Home » Słowniczek » Sprzedać

Sprzedać

W przeciwieństwie do kupowania, sprzedaż odnosi się do likwidacji aktywów, które przedsiębiorca wcześniej kupił w zamian za gotówkę. Inwestorzy zazwyczaj sprzedają aktywa, aby osiągnąć zysk lub ograniczyć dalsze straty. Zamknięcie długiej pozycji faktycznie oznacza, że inwestorzy "sprzedają".

Sprzedaż to proces zamiany aktywów niepłynnych (takich jak akcje) w aktywa płynne (takie jak gotówka) za pośrednictwem otwartego rynku.

W badaniach inwestycyjnych analitycy mają tendencję do wystawiania ratingu "Sprzedaj” na określone akcje, ponieważ uważają, że akcje te będą osiągać gorsze wyniki niż rynek i istnieje ryzyko ich spadku. W przeciwieństwie do ratingów "Sprzeda", analitycy mają również do dyspozycji ratingi Trzymaj/Neutralnie i Kupuj.

Wróć do naszego pełnego glosariusza.