HomeAkcjeKup Tryg

Jak kupić akcje Tryg (TRYG) w Polsce w 2022

Tryg (TGVSF)
...
24-godzinna wymiana
...
exchange
...
autor: Emmanuel Ekwomadu Aktualizowano: June 14, 2022

Tryg (dawniej TrygVesta) to duńska międzynarodowa firma ubezpieczeniowa, która świadczy usługi ubezpieczeniowe dla klientów prywatnych i korporacyjnych w krajach skandynawskich - Danii, Norwegii, Szwecji i Finlandii. Jest spółką dominującą w Tryg Group, która jest drugim co do wielkości ubezpieczycielem w Skandynawii, oferującym wszelkiego rodzaju produkty ubezpieczeniowe, takie jak ubezpieczenia samochodowe, wypadkowe, podróżne, motocyklowe, dla zwierząt, zdrowotne, majątkowe, grupowe na życie i łodzie.

Akcje te są notowane na Nasdaq OMX Copenhagen. W tym przewodniku dowiesz się, w jaki sposób możesz bez obaw kupować akcje Tryga i dlaczego warto to robić, biorąc pod uwagę różne czynniki fundamentalne.

5 kroków do natychmiastowego zakupu Cryptocurrency!

 1. 1
  Odwiedź polecaną przez nas platformę, aby kupić crypto, klikając na poniższy przycisk.
 2. 2
  Wpisz dane w wymagane pola, aby utworzyć nowe konto.
 3. 3
  Zasil konto używając your preferred payment method i potwierdź swoje nowe saldo.
 4. 4
  Wybierz your favourite crypto coin i zaznacz “Zlecenie natychmiastowe/market”, aby kupić ją od razu.
 5. 5
  Wprowadź kwotę, którą chcesz kupić (zobaczysz odpowiednik w crypto) i potwierdź zlecenie!

Wszystko, co musisz wiedzieć o Trygu

W tym miejscu poznajmy Tryga bardziej szczegółowo, badając jego historię, strategię biznesową i sposób, w jaki radził sobie w ostatnich latach.

Historia Tryga

TrygVesta powstała w 2002 roku z połączenia Tryg Forsikring i grup ubezpieczeniowych Nordea. Historia Tryg Forsikring sięga jednak 1731 roku, kiedy założono Kjøbenhavns Brandforsikring.

14 października 2005 r. akcje TrygVesty zadebiutowały na OMX Nordic Stock Exchange Copenhagen, a w grudniu stały się składnikiem OMXC20 Index — indeksu 20 akcji najczęściej notowanych na OMX Nordic Stock Exchange Copenhagen.

TrygVesta uruchomiła swój pierwszy szwedzki oddział, Vesta Skadeförsäkring w czerwcu 2006 roku. W kwietniu 2009 roku zakończyła przejęcie szwedzkiego towarzystwa ubezpieczeniowego Moderna Försäkringar, czyniąc Modernę częścią TrygVesta. W sierpniu 2010 TrygVesta uprościła swoją nazwę do Tryg.

1 czerwca 2021 Tryg i kanadyjski ubezpieczyciel Intact Financial Corporation sfinalizowali przejęcie RSA Insurance Group. Intact angażuje się w działalność i zobowiązania RSA w Kanadzie, Wielkiej Brytanii i na świecie; Tryg prowadzi operacje RSA w Szwecji i Norwegii; Intact i Tryg są współwłaścicielami operacji RSA w Danii.

Jaka jest strategia Tryga?

Tryg i jego spółki zależne oferują produkty i usługi ubezpieczeniowe klientom indywidualnym i korporacyjnym w Danii, Norwegii i Szwecji, w tym małym i średnim firmom. Jego strategia marketingowa obejmuje sprzedaż produktów za pośrednictwem call center, Internetu, franczyzobiorców, organizacji interesu, agentów, dealerów samochodowych, pośredników w obrocie nieruchomościami i brokerów ubezpieczeniowych.

Strategia korporacyjna firmy opiera się na trzech filarach strategicznych — zrównoważonych ubezpieczeniach, odpowiedzialnej działalności i zielonym miejscu pracy — a dla każdego filaru strategicznego wyznaczono cele w zakresie monitorowania postępów i mierzenia wpływu.

