HomeAkcjeKup JSW

Jak kupić akcje JSW (JSWSTEEL) w Polsce w 2022

JSW (JSWSTEEL)
...
24-godzinna wymiana
...
exchange
...
autor: Mircea Vasiu Aktualizowano: May 24, 2022

JSW Steel jest jedną z wiodących firm z branży stalowej na świecie i jednym z największych indyjskich holdingów. Zajmuje się produkcją, dystrybucją i obrotem wyrobami żelaznymi i stalowymi w postaci rolek, kręgów i blach lub drzwi stalowych. Firma eksportuje do ponad 100 krajów i zatrudnia ponad 13 000 osób.

Niniejszy artykuł ma na celu szczegółowe przedstawienie firmy JSW Steel, od jej działalności po wyniki finansowe w ostatnich latach. Przyjrzymy się również, jakie są możliwości zakupu akcji JSW i jak inwestorzy mogą nabrać zaufania przed zainwestowaniem w akcje JSW.

5 kroków do natychmiastowego zakupu Cryptocurrency!

 1. 1
  Odwiedź polecaną przez nas platformę, aby kupić crypto, klikając na poniższy przycisk.
 2. 2
  Wpisz dane w wymagane pola, aby utworzyć nowe konto.
 3. 3
  Zasil konto używając your preferred payment method i potwierdź swoje nowe saldo.
 4. 4
  Wybierz your favourite crypto coin i zaznacz “Zlecenie natychmiastowe/market”, aby kupić ją od razu.
 5. 5
  Wprowadź kwotę, którą chcesz kupić (zobaczysz odpowiednik w crypto) i potwierdź zlecenie!

Wszystko, co musisz wiedzieć o JSW

Zaczniemy od przedstawienia bliższych szczegółów na temat działalności JSW Steel, począwszy od jego historii i strategii, a skończywszy na tym, jak zarabia i jak akcje JSW radziły sobie w ostatnich latach.

Historia JSW

Firma została założona w 1982 roku przez Prakasha Jindala i obecnie ma siedzibę w Bombaju w Indiach. JSW Steel szybko rozszerzyło swoje indyjskie zdolności produkcyjne stali, z zaledwie 3,8 MTPA (milionów ton rocznie) w 2006 r. do obecnych 18 MTPA. Oczekuje się, że w latach 2024-2025 produkcja firmy wyniesie ponad 37 MTPA.

Jaka jest strategia JSW?

Jako zintegrowany producent zróżnicowanej gamy produktów, JSW Steel ma jedne z najniższych kosztów konwersji w branży. Strategia ta pozwoliła JSW Steel konkurować na arenie międzynarodowej, zabierając udziały w rynku innym dużym graczom.

Obiekty firmy są dobrze skomunikowane z koleją, drogami i portami, więc szybka logistyka pomogła jeszcze bardziej obniżyć koszty. Jest pionierem we wprowadzaniu wiodących technologii w Indiach i intensywnie inwestuje, aby być na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami w branży.

Poprzez szereg strategicznych przejęć i wspólnych przedsięwzięć, JSW szybko zwiększyło swoje moce produkcyjne. Obecnie stało się jedną z wiodących grup w branży, z dalszymi planami rozbudowy mocy produkcyjnych.

Jak zarabia JSW?

JSW Steel zarabia na sprzedaży zróżnicowanej gamy produktów stalowych, takich jak kręgi ocynkowane i blachy faliste. Oferuje również lekkie rozwiązania konstrukcyjne ze stali. Obsługuje zróżnicowane rynki w różnych lokalizacjach geograficznych, a jednocześnie rozszerzyło swoje wysiłki na rzecz prowadzenia zrównoważonego biznesu.

Jak radziła sobie JSW w ostatnich latach?

Kurs akcji JSW w ostatnich latach gwałtownie rośnie. Jest to szczególnie widoczne w następstwie pandemii COVID-19, kiedy wąskie gardła w dostawach doprowadziły do wzrostu cen surowców i towarów. Od minimów z 2020 r. kurs akcji JSW wzrósł ponad trzykrotnie i obecnie konsoliduje się w pobliżu maksimów.


Analiza fundamentalna JSW

Ta część artykułu dotyczy analizy fundamentalnej spółki. Przyjrzymy się przychodom i zyskom na akcję JSW, ale także przepływom finansowym spółki, relacji cena/zysk oraz stopie dywidendy.

Przychody JSW

Przychody stanowią pierwszy wiersz w rachunku zysków i strat spółki. Rachunek zysków i strat odzwierciedla wyniki finansowe firmy w danym okresie, zwykle w kwartale lub roku obrotowym.

