HomeAkcjeKup akcje Boeing
Zacznij handlować z eToro

Jak kupić akcje Boeing (BA) w Polsce w 2022

Boeing logo
Boeing (BOE)
...
24-godzinna wymiana
...
exchange
...

Boeing Company, czy po prostu Boeing, to jeden z największych producentów samolotów na świecie. Działa poprzez cztery dywizje: Boeing Capital; Obrona, przestrzeń kosmiczna i bezpieczeństwo; Samoloty komercyjne; i usługi globalne. Dla handlowców detalicznych, którzy zamierzają kupić akcje Boeinga, firma jest najbardziej znana z działalności komercyjnych linii lotniczych, które odniosły wielki sukces podczas pandemii COVID-19.

Powstała w 1916 roku kultowa amerykańska korporacja zatrudnia ponad 141 tysięcy osób. Należy do sektora przemysłowego - sektora cyklicznego, który odzwierciedla wzloty i upadki obserwowane w cyklu koniunkturalnym.

W latach poprzedzających pandemię Boeing ucierpiał z powodu negatywnego rozgłosu ze względu na problemy techniczne samolotu 737 Max. Prześladuje to firmę po dziś dzień, jednakże akcje Boeinga odbiły się od minimów z 2020 roku i wzrosły o ponad 81% w ciągu dwunastu miesięcy do maja 2021 roku.

Kup akcje Boeing, dopiero gdy zapoznasz się z naszym poradnikiem, zawierającym analizę techniczną i informacje na temat firmy.

Jak kupić BOE akcje w 5 prostych krokach

 1. 1
  Odwiedź eToro, korzystając z poniższego linku i zarejestruj się, wprowadzając swoje dane w wymaganych polach.
 2. 2
  Podaj wszystkie swoje dane osobowe i wypełnij podstawowy kwestionariusz w celach informacyjnych.
 3. 3
  Kliknij „Wpłata”, wybierz ulubioną metodę płatności i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zasilić swoje konto.
 4. 4
  Wyszukaj swoje ulubione akcje i zobacz główne statystyki. Gdy będziesz gotowy do inwestowania, kliknij „Handel”.
 5. 5
  Wprowadź kwotę, którą chcesz zainwestować i skonfiguruj swoją transakcję, aby kupić akcje.

Wszystko, co musisz wiedzieć o Boeingu

Zanim zagłębimy się w fundamenty finansowe Boeinga, przyjrzyjmy się strategii i historii firmy, sposobom osiągania zysków i możliwościom.

Historia Boeinga

Boeing istnieje od prawie wieku i początkowo nosił nazwę Boeing Airplane Company. Zmienił nazwę po pięćdziesięciu latach istnienia, aby lepiej odzwierciedlać nowe działania, w które się zaangażował: obronność, przestrzeń kosmiczną i bezpieczeństwo oraz Boeing Capital.

Jego rywalizacja z Airbusem jest dobrze znana wśród inwestorów. Boeing i Airbus konkurują ze sobą bezpośrednio, a ich rywalizacja w zdobywaniu większej liczby rocznych zamówień jest punktem odniesienia dla całej światowej gospodarki. Na przykład podczas pandemii COVID-19 wiadomość, że Ryanair zamówił kilka samolotów Boeing, była postrzegana jako dno cyklu koniunkturalnego.

Zdywersyfikowany biznes Boeinga pomógł w odbiciu cen akcji po obawach o bezpieczeństwo związanych z samolotami 737 Max.

Jaka jest strategia Boeinga?

Jak już wspomniano, Boeing to firma przemysłowa, która konkuruje w czterech różnych obszarach. Oprócz ogromnej działalności związanej z projektami obronnymi rządu USA, oferuje również usługi finansowe i zarządza ekspozycją finansową poprzez leasing finansowy w ramach części biznesowej Boeing Capital. Jak każda firma cykliczna, Boeing jest silnie uzależniony od cyklu gospodarczego, a okresy recesji gospodarczej wpływają na jego rentowność.

W jaki sposób Boeing zarabia pieniądze?

Boeing jest znany głównie z działu Commercial Airplane, który zapewnia usługi wsparcia floty, komercyjne samoloty odrzutowe i usługi cargo. Ale to nie jedyny segment, który ma wpływ na wyniki finansowe firmy.

