HomeAkcjeKup akcje Alibaba
Zacznij handlować z eToro

Jak kupić akcje Alibaba (BABA) w Polsce w 2022

Alibaba logo
Alibaba (BABA)
...
24-godzinna wymiana
...
exchange
...

Alibaba został założony dwie dekady temu i obecnie znany jest jako „chiński Amazon”. Ale za Alibaba Group Holding stoi coś więcej niż na pierwszy rzut oka, dlatego stworzyliśmy ten przewodnik po działalności Alibaby, sposobie jej prowadzenia i perspektywach na przyszłość.

Firma ta działa w czterech segmentach: przetwarzanie w chmurze, inicjatywy dot. innowacji, handel podstawowy oraz media cyfrowe i rozrywka. Prowadzi różne platformy internetowe, takie jak rynek Taobao oraz platforma dostaw i usług lokalnych Ele.me.

Kup akcje Alibaba, dopiero po zapoznaniu się z naszym poradnikiem. Znajdziesz w nim analizy techniczne, porady i ogólną ocenę akcji.

Jak kupić BABA akcje w 5 prostych krokach

 1. 1
  Odwiedź eToro, korzystając z poniższego linku i zarejestruj się, wprowadzając swoje dane w wymaganych polach.
 2. 2
  Podaj wszystkie swoje dane osobowe i wypełnij podstawowy kwestionariusz w celach informacyjnych.
 3. 3
  Kliknij „Wpłata”, wybierz ulubioną metodę płatności i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zasilić swoje konto.
 4. 4
  Wyszukaj swoje ulubione akcje i zobacz główne statystyki. Gdy będziesz gotowy do inwestowania, kliknij „Handel”.
 5. 5
  Wprowadź kwotę, którą chcesz zainwestować i skonfiguruj swoją transakcję, aby kupić akcje.

Wszystko, co musisz wiedzieć o Alibabie

Rozpoczynamy analizę od przyjrzenia się historii firmy Alibaba, sposobom zarabiania przez nią pieniędzy i notowaniom jej akcji na giełdzie.

Historia Alibaby

W swojej stosunkowo krótkiej historii firma Alibaba rozwijała się wykładniczo. To, co zaczęło się od prostej obecności w Internecie, przekształciło się w konglomerat, który zajmuje się przetwarzaniem danych w chmurze oraz grupą platform internetowych Alibaba Health, obejmujących produkty farmaceutyczne i zdrowotne.

Założona przez charyzmatycznego Jacka Ma, byłego nauczyciela angielskiego, który stał się potentatem biznesowym, firma Alibaba zatrudnia dziś ponad ćwierć miliona osób. Niektóre z jej spółek zależnych, takie jak Ant Group i Alipay, obsługują ponad miliard ludzi i prawie osiemdziesiąt milionów kupców, co mówi nam sporo o prawdziwej wielkości działalności Alibaba Group Holding.

Siedziba firmy znajduje się w Hangzhou w Chinach.

Jaka jest strategia Alibaby?

Holding Alibaba koncentruje się na biznesie online i szybko rozszerzył swoją działalność na obszary o ogromnym potencjale złożonej rocznej stopy wzrostu (CAGR). Dzięki chińskiej demografii i względnym trudnościom firm zachodnich w prowadzeniu interesów w Chinach, Alibaba stał się chińską wersją Amazona, a założyciel Jack Ma stał się chińskim Jeffem Bezosem.

Firma ta działa w branży handlu detalicznego w Internecie i marketingu bezpośrednim. Grupa posiada zróżnicowane spektrum biznesów, aby rozłożyć ryzyko, zamiast polegać na jakiejkolwiek pojedynczej działalności. Na przykład Alibaba obsługuje internetową platformę podróżniczą Fliggy oraz platformę usług logistycznych Cainiao Network. Inne przykłady to Alibaba Pictures (platforma wideo i muzyki), Koubei (przewodnik po restauracjach i lokalnych usługach) oraz Lingshoutong (platforma zaopatrzenia cyfrowego).

Przetwarzanie w chmurze okazało się żyłą złota dla firm takich jak Amazon, Microsoft i Google. Aby skorzystać z tego samego potencjału wzrostu, Alibaba zbudował jedną z najpotężniejszych na świecie firm zajmujących się przetwarzaniem w chmurze, inwestując w wielkoskalowe obliczenia, pamięć masową, bazy danych i elastyczne obliczenia.

W jaki sposób Alibaba zarabia pieniądze?