Ponieważ rozpoczyna rachunek zysków i strat, przychód jest również nazywany „górną linijką”. W rzeczywistości przedstawia, ile spółka sprzedała w danym okresie lub łączną sprzedaż dokonaną w tym okresie.

Szacunki JSW Steel na rok obrotowy 2021 wynoszą 777 666 milionów INR, czyli około 10 miliardów dolarów, i oczekuje się, że wzrośnie w nadchodzących latach, osiągając 1 310 483 miliony INR do 2024 roku.

Zysk na akcję JSW

O ile przychód jest górną linią rachunku zysków i strat, zysk na akcję lub EPS można znaleźć na dole rachunku zysków i strat. Ta miara finansowa pokazuje rentowność firmy w przeliczeniu na jedną akcję, a im wyższa liczba, tym lepiej dla firmy i jej akcjonariuszy.

EPS prezentowany jest jako podstawowy lub rozwodniony. Szacunki EPS-u JSW Steel na 2021 r. wynoszą 30,63 INR, mają wzrosnąć ponad dwukrotnie do 2022 r. i ustabilizować się na poziomie 79,57 do 2024 r.

Wskaźnik P/E JSW

Wskaźnik cena/zysk lub po prostu wskaźnik P/E to kolejna ważna miara stosowana przez inwestorów w procesie wyceny akcji spółki. Jako inwestor chciałbyś, aby wskaźnik P/E był niski, a kryją się za tym dobre powody.

Na przykład wskaźnik P/E jest obliczany przez podzielenie bieżącej ceny giełdowej przez zysk na akcję. Jest to więc cena jednej akcji podzielona przez zysk przypadający na jedną akcję. Jeśli wskaźnik P/E jest bardzo wysoki, cena akcji nie jest atrakcyjna dla inwestorów, ponieważ pokazuje, ile lat zajmie inwestorowi odzyskanie inwestycji.

Wskaźnik P/E JSW Steel w 2021 r. szacowany jest na 22,14, w nadchodzących latach oczekuje się znacznego spadku, sięgającego 8,73 do 2024 r.

Stopa dywidendy JSW

Nie wszystkie firmy decydują się na wypłatę dywidendy, ale te, które to robią, są atrakcyjne dla inwestorów poszukujących dywidend. Niektórzy inwestorzy lubią posiadać udziały w spółce wypłacającej dywidendy, ponieważ mogą reinwestować je, a tym samym zwiększyć stopę kapitalizacji dochodu.

Jednym z mierników wykorzystywanych do analizy dywidendy jest stopa dywidendy, która pokazuje wielkość wypłaconej dywidendy w porównaniu z ceną spółki. Stopa dywidendy JSW Steel szacowana jest na 0,45% w 2021 roku, a do 2024 roku ma wzrosnąć do 1,46%.

Przepływy pieniężne JSW

Kolejnym istotnym wskaźnikiem finansowym do interpretacji jest pozycja przepływów pieniężnych firmy. Rachunek przepływów pieniężnych przedstawia przepływy pieniężne wyszczególnione w takich obszarach, jak inwestycje, operacje i finansowanie. Zbyt duża ilość bezczynnej gotówki nie jest pożądana ze względu na koszt alternatywny, więc każda duża firma inwestuje nadwyżkę środków za pośrednictwem swojego działu skarbowego w krótkoterminowe papiery wartościowe zaprojektowane w celu zaspokojenia krótkoterminowych potrzeb w zakresie płynności. Obligacje długoterminowe mają na celu finansowanie potrzeb płynnościowych firmy w długim okresie.

Być może należy wziąć pod uwagę przede wszystkim wolny przepływ środków pieniężnych, gdyż pokazuje on, co pozostaje po pokryciu przez firmę wszystkich kosztów prowadzenia działalności. JSW Steel ma silną pozycję wolnych przepływów pieniężnych, która ma się podwoić do 2024 roku.

Dlaczego warto kupować akcje JSW?

Towary i surowce są bardzo poszukiwane w następstwie pandemii COVID-19. Ceny towarów znacznie wzrosły, a niedobory jeszcze bardziej je napędzają. Bodźce monetarne i fiskalne na całym świecie doprowadziły do najkrótszej recesji gospodarczej w historii, ponieważ globalna gospodarka szybko się odbudowała. W związku z tym przed nami silny wzrost, a rządy z rynków zaawansowanych, wschodzących lub granicznych będą opracowywać potężne plany dotyczące inwestycji w infrastrukturę.

Oto kilka kwestii, które mogą skłonić Cię do zakupu akcji JSW:

 • Ogromne plany wydatków na infrastrukturę na całym świecie
 • Stal nadaje się w 100% do recyklingu
 • Ceny surowców pozostają w trendzie zwyżkowym w następstwie pandemii COVID-19
 • Gospodarka Indii jest na dobrej drodze do osiągnięcia 5 bilionów dolarów do 2024 r.

