Home » Słowniczek » Kup

Kup

Kupno to termin handlowy, który odnosi się do zakupu instrumentu finansowego od kogoś innego w zamian za gotówkę lub inny składnik aktywów.

Kupno akcji oznacza nabycie własności akcji spółki. Inwestorzy kupują akcje, aby później je sprzedać po wyższej cenie i osiągnąć zysk. Robią to poprzez wystawienie zlecenia kupna za pośrednictwem odpowiedniego maklera giełdowego.

Kupując akcje przypisuje się im określoną wartość, należy pamiętać, że przypisana wartość jest względna i może się różnić.

Czasami kupujący są skłonni kupić akcje po wyższej cenie, która jest zasadniczo ceną wyższą niż ich wartość początkowa. I odwrotnie, czasami kupują papiery wartościowe z dyskontem, co oznacza, że cena papieru wartościowego jest niższa niż jego początkowo szacowana wartość.

Wróć do naszego pełnego glosariusza.