Jak Tryg zarabia pieniądze?

Podobnie jak w przypadku każdej firmy ubezpieczeniowej, Tryg zarabia na składkach, które pobiera za swoje produkty i usługi ubezpieczeniowe, obejmujące samochody, domy, wypadki, podróże, motocykle, zwierzęta domowe, zdrowie, mienie, zawartość, odpowiedzialność, transport, życie grupowe i łodzie, a także ubezpieczenie od pożaru i odszkodowania pracownicze.

Firma dzieli swoją działalność na cztery segmenty: prywatny, handlowy, przemysłowy i szwedzki. Segment prywatny sprzedaje produkty ubezpieczeniowe osobom prywatnym w Danii i Norwegii, natomiast segment komercyjny prowadzi sprzedaż do małych i średnich firm w tych samych krajach.

Segment przemysłowy prowadzi sprzedaż do odbiorców przemysłowych pod marką Tryg w Danii i Norwegii oraz pod marką Moderna w Szwecji. Segment szwedzki pod marką Moderna sprzedaje produkty ubezpieczeniowe osobom prywatnym w Szwecji.

Jak Tryg radził sobie w ostatnich latach?

Od debiutu w 2005 roku cena akcji wzrosła ponad czterokrotnie, ale nie obyło się bez kilku potknięć po drodze. Po początkowym wzroście w latach 2005-2007, akcje stale spadały, aż do drugiej połowy 2011 r., kiedy to rozpoczęły swoją ostatnią hossę.

Akcje szybko zwyżkowały z około 50 DKK do ponad 169 DKK w latach 2011-2015, po czym gwałtownie spadły do 120 DKK w 2016 r. Następnie ponownie wzrosły, osiągając swój rekordowy poziom 226,40 DKK w 2019 r. Od tego czasu kurs akcji znalazł się w kolejnym głębokim cofnięciu i trendie bocznym w przedziale 138 DKK 160 DKK.

Źródło: Yahoo! Finance

Analiza fundamentalna Tryga

Analiza fundamentalna to metoda oceny akcji poprzez badanie działalności spółki w celu poznania wewnętrznej wartości akcji. Istnieje wiele czynników, które inwestorzy biorą pod uwagę przy ocenie akcji za pomocą analizy fundamentalnej, a niektóre z nich, takie jak zarządzanie przedsiębiorstwem i wartość spółki, są niemierzalne. W tym przewodniku skupimy się na mierzalnych wskaźnikach finansowych, takich jak przychody spółki, zysk na akcję, wskaźnik P/E, stopa dywidendy i przepływy pieniężne.

Przychody Tryga

Przychody to pierwsza pozycja, którą widzisz u góry rachunku zysków i strat. Reprezentuje kwotę, jaką firma generuje ze sprzedaży swoich produktów lub usług przed odliczeniem jakichkolwiek kosztów.

Inwestorzy lubią porównywać dane dotyczące przychodów z poprzednim kwartałem lub podobnym kwartałem w poprzednim roku, aby wiedzieć, czy spółka zwiększa przychody. Im wyższy wzrost przychodów, tym lepiej. W roku podatkowym 2020, który zakończył się 30 grudnia 2021, Tryg odnotował przychody w wysokości 22,724 mld DKK. Stanowi to wzrost o 1,64% w stosunku do przychodów w 2019 r. w wysokości 22,358 mld DKK.

Źródło: Yahoo! Finance

Zysk na akcję Tryga

Zyski to zarobki pozostałe spółce po odliczeniu wszystkich kosztów prowadzenia działalności od przychodu. Podzielenie zysku netto (pomniejszonego o dywidendy wypłacane akcjonariuszom uprzywilejowanym) przez liczbę wyemitowanych akcji zwykłych daje zysk na akcję (EPS), który powinien dotyczyć Ciebie jako akcjonariusza.

