HomeAkcjeKup TeamViewer

Jak kupić akcje TeamViewer (TMVWY) w Polsce w 2022

TeamViewer (TMVWY)
...
24-godzinna wymiana
...
exchange
...
autor: Emmanuel Ekwomadu Aktualizowano: June 9, 2022

TeamViewer AG to niemiecka międzynarodowa firma technologiczna, znana z oprogramowania do zdalnego dostępu i wsparcia o tej samej nazwie, „TeamViewer”. Siedziba firmy znajduje się w Göppingen w Niemczech, ale ma również inne niemieckie biura, a także w Clearwater (FL, Stany Zjednoczone), Erywaniu (Armenia) i Adelaide (Australia).

Spółka wyszła poza swoje oprogramowanie do zdalnego dostępu i wsparcia, oferując teraz globalną platformę chmurową do łączenia, monitorowania i kontrolowania komputerów, maszyn, robotów i innych urządzeń „internetu rzeczy” (IoT). Globalna klientela spółki obejmuje firmy każdej wielkości i ze wszystkich branż.

Akcje TeamViewera są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych we Frankfurcie i są częścią indeksów MDAX i TecDAX. W tym przewodniku dowiesz się, jak bez obaw kupować akcje TeamViewera i dlaczego warto to robić, biorąc pod uwagę czynniki fundamentalne.

5 kroków do natychmiastowego zakupu Cryptocurrency!

 1. 1
  Odwiedź polecaną przez nas platformę, aby kupić crypto, klikając na poniższy przycisk.
 2. 2
  Wpisz dane w wymagane pola, aby utworzyć nowe konto.
 3. 3
  Zasil konto używając your preferred payment method i potwierdź swoje nowe saldo.
 4. 4
  Wybierz your favourite crypto coin i zaznacz “Zlecenie natychmiastowe/market”, aby kupić ją od razu.
 5. 5
  Wprowadź kwotę, którą chcesz kupić (zobaczysz odpowiednik w crypto) i potwierdź zlecenie!

Wszystko, co musisz wiedzieć o TeamViewerze

W tej sekcji przyjrzymy się bardziej szczegółowo TeamViewer AG i zbadamy jego historię, strategię biznesową, sposób generowania przychodów oraz wyniki finansowe w ciągu ostatnich pięciu lat do 2021 roku.

Historia TeamViewera

Historia spółki sięga 2005 roku, kiedy to założyciel Rossmanith GmbH opracował oprogramowanie TeamViewer i wprowadził je na rynek pod nazwą TeamViewer GmbH. Firma oferuje oprogramowanie użytkownikom prywatnym bezpłatnie, ale sprzedaje je klientom korporacyjnym, którzy muszą wykupić płatną licencję.

W 2010 roku maltańska firma informatyczna GFI Software nabyła TeamViewer GmbH, a w 2014 sprzedała go Permirze, brytyjskiej firmie private equity za około 1 miliarda dolarów – czyniąc z TeamViewer GmbH jednorożca (prywatną firmę typu start-up wycenianą na ponad 1 miliard dolarów). Permira rozszerzyła zakres oprogramowania i rozwinęła dla niego międzynarodową bazę klientów.

Zgodnie z ogólnym trendem w branży IT, w 2018 roku TeamViewer GmbH zmienił swój model biznesowy ze sprzedaży licencji na subskrypcje. Przed debiutem giełdowym w 2019 roku spółka stworzyła nową strukturę korporacyjną, zmieniając nazwę na TeamViewer Germany GmbH i czyniąc TeamViewer AG swoją spółką dominującą. Spółka została notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych we Frankfurcie we wrześniu 2019 roku.

Jaka jest strategia TeamViewera?

Firma oferuje platformę zdalnej łączności w chmurze TeamViewer, która umożliwia bezpieczny zdalny dostęp do dowolnego urządzenia, na różnych platformach, z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie. Łączy komputery, smartfony, serwery, urządzenia IoT, roboty, a nawet maszyny klasy komercyjnej, zapewniając szybkie połączenia nawet w przestrzeni kosmicznej lub środowiskach o niskiej przepustowości. Firma oferuje również TeamViewer Assist AR dla rozszerzonej rzeczywistości.

