HomeAkcjeKup akcje Sony
Zacznij handlować z eToro

Jak kupić akcje Sony (SONY) w Polsce w 2022

Sony logo
Sony (SNE)
...
24-godzinna wymiana
...
exchange
...

Sony Group Corporation, czy po prostu Sony, to jedna z najpopularniejszych marek na świecie. Jest to jeden z kultowych japońskich konglomeratów, obecnie najbardziej znany z konsol do gier PlayStation i profesjonalnych kamer wideo.

Oprócz produkcji i sprzedaży sprzętu i instrumentów elektronicznych, firma Sony produkuje, rozprowadza i sprzedaje również produkty wideo i dźwiękowe, filmy animowane, przenośne konsole do gier, urządzenia peryferyjne, półprzewodniki i nie tylko.

Kup akcje Sony, dopiero po zapoznaniu się z naszym przewodnikiem. Opisaliśmy w nim, jak i dlaczego kupować akcje Sony, opierając się na ocenie fundamentów firmy.

Jak kupić SNE akcje w 5 prostych krokach

 1. 1
  Odwiedź eToro, korzystając z poniższego linku i zarejestruj się, wprowadzając swoje dane w wymaganych polach.
 2. 2
  Podaj wszystkie swoje dane osobowe i wypełnij podstawowy kwestionariusz w celach informacyjnych.
 3. 3
  Kliknij „Wpłata”, wybierz ulubioną metodę płatności i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zasilić swoje konto.
 4. 4
  Wyszukaj swoje ulubione akcje i zobacz główne statystyki. Gdy będziesz gotowy do inwestowania, kliknij „Handel”.
 5. 5
  Wprowadź kwotę, którą chcesz zainwestować i skonfiguruj swoją transakcję, aby kupić akcje.

Wszystko, co musisz wiedzieć o Sony

Zacznijmy od przyjrzenia się historii firmy Sony, jej źródłom przychodów, wynikom kursu akcji i stosowanej przez japońskiego giganta strategii biznesowej.

Historia Sony 

Założona w 1946 roku firma Sony zatrudnia ponad 111 000 osób na całym świecie. Jej siedziba znajduje się w Tokio w Japonii i jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych firm działających w sektorze konsumenckim, ze szczególnym uwzględnieniem elektroniki użytkowej.

Firma jest dobrze znana z wynalezienia słynnego Walkmana, który był tak popularny wśród nastolatków pod koniec lat 90. Obecnie firma prowadzi zdywersyfikowaną działalność w branżach takich jak sprzęt elektroniczny, muzyka i aplikacje do telefonów komórkowych.

Firma Sony zmieniła niedawno nazwę na Sony Group Corporation, aby lepiej odzwierciedlać jej obecność na całym świecie.

Jaka jest strategia firmy Sony?

Sony jest jedną z wiodących firm w sektorze konsumenckim, podlegającym cyklowi koniunkturalnemu. Ze względu na swoją obecność na całym świecie, Sony ma przewagę konkurencyjną, będąc aktywnym na różnych rynkach, dzięki czemu cykl koniunkturalny przebiega w różnych fazach w różnych częściach świata.

Na przykład wschodzące gospodarki rynkowe mogą znajdować się u szczytu cyklu koniunkturalnego, podczas gdy w gospodarkach przygranicznych rozpoczyna się nowa faza ekspansji. Sony jest w stanie lokalnie dostosowywać swoją strategię, działając z globalnej perspektywy.

W jaki sposób Sony zarabia pieniądze?

Sony uzyskuje dochody z ośmiu różnych źródeł: gier i usług sieciowych, muzyki, obrazów, produktów i rozwiązań elektronicznych, rozwiązań w zakresie obrazowania i wykrywania, usług finansowych i wszystkich innych oraz usług i eliminacji.

Z tych segmentów największy udział w rocznych przychodach ma segment gier i usług sieciowych, który stale rośnie. Pandemia miała pozytywny wpływ na branżę gier, ponieważ ludzie na całym świecie byli zmuszeni spędzać więcej czasu w pomieszczeniach.

Segmenty muzyki i zdjęć stanowią około 20% całkowitych przychodów, nieco więcej niż dział usług finansowych. Szybkie spojrzenie na rachunek zysków i strat firmy ujawnia zrównoważony portfel strumieni dochodów, w którym każda linia biznesowa ma co najmniej 10% udział w całkowitych przychodach (z wyjątkiem działów „wszystkie inne” i „corporate and eliminate”).