EPS to kwota, jaką spółka zarobiła za każdą wyemitowaną akcję zwykłą w okresie objętym przeglądem. Ponieważ EPS jest łatwo dostępny na stronach internetowych Twoich maklerów giełdowych lub innych witrynach finansowych, nie musisz samodzielnie obliczać jego wartości. EPS Tryga za rok podatkowy 2020 wynosi 7,15 DKK.

Stosunek P/E Tryga

Wskaźnik cena-zysk (P/E) to wskaźnik finansowy używany do porównania ceny akcji spółki z jej zyskiem na akcję. Aby uzyskać jego wartość, dzielisz aktualną cenę akcji spółki przez jej EPS. Na przykład, biorąc pod uwagę cenę akcji Tryga na poziomie 149,600 DKK i EPS na poziomie 7,15 DKK, jego wskaźnik P/E wyniósłby około 20,92. Oznacza to, że inwestorzy są gotowi zapłacić 20,92 DKK za każdą zarobioną przez Tryg koronę duńską.

Ogólnie rzecz biorąc, jeśli wskaźnik P/E spółki jest bardzo wysoki, inwestorzy uważają, że akcje są przewartościowane, ale nadal kupują je, jeśli przewidują większe zyski w przyszłości. Dlatego wskaźnik PEG, który uwzględnia również oczekiwany wzrost zysków, może być lepszym wskaźnikiem niż prosty wskaźnik P/E.

Stopa dywidendy Tryga

Dywidendy to płatności dokonywane przez spółki na rzecz akcjonariuszy w celu wynagradzania ich za inwestowanie w ich spółki. Niektóre firmy wypłacają dywidendy kwartalnie, półrocznie lub rocznie. Za każdym razem, gdy zostaną ogłoszone dywidendy, cena akcji rośnie do dnia bez dywidendy, a następnie spada.

Stopa dywidendy porównuje łączne roczne dywidendy, które wypłaca spółka, z ceną jej akcji; wyraża dywidendę jako procent ceny akcji, aby dać wyobrażenie o zwrotach. Na przykład w roku podatkowym 2020 Tryg wypłacił całkowitą roczną dywidendę w wysokości 7,0 DKK na akcję. Biorąc pod uwagę cenę akcji 149,600 DKK, stopa dywidendy wyniosłaby 4,68%.

Przepływy pieniężne Tryga

Rachunek przepływów pieniężnych jest jednym z trzech sprawozdań finansowych, jakie prowadzi spółka. Można go znaleźć obok innych sprawozdań finansowych w sekcji finansowej informacji o spółce na stronie internetowej brokera lub na jednej z głównych stron finansowych.

Analizując rachunek przepływów pieniężnych, Twoje zainteresowanie powinna wzbudzać wartość wolnych przepływów pieniężnych, która pokazuje ilość środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych, które pozostały spółce po uregulowaniu głównych wydatków, takich jak lokale, wyposażenie i inne rachunki, niezbędne do prowadzenie jej działalności. To wolna gotówka, która mówi Ci, ile pieniędzy spółka ma na wypłatę dywidendy lub finansowanie projektów ekspansji.

Na poniższym rachunku przepływów pieniężnych Tryga za rok podatkowy 2020 widać, że firma miała około 3,9 miliarda DKK w wolnej gotówce na dzień 30 grudnia 2020 r.

Źródło: Yahoo! Finance

Dlaczego warto kupować akcje Tryga?

Tryg to grupa ubezpieczeniowa nr 1 w Danii i druga co do wielkości w całym regionie skandynawskim. Spółka ma długą historię sukcesu biznesowego w Danii, obejmującą ponad 300 lat. Przetrwanie i prosperowanie tak długo wskazuje na firmę, która nieustannie dostosowuje się do zmieniających się potrzeb różnych pokoleń. Nadal się rozwija, dokonując sprytnych przejęć.

