Home » Słowniczek » Zlecenie Rynkowe

Zlecenie Rynkowe

Zlecenie rynkowe odnosi się do kierunku, jaki inwestorzy dają swojemu brokerowi, aby zakupił aktywa lub akcje po najlepszej możliwej cenie. Jest to najczęstszy rodzaj zleceń składanych przez inwestorów i traderów na rynku.

Składając zlecenie rynkowe, przedsiębiorca nie może kupić aktywów po określonej cenie, ale raczej po cenie opartej na bieżącej podaży rynkowej. Składając zlecenie rynkowe, trader instruuje swojego brokera, aby jak najszybciej wykonał transakcję po aktualnej cenie rynkowej.

Pamiętaj jednak, że zlecenie zostanie zrealizowane natychmiast tylko wtedy, gdy rynek jest otwarty. W przeciwnym razie, jeśli trader złoży zlecenie rynkowe, gdy rynek jest zamknięty, zlecenie zostanie zrealizowane na otwartym rynku.

W przeciwieństwie do zleceń z limitem i stop-loss, zlecenie rynkowe jest najlepszym wyborem dla tych, którzy chcą handlować papierem wartościowym tak szybko, jak to możliwe po aktualnym punkcie cenowym.

Zlecenia rynkowe są wykorzystywane głównie przez inwestorów, którzy handlują najpopularniejszymi indeksami i funduszami inwestycyjnymi oraz akcjami. Ponadto inwestorzy, którzy chcą zastosować dobrze znaną strategię uśredniania kosztów w dolarach (DAC), mogą również skorzystać ze zleceń rynkowych, ponieważ inwestorzy ci kupują papiery wartościowe w tych samych odstępach czasu, niezależnie od trendu cenowego.

Wróć do naszego pełnego glosariusza.