Jak radziło sobie Sony w ostatnich latach?

Spółka Sony jest notowana na kilku giełdach na całym świecie, w tym na nowojorskiej giełdzie w formie amerykańskich kwitów depozytowych (ADR). Dostęp do kapitału amerykańskiego jest kluczowy dla każdej globalnej korporacji.

Ceny akcji Sony ledwie odczuły pandemię, ponieważ mocno odbiły się od krachu na giełdzie w 2020 r., osiągając szczyt na poziomie 120 USD w lutym, a następnie ponownie w kwietniu 2020 r. Akcje skorzystały na zwyżkowym trendzie obejmującym serię wyższych szczytów i wyższych minimów, a inwestorzy będą nadal podążać za trendem (kupując na spadkach), aż do jego zakończenia.

Analiza fundamentalna Sony

Istnieją dwa rodzaje analiz giełdowych: techniczna i fundamentalna. Podczas gdy analiza techniczna obejmuje interpretację historycznych danych cenowych w celu prognozowania przyszłych wartości, analiza fundamentalna oznacza interpretację podstawowych wyników finansowych spółki w celu ustalenia wewnętrznej wartości jej akcji.

Jeśli wyliczona wartość wewnętrzna jest wyższa od bieżącej wartości rynkowej, oznacza to, że akcje spółki są niedowartościowane, więc inwestor będzie chciał kupić akcje (lub „zająć pozycję długą”).

Jeśli obliczona wartość wewnętrzna jest niższa od bieżącej wartości rynkowej, akcje firmy są postrzegane jako zawyżone, więc inwestor albo sprzedaje akcje, czeka na spadek, aby kupić więcej akcji, albo nawet „sprzedaje krótko” (jeśli broker na to zezwala) .

Przyjrzyjmy się teraz przychodom Sony, zyskom na akcję (EPS), stosunkowi ceny do zysku (P/E, rentowności dywidend i przepływów pieniężnych). Będzie to nasza podstawowa analiza.

Przychody Sony

Przychody, które stanowią łączną wartość sprzedaży towarów i usług firmy w danym okresie, są pierwszą linijką rachunku zysków i strat.

Pod koniec kwietnia 2021 r. Sony podało pełne wyniki za rok obrotowy 2020. Przychody spółki wzrosły o 9% w porównaniu z rokiem poprzednim, a dochód przypadający akcjonariuszom Sony Group Corporation wzrósł ponad dwukrotnie.

Zysk na akcję Sony

Zysk na akcję (EPS) jest jednym z najważniejszych wskaźników oceny wewnętrznej wartości firmy. Obliczany jest w formie „podstawowej” i „rozwodnionej” i ilustruje wynik finansowy przypadający na jedną akcję.

Podstawowy wskaźnik EPS odejmuje uprzywilejowane dywidendy od zysku netto (dolna linia rachunku zysków i strat), a wynik dzieli się przez średnią ważoną liczbę wyemitowanych akcji. Akcje pozostające w obrocie to liczba akcji dostępnych do obrotu, która może się zmieniać w ciągu roku w zależności od polityki kierownictwa.

Na przykład, jeśli kierownictwo uzna, że cena rynkowa nie odzwierciedla rzeczywistej wartości spółki, może zdecydować o odkupie części wyemitowanych akcji, wpływając w ten sposób na wskaźnik EPS, ponieważ mniej akcji byłoby dostępnych do obrotu.

Wynik EPS firmy Sony w ostatnich latach był w większości pozytywny.

Wskaźnik P/E Sony

Wskaźnik ceny / zysku (P/E) jest dokładnie taki, jak sugeruje jego nazwa. Oblicza się go, dzieląc aktualną cenę akcji przez EPS.

W chwili pisania tego tekstu cena akcji Sony wynosi 98 USD. Jeśli użyjemy ostatniego EPS na poziomie 2,88 USD, otrzymamy wskaźnik P/E na poziomie 34,02. Oznacza to, że inwestorzy są gotowi zapłacić 34,02 dolara za każdego dolara zysku firmy.

Chociaż nasz wyliczony P/E może wydawać się nieracjonalny dla wielu inwestorów, powinniśmy pamiętać, że inwestorzy mają nastawienie wybiegające w przyszłość. Podstawą wyceny akcji spółki jest poprawna interpretacja wartości bieżącej jej przyszłych przepływów pieniężnych. Jeśli inwestorzy uważają, że firma może zwiększyć swoją rentowność w przyszłości, wówczas obecna wartość tych przyszłych przepływów pieniężnych jest odzwierciedlona w cenie rynkowej.