Firma prowadzi ogromną działalność w sektorze obronności i bezpieczeństwa, zajmując się produkcją między innymi bezzałogowych samolotów wojskowych, systemów nadzoru i wywiadowczych.

Boeing miał trudności podczas pandemii COVID-19, gdy przemysł komercyjnych linii lotniczych nagle się zatrzymał. W chwili pisania tego tekstu jeszcze nie doszedł do siebie: działa 25% poniżej poziomu sprzed pandemii, co wpływa na wynik finansowy Boeinga.

Jak radził sobie Boeing w ostatnich latach?

Pomimo problemów z 737 Max, cena akcji Boeinga osiągnęła najwyższy poziom ponad 440 USD za akcję rok przed pandemią. Potem wybuchła pandemia, a reszta to już historia.

W przeciwieństwie do innych sektorów, które skorzystały na pandemii, takich jak sektor technologiczny, branże komercyjnych linii lotniczych była jedną z najtrudniejszych. Podczas gdy spadek na rynku akcji był gwałtowny we wszystkich sektorach, ożywienie było nierównomierne. Na przykład wiele firm szybko odzyskało równowagę, przekraczając poziomy sprzed pandemii, podczas gdy akcje BA odrobiły tylko połowę utraconej ceny akcji.

Analiza fundamentalna Boeinga

Handlowcy i inwestorzy stosują różne techniki wyceny spółek. Podczas gdy analiza techniczna jest głównie używana do spekulacji na temat ruchów aktywów finansowych, analiza fundamentalna jest wykorzystywana do znalezienia wewnętrznej wartości firmy (czyli jaka jest realna wartość jej akcji).

Cena rynkowa zawsze odzwierciedla aktualną wartość przyszłych przepływów pieniężnych firmy. Istnieje wiele modeli dyskontujących te przyszłe przepływy pieniężne w celu ustalenia prawidłowej wartości bieżącej, a pod koniec procesu inwestorzy mają pojęcie o wewnętrznej wartości firmy.

Jeżeli cena rynkowa jest wyższa od obliczonej wartości wewnętrznej, akcje są przeszacowane. Inwestor ma możliwość „sprzedaży krótkiej” (obstawianie spadku ceny), zaciągając u brokera dług lub po prostu czekać cierpliwie, jeśli inwestor kieruje portfelem  polegając wyłącznie na strategii długiej.

Z drugiej strony, jeżeli cena rynkowa jest niższa od obliczonej wartości wewnętrznej, akcje uznaje się za niedowartościowane. W związku z tym inwestor będzie starał się uzyskać ekspozycję poprzez „zajęcie pozycji długiej” na rachunku gotówkowym lub rachunku zabezpieczającym.

Spójrzmy teraz na przychody Boeinga, zysk na akcję (EPS), stosunek ceny do zysku (P/E), zysk z dywidendy i przepływy pieniężne.

Przychody Boeinga

Przychody odnoszą się do całkowitej sprzedaży towarów i usług w określonym okresie. Jest to ważny aspekt interpretacji sprawozdań finansowych: rachunek zysków i strat (do którego należy pozycja przychodów) przedstawia wyniki finansowe firmy, podczas gdy bilans pokazuje tylko sytuację finansową w danym momencie, zazwyczaj na koniec roku podatkowego.

W przeciwieństwie do dochodu, który jest nazywany “dolną linijką”, przychody są “górną linijką” rachunku zysków i strat. Patrząc na ostatnie kwartalne zyski, przychody Boeinga spadły o 10% do 15,2 miliarda USD w pierwszym kwartale 2021 roku w porównaniu z tym samym okresem w 2020 roku.

Zysk na akcję Boeinga 

Zysk na akcję lub EPS to wskaźnik rentowności oparty na dochodzie, który stanowi podstawę rachunku zysków i strat, pomniejszony o uprzywilejowane dywidendy, i skorygowany o średnią ważoną liczbę wyemitowanych akcji.

W ciągu roku spółka może wyemitować nowe akcje, odkupić je z powrotem lub podzielić cenę akcji. Wszystkie te działania wpłynęłyby na średnią ważoną liczbę wyemitowanych akcji. Ponadto, jeśli istnieją pewne opcje wbudowane - takie jak warranty lub akcje zamienne - wpłyną one na liczbę akcji. Z tego powodu inwestorzy obliczają nie tylko podstawowy zysk na akcję, ale także rozwodniony zysk na akcję. Różnica między nimi polega na tym, że rozwodniony zysk na akcję pokazuje, jaki byłby zysk na akcję, gdyby faktycznie dokonano konwersji długu zamiennego.