Oto trzy najważniejsze powody, dla których warto kupić akcje Tryga:

 1. Tryg istnieje i rozwija się od wielu lat

 2. Spółka stale się rozwija i pozyskuje dobre biznesy

 3. Ma długą historię wypłacania dywidendy

Porada eksperta dotycząca kupowania akcji Tryga

Od połowy 2020 r. akcje notowane są w trendzie bocznym w niewielkim zakresie — od 138 DKK do 160 DKK. Istnieją dwa sposoby handlu nimi: możesz handlować w zakresie, w którym to przypadku czekasz z zakupem do najniższego punktu zakresu i sprzedajesz przy górnej granicy lub czekasz, aż akcje przebiją się powyżej górnej granicy zakresu i przyspieszą.
- Emmanuel Ekwomadu

5 kwestii do rozważenia przed zakupem ackji Tryga

Przed zakupem akcji należy wziąć pod uwagę następujące czynniki:

1. Zrozum spółkę

Zanim zainwestujesz swoje pieniądze w jakiekolwiek akcje, upewnij się, że rozumiesz spółkę i jej produkty lub usługi. Chociaż niektórzy doświadczeni inwestorzy, tacy jak Peter Lynch, sugerują, że powinieneś inwestować w firmy, z których produktów i usług sam korzystasz, nie wystarczy zignorować fundamentów finansowych. Korzystanie z produktów lub usług firmy nie oznacza automatycznie, że jest to dobra inwestycja. Dowiedz się, jak zarabia pieniądze, jakie ma plany rozwoju i jakie są osiągnięcia jej zarządu.

2. Zrozum podstawy inwestowania

Zanim zainwestujesz pieniądze w jakiekolwiek akcje, powinieneś najpierw nauczyć się podstaw inwestowania. Pomogłoby to zmniejszyć szanse popełnienia błędu i utraty pieniędzy. Dowiedz się o zarządzaniu ryzykiem, zarządzaniu pieniędzmi i dywersyfikacji. Podczas gdy zarządzanie ryzykiem i zarządzanie pieniędzmi pomaga kontrolować straty, gdy inwestycja nie idzie zgodnie z planem, dywersyfikacja polega na rozłożeniu ryzyka na kilka akcji, a nawet klas aktywów.

3. Ostrożnie wybierz swojego brokera

Wybór odpowiedniego brokera ma kluczowe znaczenie dla Twojej podróży inwestycyjnej. Poszukaj brokera, który pobiera niskie prowizje i oferuje intuicyjne platformy transakcyjne i aplikacje, ale co najważniejsze, broker musi być licencjonowany przez organ nadzoru usług finansowych w Twoim kraju zamieszkania, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoim pieniądzom; pozwala to również skorzystać z dowolnego systemu rekompensat finansowych w Twoim kraju, jeśli broker stanie się niewypłacalny.

Inne czynniki, które należy wziąć pod uwagę przed wyborem brokera, obejmują obsługiwane typy zleceń, metody płatności, obsługę klienta, oferowane narzędzia handlowe oraz narzędzia edukacyjne i badawcze.

4. Zdecyduj, ile chcesz zainwestować

Upewnij się, że nie inwestujesz więcej, niż możesz stracić. Używaj tylko swoich dochodów do dyspozycji, a nie pieniędzy potrzebnych do opłacenia rachunków. Jako początkujący unikaj korzystania z dźwigni, dopóki nie zdobędziesz wystarczającego doświadczenia — dźwignia może zwiększyć Twoje straty.

Kiedy zaoszczędzisz pieniądze na inwestycje, określ procent swojego kapitału, który przeznaczysz na jedną akcję. Powinieneś również określić, w jaki sposób chcesz zainwestować pieniądze — chociaż możesz zainwestować jednorazową kwotę od razu, możesz też ćwiczyć Dollar Cost Averaging i stopniowe skalowanie. Dollar Cost Averaging pomaga wykorzystać zmienność rynku na swoją korzyść.

5. Zdecyduj się na cel swojej inwestycji

Musisz mieć cel inwestycyjny. Może to ukierunkować Twoją decyzję inwestycyjną i pomóc w ustaleniu, jak długo możesz chcieć trzymać inwestycję. Na przykład, jeśli inwestujesz, aby zbudować swój fundusz emerytalny na emeryturę, możesz chcieć sprzedać, gdy osiągniesz określony wiek. Podobnie, jeśli inwestujesz, aby zebrać pieniądze na studia dla swojego dziecka, możesz chcieć sprzedać, gdy dziecko osiągnie pewien wiek lub zostanie przyjęte na studia.

