Home » Słowniczek » Płynność

Płynność

Mówiąc najprościej, płynność opisuje, jak łatwo można kupić lub sprzedać składnik aktywów lub papier wartościowy bez znaczącego wpływu na jego cenę. Jeśli istnieje duży popyt na akcje, oznacza to, że rynek jest bardziej płynny, co pozwala inwestorom łatwo kupować i sprzedawać te akcje.

Termin płynność można zastosować do dowolnego rynku kapitałowego, takiego jak akcje, metale szlachetne, towary i inne.

Innymi słowy, płynność rynku zasadniczo służy jako miara tego, jak łatwo inwestorzy mogą kupować i sprzedawać papiery wartościowe. Płynne rynki są definiowane przez wysokie wolumeny obrotu i bliski spread między cenami sprzedaży i ceną kupna.

W normalnych warunkach duża płynność rynku to duża korzyść. Rynki kapitałowe, które mają dużą płynność, pozwalają inwestorom na sprawną i szybką wymianę aktywów oraz umożliwiają szybkie otwieranie i zamykanie pozycji. Takie dogodne warunki rynkowe często przyciągają więcej traderów i inwestorów, co ostatecznie zapewnia jeszcze większą płynność.

Z drugiej strony rynki o niskiej płynności mogą bardzo utrudnić handel aktywami bazowymi, ponieważ realizacja transakcji może zająć dużo czasu. Ponadto na rynkach o niskiej płynności może minąć trochę czasu, zanim kupujący i sprzedający uzgodnią cenę, co ostatecznie skutkuje szerokimi spreadami bid-ask i podwyższonymi opłatami za wykonanie.

Wróć do naszego pełnego glosariusza.