Większość pieniędzy Alibaby pochodzi z działu China Retail Marketplaces, a 46% jego rocznych przychodów jest generowanych przez firmy z tego działu: Taobao, Fliggy, Alimama i Idle Fish. Firma stale inwestuje lub wspiera inne biznesy, takie jak Taobao Grocery czy Taobao Short Video.

Alibaba Cloud odpowiada za około 8% rocznych przychodów (i stale rośnie). Kolejne około 20% sprzedaży pochodzi z działu China Commerce Retail Others. Ta nazwa może zabrzmieć trochę dziwnie, ale ponieważ Alibaba Group Holding obejmuje tak wiele biznesów, kategoria „inne” jest ogromna.

Wreszcie, lokalne działy usług konsumenckich, Cainiao Logistics Services i International Commerce Retail wnoszą do rocznych przychodów po 5%.

Jak Alibaba radził sobie w ostatnich latach?

Podobnie jak Amazon i inne firmy technologiczne, Alibaba najmniej ucierpiał z powodu pandemii COVID-19. Sektor technologiczny jako pierwszy zlikwidował początkowe straty spowodowane pandemią, a firmy z tego sektora szybko się odwróciły i osiągnęły nowe szczyty.

Akcje Alibaby były jednymi z faworytów Wall Street, osiągając ponad 300 USD pod koniec 2020 r. Trend wzrostowy ostatnich pięciu lat pozostaje obiecujący, biorąc pod uwagę, że akcja cenowa tworzy serię wyższych szczytów i wyższych dołków (co wskazuje na byczy rynek).

Analiza fundamentalna Alibaba

Analiza fundamentalna to proces znajdowania wewnętrznej wartości firmy poprzez interpretację jej sprawozdań finansowych. Trzy główne sprawozdania finansowe dostarczają potrzebnych informacji: bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych.

Spójrzmy na główne podstawowe wskaźniki Alibaby, a mianowicie na przychody, zysk na akcję (EPS), stosunek ceny do zysku (P/E), rentowność dywidend i przepływy pieniężne.

Przychody Alibaby

Przychody to pierwsza linijka z rachunku zysków i strat firmy, która przedstawia całkowitą wartość towarów i usług sprzedanych w danym okresie.

W okresie trzech miesięcy do 31 grudnia 2020 r. Alibaba Group Holding odnotował przychody w wysokości 33 883 mld USD, co oznacza wzrost o 37% rok do roku. Przychód z działalności operacyjnej wzrósł o solidne 24%, wskazując na rosnącą działalność i marże, co sugeruje wzrost przychodu netto.

Zysk na akcję Alibaby

Wskaźnik EPS pokazuje, ile spółka zarobiła na wyemitowanej akcji i jest wyprowadzany z dolnej linijki rachunku zysków i strat: zysku netto skorygowanego o dywidendy uprzywilejowane (jeśli występują) i podzielonego przez ważoną liczbę wyemitowanych akcji.

Alibaba konsekwentnie przewyższa oczekiwania EPS.

Wskaźnik P/E Alibaby

Stosunek cena/zysk wynika z obliczenia EPS. P/E oblicza się jako aktualną cenę akcji na akcję podzieloną przez EPS. Im niższy wskaźnik, tym firma jest bardziej atrakcyjna.

W chwili pisania tego tekstu jedna akcja Alibaby jest warta 225,31 USD, a (według ostatniego raportu kwartalnego) spółka zarabiała 3,41 USD na akcję. W związku z tym wyliczenie P / E wychodzi na 66,07.

Oznacza to, że inwestorzy są gotowi zapłacić 66 USD za każdego dolara wygenerowanego przez firmę. Chociaż tak wysokie C/Z może wydawać się skandalicznie kosztowne, w dużej mierze zależy to od przyszłych oczekiwań inwestorów. Jeżeli uznają oni, że spółka może w przyszłości generować większe przychody, uzasadniając w ten sposób swój stosunek, będą nadal kupować akcje.

Jednym ze sposobów oceny podstawowych wskaźników jest porównanie ich z innymi firmami lub z medianą branży/sektora. Dzięki temu dowiesz się, czy firma jest niedowartościowana lub przewartościowana w stosunku do swoich konkurentów.

Stopa dywidendy Alibaby

Innym wskaźnikiem, który należy wziąć pod uwagę przy wycenie spółki, jest stopa dywidendy, która pokazuje, jaką część zysków spółka dzieli z akcjonariuszami. Ale nie wszystkie firmy decydują się na wypłatę dywidendy.