Konkluzja odnośnie zakupu akcji Tryga

Tryg to duńska międzynarodowa firma ubezpieczeniowa, która świadczy usługi ubezpieczeniowe dla klientów prywatnych i korporacyjnych w Danii, Norwegii, Szwecji i Finlandii. Możesz zainwestować w te akcje, jeśli chcesz czerpać regularne dochody z dywidend. Akcje można kupić u dowolnego maklera giełdowego z dostępem do Nasdaq OMX Copenhagen.

Jeśli chcesz już teraz zainwestować w akcje Tryga, musisz zarejestrować konto do obrotu akcjami u maklera giełdowego, znaleźć Tryg na jego skategoryzowanej liście akcji i złożyć zlecenie kupna po notowanej cenie (zlecenie market) lub maksymalnej cenie, jaką jesteś w stanie zapłacić (zlecenie limit).

Jeśli nie jesteś teraz gotowy do inwestowania, możesz kontynuować czytanie innych naszych przewodników, aby uzyskać więcej wiedzy na temat inwestowania. Możesz również zacząć od „handlu na papierze”, używając rachunku demo maklera, aby dowiedzieć się, jak działa rynek.

Alternatywne akcje

Rolls-Royce logo
Rolls-Royce
RR
...
...
Post Italiane logo
Post Italiane
PITAF
...
...
Vestas logo
Vestas
VWSYF
...
...
Netflix logo
Netflix
NFLX
...
...
ThyssenKrupp logo
ThyssenKrupp
TYEKF
...
...

Często zadawane pytania

 1. Zrównoważone produkty ubezpieczeniowe odnoszą się do strategicznego podejścia, jakie może przyjąć firma ubezpieczeniowa. Polega ono na wykonywaniu realizacji działań zgodnie z łańcuchem wartości ubezpieczeń, w tym interakcji z interesariuszami, w sposób odpowiedzialny i perspektywiczny. Obejmuje to również identyfikację, ocenę, zarządzanie i monitorowanie ryzyka i możliwości związanych z kwestiami środowiskowymi, społecznymi i kwestiami zarządzania.

 2. Jest to rodzaj ubezpieczenia na życie, w którym pojedyncza umowa obejmuje całą grupę osób. W większości przypadków właścicielem polisy jest pracodawca, instytucja lub podmiot (na przykład organizacja pracownicza), zatem ubezpieczenie to obejmuje pracowników lub członków grupy.

 3. Fuzja to porozumienie między dwiema spółkami w celu utworzenia nowej spółki. Istnieje wiele powodów, dla których spółki łączą się, ale jedne z najpopularniejszych to rozszerzenie zasięgu geograficznego spółki, zdobycie udziału w rynku lub ekspansja na nowe segmenty. Ostatecznie chodzi o zwiększenie wartości dla akcjonariuszy.

 4. Zlecenie stop-loss to zlecenie oczekujące, które składasz u brokera, aby sprzedać (jeśli masz pozycję długą) lub kupić (jeśli masz pozycję krótką) akcje, gdy cena osiągnie określony poziom w stosunku do Twojej pozycji. Możesz go użyć, aby utrzymać stratę na poziomie, na jakim możesz sobie pozwolić na stratę, gdy rynek poruszy się niekorzystnie pod Twoją nieobecność.

 5. Trailing stop to automatyczne zlecenie stop-loss, które porusza się wraz z ceną, gdy ta podąża w korzystnym kierunku. Chociaż zlecenie kroczy wraz z ceną, gdy porusza się ona w korzystnym kierunku, pozostaje na ostatnim poziomie, do którego dotarło, gdy cena się odwróci i zamyka transakcję, gdy cena ją osiągnie.

 6. Możesz to zrobić ręcznie, przesuwając zlecenie stop-loss, aby zablokować zyski, gdy cena zmieni się na Twoją korzyść. Lepszą opcją jest użycie zlecenia trailing stop, które jest zautomatyzowane i porusza się wraz z ceną, gdy ta porusza się w korzystnym kierunku (o odległość, którą ustawiłeś od aktualnego poziomu ceny).