Od 2018 r. strategia biznesowa TeamViewera polega na oferowaniu usługi opartej na subskrypcji, z miesięcznymi lub rocznymi subskrypcjami, zamiast sprzedaży licencji, z których korzystał wcześniej. Spółka koncentruje się na klientach korporacyjnych, którzy potrzebują platformy w chmurze, aby połączyć swoje maszyny i scyfryzować swoje procesy w przemysłowym łańcuchu wartości. Są oni bardziej skłonni, aby utrzymać swoją subskrypcję przez długi czas. Co ciekawe, oprogramowanie TeamViewer może być używane przez firmy każdej wielkości i ze wszystkich branż, więc ma duży rynek zbytu na swój produkt.

Jak TeamViewer zarabia pieniądze?

Firma pozwala osobom fizycznym na bezpłatne korzystanie z platformy, ale ogranicza połączenia do jednej osoby łączącej się z komputerami rodziny i znajomych. Zarabia pieniądze z płatnego użytku komercyjnego, który dzieli na trzy poziomy:

 • Poziom biznesowy kosztuje 610,80 USD rocznie i umożliwia jednemu użytkownikowi z maksymalnie trzema urządzeniami dostęp do 200 komputerów z maksymalnie 10 uczestnikami spotkania.
 • Poziom premium umożliwia maksymalnie 15 użytkownikom dostęp do maksymalnie 300 komputerów z maksymalnie 10 uczestnikami spotkania. Kosztuje 1234,80 USD rocznie.
 • Poziom korporacyjny kosztuje 2482,80 USD rocznie i umożliwia maksymalnie 30 użytkownikom dostęp do maksymalnie 500 komputerów z maksymalnie 10 uczestnikami spotkania.

Firma oferuje również płatne usługi dodatkowe, takie jak dodatki do zdalnego zarządzania TeamViewerem, które kosztują 22,92 USD rocznie. Dodatek TeamViewer Assist AR z rozszerzoną rzeczywistością kosztuje 468,00 USD rocznie na technika, a wsparcie dla urządzeń mobilnych (iPad, iPhone i Android) kosztuje dodatkowe 394,80 USD rocznie. Oferuje również ServiceCamp Service Desk z zarządzaniem ticketami za 118,80 USD za agenta rocznie.

Wszystkie ceny są aktualne w momencie pisania artykułu.

Jak TeamViewer radził sobie w ostatnich latach?

TeamViewer wykazywał ambiwalentną wydajność od czasu wejścia na giełdę we wrześniu 2019 r. Podobnie jak w przypadku innych firm oferujących platformy do pracy zdalnej i spotkań, takich jak Zoom Video Communications Inc. (ZM), akcje TeamViewera skorzystały na blokadzie spowodowanej pandemią koronawirusa i polityce dystansowania społecznego w 2020 roku.

Po początkowym spadku w marcu 2020 r., Kiedy pojawiła się pandemia, akcje TeamViewera stale rosły do początku lipca 2020 r., osiągając rekordowy poziom 54,86 EUR. Jednak od tego czasu akcje spadają. W momencie pisania tego tekstu (20 września 2021 r.) kurs akcji wynosił około 27,62 EUR, czyli 49,65% od rekordowego poziomu.

Źródło: Yahoo Finance

Analiza fundamentalna TeamViewera

Analiza fundamentalna to sposób na ocenę akcji poprzez przyjrzenie się czynnikom, które wpływają na działalność spółki. Inwestorzy używają jej do określenia podstawowej kondycji i wewnętrznej wartości spółek. Niektóre czynniki, które inwestorzy biorą pod uwagę podczas oceny akcji, takie jak zarząd przedsiębiorstwa, nie są mierzalne. W tym przewodniku zajmiemy się jednak tymi mierzalnymi, takimi jak przychody spółki, zysk na akcję, wskaźnik P/E, stopa dywidendy i przepływy pieniężne.

Przychody TeamViewera

Znany również jako sprzedaż brutto, przychód firmy to całkowita kwota pieniędzy, którą firma generuje ze sprzedaży swoich produktów lub usług. Jest on widoczny na górze rachunku zysków i strat (górna linijka) w raportach rocznych lub kwartalnych, które często są publikowane na stronie internetowej firmy, na platformach głównych maklerów giełdowych oraz na stronach internetowych firm sporządzających raporty finansowe, takich jak Yahoo Finance.

Inwestorzy uwielbiają wzrost przychodów rok do roku. W roku finansowym 2020, który zakończył się 30 grudnia 2020 r., TeamViewer wygenerował przychody w wysokości 455,6 mln EUR, co stanowi wzrost o 16,8% w porównaniu z 390,2 mln EUR zrealizowanymi w roku budżetowym 2019.