Stopa dywidendy spółki Sony

Dochód z dywidend to kolejna użyteczna miara wykorzystywana przez inwestorów do podejmowania decyzji, czy warto inwestować w firmę. Spółki wypłacające dywidendy są faworyzowane przez wielu inwestorów, ponieważ dodatkowy dochód generowany przez dywidendy jest często reinwestowany w zakup większej liczby akcji spółki. Dlatego w dłuższej perspektywie całkowite zwroty znacznie wzrosną.

Nie wszystkie firmy decydują się na wypłatę swoim akcjonariuszom udziału w rocznych zyskach w formie dywidendy, ale Sony ma długą historię wypłaty dywidendy.

Ostatnia dywidenda Sony (w momencie pisania tego tekstu) wynosi 0,27 USD na akcję, a średnia stopa dywidendy z ostatnich czterech lat wynosi 0,53%. Rentowność oblicza się, dzieląc dywidendę na akcję przez cenę rynkową akcji, a im wyższa stopa zwrotu, tym spółka jest bardziej atrakcyjna dla inwestorów.

Przepływ środków pieniężnych Sony

Przepływy pieniężne pokazują stan płynności firmy.

Celem jest znalezienie równowagi między środkami pieniężnymi potrzebnymi do prowadzenia codziennych operacji a środkami pieniężnymi, które mają być zainwestowane w krótko- i długoterminowe papiery wartościowe. Przechowywanie całej gotówki na rachunku bankowym nie zawsze jest lukratywne, dlatego działy finansowe dużych korporacji decydują się na inwestowanie dodatkowej gotówki w krótkoterminowe zbywalne papiery wartościowe, które są wystarczająco płynne, aby można je było uznać za ekwiwalenty gotówki.

Sony ma silną pozycję gotówkową, a wolne przepływy pieniężne w skonsolidowanych przedsiębiorstwach (z wyłączeniem sektora usług finansowych) wzrosły z 399,8 miliarda jenów w 2019 roku do 541 miliardów jenów w roku obrotowym 2020.

Dlaczego warto kupować akcje Sony?

Chociaż niektóre podstawowe wskaźniki finansowe mogą sugerować, że cena akcji Sony jest droga, oto kilka powodów, dla których warto kupić akcje Sony:

 • To globalna korporacja i zaufana marka
 • Branża gier ma wysokie złożone roczne stopy wzrostu (CAGR) w nadchodzących latach
 • Zapewnia ekspozycję na rynek japońskich korporacji
 • Globalna dywersyfikacja korzysta z wahań cykli koniunkturalnych

Porada eksperta dotycząca kupowania akcji Sony

Bezprecedensowa pandemia COVID-19 przyniosła recesję gospodarczą we wszystkich częściach świata w tym samym czasie, ale Sony radziło sobie dobrze dzięki działowi gier. Jest to dział, który warto obserwować w czasie, gdy gospodarki wychodzą z impasu.
- Mircea Vasiu
Kup akcje Sony już dziś!

5 kwestii, które należy wziąć pod uwagę przed zakupem akcji Sony

Inwestycja w akcje spółki powinna zakończyć się procesem due diligence. Przed zainwestowaniem w akcje Sony należy wziąć pod uwagę co najmniej pięć kwestii.

1. Poznaj spółkę

Dokładne zrozumienie działalności firmy jest konieczne. Poszukaj długo- i krótkoterminowych trendów w branżach, z których firma czerpie większość swoich przychodów, a w przypadku Sony jest ich wiele i są one zróżnicowane.

2. Poznaj podstawy inwestowania

Inwestowanie oznacza uruchamianie zasobów finansowych poprzez budowanie portfela różnych aktywów. Zarządzanie portfelem to złożona dziedzina, a ryzyko istnieje zawsze. Niektóre rodzaje ryzyka można zdywersyfikować, dodając do portfela nieskorelowane aktywa. Niektórymi ryzykami można zarządzać za pomocą oczekujących typów zleceń maklera, takich jak zlecenia stop w celu ograniczenia straty lub zablokowania zysku.

3. Starannie wybierz swojego brokera

Krytycznym krokiem w procesie inwestycyjnym jest wybór brokera. Należy wziąć pod uwagę kilka rzeczy, takich jak regulacje, prowizje i opłaty, rynki handlowe, platforma handlowa i dostępne badania. Najlepszy broker może nie być tym, który ma najniższe opłaty, ponieważ na decyzję inwestora o wyborze broker wpływają także inne czynniki. Pomyśl o brokerze jako partnerze podczas twojej podróży inwestycyjnej.

