HomeAkcjeKup Indofood

Jak kupić akcje Indofood (INDF) w Polsce w 2022

indofood (INDF)
...
24-godzinna wymiana
...
exchange
...
autor: Shahid Ur Rehman Aktualizowano: June 9, 2022

Indofood to indonezyjska firma spożywcza zaangażowana we wszystkie etapy produkcji żywności, od produkcji, uprawy i przetwarzania surowców po wytwarzanie produktów bezpiecznych dla konsumentów. Firma posiada wiele najlepiej sprzedających się i znanych marek makaronów, nabiału, przekąsek, przypraw do żywności, odżywek i żywności specjalnej oraz napojów.

Firma poprzez swoje liczne spółki zależne działa w branży młynarskiej, agrobiznesu i dystrybucji. Siedziba firmy znajduje się w Dżakarcie, stolicy Indonezji. Indofood, wraz z wieloma swoimi spółkami zależnymi, jest notowany na Indonezyjskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (IDX) pod oznaczeniem INDF. W USA akcje spółki są notowane na rynku pozagiełdowym pod oznaczeniem PIFMY.

Artykuł zawiera wskazówki dotyczące zakupu akcji Indofood, wyjaśnia dlaczego warto je kupić, a także zawiera szczegółowe i cenne informacje o spółce.

5 kroków do natychmiastowego zakupu Cryptocurrency!

 1. 1
  Odwiedź polecaną przez nas platformę, aby kupić crypto, klikając na poniższy przycisk.
 2. 2
  Wpisz dane w wymagane pola, aby utworzyć nowe konto.
 3. 3
  Zasil konto używając your preferred payment method i potwierdź swoje nowe saldo.
 4. 4
  Wybierz your favourite crypto coin i zaznacz “Zlecenie natychmiastowe/market”, aby kupić ją od razu.
 5. 5
  Wprowadź kwotę, którą chcesz kupić (zobaczysz odpowiednik w crypto) i potwierdź zlecenie!

Wszystko, co musisz wiedzieć o Indofood

Inwestorzy, zanim zainwestują w spółkę, analizują i interpretują różne jej aspekty, w tym historię, strategię biznesową, źródła przychodów, finanse i wiele innych. W kolejnych rozdziałach omawiamy szczegóły dotyczące spółki, co pozwoli Ci zrozumieć jej biznes i podjąć właściwe decyzje inwestycyjne.

Historia Indofood

Indonezyjski biznesmen Sudono Saleem założył Indofood w 1968 roku pod nazwą Lambang Insan Makmur jako firmę produkującą makaron. Spółka została założona w 1990 roku jako PT Panganjaya Intikusuma i rozszerzyła działalność w branży przekąsek. W 1994 roku została notowana na Indonezyjskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

W kolejnych latach firma kontynuowała przejęcia w celu rozwoju biznesu związanego z żywnością. W 1995 r. Indofoods kupiło młyn mączny Bogasari w ramach swoich wysiłków na rzecz integracji biznesowej, aby przekształcić się z firmy makaronowej w firmę zajmującą się kompleksowymi rozwiązaniami spożywczymi.

W 1997 r. przejęło również firmy zajmujące się plantacjami, agrobiznesem i dystrybucją w celu dalszej integracji biznesu i wzmocnienia łańcucha dostaw. W 2005 roku wszedł do branży żeglugowej po przejęciu działającej w tej branży spółki PT Pelayaran Tahta Bahtera.

W 2008 r. spółka dokonała dwóch kolejnych strategicznych przejęć: jej grupa agrobiznesu przejęła PT Lajuperdana Indah i weszła w działalność cukrową, podczas gdy grupa Consumer Branded Products (CBP) kupiła producenta mleka PT Indolakto, aby wejść w branżę mleczarską. Spółka zależna Indofood, Indofood Consumer Branded Products lub ICBP, została notowana na Indonezyjskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w 2010 r.

W 2013 r. rozszerzyła swoją działalność, wchodząc w branżę napojów i rozszerzyła swoją działalność cukrową za granicą w Brazylii i na Filipinach poprzez inwestycje kapitałowe. W 2014 roku Indofood rozszerzył również swoją działalność w branży napojów i przejął spółkę Club. Szał przejęć i ekspansja biznesowa trwały również w 2020 roku, kiedy firma przejęła producentów makaronów błyskawicznych działających w Afryce, na Bliskim Wschodzie i w Europie Południowo-Wschodniej.

