lub wyższym poziomie cenowym. Na przykład inwestorzy składają zlecenie kupna z limitem ceny, aby kupić aktywa po określonej cenie lub niższej, podczas gdy zlecenie sprzedaży z limitem jest realizowane tylko po cenie limit lub wyższej.

Zlecenia z limitem są regularnie wykorzystywane przez inwestorów i traderów. Korzystanie ze zlecenia z limitem uniemożliwia traderom znaczne odejście od ich strategii i chroni ich przed kupowaniem wysokich i niskich sprzedaży. Ten rodzaj zlecenia jest również często wykorzystywany do ograniczenia cen papierów wartościowych i towarów.

Aby podać przykład, powiedzmy, że trader postanawia kupić akcje firmy po 20GBP za akcję. Jeśli te akcje są obecnie notowane po 22GBP, przedsiębiorca może złożyć zlecenie z limitem i ustalić cenę na 20GBP. Podczas gdy cena akcji może wtedy albo wzrosnąć, albo spaść, trader wie, że jego zlecenie zostanie zrealizowane, gdy tylko cena spadnie do 20GBP, co pozwoli mu na zakup akcji po pożądanej cenie.

Podobnie, jeśli trader chciałby wtedy sprzedać te akcje po 25GBP, ustawił zlecenie z limitem na tym poziomie ceny, a zlecenie zostanie zrealizowane, gdy tylko cena wzrośnie do 25GBP.

Należy jednak pamiętać, że zlecenie może nie zostać zrealizowane, ponieważ cena papieru wartościowego może nie osiągnąć ustalonej ceny.

Wróć do naszego pełnego glosariusza.