Alibaba nie wypłaca dywidendy, więc nie można obliczyć wskaźnika stopy dywidendy, ale nie oznacza to, że biznes jest złą inwestycją. To tylko decyzja kierownictwa, aby inaczej zarządzać biznesem, maksymalizować majątek akcjonariuszy poprzez zatrzymywanie zysków w firmie.

Przepływ środków pieniężnych Alibaby

Wolne przepływy pieniężne to sposób pomiaru płynności firmy. Należy pamiętać, że płynność i wypłacalność to dwie różne rzeczy, pierwsza odzwierciedla zdolność firmy do wywiązywania się z jej krótkoterminowych zobowiązań, a druga odnosi się do zobowiązań długoterminowych.

Oczywiście im wyższy poziom gotówki, tym lepiej dla firmy, jednakże bezczynna gotówka na rachunkach bankowych firmy może generować koszt alternatywny związany z nie inwestowaniem tej kwoty. Dlatego firma musi znaleźć równowagę między tym, ile gotówki ma pod ręką, a tym, ile zainwestować w krótkoterminowe zbywalne papiery wartościowe i inne aktywa finansowe, które można szybko zamienić na gotówkę.

Alibaba pod koniec ostatniego kwartału sprawozdawczego odnotował mocną pozycję gotówkową. Jego środki pieniężne, ekwiwalenty gotówki i inwestycje krótkoterminowe wyniosły 69 933 mld dolarów i rosną. Pozycja wolnych przepływów pieniężnych wzrosła o 23% rok do roku.

Dlaczego warto kupić akcje Alibaby?

Alibaba to firma technologiczna, która osiągnęła lepsze wyniki podczas pandemii COVID-19. Chociaż dzięki skutecznym szczepionkom pandemia może wkrótce się skończyć, zmiany, jakie przyniosła w zachowaniu konsumentów i pracy zdalnej, prawdopodobnie pozostaną na zawsze.

Na przykład firma Google niedawno ogłosiła, że 20% jej siły roboczej będzie pracować na stałe z domu. Zachowania konsumentów również uległy zmianie podczas pandemii - zakupy online znacznie wzrosły, a w porównaniu z wcześniejszym okresem, o wiele więcej osób jest teraz obecnych w internecie.

Oto kilka innych powodów, dla których warto kupić akcje Alibaby:

 • Silna pozycja gotówkowa
 • Rosnące możliwości na rynku online
 • Ogromny rynek lokalny (w Chinach) 
 • Zróżnicowane biznesy

Porada eksperta dotycząca kupowania akcji Alibaby

Alibaba nadal będzie odnosić korzyści ze zmian zachowań konsumentów po pandemii. Kupowanie akcji Alibaba poprzez nowojorską giełdę daje pośrednią ekspozycję na rozwijającą się chińską gospodarkę.
- Mircea Vasiu
Kup akcje Alibaba już dziś!

5 kwestii do rozważenia przed zakupem akcji Alibaby

Przed zakupem akcji Alibaba - lub akcji jakiejkolwiek innej firmy - należy zapoznać się z jej działalnością, mieć pewną wiedzę na temat inwestowania, zachować ostrożność przy wyborze brokera, zdecydować, ile zainwestować i wyznaczyć cel inwestycji. Przyjrzyjmy się każdej z tych kwestii po kolei.

1. Poznaj spółkę

Najpierw upewnij się, że rozumiesz biznes lub biznesy firmy. W jaki sposób firma zarabia pieniądze, jakie jest tempo rozwoju branży i jak radzi sobie firma w porównaniu z konkrencjąi?

2. Poznaj podstawy inwestowania

Inwestowanie to coś więcej niż ślepe kupowanie akcji firmy i po prostu czekanie. Udane inwestowanie wymaga analizy wewnętrznej wartości firmy, zgodnie z omówionymi wcześniej podstawami. Inwestorzy dyskontują przyszłą wartość przepływów pieniężnych firmy według wymaganej stopy zwrotu, aby dowiedzieć się, czy jest ona niedowartościowana lub przewartościowana, dlatego należy się nauczyć, jak to zrobić.

3. Starannie wybierz brokera

Twój wybór brokera jest krytycznym krokiem w procesie inwestycyjnym. Nie wszyscy brokerzy są tacy sami pod względem stosowanego modelu biznesowego i opłat, które pobierają. Dobry broker to niekoniecznie ten, który oferuje najniższe prowizje; może to być taki, który zapewni niezbędne narzędzia, aby proces inwestycyjny był jak najbardziej płynny i sprawiedliwy.

