HomeAkcjeKup Poste Italiane

Jak kupić akcje Poste Italiane (PITAF) w Polsce w 2022

Post Italiane (PITAF)
...
24-godzinna wymiana
...
exchange
...
autor: Mircea Vasiu Aktualizowano: June 9, 2022

Poste Italiane to włoska spółka świadcząca usługi logistyczne, pocztowe, finansowe i ubezpieczeniowe. Spółka prowadzi ponad 12 500 urzędów pocztowych we Włoszech i jest jedną z najstarszych firm w Europie.

Ten artykuł jest przewodnikiem na temat zakupu akcji Poste Italiane, zapewniającym dogłębny wgląd w działalność firmy i ostatnie wyniki finansowe. Ponadto przyjrzymy się fundamentom działalności Poste Italiane i wyjaśnimy mocne i słabe strony finansowe, dzięki czemu będziesz mieć wszystkie informacje potrzebne do bezpiecznego handlu akcjami Poste Italiane.

5 kroków do natychmiastowego zakupu Cryptocurrency!

 1. 1
  Odwiedź polecaną przez nas platformę, aby kupić crypto, klikając na poniższy przycisk.
 2. 2
  Wpisz dane w wymagane pola, aby utworzyć nowe konto.
 3. 3
  Zasil konto używając your preferred payment method i potwierdź swoje nowe saldo.
 4. 4
  Wybierz your favourite crypto coin i zaznacz “Zlecenie natychmiastowe/market”, aby kupić ją od razu.
 5. 5
  Wprowadź kwotę, którą chcesz kupić (zobaczysz odpowiednik w crypto) i potwierdź zlecenie!

Wszystko, co musisz wiedzieć o Poste Italiane

Zacznijmy od przyjrzenia się historii Poste Italiane i jego strategii biznesowej.

Historia Poste Italiane

Poste Italiane z siedzibą w Rzymie jest czymś więcej niż tylko włoskim dostawcą usług pocztowych. Firma zatrudnia ponad 120 000 osób i posiada 12 765 biur w kraju. Tylko w 2020 roku przeprowadziła blisko 600 milionów transakcji pocztowych. Została założona w 1862 roku.

Spółka jest wynikiem tak zwanej „reformy pocztowej” we Włoszech i aktualnie obejmuje swoim zasięgiem całe terytorium Włoch. Jest jednym z największych graczy w branży ubezpieczeń na życie i zdrowotnych we Włoszech, świadcząc również usługi finansowe.

Jaka jest strategia Poste Italiane?

Zaczynając jako prosty dostawca usług pocztowych, Poste Italiane rozszerzyło swoją działalność na takie obszary, jak płatności bezgotówkowe, usługi telefonii komórkowej i inne usługi cyfrowe dla sektora publicznego. Oferuje nawet usługi inwestycyjne za pośrednictwem swojego ramienia usług finansowych.

Jak Poste Italiane zarabia pieniądze?

Działalność Poste Italiane jest podzielona na cztery segmenty – usługi pocztowe (tj. poczta, paczki i dystrybucja), usługi cyfrowe i ubezpieczeniowe oraz usługi finansowe.

Nazwa firmy wskazuje na główny segment działalności – usługi pocztowe. W tym obszarze Poste Italiane świadczy usługi takie jak dostawy ekspresowe, logistyka czy filatelistyka. Segment usług finansowych m.in. gromadzi depozyty oszczędnościowe i promuje pożyczki udzielane przez banki.

Usługi Poste Italiane opierają się na fizycznej sieci urzędów pocztowych, wspartych siecią handlową obsługującą klientów biznesowych. Uczestniczy również w sieciach zewnętrznych, oferując swoje usługi za pośrednictwem ponad 37 000 punktów sprzedaży detalicznej oraz innych umów partnerstwa handlowego.

Jak radziło sobie Poste Italiane w ostatnich latach?

Cena akcji Poste Italiane wzrosła w ciągu ostatnich pięciu lat o ponad 85%. Cena akcji spółki zareagowała na pandemię COVID-19 i spadła o połowę podczas wyprzedaży giełdowej, która wpłynęła na międzynarodowe rynki akcji. Odbiła się jednak od dołków i odrobiła wszystkie straty z nawiązką. Zwłaszcza rok 2021 przyniósł gwałtowny wzrost kursu akcji Poste Italiane, osiągając nowe maksimum w porównaniu z okresem sprzed COVID.

