Home » Słowniczek » Wykres Giełdowy

Wykres Giełdowy

Wykres giełdowy to wykres, który zapewnia wizualną reprezentację ruchu cen akcji w określonym przedziale czasu. Wykresy giełdowe zwykle składają się z linii osi X i Y, przy czym pierwsza reprezentuje okres czasu, a druga ruch ceny.

Wykresy są postrzegane jako kluczowe narzędzie dla analityków technicznych. Ich głównym celem jest wizualizacja akcji cenowej. Dane te są następnie wykorzystywane do wyodrębniania wzorców i sygnałów, które można wykorzystać do przyszłych transakcji.

Historyczne notowania giełdowe są analizowane w celu wyodrębnienia poziomów wsparcia i oporu, trendów, linii trendu, średnich kroczących itp. Traderzy mogą stosować różne przedziały czasowe na wykresie giełdowym – zazwyczaj od 1 minuty do 1 miesiąca.

Stosowane są wskaźniki, aby pomóc w identyfikacji trendów i sygnałów. Istnieją dwie główne grupy wskaźników: wyprzedzający i opóźniony. Pierwsza prognozuje przyszłe ruchy cen akcji, a druga analizuje trendy historyczne.

Kluczowymi wskaźnikami wykresów są: proste średnie kroczące (SMA), wykładnicza średnia krocząca (EMA), stochastyczna, rozbieżność zbieżności średnich kroczących (MACD), wstęgi Bollingera, wskaźnik siły względnej (RSI), zniesienie i linie przedłużenia Fibonacciego, chmura Ichimoku, odchylenie standardowe , średni wskaźnik kierunkowy itp.

Porady ekspertów są takie, że analiza techniczna powinna zawsze być połączona z solidnymi narzędziami zarządzania ryzykiem, aby zapewnić rentowne zyski.

Wróć do naszego pełnego glosariusza.