Home » Słowniczek » Sektor

Sektor

Sektor odnosi się do zbioru firm i instytucji, które opracowują i sprzedają podobne rodzaje produktów i usług. Kategoryzacja gospodarki według różnych sektorów pozwala ekonomistom i analitykom ocenić aktywność gospodarczą w tych obszarach.

Zgodnie ze standardem Global Industry Classification Standard (GICS) istnieje 11 różnych sektorów giełdowych: energia, materiały, przemysł, usługi komunalne, opieka zdrowotna, finanse, uznanie konsumentów, podstawowe produkty konsumenckie, technologia informacyjna, usługi komunikacyjne i nieruchomości.

Sektory są ważne do rozważenia przy tworzeniu portfela akcji, ponieważ eksperci doradzają nowym inwestorom dywersyfikację i uwzględnianie spółek z różnych sektorów. Inwestorzy wybierają również spośród branż, którymi są bardzo zainteresowani, co usprawnia ich proces decyzyjny.

Wróć do naszego pełnego glosariusza.