Im wyższa wartość EPS, tym lepiej dla firmy. W chwili pisania tego tekstu, zysk na akcję Boeinga spadł dramatycznie w ostatnich czterech kwartałach, głównie z powodu całkowitego załamania branży lotniczej. Chociaż EPS opublikowany przez Boeinga w ostatnim kwartale jest fatalny, należy pamiętać, że inwestorzy wyceniają akcję na podstawie przyszłej wartości jej przepływów pieniężnych.

Wskaźnik P/E Boeinga

Wskaźnik ceny do zysku (P/E) po prostu pokazuje wartość udziałów spółki podzieloną przez EPS. W chwili pisania tego artykułu jedna akcja Boeinga jest wyceniana na 239,57 USD, ale nie możemy obliczyć wskaźnika P/E, ponieważ firma straciła pieniądze w poprzednich kwartałach (co oznacza, że mianownik jest ujemny).

Ogólnie rzecz biorąc: im wyższy wskaźnik P/E, tym większe prawdopodobieństwo, że cena akcji spółki jest zawyżona.

Stopa dywidendy Boeinga

Jak sama nazwa wskazuje, stopa dywidendy to stosunek finansowy, który odzwierciedla roczną dywidendę (udział w zyskach firmy) podzieloną przez cenę akcji. Dla wielu inwestorów spółki wypłacające dywidendy są koniecznością w portfelu ze względu na możliwość ponownego zainwestowania wpływów. Im wyższy wskaźnik, tym spółka bardziej atrakcyjna dla inwestorów poszukujących dywidendy.

Im dłuższa historia wypłaty dywidendy, tym bardziej atrakcyjna spółka dla inwestorów dywidendowych. Jednak nie wszystkie firmy wypłacają dywidendę, a niektóre z nich robią to, aby przyciągnąć inwestorów z upadającej branży.

Boeing nie wypłaca obecnie dywidendy, mimo że kiedyś to robił. Najprawdopodobniej ponownie zacznie wypłacać dywidendę, gdy będzie podnosić się po upadku wywołanym pandemią.

Przepływy środków pieniężnych Boeinga

Rachunek przepływów pieniężnych ujawnia środki pieniężne dostępne dla firmy i jest on podzielony na trzy kategorie: przepływy pieniężne z działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej. Z powyższych trzech, przepływ pieniężny z operacji - nazywany również CFO lub przepływami pieniężnymi z działalności operacyjnej - jest najważniejszy, ponieważ pokazuje, ile gotówki firma generuje z bieżącej działalności.

Silna pozycja gotówkowa jest pożądana, ponieważ sugeruje rentowność biznesu. Pożądane są również aktywa, które można szybko zamienić na gotówkę, takie jak zbywalne papiery wartościowe.

Dlaczego warto kupić akcje Boeinga?

Boeing jest jednym z liderów rynku w branży lotniczej, ale dużą część swoich przychodów generuje również z innych źródeł. Kilka lat temu opracowano strategię dywersyfikacji działalności z dala od głównej branży produkcji komercyjnych samolotów poprzez wejście do sąsiednich gałęzi biznesowych w sektorach obronności i bezpieczeństwa.

Niestety pandemia dotknęła większość klientów Boeinga; tj. komercyjne linie lotnicze. Z powodu pandemii i klauzul „siły wyższej” komercyjne linie lotnicze były uprzywilejowane w zakresie swoich zobowiązań umownych wobec producentów samolotów.

Pandemia uderzyła w branżę lotniczą tak mocno, że wiele z nich zostało wykupionych przez rządy. Najbardziej zdumiewający przykład pochodzi od jednego z liderów branży komercyjnych linii lotniczych, Lufthansa AG, niemieckiego przewoźnika, który musiał zostać uratowany przez niemiecki rząd.

