HomeAkcjeKup Vestas

Jak kupić akcje Vestas (VWS) w Polsce w 2022

Vestas (VWSYF)
...
24-godzinna wymiana
...
exchange
...
autor: Emmanuel Ekwomadu Aktualizowano: June 22, 2022

Vestas Wind Systems A/S to duńska spółka, która projektuje, produkuje, sprzedaje, instaluje i serwisuje turbiny wiatrowe w różnych częściach świata. Firma została założona w 1945 roku i ma siedzibę w Aarhus w Danii. Posiada zakłady produkcyjne w Danii i wielu innych krajach Europy, a także w USA, Brazylii, Chinach i kilku innych.

Vestas jest wiodącym światowym partnerem w dziedzinie zrównoważonych rozwiązań energetycznych, posiadającym ponad 132 GW turbin wiatrowych w 83 krajach. Spółka weszła na giełdę w 1998 roku, a jej akcje notowane były na Giełdzie Papierów Wartościowych w Kopenhadze. W tym przewodniku dowiesz się, w jaki sposób możesz bez obaw kupować akcje Vestas i dlaczego warto to robić, biorąc pod uwagę różne fundamentalne czynniki.

5 kroków do natychmiastowego zakupu Cryptocurrency!

 1. 1
  Odwiedź polecaną przez nas platformę, aby kupić crypto, klikając na poniższy przycisk.
 2. 2
  Wpisz dane w wymagane pola, aby utworzyć nowe konto.
 3. 3
  Zasil konto używając your preferred payment method i potwierdź swoje nowe saldo.
 4. 4
  Wybierz your favourite crypto coin i zaznacz “Zlecenie natychmiastowe/market”, aby kupić ją od razu.
 5. 5
  Wprowadź kwotę, którą chcesz kupić (zobaczysz odpowiednik w crypto) i potwierdź zlecenie!

Wszystko, co musisz wiedzieć o Vestas

Przyjrzyjmy się teraz bardziej szczegółowo spółce Vestas, badając jej historię i strategię biznesową, jak zarabia pieniądze i jak radziła sobie w ostatnich latach.

Historia Vestas

Historia Vestas sięga 1898 roku, kiedy 22-letni Smith Hansen kupił kuźnię w Zachodniej Jutlandii i prowadził ją jako firmę rodzinną pod nazwą Dansk Staalvindue Industri — produkowali stalowe ramy okienne do budynków przemysłowych. Vestas A/S (w skrócie VEstjysk STålteknik A/S) został jednak założony dopiero po drugiej wojnie światowej w 1945 roku przez Pedera Hansena i garstkę kolegów, w tym jego ojca Smitha Hansena.

Firma początkowo zaczynała od produkcji sprzętu AGD, ale z biegiem lat zaczęła eksperymentować z wieloma innymi produktami, w tym sprzętem rolniczym w 1950 r., intercoolerami w 1956 r., żurawiami hydraulicznymi w 1968 r. i turbinami wiatrowymi w 1979 r., ale dopiero od 1989 r. produkuje wyłącznie turbiny wiatrowe.

Vestas wszedł na giełdę w 1998 roku, notując swoje akcje na Kopenhaskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Jego fuzja z duńskim producentem turbin wiatrowych NEG Micon w 2003 roku dała początek Vestas Wind Systems, który stał się największym producentem turbin wiatrowych na świecie.

Jaka jest strategia Vestas?

Vestas oferuje rozwiązania w zakresie energetyki wiatrowej, projektowanie, produkcję, instalację i serwis turbin wiatrowych na całym świecie. Firma stara się tworzyć rozwiązania zarówno dla rosnącego światowego zapotrzebowania na energię, jak i zmian klimatycznych. W ciągu ostatnich 40 lat Vestas zainstalował ponad 113 GW, zapobiegając uwolnieniu do atmosfery 1,3 miliarda ton CO2.

Jako światowego lidera w dziedzinie zrównoważonych rozwiązań energetycznych, które chronią środowisko, strategią Vestas jest maksymalizacja wartości swojej wiodącej pozycji w zakresie lądowej energetyki wiatrowej, kontynuacja wzrostu szybszego niż rynek, aby jeszcze bardziej wzmocnić swoją globalną pozycję lidera i obecność w kluczowych segmentach wzrostu, przy jednoczesnym utrzymaniu rentowności i efektywności kapitałowej.