Jaka jest strategia Indofood?

Indofood realizuje strategię integracji biznesowej, która obejmuje integrację poziomą i pionową w celu rozszerzenia swojej działalności i osiągnięcia samowystarczalności w swoim łańcuchu wartości. W ramach swojej strategii spółka przejęła liczne biznesy, aby zrealizować swoją wizję korporacyjną polegającą na staniu się firmą zajmującą się kompleksowymi rozwiązaniami spożywczymi, ze szczególnym naciskiem na zwiększanie przychodów firmy poprzez zakup spółek prowadzących działalność zagraniczną.

Kierownictwo planuje osiągnięcie zrównoważonego wzrostu i tworzenie wartości przy wyższej efektywności operacyjnej łańcucha dostaw firmy. Uważa, że automatyzacja procesów biznesowych, lepsze zarządzanie energią i redukcja odpadów są kluczem do zwiększenia produktywności firmy.

Jak Indofood zarabia pieniądze?

Indofood prowadzi cztery grupy biznesowe, a mianowicie Consumer Branded Products, Bogasari, Agrobusiness i Distribution. Grupa Consumer Branded Products (CBP) czerpie swoje przychody ze sprzedaży różnych marek i rodzajów makaronów, produktów mlecznych, przekąsek, przypraw, odżywek i żywności specjalnej, napojów i opakowań.

Dział Bogasari generuje przychody ze sprzedaży mąki i makaronu pod znanymi markami. Segment agrobiznesu zajmuje się badaniami i rozwojem, hodowlą nasion, plantacjami palm olejowych, gumy, trzciny cukrowej i innych upraw. Czerpie przychody ze sprzedaży olejów i tłuszczów jadalnych, takich jak olej spożywczy, tłuszcz piekarski, margaryna i inne powiązane produkty.

Dział Dystrybucja uzyskuje przychody poprzez dostarczanie na rynek produktów konsumenckich wytwarzanych przez Indofood i strony trzecie za pomocą swojej sieci dystrybucji i logistyki.

Jak Indofood radził sobie w ostatnich latach?

Zasoby Indofood straciły około 26% w ciągu ostatnich pięciu lat (od października 2016 r. do października 2021 r.), ponieważ zapasy stopniowo traciły na wartości z 8900 IDR do obecnych poziomów 6600 IDR. Akcje osiągnęły najniższy poziom 5575 IDR 12 października 2018 r. i od tego czasu notowane są w przedziale od 6000 do 8000 IDR.

Źródło: Google Finance

Analiza fundamentalna Indofood

Analiza fundamentalna jest kluczem do ustalenia, czy akcje są odpowiednio wyceniane na rynku. Aby przeprowadzić analizę finansową, inwestorzy wykorzystują dane ze sprawozdań finansowych i ceny akcji spółki do obliczania różnych wskaźników i mierników finansowych, które pomagają im ustalić rzeczywistą wartość akcji. Do najczęściej używanych wskaźników finansowych analizowanych przez inwestorów należy wskaźnik P/E, przychody, zyski, zysk na akcję, stopa dywidendy i przepływy pieniężne.

Przychody Indofood

Przychód firmy reprezentuje kwotę pieniędzy, którą firma uzyskała ze sprzedaży swoich produktów lub usług w określonym okresie. Firmy dążą do zwiększania swoich przychodów poprzez dywersyfikację lub poszerzanie źródeł przychodów. Inwestorzy uważnie monitorują wzrost przychodów, aby zidentyfikować firmy o wysokim potencjale wzrostu, które mogą zapewnić im wyższy zwrot z inwestycji.

Wartość przychodów można znaleźć na rachunku zysków i strat firmy. Indofood odnotował w II kwartale 2021 r. sprzedaż netto lub przychody netto w wysokości 47,29 biliona Rp, odnotowując 20% wzrost w porównaniu z kwartałem ubiegłego roku.

Zysk na akcję Indofood

Zysk na akcję lub EPS oznacza zysk netto lub zysk dostępny dla każdej akcji. Miernik oblicza się, dzieląc zysk netto pomniejszony o ewentualne dywidendy uprzywilejowane i dzieląc wynik przez średnią liczbę akcji zwykłych występujących w danym okresie.