Źródło: Yahoo! Finance

Zysk na akcję TeamViewera

Zysk na akcję jest szeroko stosowany przez inwestorów i analityków przy ocenie akcji. Pokazuje kwotę, jaką firma zarobiła za każdą wyemitowaną akcję zwykłą w analizowanym okresie obrotowym. Oblicza się go, dzieląc całkowity dochód netto (pomniejszony o dywidendy wypłacone akcjonariuszom uprzywilejowanym) przez liczbę wyemitowanych akcji zwykłych.

Nie musisz jednak obliczać go samodzielnie, ponieważ możesz go znaleźć na stronie internetowej swojego brokera lub na dowolnej stronie finansowej. Na stronie Yahoo! Finance EPS TeamViewera za rok podatkowy 2020 wynosi 0,52 EUR na akcję.

Współczynnik P/E TeamViewera

Wskaźnik ceny do zysku (P/E) to kolejny powszechnie stosowany miernik wyceny akcji. Porównuje cenę akcji spółki z jej zyskiem na akcję (EPS). Wskaźnik pokazuje oczekiwania rynku co do akcji. Wysokie P/E zazwyczaj sugeruje, że cena akcji jest wysoka w stosunku do zarobków i może być zawyżona. Ale może być tak, że inwestorzy spodziewają się wyższego wzrostu zysków w przyszłości, więc są gotowi zapłacić wyższą cenę akcji już dziś. Podobnie niski wskaźnik P/E może wskazywać, że bieżąca cena akcji jest niska w stosunku do zarobków i prawdopodobnie niedowartościowana lub że inwestorzy spodziewają się w przyszłości spadku zarobków.

Aby uwzględnić oczekiwania dotyczące wzrostu, analitycy wykorzystują wskaźnik PEG, który mierzy związek między wskaźnikiem P/E a wzrostem zysków. Będąc stosunkiem P/E skorygowanym o wzrost, stosunek PEG zwykle zapewnia pełniejszy obraz niż samo P/E.

Stopa dywidendy TeamViewera

Dywidendy to płatności gotówkowe, które firma wypłaca swoim akcjonariuszom, aby wynagrodzić ich za inwestowanie w spółkę. Firmy mogą wypłacać dywidendy kwartalnie, półrocznie lub corocznie. Za każdym razem, gdy ogłoszone są dywidendy, cena akcji rośnie do dnia bez dywidendy, a następnie zaczyna spadać.

Stopa dywidendy mierzy roczne dywidendy, które firma płaci w stosunku do ceny jej akcji. Niektórzy inwestorzy preferują spółki o wysokiej stopie dywidendy, ponieważ oferują im regularne dochody. W przeciwieństwie do inwestorów, traderzy zwykle nie skupiają się na dywidendach, ponieważ są bardziej zainteresowani zyskami kapitałowymi. Od września 2021 r. TeamViewer nie wypłacił akcjonariuszom żadnych dywidend.

Przepływy pieniężne TeamViewera

Przepływ pieniężny odnosi się do tego, w jaki sposób środki pieniężne i ich ekwiwalenty wpływają do firmy i z niej wypływają. Jest on rejestrowany na rachunku przepływów pieniężnych, który można zobaczyć wraz z innymi sprawozdaniami finansowymi w sekcji finansów wśród informacji o firmie na stronie internetowej brokera lub dowolnej firmy sporządzającej sprawozdania finansowe.

Rachunek przepływów pieniężnych uzupełnia bilans i rachunek zysków i strat pokazując, skąd pochodzą środki pieniężne i jak są wydawane. Najważniejszym elementem na rachunku przepływów pieniężnych są wolne przepływy pieniężne, które pokazują, ile gotówki pozostało spółce po opłaceniu wszystkich kosztów utrzymania działalności, w tym nakładów inwestycyjnych na budynki, maszyny i inne rachunki. Mówi inwestorom, ile gotówki posiada firma na sfinansowanie innych projektów, wypłatę dywidend lub spłatę długów. Poniższa tabela pokazuje, że TeamViewer miał około 198 milionów euro wolnych przepływów pieniężnych.

Źródło: Yahoo! Finance

Dlaczego warto kupić akcje TeamViewera?