Analiza fundamentalna Poste Italiane

Analiza fundamentalna jest niezbędna do rozważenia przed zakupem udziałów w spółce. Daje wgląd w przeszłe wyniki finansowe i zapewnia poparte wiedzą przypuszczenie, co może się wydarzyć w przyszłości w odniesieniu do wyników biznesowych. Ponieważ wyniki finansowe wpływają na cenę akcji, ich interpretacja za pomocą analizy fundamentalnej jest krytycznym krokiem w procesie podejmowania decyzji. W tej części artykułu przyjrzymy się przychodom Poste Italiane, zyskom na akcję (EPS), stopom dywidendy, wskaźnikowi cena/zysk (PE) oraz przepływom pieniężnym.

Przychody Poste Italiane

Przychody to górna linijka rachunku zysków i strat – jednego z kluczowych sprawozdań finansowych do przeanalizowania, które daje wskazówkę na temat rentowności spółki. Wszystko zaczyna się od przychodów, czyli tego, ile firma zarabia na sprzedaży w danym okresie. W tym przypadku roczny przychód szacowany na 2021 r. wynosi 11,33 mld euro, a prognozuje się, że wzrośnie w nadchodzących latach, osiągając 12,64 mld euro do 2024 r.

Zysk na akcję Poste Italiane

Zysk na akcję jest jednym z najważniejszych wskaźników pomiaru rentowności spółki. Wskaźnik EPS jest również nazywany „dolną linijką”, ponieważ stanowi ostatnią linijkę na rachunku zysków i strat.

Jak sama nazwa wskazuje, wskaźnik pokazuje, ile spółka zarobiła na jednej akcji. Oczywiście im wyższa liczba, tym lepsza cena akcji, ponieważ sugeruje to lepszą rentowność.

Szacuje się, że Poste Italiane zarobi 1,14 euro na akcję w 2021 roku. Oczekuje się, że do 2022 r. EPS spadnie do 1,10 euro. Jednak w kolejnych latach rentowność poprawi się, ponieważ oczekuje się, że EPS wyniesie 1,44 euro w 2024 roku.

Współczynnik P/E Poste Italiane

Jednym z kluczowych wskaźników wyceny spółki jest wskaźnik cena/zysk lub wskaźnik P/E. Oblicza się go, dzieląc cenę jednej akcji przez zysk na akcję. Wskaźnik pokazuje, ile euro inwestorzy są gotowi zapłacić za każde euro, które firma zarabia rocznie. W 2021 r. Poste Italiane notowane jest przy wskaźniku P/E 10,04, który według przewidywań będzie stopniowo spadał w ciągu najbliższych trzech lat i ustabilizuje się na poziomie 7,96 w 2024 r.

Stopa dywidendy Poste Italiane

Poste Italiane jest spółką wypłacającą dywidendy, której roczna stopa dywidendy wynosi 4,35%, a wskaźnik wypłaty dywidendy wynosi 44,38%. Stopa dywidendy nazywana jest również stosunkiem dywidendy do ceny i jest obliczana poprzez podzielenie dywidendy przez aktualną cenę giełdową. Niektórzy inwestorzy wolą spółki wypłacające dywidendę ze względu na możliwość reinwestowania dochodów, a tym samym kapitalizacji zysków.

Przepływy pieniężne Poste Italiane

Po tym, jak spółka pokryje wszystkie koszty utrzymania działalności, pozostała gotówka określana jest jako wolne przepływy pieniężne. Silna pozycja przepływów pieniężnych sugeruje, że spółka posiada środki na rozszerzenie działalności w innych obszarach, wejście na nowe rynki lub wprowadzenie nowych produktów i usług. Z drugiej strony, słaba pozycja przepływów pieniężnych sugeruje, że poziom zadłużenia może w przyszłości wzrosnąć ze względu na zapotrzebowanie firmy na dodatkową gotówkę. Wolne przepływy pieniężne Poste Italiane szacuje się na 357 mln euro w 2021 r., 448 mln euro w 2022 r. i 504 mln euro w 2023 r.