4. Zdecyduj, ile chcesz zainwestować

Istnieją różne style inwestowania. Niektórzy inwestorzy decydują się zawsze mieć solidną pozycję gotówkową, aby skorzystać z nowych możliwości, które mogą się pojawić. Inni stosują metodę uśredniania kosztów w dolarach, aby zniwelować ceny, jakie płacą za akcje. Niektórzy inwestorzy lubią rozdzielać swoje fundusze inwestycyjne na wiele różnych inwestycji giełdowych. Wybierz styl inwestowania, który Ci odpowiada.

5. Określ cel swojej inwestycji

Dlaczego inwestujesz? Jest to podstawowe pytanie przed inwestowaniem, a odpowiedź określa Twoje przyszłe oczekiwania dotyczące procesu inwestycyjnego. Inwestowanie wymaga dłuższego horyzontu czasowego niż „handel” akcjami, więc to jedna rzecz do rozważenia. Innym jest to, ile to jest dla Ciebie za dużo, jeśli chodzi o ryzyko i zwroty. Czy będziesz kupować i trzymać potencjalnie na zawsze, czy też sprzedasz, gdy tylko osiągniesz dwucyfrowy zysk?

Zakup akcji Alibaba - podsumowanie

Alibaba to pierwsza nazwa, która przychodzi na myśl, gdy myślimy o chińskich firmach internetowych. A ponieważ jej akcje są notowane na nowojorskiej giełdzie, inwestycja w tę firmę daje pośrednią ekspozycję na rozwijającą się chińską gospodarkę.

Kiedy będziesz gotowy do zainwestowania, po prostu wybierz brokera, znajdź Alibabę lub inne akcje, w które chcesz zainwestować i złóż u brokera zlecenie kupna

Jeśli nie jesteś jeszcze gotowy do inwestowania, to nasze inne przewodniki mają na celu dostarczyć Ci wiedzy, której potrzebujesz.

Alternatywne akcje

Netflix logo
Netflix
NFLX
...
...
Amazon logo
Amazon
AMZN
...
...
Tesla logo
Tesla
TSLA
...
...
Apple logo
Apple
AAPL
...
...
Microsoft logo
Microsoft
MSFT
...
...
Facebook logo
Facebook
FB
...
...

Często zadawane pytania

 1. Mało prawdopodobne. Model biznesowy Alibaby i sposób, w jaki wynagradza swoich akcjonariuszy, nie obejmują dywidendy, ale pamiętaj, że niektóre z najlepiej zarządzanych firm na świecie, takie jak Berkshire Hathaway i Amazon, także nie wypłacają dywidend.
 2. Każdy przedsiębiorca na świecie marzy o umieszczeniu swojej firmy na giełdzie (a zwłaszcza na jednej z giełd w USA). Amerykański rynek akcji jest największym na świecie i umożliwia firmom z całego świata uzyskanie dostępu do zachodniego kapitału. W przypadku Alibaby działa to w obie strony: firma chciała mieć dostęp do amerykańskiego kapitału, a amerykańscy inwestorzy chcieli mieć ekspozycję na chińską gospodarkę.
 3. Zależy to od horyzontu czasowego i oczekiwań inwestora. Firma, która osiąga 66-krotny zysk, wymaga od inwestora długoterminowej perspektywy, a nie spekulacji dot. wzrostów i spadków ceny akcji spółki. Najlepszym sposobem oceny P/E przedsiębiorstwa nie jest w kategoriach bezwzględnych, ale w porównaniu z innymi podmiotami z tego samego sektora.
 4. Nikt nie wie. Niektóre zmiany w zachowaniu konsumentów spowodowane pandemią mogą być tymczasowe, a inne trwałe.
 5. To zależy. Jeśli chcesz uzyskać ekspozycję na chińską gospodarkę i masz długoterminowy horyzont inwestycyjny, dokładna cena wejścia może mieć drugorzędne znaczenie. Ale jeśli zamierzasz gromadzić akcje za każdym razem, gdy cena akcji spada, składanie oczekujących „zleceń z limitem”, aby automatycznie kupować po tych spadkach, może być dobrym pomysłem.
 6. Analiza techniczna odnosi się do procesu interpretacji danych historycznych (tj. wykresów) i poszukiwania wzorców, które kierują przemyślanymi przypuszczeniami na temat przyszłych ruchów cen. Wielu inwestorów nie wierzy w analizę techniczną, ponieważ rynki krajów rozwiniętych mają być „wydajne”. Jednak inwestorzy i traderzy z fundamentem technicznym (którzy łączą analizę techniczną i fundamentalną) uważają, że mają przewagę nad czysto fundamentalnymi analitykami.