Akcje TeamViewera osiągały słabe wyniki od lipca 2020 r., jednak spółka nadal ma pewien potencjał do wzrostu, ponieważ jej usługi są bardzo ważne w dzisiejszym świecie. Kiedy świat zmierza w kierunku pracy zdalnej, usługi takie jak TeamViewer stają się dla firm coraz bardziej nieocenione. Ponadto TeamViewer dokonuje przejęć (m.in. Ubimax i Xaleon) w celu dalszego rozwoju.

Spółka aktywnie rozwija również partnerstwa i networking. W marcu 2021 roku firma podpisała 5-letnią umowę z klubem piłkarskim Manchester United, aby nie tylko zostać jego oficjalnym sponsorem, ale także wykorzystać swoją technologię do wsparcia klubu, integrując relacje między drużyną a kibicami. Dzięki ogromnej bazie i sieci fanów klubu, firma może pozyskać więcej klientów i poprawić sprzedaż.

Oto trzy powody, dla których warto kupić akcje TeamViewera:

 • Produkty i usługi TeamViewera są wysoko cenione w dzisiejszym świecie
 • Firma aktywnie dąży do rozwoju
 • Akcje są tanie (stan na 20 września 2021 r.), co może zapewnić pewien margines bezpieczeństwa

Porada eksperta dotycząca zakupu akcji TeamViewera

Jest to spółka potencjalnie wzrostowa, biorąc pod uwagę znaczenie jej usług w dzisiejszym świecie. Ponadto w chwili obecnej (20 września 2021 r.) akcje są notowane o ponad 49% poniżej ich ceny szczytowej. Tym sposobem akcje mogą spodobać się zarówno inwestorom wzrostowym, jak i inwestorom w wartość. Jednak niezależnie od tego, czy jesteś inwestorem wzrostowym, czy w wartość, kupując akcje, musisz mieć długoterminową perspektywę.
- Emmanuel Ekwomadu

5 kwestii do rozważenia przed zakupem akcji TeamViewera

Przed zakupem akcji należy wziąć pod uwagę następujące pięć aspektów:

1. Zrozum firmę

Jak zasugerował znany inwestor wartościowy Peter Lynch, dobrze jest inwestować w spółki, które znasz i, jeśli to możliwe, z których produktów już korzystasz. Chociaż jest to do pewnego stopnia dobre, nie wystarczy, jeśli nie weźmiesz pod uwagę pewnych fundamentalnych czynników, które mogą Ci powiedzieć o kondycji finansowej spółki. Musisz poznać model biznesowy firmy, w jaki sposób zarabia pieniądze, czy jej przychody rosną i wiele więcej.

2. Zrozum podstawy inwestowania

Przed wprowadzeniem pieniędzy na rynek ważne jest, aby zrozumieć podstawowe elementy inwestowania. Może to uchronić Cię przed popełnieniem niemądrych błędów i utratą kapitału. Musisz wiedzieć, jak prawidłowo realizować zlecenia, aby nie zająć większej pozycji niż zamierzasz. Ponadto musisz nauczyć się zarządzania pieniędzmi, zarządzania ryzykiem i dywersyfikacji jako sposobów minimalizowania ryzyka.

3. Ostrożnie wybierz swojego brokera

Istnieją czynniki, które należy wziąć pod uwagę przed wyborem brokera. Niektóre z nich obejmują status regulacji, opłaty transakcyjne, łatwość wpłat i wypłat, platformy transakcyjne i aplikacje, obsługę klienta, obsługiwane typy zleceń (market, limit, stop i trailing stop) oraz dostępne akcje. Najważniejszym z nich jest status prawny, zwłaszcza w Twoim kraju zamieszkania. Zmniejsza to prawdopodobieństwo utraty pieniędzy, jeśli pośrednik zbankrutuje, jeśli w Twoim kraju istnieje system rekompensat, taki jak brytyjski program rekompensat usług finansowych (FSCS).

4. Zdecyduj, ile chcesz zainwestować

Określ, ile chcesz zainwestować i jak podzielić środki na poszczególne akcje. Zaplanuj również, w jaki sposób chcesz kupić akcje: czy dokonasz jednorazowej inwestycji, czy zastosujesz metodę uśredniania kosztów i będziesz stopniowo zwiększać skalę?

Jeszcze jedna rzecz. Na rynku w dowolnym momencie może zdarzyć się wszystko, więc inwestuj tylko taką kwotę, na której stratę naprawdę możesz sobie pozwolić, ale nie traktuj tego jako powodu do samozadowolenia z powodu utraty tych pieniędzy. Przede wszystkim nie inwestuj pożyczonych środków (tj. z dźwignią), chyba że naprawdę rozumiesz temat.