Porada eksperta dotycząca zakupu akcji JSW

Silny popyt krajowy sugeruje, że JSW Steel będzie miało możliwość zwiększenia mocy produkcyjnych, a tym samym zwiększenia rentowności. Ponadto oczekuje się, że indyjska gospodarka będzie szybko rosnąć w nadchodzących latach i opracowano ogromne plany infrastrukturalne. JSW Steel może na tym skorzystać, a nowe projekty inwestycyjne ogłoszone na całym świecie sygnalizują duży popyt w nadchodzących latach.
- Mircea Vasiu

5 kwestii do rozważenia przed zakupem akcji JSW

Oto pięć kwestii, które warto rozważyć przed zakupem akcji JSW z ufnością.

Zrozum firmę

Wszystko zaczyna się od jasnego zrozumienia działalności spółki. Przyjrzyj się trendom w branży, ofercie produktów firmy, jej ostatnim wynikom, stojącym przed nią wyzwaniom lub jej sytuacji finansowej. Upewnij się, że wiesz, w jaki sposób spółka zarabia pieniądze i co może się stać przeszkodą w planach zarządu. W tym celu ważne jest spojrzenie na wytyczne kierownictwa dotyczące przyszłości, ponieważ wyznaczają one drogę na nadchodzące lata.

Zrozum podstawy inwestowania

Inwestowanie nie jest tak proste, jak kupienie i zapominanie. Pewna znajomość warunków inwestowania jest niezbędna i pomaga inwestorom. Zacznij od podstawowych terminów, takich jak produkty finansowe czy rola domu maklerskiego, a następnie przejdź do podstawowej analizy fundamentalnej. Później spróbuj swoich sił w strategiach zarządzania ryzykiem, które pomagają inwestorom ograniczać ryzyko utraty środków.

Ostrożnie wybierz swojego brokera

Broker jest kluczową częścią procesu inwestycyjnego i musi być regulowany przez jeden z podmiotów finansowych. Organy finansowe wymagają, aby broker przestrzegał lokalnych przepisów, a wszystko to ma w imię korzyści dla klientów. Nie omieszkaj sprawdzić u regulatora statusu licencji brokera, ponieważ broker jest Twoim partnerem w podróży inwestycyjnej.

Niestety nie wszyscy brokerzy podlegają regulacjom, a regulacje dają zaufanie. Oprócz regulacji możesz chcieć zainwestować u brokera, który oferuje ochronę przed ujemnym saldem, ma niewielkie spready bid-ask i oddziela środki swoich klientów od środków potrzebnych do działania.

Zdecyduj, ile chcesz zainwestować

Nigdy nie jest mądrze inwestować pieniędzy, których nie można stracić. Ponadto zamiast inwestować wszystko w jedną spółkę, pomyśl o rozłożeniu inwestycji na różne branże i sektory, aby zmniejszyć ryzyko utraty pieniędzy. Idealnie byłoby spróbować dodać do portfela tylko nieskorelowane aktywa i zawsze mieć przyzwoitą pozycję gotówkową, aby wykorzystać pojawiające się okazje.

Zdecyduj o celu swojej inwestycji

Jednym z pierwszych pytań, jakie należy sobie zadać przed rozpoczęciem inwestowania, jest to, dlaczego w ogóle chcesz zainwestować? Nie każdy ma ten sam cel dla swoich inwestycji, dlatego ważne jest, aby wiedzieć, dlaczego to robisz.

W niektórych przypadkach inwestorzy wolą tylko akcje wypłacające dywidendę w celu zbudowania przyszłego źródła przepływów pieniężnych na emeryturę. W niektórych innych przypadkach inwestorzy wolą inwestować w spółkę tylko dlatego, że są zadowoleni z produktów lub usług firmy. Inni inwestorzy używają giełdy jako narzędzia do oszczędzania na emeryturę.

W zależności od celu inwestycji, różne strategie są bardziej odpowiednie niż inne. Na przykład strategia kup i trzymaj dobrze sprawdza się w przypadku inwestowania na emeryturę, ale niektórzy inwestorzy wolą spekulować na krótkoterminowych ruchach rynkowych.

Konkluzja odnośnie zakupu akcji JSW

JSW Steel to jeden z najszybciej rozwijających się konglomeratów w Indiach. Zajmuje się produkcją i sprzedażą wyrobów stalowych zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym. Stale inwestuje w nowe produkty i zobowiązuje się do inwestowania w osiąganie globalnych celów energetycznych poprzez ciągłe zmniejszanie swojego śladu węglowego. Firma sprzedaje swoje produkty w ponad stu krajach na świecie i wypłaca dywidendę. Mając silną pozycję wolnych przepływów pieniężnych, może skorzystać na rozwoju rynku krajowego, a kurs akcji JSW potroił się od czasu minimów wywołanych pandemią COVID-19.

