Home » Słowniczek » Zaległe Akcje

Zaległe Akcje

Akcje pozostające w obrocie to wszystkie akcje wyemitowane i będące w posiadaniu inwestorów. Zaległe akcje obejmują zarówno akcje posiadane przez inwestorów instytucjonalnych, jak i te będące w posiadaniu osób mających dostęp do informacji poufnych korporacyjnych.

Wszystkie pozostające w obrocie akcje spółki są wykorzystywane przy obliczaniu kluczowych wskaźników wielkości i wydajności, takich jak kapitalizacja rynkowa i dochód netto.

Akcje pozostające w obrocie można porównać z akcjami typu float , które reprezentują tylko akcje dostępne publicznie. Innymi słowy, akcje typu float obejmują wszystkie akcje spółki z wyjątkiem tych, które są w jakiś sposób ograniczone i posiadane przez osoby z wewnątrz firmy. W związku z tym liczbę akcji typu float można łatwo obliczyć, odejmując akcje ograniczone od wszystkich akcji pozostających w obrocie.

Podobnie jak inne ważne wskaźniki, firmy zgłaszają dane dotyczące swoich akcji w ujęciu kwartalnym oraz w rocznych raportach do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC).

Wróć do naszego pełnego glosariusza.