Jednak podróże lotnicze są pozostaną z nami na zawsze. Oto kilka powodów, dla których warto kupować akcje Boeinga pomimo słabej pozycji finansowej osłabionej dodatkowo przez pandemię:

 • Wiodący producent samolotów komercyjnych o zróżnicowanej działalności
 • Obiecujące trendy wzrostu dla branży komercyjnych linii lotniczych po zakończeniu pandemii
 • Nowy zarząd
 • Zamówienia zaczęły rosnąć ponownie, gdy pandemia ustąpiła

Porada eksperta dotycząca kupowania akcji Boeinga

Boeing działa w branży o charakterze cyklicznym i dotkliwie wpływają na niego okresy spowolnienia gospodarczego. Teraz, gdy cykl koniunkturalny minął dołek, a gospodarka zaczęła ponownie rosnąć, jak widać to w pierwszym kwartale roku, cyklicznym firmom, takim jak Boeing, łatwiej będzie poprawić swoje wyniki finansowe.
- Mircea Vasiu
Kup akcje Boeing już dziś!

5 kwestii do rozważenia przed zakupem akcji Boeinga

Inwestowanie w spółkę zazwyczaj poprzedzone jest procesem due diligence, obejmującym co najmniej następujące punkty: pełne zrozumienie biznesu firmy, postawienie tezy inwestycyjnej, ocenę pośrednika finansowego, podjęcie decyzji o zainwestowanym kapitale oraz określenie celu inwestycji.

1. Poznaj spółkę

Inwestorzy są przyciągani do firmy z różnych powodów, które mogą być osobiste (tj. korzystają z produktów lub usług firmy i lubią je) lub mogą utożsamiać się z podstawowymi wartościami (np. firma inwestuje w czystą energię). Niektórym inwestorom może bardziej spodobać się spółka wypłacająca dywidendy, podczas gdy inni koncentrują się na wzroście, a nie na dywidendach. Berkshire Hathaway Warrena Buffetta, jest dobrze znane jako jedna z firm odnoszących największe sukcesy na świecie, ale nie przynosi dywidend.

2. Poznaj podstawy inwestowania

Upewnij się, że rozumiesz 101 zasad inwestowania. Inwestowanie polega głównie na zarządzaniu ryzykiem, ale nie na jego eliminowaniu (ponieważ to niemożliwe). Dywersyfikacja to jedna ze strategii ograniczania ryzyka.

3. Starannie wybierz brokera

Broker jest Twoim partnerem w procesie inwestycyjnym. Niskie opłaty i prowizje to nie wszystko, co się liczy, a większość inwestorów wybiera brokerów na podstawie innych kryteriów, takich jak reputacja czy regulacje. Platforma handlowa brokera jest również ważna, ponieważ skuteczna dywersyfikacja zależy od udostępnienia przez brokera różnych klas aktywów do zakupu.

4. Zdecyduj, ile chcesz zainwestować

Jest to kwestia kontrowersyjna, ponieważ zależy to od typu inwestora: unikającego lub poszukującego ryzyka, czy też neutralnego. Zazwyczaj uczestnicy rynków finansowych mają awersję do ryzyka, ale pokusy istnieją wszędzie.

Konta depozytu zabezpieczającego umożliwiają handlowcom kupowanie większej ilości akcji, niż pozwala im na to gotówka na ich koncie. W tym przypadku kupowanie z marżą wiąże się z dodatkowym kosztem (odsetki od pieniędzy pożyczonych od brokera) i zwiększonym ryzykiem spadku. Kiedy rynki są niedźwiedzie (spadkowe), inwestorzy mogą otrzymywać wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego od swoich brokerów, co oznacza, że ich pozycje zostaną zamknięte, jeśli nie zdeponują większej ilości gotówki.

5. Określ cel swojej inwestycji

Proces inwestycyjny rozpoczyna się na etapie planowania. Podczas planowania inwestor musi wziąć pod uwagę cel inwestycji. Należy rozważyć, czy inwestycja ma przynieść korzyści z dywersyfikacji, jak długo chcesz pozostać w inwestycji, jaka jest wymagana stopa zwrotu i jakie jest maksymalne ryzyko, które jesteś skłonny podjąć. W języku angielskim jest takie powiedzenie, które mówi: „If you fail to plan, you plan to fail!”, czyli w wolnym tłumaczeniu: jeśli planowanie okaże się porażką, to porażka okaże się planem.

Zakup akcji Boeinga - podsumowanie

Boeing jest wiodącą firmą w swojej branży i jest jednym z komponentów indeksu Dow Jones Industrial Average.

Gdy gospodarka odbija się od dołków, tak samo dzieje się z firmami cyklicznymi, takimi jak Boeing. W pierwszym kwartale roku Produkt Krajowy Brutto (PKB) Stanów Zjednoczonych wzrósł o ponad 6%, co sugeruje, że najgorsze spowolnienie gospodarcze minęło. Boeing, jak i inne firmy uzależnione od cykliczności, powinny skorzystać na nowej ekspansywnej fazie cyklu koniunkturalnego.