Jak Vestas zarabia?

Vestas Wind Systems A/S zarabia na rozwoju, produkcji, sprzedaży i konserwacji elektrowni wiatrowych. Firma działa w dwóch segmentach — rozwiązań dla zasilania i usług — obsługując ponad 83 kraje na całym świecie.

Segment rozwiązań energetycznych obejmuje sprzedaż elektrowni wiatrowych, turbin wiatrowych, terenów inwestycyjnych itp., natomiast segment usług zajmuje się sprzedażą kontraktów serwisowych, części zamiennych i powiązanych działań. W 2020 roku oba segmenty przyniosły firmie około 14,82 miliarda euro przychodów.

Jak Vestas radził sobie w ostatnich latach?

Akcje te radziły sobie wyjątkowo dobrze w ciągu ostatniej dekady, wzrastając z najniższego poziomu 4,92 DKK (koron duńskich) w lipcu 2012 r. do najwyższego w historii poziomu 321,00 DKK w styczniu 2021 r. W tym okresie zanotowały tylko kilka spadków. W istocie rzeczy od marca 2020 r. do końca 2020 r. akcje zyskały ponad 200%.

Od stycznia 2021 r. akcje wycofują się jednak z konsolidacji, tworząc wzrostową formację flagi. W momencie pisania tego tekstu akcje notowane są po 257,50 DKK, czyli o 19,8% poniżej ich najwyższego poziomu w historii.

Źródło: Yahoo! Finance

Analiza fundamentalna Vestas

Analiza fundamentalna to metoda wyceny akcji stosowana przez inwestorów w celu określenia podstawowej kondycji i wewnętrznej wartości spółki. Przeprowadzając analizę fundamentalną akcji, inwestorzy biorą pod uwagę wiele czynników finansowych, takich jak zarząd spółki (co nie jest mierzalne), jej przychody, zysk na akcję, wskaźnik P/E, stopa dywidendy i przepływy pieniężne. W tym przewodniku skupimy się na mierzalnych wskaźnikach.

Przychody Vestas

Przychód spółki to suma pieniędzy, jaką zarabia na sprzedaży swoich produktów lub usług. Przychód znajdziesz u góry rachunku zysków i strat spółki, dlatego często określa się go mianem górnej linijki.

Wzrost przychodów rok do roku lub kwartał do kwartału może spowodować wzrost cen akcji, podczas gdy spadek może mieć na nie odwrotny wpływ. W roku podatkowym 2020 przychody Vestas wzrosły o 21,98% w porównaniu z rokiem podatkowym 2019. 

Źródło: Yahoo! Finance

Zysk na akcję Vestas

Zysk spółki to profity, które uzyskuje po odjęciu wszystkich kosztów prowadzenia działalności biznesowej od przychodu za badany okres rozliczeniowy. Kiedy podzielisz łączny przychód (pomniejszony o dywidendy wypłacane akcjonariuszom uprzywilejowanym) przez łączną liczbę wyemitowanych akcji zwykłych spółki, otrzymasz zysk na akcję (EPS), co dotyczy Ciebie jako akcjonariusza.

Nie musisz jednak samodzielnie obliczać EPS-u, ponieważ możesz go pobrać ze strony internetowej maklerów giełdowych lub dowolnej z głównych stron finansowych. Wskaźnik EPS spółki Vestas za rok fiskalny 2020 wyniósł 0,78 euro, nieco więcej niż wartość 0,71 euro w 2019 r.

Wskaźnik P/E Vestas

Wskaźnik cena-zysk (P/E) spółki porównuje cenę jej akcji do zysku na akcję. Obliczasz go, dzieląc aktualną cenę akcji spółki przez jej EPS, ale możesz go również znaleźć na stronie internetowej maklera giełdowego lub na głównej stronie finansowej.