Otrzymywany wynik to podstawowy zysk na akcję, który różni się od wskaźnika rozwodnionego zysku na akcję, obliczanego przez uwzględnienie obligacji zamiennych lub akcji uprzywilejowanych w średniej liczbie wyemitowanych akcji. Na przykład, jeśli zysk netto firmy wynosi 50 mln USD, a firma posiada w danym okresie średnio 5 mln USD akcji zwykłych, jej EPS wyniesie 10 USD.

Inwestorzy wolą inwestować w akcje, które mają stale wysoki wzrost EPS. W swoim sprawozdaniu finansowym za drugi kwartał 2021 r. firma wykazała podstawowy zysk na akcję w wysokości 391 Rp.

Wskaźnik P/E Indofood

Wskaźnik ceny do zysku lub wskaźnik P/E mierzy cenę akcji w stosunku do jej zysku na akcję. Innymi słowy, metryka określa wielokrotność zarobków, przy której akcje są w danym momencie notowane. Na przykład, jeśli cena akcji wynosi 20 USD za akcję, a EPS wynosi 10 USD, ich wskaźnik P/E wyniesie 2x. Wskaźnik P/E wynoszący 2x pokazuje, że akcje trafiają do obrotu za dwukrotność zysku na akcję wynoszącego 10 USD.

Wskaźnik P/E jest zwykle liczony w oparciu o kroczące 12 miesięcy, co oznacza, że przy wyliczaniu wskaźnika uwzględniany jest EPS z poprzednich 12 miesięcy. Stosunek zmienia się również codziennie wraz ze zmianą ceny rynkowej akcji.

Na dzień 6 października 2021 r. wskaźnik P/E Indofood wyniósł 8,22x.

Stopa dywidendy Indofood

Dywidendy to wypłaty gotówki przez spółkę z zysku na rzecz jej akcjonariuszy. Zarząd jest upoważniony do deklarowania wypłaty dywidendy, jeśli i kiedy uzna to za stosowne. Aby kwalifikować się do otrzymania dywidendy, musisz posiadać akcje przed datą ex-dywidendy.

Inwestorzy stosują wskaźnik stopy dywidendy do określenia dywidendy na akcję, którą spółka wypłaca corocznie jako procent jej ceny akcji. Na przykład, jeśli firma wypłaca rocznie 10 USD dywidendy na akcję, podczas gdy aktualna cena akcji wynosi 100 USD, stopa dywidendy wyniesie 10%. Stopa dywidendy w wysokości 10% oznacza, że spółka wypłaciła 10% obecnej ceny akcji w formie dywidendy w poprzednim roku.

Akcje, które mają wysoką stopę dywidendy, mogą być dobrą opcją do inwestowania, ale musisz uważać, czy wartość stopy dywidendy nie zależy od aktualnej ceny akcji. Tak więc, jeśli akcje ostatnio gwałtownie spadły, a wypłaty dywidendy pozostały takie same, jej stopa dywidendy byłaby zawyżona.

Na dzień 6 października 2021 r. stopa dywidendy Indofood wyniosła 4,21%.

Przepływy pieniężne Indofood

Wolne przepływy pieniężne są obliczane poprzez odjęcie nakładów inwestycyjnych od operacyjnych przepływów pieniężnych firmy. Wysoka kwota wolnych przepływów pieniężnych oznacza, że spółka generuje ze swojej działalności wystarczającą ilość pieniędzy, aby sfinansować wydatki inwestycyjne oraz wypłaty dywidendy i odsetek.

Możesz również wyświetlić pozycję gotówkową firmy na jej rachunku przepływów pieniężnych. Na dzień 30 czerwca 2021 r. Indofood miał środki pieniężne i ich ekwiwalenty w wysokości 15,8 bln rupii.

Dlaczego warto kupić akcje Indofood?

Indofood szybko rozszerzył swoją działalność, integrując firmy kluczowe dla swojego łańcucha dostaw. Spółka jest jedną z największych firm pod względem kapitalizacji rynkowej w Indonezji i agresywnie rozwija swoją działalność również na rynkach zagranicznych. Oto kilka powodów, dla których warto rozważyć zakup akcji Indofood.

