Home » Słowniczek » Współczynnik P / E

Współczynnik P / E

Wskaźnik P/E to wskaźnik cena/zysk, który zasadniczo ma na celu obliczenie wyceny danej firmy. Stosunek oblicza się, dzieląc cenę akcji przez zysk spółki na akcję.

Mówiąc prościej, wskaźnik P/E pokazuje, ile inwestorzy zapłacą za akcję za każdego dolara wygenerowanego przez firmę.

Istnieją dwa rodzaje wskaźników P/E. Pierwszy z nich nazywa się kroczącym wskaźnikiem P/E i jest najczęstszym typem, ponieważ opiera się na wcześniejszych kwartałach. Na przykład końcowy wskaźnik P/E jest obliczany poprzez podzielenie ceny akcji przez zysk firmy na akcję w ciągu ostatnich czterech kwartałów lub 12 miesięcy.

Z drugiej strony wskaźnik forward P/E opiera się na prognozowanych wynikach kwartałów, które są przed nami.

Wysoki wskaźnik P/E sugeruje, że akcje spółki są zbyt drogie lub przewartościowane. W tym przypadku inwestorzy płacą zbyt dużo za akcje, biorąc pod uwagę, ile zysków firma jest w stanie wygenerować. Wysoki wskaźnik P/E jest powszechny w przypadku spółek z sektora zaawansowanych technologii, które wykorzystują dużo kapitału do inwestowania w swój biznes i uczynienia go bardziej zrównoważonym.

Z drugiej strony, niski wskaźnik P/E jest zwykle kojarzony ze starszymi, bardziej stabilnymi spółkami, które przyciągają inwestorów wartościowych.

Wróć do naszego pełnego glosariusza.