Ogólnie rzecz biorąc, wskaźnik P/E spółki jest bardzo wysoki w porównaniu z jej odpowiednikami, co może oznaczać, że akcje są przewartościowane, ale może również być tak, że inwestorzy oczekują wzrostu zysków spółki w przyszłości. Podobnie, gdy wskaźnik P/E spółki jest bardzo niski w porównaniu do jej konkurentów, może to oznaczać, że akcje są niedowartościowane lub że inwestorzy nie wierzą, że firma może poprawić swoją rentowność w przyszłości. Dlatego lepiej jest również wziąć pod uwagę wskaźnik PEG, który jest wartością P/E skorygowaną o wzrost. Nie możemy jednak uzyskać PEG, jeśli nie możemy uzyskać wskaźnika P/E. Od 1 października 2021 r. wskaźnik P/E Vestas wynosi 35,79.

Stopa dywidendy Vestas

Dywidendy to płatności, które spółka wypłaca swoim udziałowcom jako sposób podziału zysków. Spółki mogą wypłacać dywidendy kwartalnie, półrocznie lub corocznie. Vestas wypłaca dywidendy co rok. Ogólnie rzecz biorąc, kiedy spółka ogłasza dywidendę, cena jej akcji rośnie, ponieważ inwestorzy starają się, aby nazwisko znalazło się w rejestrze spółki przed datą ex-dividend. Od dnia bez dywidendy akcje jednak spadają, ponieważ sprzedający już otrzymali dywidendy.

Inwestorzy wychodzą poza dywidendy i biorą pod uwagę stopę dywidendy, która jest całkowitą roczną dywidendą wyrażoną jako procent ceny akcji spółki. Na przykład spółka, która wypłaca łączną dywidendę w wysokości 0,40 USD w formie rocznej dywidendy na akcję, gdy jej cena akcji wynosi 20 USD, miałaby stopę dywidendy w wysokości 2,0%.

Możesz znaleźć zysk z dywidendy na stronie internetowej swojego maklera giełdowego lub na jednej z głównych stron finansowych. Rentowność dywidendy Vestas za rok  podatkowy 2020 wyniosła 0,64%.

Przepływy pieniężne Vestas

Rachunek przepływów pieniężnych to sprawozdanie finansowe, które pokazuje, w jaki sposób spółka generuje i wydatkuje środki pieniężne i ich ekwiwalenty. Rachunek przepływów pieniężnych możesz znaleźć obok innych sprawozdań finansowych w sekcji finansowej informacji o spółce na stronie internetowej Twojego brokera lub na głównej stronie finansowej, takiej jak Yahoo Finance.

Miernikiem, który ma największe znaczenie w rachunku przepływów pieniężnych, jest wolny przepływ pieniężny, który pokazuje ilość gotówki lub jej ekwiwalentów, jakie pozostały spółce po uregulowaniu głównych wydatków, takich jak lokal i wyposażenie. Za wolną gotówkę spółka płaci dywidendy, spłaca długi lub finansuje ekspansję.

Jak widać z poniższego rachunku przepływów pieniężnych Vestas, na koniec 2020 r. spółka miała około 55 milionów euro w wolnej gotówce.

Źródło: Yahoo! Finance

Dlaczego warto kupować akcje Vestas?

Prawda jest taka, że energia odnawialna nie jest już branżą niszową. Obecnie istnieje wielu nowych graczy, zarówno dużych, jak i małych, regionalnych i globalnych. Te nowe podmioty, w tym konglomeraty, takie jak GE i Siemens, poważnie konkurują z Vestas o udział w rynku. Świat jest jednak zdeterminowany, aby przejść na czystą energię, dlatego rynek rozwija się szybko, zwłaszcza w gospodarkach wschodzących, takich jak Chiny i Indie.

Oto trzy powody, dla których warto kupić akcje Vestas:

 • Istnieje rosnąca potrzeba, aby świat przeszedł na czystą energię;
 • Wzrasta zapotrzebowanie na energię wiatrową;
 • Vestas to jedne z największych akcji ESG, jakie można posiąść.

