Home » Słowniczek » Portfel Akcji

Portfel Akcji

Grupa akcji posiadanych przez inwestora nazywana jest portfelem akcji. Akcje i obligacje są zwykle podstawowymi składnikami portfela każdego inwestora, ale mogą również obejmować inne aktywa, takie jak złoto, kryptowaluty, towary, fundusze powiernicze do inwestowania w nieruchomości itp.

W szczególności portfel akcji składa się wyłącznie z akcji spółek notowanych na giełdzie. Traderzy mają tendencję do organizowania portfela akcji, który obejmuje firmy z różnych sektorów, ponieważ dywersyfikacja pomaga inwestorom w posiadaniu bardziej odpornych portfeli. Na przykład, jeśli sektor technologiczny rośnie, inne, bardziej defensywne sektory mają tendencję do osiągania gorzej.

Budując portfel akcji, inwestorzy powinni najpierw określić cele i ustalić harmonogram. Typowe portfele akcji to portfel wzrostowy, konserwatywny i dochodowy, w zależności od stosunku ryzyka do zysku. Portfel wzrostowy jest zbudowany tak, aby przewyższać szerszy rynek akcji, ale wiąże się również z wyższym stopniem ryzyka.

Portfel dochodowy zwykle koncentruje się na akcjach wartościowych, które mogą generować zwroty z dywidend, a także z zysków kapitałowych. Wreszcie, portfel konserwatywny ma na celu ochronę głównej wartości portfela.

Niektórzy eksperci doradzają młodym inwestorom włączenie do swoich portfeli dużej liczby różnych spółek, aby zminimalizować ryzyko, podczas gdy inni opowiadają się za mniejszym i szczuplejszym portfelem, np. portfelem akcji skoncentrowanym na technologii.

Wróć do naszego pełnego glosariusza.