4. Zdecyduj, ile chcesz zainwestować

Pierwszym krokiem w podróży inwestycyjnej jest zasilenie rachunku handlowego jedynie nadwyżkami środków, których nie będziesz potrzebować przez jakiś czas. Po zasileniu konta musisz zdecydować, w jaki sposób podzielić fundusze między różne aktywa i rynki, aby uzyskać korzyści z dywersyfikacji i jak najbardziej efektywnie rozłożyć ryzyko. Niektórzy inwestorzy inwestują pewien procent swojego konta w dowolną nową pozycję, niektórzy wolą dodawać tylko do pozycji wygrywających, a inni używają techniki uśredniania kosztów w dolarach. Z reguły nigdy nie inwestuj pieniędzy, których nie możesz stracić, ponieważ nie wszystkie ryzyka można zdywersyfikować.

5. Określ cel swojej inwestycji

Właściwy cel uwzględnia zarówno horyzont czasowy inwestycji, jak i wyniki finansowe. Niektórzy inwestorzy robią to ze względu na regularne dochody z dywidend oraz dlatego, że utożsamiają się z biznesem i misją firmy. Niektórzy inwestorzy kierują się wyłącznie wynikami finansowymi. Inni chcą po prostu posiadać część firmy, która zachowuje swoją realną wartość i działa jako magazyn wartości na wypadek inflacji.

Zakup akcji Sony - podsumowanie

Sony to firma o znakomitej marce, prowadząca różnorodną działalność w rozwijających się branżach. Posiadając akcje Sony, inwestorzy zyskują ekspozycję na globalną korporację, która nie jest zależna od żadnego jednolitego rynku.

Jeśli jesteś gotowy do inwestowania, znajdź odpowiedniego brokera, zasil swoje konto i dokonaj transakcji.

Jeśli jeszcze nie jesteś gotowy: zapoznaj się z analizą finansową i techniczną, aby poznać szacunkową wartość akcji Sony.

Alternatywne akcje

Netflix logo
Netflix
NFLX
...
...
Amazon logo
Amazon
AMZN
...
...
Tesla logo
Tesla
TSLA
...
...
Apple logo
Apple
AAPL
...
...
Microsoft logo
Microsoft
MSFT
...
...
Facebook logo
Facebook
FB
...
...

Często zadawane pytania

 1. Chociaż wskaźnik P/E na poziomie 34,02 może wydawać się wysoki, niektóre firmy notują nawet wyższe wartości. Inwestorzy powinni porównać P/E Sony z jego konkurentami oraz z medianą dla sektora. P/E to także tylko jeden z wielu podstawowych mierników.
 2. Każda firma może zbankrutować i chociaż Sony może nie być w większym niebezpieczeństwie niż jakakolwiek inna firma, zawsze dobrze jest zdywersyfikować swoje inwestycje w różne akcje z różnych sektorów.
 3. Dywersyfikacja nie może chronić portfela przed szeroko zakrojonymi ryzykami systemowymi, takimi jak pandemia COVID-19, która spowodowała upadek wszystkich rynków w tym samym czasie. Rozważ inwestowanie w nieskorelowane aktywa, które mogą obejmować nawet towary, takie jak złoto.
 4. Analiza techniczna wykorzystuje historyczne dane cenowe do przewidywania przyszłych ruchów na rynku i jest bardziej odpowiednia do handlu krótkoterminowego niż do inwestowania długoterminowego. Niektórzy inwestorzy używają analizy technicznej do interpretacji wzorców kontynuacji na rosnącym rynku i do czasu ich dodatkowych zakupów. Jednak analiza fundamentalna jest preferowaną metodą inwestowania na giełdzie.
 5. Krową dojną w działalności Sony jest dział gier. Ze względu na ograniczenia spowodowane pandemią COVID-19 ludzie spędzali więcej czasu w pomieszczeniach, więc akcje Sony zachowywały się tak samo, jak reszta sektora technologicznego: początkowo spadały, a następnie silnie odbijały się od nich.
 6. Najprawdopodobniej. Sony ma długą historię wypłaty dywidend sięgającą lat 80. XX wieku i nie przestało wypłacać ich podczas pandemii. Można założyć, że kierownictwo wynagrodzi zaufanie akcjonariuszy, utrzymując politykę wypłaty dywidendy.