Porada eksperta dotycząca kupowania akcji Vestas

Vestas to spółka wzrostowa, która w ciągu ostatnich dziesięciu lat radziła sobie całkiem nieźle. Biorąc pod uwagę branżę i rosnące zapotrzebowanie na czystą energię, akcje mają jeszcze sporo miejsca do wzrostu. Co więcej, od 1 października 2021 r. akcje znajdują się w korekcie i utworzyły formację proporczyka. Chociaż możesz złożyć zlecenie limit, nie ma pewności, że Twoje zlecenie zostanie uruchomione, więc lepiej jest złożyć zlecenie market, aby zapewnić natychmiastową realizację.
- Emmanuel Ekwomadu

5 kwestii do rozważenia przed zakupem akcji Vestas

Zanim kupisz jakiekolwiek akcje, w tym Vestas, rozważ te pięć czynników:

1. Zrozum spółkę

Jedną z rzeczy, które musisz zrobić, zanim zainwestujesz pieniądze w jakąkolwiek spółkę, jest jej dogłębne przestudiowanie. Nie wystarczy, że jest to firma, którą znasz lub korzystasz z jej produktów lub usług, jak sugeruje Warren Buffett. Przed zainwestowaniem musisz przeprowadzić analizę fundamentalną, aby upewnić się, że spółka jest w dobrej kondycji finansowej. Koniecznie przeanalizuj jej strategię biznesową i sposób, w jaki zarabia.

2. Zrozum podstawy inwestowania

Zanim wejdziesz na rynek, musisz nauczyć się podstaw inwestowania. Konieczne jest zrozumienie, czym jest zarządzanie ryzykiem, zarządzanie pieniędzmi i dywersyfikacja oraz jak je wykorzystać do ochrony kapitału. Podczas gdy techniki zarządzania ryzykiem i pieniędzmi pozwalają kontrolować, ile możesz stracić, gdyby rynek był sprzeczny z Twoją pozycją, techniki dywersyfikacji stosuje się, aby rozłożyć ryzyko na kilka aktywów, zmniejszając wpływ anomalii na jednym rynku.

3. Ostrożnie wybierz swojego brokera

Do wyboru jest wielu brokerów, ale ważne jest, aby wybrać brokera zarejestrowanego u regulatora usług finansowych w Twoim kraju zamieszkania. W ten sposób uzyskasz pewną formę ochrony w ramach systemu rekompensat finansowych w swoim kraju.

Oprócz statusu regulacyjnego w Twoim kraju, inne czynniki, które należy wziąć pod uwagę przed wyborem brokera, obejmują prowizje handlowe, liczbę oferowanych aktywów, metody płatności, platformy transakcyjne i narzędzia oraz terminowość zespołu obsługi klienta.

4. Zdecyduj, ile chcesz zainwestować

Musisz określić procent swojego kapitału, który przeznaczysz na jedną akcję, a także sposób, w jaki chcesz zainwestować pieniądze. Bardziej sensowne może być stopniowe skalowanie do pełnej pozycji (Dollar Cost Averaging) niż inwestowanie wszystkich pieniędzy naraz.

Kolejną rzeczą, o której powinieneś wiedzieć, jest to, że bez względu na to, jak dobra wygląda okazja, nie inwestuj więcej, niż możesz stracić i nigdy nie inwestuj pożyczonych środów, ponieważ na rynku w każdej chwili może się zdarzyć wszystko. Upewnij się, że zdywersyfikujesz swój portfel na różne akcje, a nawet różne klasy aktywów, aby uniknąć ryzyka systemowego.

5. Zdecyduj się na cel swojej inwestycji

Na koniec musisz rozważyć swój cel inwestycyjny. Zadaj sobie pytanie, dlaczego inwestujesz i jak długo zamierzasz wstrzymać inwestycję. Niezależnie od tego, czy inwestujesz w budowę funduszu na emeryturę, oszczędzasz na studia dla swojego dziecka, czy zbierasz na przyszły projekt, musisz wiedzieć, kiedy sprzedać. Może to nastąpić w określonym czasie w przyszłości, gdy cena osiągnie określony poziom lub gdy fundamenty spółki nie będą już wyglądały dobrze. Możesz również trzymać akcje na czas nieokreślony i sprzedawać, gdy będziesz potrzebować pieniędzy.