 • Spółka od 2016 r. utrzymuje wskaźnik dywidendy na poziomie 50% i regularnie wypłaca dywidendy, co sprawia, że jej akcje są przyzwoitą opcją dla inwestorów dywidendowych.
 • Indofood to uznana marka z agresywną strategią biznesową integracji, która może zapewnić długoterminowe zyski kapitałowe wraz z dywidendami.
 • Spółka jest firmą typu total food solutions, co oznacza, że działa na wszystkich etapach produkcji żywności, od uprawy i przetwarzania po produkcję i marketing. Branża spożywcza jest stosunkowo niewrażliwa na recesję gospodarczą, co oznacza, że ze względu na model biznesowy można oczekiwać, że przychody spółki pozostaną stabilne.

Porada eksperta dotycząca zakupu akcji Indofood

Akcje Indofood straciły około 26% w porównaniu z pięcioletnimi maksimami, co obniżyło wycenę akcji i uczyniło je relatywnie tańszymi pomimo stałego wzrostu przychodów i zysków rok do roku. Daje to inwestorom w wartość możliwość zakupu akcji teraz, gdy cena zbliża się do najniższego poziomu od pięciu lat. Możesz postrzegać spadki ceny jako okazję do zakupu, obniżając średni koszt zakupu akcji, aby osiągnąć wysoki całkowity zwrot w postaci zysków kapitałowych i dywidend.
- Shahid Ur Rehman

5 kwestii do rozważenia przed zakupem akcji Indofood

Aby znacznie poprawić swój zwrot z inwestycji, powinieneś rozważyć zastosowanie tych pięciu ważnych wskazówek dotyczących inwestowania.

1. Zrozum firmę

Zrozumienie działalności spółki, jej operacji, źródeł przychodów, ryzyka, sytuacji finansowej i innych aspektów może pomóc w identyfikacji lepszych możliwości inwestycyjnych. Znani inwestorzy, tacy jak Warren Buffett i Peter Lynch, przed zakupem akcji dokładnie analizują model biznesowy spółki i studiują jej sprawozdania finansowe. Kiedy zrozumiesz firmę, będziesz w stanie zidentyfikować czynniki, które wpływają na cenę jej akcji, co pozwoli ci dokładnie przewidzieć kierunek kursu.

2. Zrozum podstawy inwestowania

Przed zainwestowaniem w akcje musisz zrozumieć i zastosować podstawowe zasady inwestowania. Na przykład jedną z podstaw inwestowania jest stworzenie zdywersyfikowanego portfela składającego się z różnych wehikułów inwestycyjnych. Zdywersyfikowany portfel rozkłada ryzyko na różne aktywa, co obniża Twoje ryzyko inwestycyjne. Podobnie, jeśli interesują Cię transakcje krótkoterminowe, powinieneś zastosować techniki zarządzania ryzykiem, które obejmują umieszczanie strategicznie rozmieszczonych punktów stop-loss we wszystkich transakcjach, aby chronić swój kapitał.

3. Ostrożnie wybierz swojego brokera

Wybór odpowiedniego brokera może dać Ci wiele korzyści, skutkując lepszą wydajnością handlu. Wybierając maklera giełdowego, powinieneś zwrócić uwagę na następujące ważne cechy:

 • Dostęp do solidnej i zaawansowanej platformy transakcyjnej, którą można obsługiwać na wszystkich platformach i urządzeniach.
 • Niskie opłaty, spready i prowizje, które zmniejszają koszty Twojego handlu.
 • Dostęp do dużej liczby instrumentów finansowych.
 • Powinien być zarejestrowany i regulowany przez lokalne organy regulacyjne, aby uniknąć ryzyka utraty kapitału w wyniku niewypłacalności brokera.
 • Umożliwia metody łatwych wpłat i wypłat.

4. Zdecyduj, ile chcesz zainwestować

Może być kuszące, aby zainwestować wszystkie swoje pieniądze w pozornie zyskowne aktywa, ale guru inwestycyjni odradzają umieszczanie wszystkich pieniędzy w jednym aktywie. Popularną metodą inwestowania jest strategia uśredniania kosztów, która polega na inwestowaniu niewielkich kwot w regularnych odstępach czasu, niezależnie od ceny akcji. Strategia obniża całkowity koszt ich zakupu.