Chociaż Boeing nie jest obecnie firmą wypłacającą dywidendy, to posiada historię dywidend. Można założyć, że „dobry zwyczaj” wypłaty dywidendy powróci po zakończeniu pandemii.

Jeśli jesteś gotowy do inwestowania, możesz zastosować prosty, trzystopniowy proces wyboru brokera, znalezienia akcji do zainwestowania i złożenia zamówienia.

Jeśli nie masz pewności co do ogólnego procesu inwestowania, możesz dowiedzieć się więcej, czytając nasze przewodniki przed przeznaczeniem środków na inwestycje.

Alternatywne akcje

Netflix logo
Netflix
NFLX
...
...
Amazon logo
Amazon
AMZN
...
...
Tesla logo
Tesla
TSLA
...
...
Apple logo
Apple
AAPL
...
...
Microsoft logo
Microsoft
MSFT
...
...
Facebook logo
Facebook
FB
...
...

Często zadawane pytania

 1. Nie. Boeing miał mocne podstawy zanim świat doświadczył pandemii. Firma ucierpiała pośrednio z powodu wstrzymania podróży lotniczych, ponieważ inwestorzy zrealizowali zyski w szczególności z tych akcji. W miarę odwracania się tego trendu i otwierania się gospodarek światowych, branża lotnicza jest gotowa ponownie rozkwitnąć.
 2. Najprawdopodobniej tak. Do 2020 roku Boeing miał długą historię wypłacania dywidend i zaniechał tego z powodu pandemii. Nie ma sensu ogłaszanie dywidendy, gdy branża jest na skraju załamania, ale gdy tylko nastąpi ożywienie, tak samo będzie z wynikami finansowymi Boeinga. W związku z tym rozsądne jest założenie, że Boeing ma plan powrotu do bycia spółką wypłacającą dywidendę, gdy tylko będzie to opłacalne.
 3. Wycena spółki w poszukiwaniu wewnętrznej wartości jej udziałów jest wyłącznie koncepcją analizy fundamentalnej. Inwestorzy przyglądają się finansom firmy i używają różnych modeli, aby zdyskontować przyszłą wartość jej przepływów pieniężnych. Na rynku, który jest pół-silny, nawet analiza fundamentalna nie może zagwarantować spektakularnych zwrotów w długim okresie. Jednak, jak wielokrotnie udowadniały rynki, nie są one tak wydajne, więc znalezienie odpowiednich akcji do kupienia wymaga połączenia analizy technicznej i fundamentalnej.
 4. Kupić. Kupowanie akcji to obstawianie, że cena wzrośnie. Skuteczny inwestor długo interesuje się akcjami spółki. Zaletą jest to, że możliwość spadku jest ograniczona lub może zakończyć się na zerze. Z tego powodu wiele strategii inwestycyjnych znanych funduszy hedgingowych to strategie wyłącznie długie, co pozwala uniknąć niepotrzebnej ekspozycji w przypadku sprzedaży krótkiej akcji. W przypadku “szortowania”, inwestor pożycza udziały od brokera, ale jeśli rynek odbije w górę, spadek jest teoretycznie nieograniczony, co prowadzi do potencjalnie ogromnych strat. Niedawnym przykładem jest GameStop, który przyniósł miliardy strat sprzedającym krótko funduszom hedgingowym.
 5. Tak, Boeing nie jest teraz rentowny. Jednak akcje nadal są w obrocie powyżej 200 USD, co wiele mówi o perspektywach inwestorów na temat przyszłych zysków. Pamiętaj, że to aktualna wartość przyszłych przepływów pieniężnych ma największe znaczenie przy wycenie firmy.
 6. To jest tak proste, jak inwestowanie na jakimkolwiek innym rynku. Zlecenia oczekujące są znane z tego, że są odpowiednimi narzędziami do efektywnego zarządzania pieniędzmi. W związku z tym wszystko, co musisz zrobić, to ustawić poziom, który będzie sygnalizował wyjście z inwestycji i złożyć zlecenie stop-loss na tym poziomie. Kiedy i jeśli rynek osiągnie ten poziom, broker automatycznie wydostanie cię z niewygodnej pozycji.