5. Zdecyduj się na cel swojej inwestycji

Nie wystarczy kupić akcji, które chcesz. Musisz mieć cel inwestycji. Może to być zbudowanie funduszu na emeryturę, zebranie pieniędzy na szkołę dla dzieci lub sfinansowanie przyszłego projektu. Niezależnie od celu, musisz zaplanować, jak długo utrzymać inwestycję i kiedy sprzedać. Możesz sprzedawać, gdy cena osiągnie określony poziom, gdy fundamenty firmy będą słabe lub gdy będziesz potrzebować pieniędzy.

Konkluzja dotycząca zakupu akcji TeamViewera

TeamViewer to niemiecka firma technologiczna oferująca oprogramowanie do zdalnego dostępu i wsparcia. Spółka ma ogromne perspektywy rozwoju i możesz kupić jej akcje za pośrednictwem dowolnego maklera giełdowego z dostępem do Giełdy Papierów Wartościowych we Frankfurcie.

Jeśli jesteś gotowy zainwestować w akcje już teraz, po prostu zarejestruj konto u maklera papierów wartościowych, znajdź TeamViewer na liście akcji na jego platformie i utwórz zlecenie kupna akcji.

Jeżeli jednak nie jesteś teraz gotowy do inwestowania, zapoznaj się z innymi naszymi przewodnikami, aby uzyskać więcej informacji na temat inwestowania. Możesz także rozpocząć „handel papierowy” za pomocą maklerskiego rachunku demo, aby przyzwyczaić się do platformy.

Alternatywne akcje

Rolls-Royce logo
Rolls-Royce
RR
...
...
Valeo logo
Valeo
VLEEF
...
...
Vestas logo
Vestas
VWSYF
...
...
Netflix logo
Netflix
NFLX
...
...
ThyssenKrupp logo
ThyssenKrupp
TYEKF
...
...

Często zadawane pytania

 1. „Jednorożec” to termin używany w świecie finansów na określenie prywatnej firmy (jeszcze nie notowanej na giełdzie), która jest warta co najmniej miliard dolarów. Inwestorzy venture capital używają go do określenia wartości startupu. Przykładami byłych jednorożców są Facebook, Airbnb i Robinhood.

 2. Zlecenie market to zlecenie kupna lub sprzedaży akcji po aktualnie najlepszej dostępnej cenie na rynku. Chociaż zlecenie rynkowe zapewnia natychmiastową realizację, nie gwarantuje określonej ceny. Używasz tego typu zlecenia, gdy chcesz, aby Twoja transakcja została wykonana natychmiast.

 3. Zlecenie limit to zlecenie kupna lub sprzedaży akcji, gdy cena osiągnie określoną lub lepszą cenę. Zlecenia kupna limit są składane poniżej aktualnej ceny rynkowej i są realizowane tylko po cenie limit lub niższej. Zlecenia sprzedaży limit składane są powyżej aktualnego zlecenia rynkowego, a zlecenie realizowane jest wyłącznie po cenie limit lub wyższej.

 4. Zlecenie stop-loss jest składane u brokera, aby sprzedać lub kupić akcje, gdy cena osiągnie określony poziom w stosunku do Twojej pozycji. Możesz go użyć do ograniczenia strat, gdy rynek porusza się w niekorzystnym kierunku pod Twoją nieobecność.

 5. Kroczący stop to zlecenie, którego traderzy używają do blokowania zysków lub ograniczania strat, gdy rynek porusza się w korzystnym kierunku. Zlecenie porusza się wraz z ceną, gdy ta kroczy w pożądanym kierunku, a gdy dokonuje zwrotu, kroczący stop pozostaje na ostatnim osiągniętym poziomie, aby zablokować zyski lub ograniczyć straty.

 6. Jedną z głównych przyczyn emocjonalnego szaleństwa jest inwestowanie ponad stan (inwestowanie więcej, niż możesz stracić). Tak więc, aby zarządzać swoimi emocjami w trakcie handlu, inwestuj tylko tyle, ile możesz stracić i nie angażuj więcej niż niewielką część swojego kapitału w żadną transakcję. Inną rzeczą, którą możesz zrobić, jest zawsze ustawiać zlecenie stop-loss, aby nie stracić więcej, niż możesz sobie pozwolić. Dobrze jest też zbudować zdywersyfikowany portfel różnych aktywów: akcji, obligacji, towarów i innych.