5. Wybierz cel swojej inwestycji

Twój cel inwestycyjny określa rodzaj przyjętej strategii inwestycyjnej. Cel inwestycyjny jest zwykle ustalany z uwzględnieniem wieku, kapitału, tolerancji na ryzyko oraz innych czynników. Jeśli masz wysoką tolerancję ryzyka, możesz ustawić wysoki cel zwrotu z inwestycji, ale zakładając wyższe ryzyko. Cele inwestycyjne o umiarkowanym zwrocie można osiągnąć stosunkowo łatwo, podejmując mniejsze ryzyko. Jeśli masz mniej kapitału, nie możesz pozwolić sobie na jego utratę, podejmując wyższe ryzyko i być może będziesz musiał zadowolić się umiarkowanym celem zwrotu.

Konkluzja odnośnie zakupu akcji Indofood

Indofood to pionowo zintegrowana firma spożywcza, która jest samowystarczalna w swoim łańcuchu wartości. Firma posiada mocne fundamenty i jest jedną z najbardziej znanych marek w Indonezji. Zapewnia również swoim akcjonariuszom zdrowe dywidendy i ma 50% wskaźnik wypłat. Spółka pozyskuje wartościowe firmy w celu rozszerzenia swojej działalności. Niedawno zaczęła inwestować w firmy zagraniczne, przenosząc również swoją działalność na arenę międzynarodową.

Jeśli chcesz kupić akcje Indofood, możesz otworzyć konto u maklera giełdowego, który da ci dostęp do giełdy. Możesz otworzyć swoje konto online, wpisując swoje dane w formularzu online i przesyłając dokumenty tożsamości, takie jak dowód zamieszkania i dowód osobisty. Po utworzeniu konta możesz wpłacać środki na swoje konto za pomocą dowolnej spośród popularnych metod wpłat.

Jeśli chcesz poznać więcej akcji, możesz przejrzeć naszą stronę internetową, aby znaleźć obszerną listę akcji, które kompleksowo omówiliśmy. Nasze przewodniki mogą dostarczyć Ci dogłębnych cennych informacji na temat akcji, które mogą pomóc Ci w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

Alternatywne akcje

Rolls-Royce logo
Rolls-Royce
RR
...
...
Valeo logo
Valeo
VLEEF
...
...
Vestas logo
Vestas
VWSYF
...
...
Netflix logo
Netflix
NFLX
...
...
ThyssenKrupp logo
ThyssenKrupp
TYEKF
...
...

Często zadawane pytania

 1. Akcje Indofood są notowane na Indonezyjskiej Giełdzie Papierów Wartościowych pod oznaczeniem INDF. W USA akcje spółki są notowane na rynku pozagiełdowym pod oznaczeniem PIFMY.

 2. Indofood narażony jest na szereg zagrożeń, w tym ryzyko związane z bezpieczeństwem żywności, cenami surowców i towarów, konkurencją, globalnym ociepleniem i zmianą klimatu. Zarząd firmy jest jednak w pełni świadomy ryzyka i wdrożył niezbędne systemy w celu ograniczenia ryzyka do akceptowalnego poziomu.

 3. Akcje Indofood od wielu lat konsekwentnie wypłacają sowite dywidendy, co czyni je odpowiednimi do inwestowania w dywidendy. Jednak w momencie pisania tego tekstu akcje są notowane na najniższych poziomach od pięciu lat, co może być okazją dla inwestorów w wartość do zakupu akcji na niskich poziomach przy stałym wzroście zysków i przychodów z roku na rok.

 4. Aby określić rzeczywistą wartość akcji, musisz przyjrzeć się wskaźnikowi P/E, EPS i PEG akcji, ich przeszłym wynikom i porównać wskaźniki z podobnymi akcjami w branży.

 5. Wypłata 50% dywidendy z akcji Indofood oznacza, że firma wypłaca swoim akcjonariuszom 50% zysku netto lub zysku na akcję. Wskaźnik wypłat może się jednak różnić w zależności od polityki dywidendowej i decyzji zarządu spółki.

 6. Strategia integracji obejmuje pozyskiwanie dostawców lub kluczowych graczy w łańcuchu wartości w celu zwiększenia swojej wiedzy i zabezpieczenia łańcucha dostaw. Wiele firm wykorzystuje tę strategię, aby rozwijać swoją działalność i osiągnąć samowystarczalność, od produkcji surowców po produkcję wyrobów gotowych.