Konkluzja odnośnie zakupu akcji Vestas

Vestas Wind Systems A/S to duńska spółka zajmująca się energią odnawialną, która produkuje, sprzedaje, instaluje i serwisuje elektrownie wiatrowe na całym świecie. Możesz kupić akcje Vestas ze względu na rosnące zapotrzebowanie na czystą energię i możesz tego dokonać za pośrednictwem międzynarodowego brokera z dostępem do Kopenhaskiej Giełdy Papierów Wartościowych lub dużego międzynarodowego banku.

Aby zainwestować w akcje Vestas już teraz, załóż rachunek maklerski i zasil go. Następnie wybierz Vestas z skategoryzowanej listy akcji brokera i złóż zlecenie kupna akcji.

Jeśli nie jesteś jeszcze gotowy do inwestowania, kontynuuj edukację, czytając inne nasze poradniki. Możesz także ćwiczyć „handel na papierze” za pomocą rachunku demo maklera giełdowego, aby zapoznać się z rynkiem i dowiedzieć się, jak składać zlecenia.

Alternatywne akcje

Rolls-Royce logo
Rolls-Royce
RR
...
...
Post Italiane logo
Post Italiane
PITAF
...
...
Orange logo
Orange
ORAN
...
...
Netflix logo
Netflix
NFLX
...
...
ThyssenKrupp logo
ThyssenKrupp
TYEKF
...
...

Często zadawane pytania

 1. Znana również jako energia odnawialna, czysta energia odnosi się do energii z odnawialnych, bezemisyjnych źródeł, które podczas użytkowania nie zanieczyszczają atmosfery. Należą do nich źródła neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla, takie jak światło słoneczne, wiatr, deszcz, pływy, fale i ciepło geotermalne.

 2. Skutki globalnego ocieplenia i zmian klimatycznych są co roku odczuwalne w wielu miastach na całym świecie. Rok 2021 był szczególnie obfitujący w wydarzenia, z niszczycielskimi powodziami w kilku europejskich miastach. W wielu miastach były też fale upałów. Przejście na czystą energię ma kluczowe znaczenie dla ograniczenia skutków globalnego ocieplenia i innych ekstremalnych zjawisk pogodowych.

 3. Globalne ocieplenie odnosi się do zjawiska wzrostu średnich temperatur powietrza w pobliżu powierzchni Ziemi. Ten stopniowy wzrost ogólnej temperatury ziemskiej atmosfery jest przypisywany efektowi cieplarnianemu spowodowanemu zwiększonym poziomem dwutlenku węgla, freonów i innych zanieczyszczeń pochodzących ze stosowania paliw kopalnych. W 2018 r. Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC) oszacował średni wzrost temperatury o 0,8–1,2°C (1,4–2,2°F) od czasów przedindustrialnych.

 4. Elektrownie wiatrowe są bezemisyjnymi źródłami energii i nie zanieczyszczają atmosfery gazami cieplarnianymi. Co więcej, nie wymagają wody do chłodzenia, więc nie wpływają na życie wodne. Dodatkowo energia wiatrowa zmniejsza zależność od energii kopalnej, która dodaje CO2 do atmosfery, zmniejszając w ten sposób całkowite zanieczyszczenie atmosfery.

 5. Inwestorzy kupują i trzymają swoje akcje wystarczająco długo, aby ich nazwiska znalazły się w księgach rachunkowych spółki i kwalifikowały się do otrzymywania deklarowanych dywidend. Traderzy z kolei mają tendencję do trzymania akcji przez krótki czas (wystarczająco długi, aby osiągnąć zyski z zysków kapitałowych) i nie lubią wiązać swojego kapitału w oczekiwaniu na zakwalifikowanie się do dywidendy.

 6. Oprócz dywidend, inwestorzy i traderzy zarabiają na akcjach poprzez aprecjację kapitału, co odnosi się do zdolności do wzrostu cen akcji. Na przykład akcje zakupione za 5,00 GBP mogą wzrosnąć do 15,25 GBP do czasu, gdy kupujący zechce je sprzedać.