Home » Słowniczek » Giełda Papierów Wartościowych

Giełda Papierów Wartościowych

Giełda to rynek, na którym inwestorzy i handlowcy kupują i sprzedają określone papiery wartościowe, w tym akcje, obligacje i produkty giełdowe. Należy zauważyć, że giełdy nie posiadają akcji.

Obecnie giełdy są w pełni zdigitalizowane, a wszystkie transakcje odbywają się na platformach elektronicznych. Dlatego nie ma potrzeby scentralizowanej fizycznej lokalizacji dla transakcji.

Aby firma była notowana na giełdzie, musi najpierw spełnić pewne minimalne standardy. W USA firma, która chce, aby jej akcje były notowane na giełdzie, musi najpierw zostać zarejestrowana w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC).

Nowojorska Giełda Papierów Wartościowych (NYSE) to największa giełda papierów wartościowych na świecie.

Wróć do naszego pełnego glosariusza.