Home » Słowniczek » Dochód z Dywidendy

Dochód z Dywidendy

Stopa dywidendy reprezentuje wielkość dywidendy firmy w stosunku do ceny jej akcji. Jest wyrażony w procentach.

Aby obliczyć stopę dywidendy, należy podzielić roczną dywidendę spółki na akcję przez aktualną cenę akcji. Na przykład, jeśli firma płaci roczną dywidendę na akcję w wysokości 4 GBP, a aktualna cena akcji wynosi 20 GBP, wówczas stopa dywidendy wynosi 20%.

Oznacza to również, że jeśli cena akcji wzrośnie, wzrośnie też stopa dywidendy. Z drugiej strony, jeśli akcje spółki spadną, spadnie również stopa dywidendy.

Stopa dywidendy jest zwykle obliczana na podstawie danych z ostatniego rocznego raportu o zyskach. Jednak dywidendy są wypłacane co kwartał, dlatego inwestorzy i analitycy często patrzą na dywidendę z ostatniego kwartału i mnożą ją przez cztery, aby obliczyć roczną stopę dywidendy. Należy jednak pamiętać, że rentowność może się różnić, ponieważ nie wszystkie firmy wypłacają równe dywidendy co kwartał.

Wróć do naszego pełnego glosariusza.