Jeśli jesteś gotowy do zainwestowania, wybierz swojego brokera z listy podanej w tym artykule i wyszukaj symbol firmy. Możesz umieścić nazwę na liście życzeń, aby mieć ją pod ręką do późniejszego wykorzystania. Następnie musisz zdecydować, jak zainwestować – po cenie rynkowej lub przy użyciu zlecenia oczekującego. Jeśli handlujesz po cenie rynkowej, broker zrealizuje Twoje zlecenie po najlepszej aktualnej cenie rynkowej.

Z drugiej strony, jeśli chcesz kupować tylko na określonym poziomie, broker daje Ci do tego narzędzia. W tym celu oczekujące zlecenie kupna stop może być użyte do kupowania z wyższych poziomów, a oczekujące zlecenie kupna z limitem do kupowania z niższych poziomów. Dlaczego ktoś miałby chcieć kupować z wyższych poziomów? Odpowiedź jest taka, że unikanie konsolidacji i handel z wyższego poziomu oznacza, że wybicie może już następować.

Jeśli nie masz jeszcze pewności co do inwestowania, zachęcamy do zapoznania się z innymi zasobami edukacyjnymi dostępnymi na tej stronie. Koniecznie sprawdź też w Internecie dodatkowe materiały dotyczące inwestowania, a gdy będziesz gotowy, sprawdź ofertę brokera i akcje firmy. W idealnym przypadku możesz zacząć inwestować za pomocą rachunku demo, ponieważ w ten sposób dowiesz się wiele o warunkach oferowanych przez brokera i sposobie funkcjonowania rynków finansowych.

Alternatywne akcje

Rolls-Royce logo
Rolls-Royce
RR
...
...
Valeo logo
Valeo
VLEEF
...
...
Vestas logo
Vestas
VWSYF
...
...
Netflix logo
Netflix
NFLX
...
...
ThyssenKrupp logo
ThyssenKrupp
TYEKF
...
...

Często zadawane pytania

 1. Gospodarka Indii jest bliska osiągnięcia wartości 5 bilionów dolarów do 2024 roku. W nadchodzących latach spodziewane są inwestycje w infrastrukturę, ponieważ kraj przygotowuje się do zainwestowania ponad 1,4 biliona dolarów do 2024 roku w projekty takie jak podwojenie długości sieci autostrad. Niedawno rząd ogłosił cel produkcji stali w wysokości 300 MTPA do 2031 r. W związku z tym JSW Steel może czerpać korzyści ze wszystkich lokalnych wydarzeń.

 2. Asortyment firmy jest niezwykle zróżnicowany. Pomyśl o prętach TMT stosowanych w budownictwie i infrastrukturze lub specjalnej stali stopowej stosowanej w sektorze motoryzacyjnym. Ponadto JSW inwestuje w nowe produkty, próbując podbić rynki niszowe, takie jak rynek zaawansowanej, wysoce wytrzymałej stali do samochodów.

 3. Wyzwania istnieją, a niektóre z nich są niezależne od decyzji kierownictwa. Na przykład spowolnienie gospodarki światowej jest jednym z zagrożeń, które może wpłynąć na wyniki finansowe firmy. Innymi przykładami są protekcjonizm handlowy, spowolnienie konsumpcji krajowej czy dostępność surowców.

 4. JSW Steel pozyskało 750 milionów dolarów w grudniu 2020 r. poprzez obligacje offshore o wartości pół miliarda, a następnie emisję o wartości 250 milionów dolarów. Posiada rating AA- z perspektywą pozytywną w ICRA, BB- z perspektywą pozytywną w Fitchu, a Ba2 z perspektywą pozytywną w Moody's.

 5. Aby osiągnąć globalne cele w zakresie energii i klimatu, przemysł stalowy musi obniżyć emisję o co najmniej 60% do 2050 r. Stal będzie popularniejsza niż inne materiały, ponieważ jest przystępna cenowo do wykorzystania w wielu dziedzinach i nadaje się do nieograniczonego recyklingu. JSW stawia na wytwarzanie mocniejszej, odpowiedzialnej i bardziej ekologicznej stali.

 6. Indie, Japonia, Stany Zjednoczone i Chiny to najwięksi światowi producenci stali. Największy udział mają w szczególności Chiny, ale są one także importerem wyrobów stalowych. Oczekuje się, że największe zużycie stali w nadchodzących latach będzie mieć miejsce w Chinach i Indiach.