Dlaczego warto kupować akcje Poste Italiane?

Jedną z rzeczy, które należy wiedzieć o Poste Italiane, jest to, że zarząd próbował odejść od usług pocztowych do innych działalności, takich jak płatności i telefonia komórkowa. Obecnie za rosnący udział w przychodach odpowiadają podmioty świadczące usługi finansowe, płatności i usługi mobilne oraz firmy ubezpieczeniowe. Co więcej, inwestycje w infrastrukturę cyfrową doprowadziły do poprawy doświadczenia klientów i wykazały ciągłą innowacyjność.

Oto kilka powodów, dla których warto kupować akcje Poste Italiane:

 • Lepsza mieszanka przychodów;
 • Silny wzrost w segmencie płatności i mobile;
 • Stała koncentracja na innowacjach i lepszym doświadczeniu klienta.

Porada eksperta dotycząca zakupu akcji Poste Italiane

Jeśli chcesz posiadać akcje wypłacające dywidendę z wysoką stopą dywidendy, to jest to jedna z opcji do rozważenia. Długowieczność spółki jest dowodem na to, że Poste Italiane jest w stanie przetrwać wzloty i upadki gospodarki i jest w stanie osiągać zyski.
- Mircea Vasiu

Kwestie do rozważenia przed zakupem akcji Poste Italiane

Przed zakupem akcji Poste Italiane należy wziąć pod uwagę wiele kwestii, a najważniejsze z nich wymieniono poniżej.

1. Zrozum spółkę

Punktem wyjścia jest upewnienie się, że rozumiesz spółkę. Możesz zacząć od przyjrzenia się biznesowi, jak zarabia pieniądze i jaka jest jego aktualna wycena rynkowa. Analiza fundamentalna i techniczna pomagają w ustaleniu, w jakim kierunku cena może pójść dalej. Powinieneś skupić się na tym, co uważasz za rzeczywistą wartość akcji.

2. Zrozum podstawy inwestowania

Inwestowanie nie jest tak proste, jak zakup i czekanie, ponieważ zmienność rynków często wystawia na próbę cierpliwość inwestorów. Dlatego konieczne jest posiadanie dobrej bazy i znajomość zarządzania ryzykiem, zarządzania pieniędzmi, sposobu realizowania transakcji przez brokera, dywersyfikacji portfela inwestycyjnego i inne. Dywersyfikacja pomaga również rozłożyć ryzyko. Jest to kluczowa koncepcja zarządzania pieniędzmi, a inwestorzy chcą mieć zdywersyfikowany portfel z nieskorelowanymi inwestycjami.

3. Ostrożnie wybierz swojego brokera

Dom maklerski jest Twoim partnerem w podróży inwestycyjnej/handlowej. Celem jest odniesienie sukcesu, a dobry broker powinien dążyć do zapewnienia swoim klientom najlepszych warunków do handlu.

Dla tradera znaczenie mają kwestie takie jak reputacja, obsługa klienta, koszty i opłaty, łatwość wpłaty i wypłaty. Ponadto, ważną rolę odgrywają również zlecenia i ich realizacja, dlatego będzie na Tobie spoczywać odpowiedzialność  za dochowanie należytej staranności i staranny wybór najlepszego brokera do swoich potrzeb.

4. Zdecyduj, ile chcesz zainwestować

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, więc nigdy nie jest mądrze inwestować pieniędzy, na których stratę nie można sobie pozwolić. To, ile zainwestować, zależy od apetytu na ryzyko i profilu ryzyka danej osoby. Pożyczanie pieniędzy, aby zainwestować w akcje, nigdy nie jest dobrą decyzją, o ile nie wiesz, jak korzystać z dźwigni lub konta depozytowego, tak samo jak „zastawianie domu” za jakiekolwiek akcje. Zamiast tego, lepiej jest zaryzykować pewien procent kapitału w danej transakcji (normą jest 1% lub 2%).

5. Zdecyduj się na cel swojej inwestycji

Ludzie inwestują z różnych powodów, takich jak budowanie funduszu na emeryturę, spekulowanie lub po prostu nie chcąc czuć się pozostawionym poza głównym cyklem koniunkturalnym. Bez względu na przyczynę, zdefiniowanie celu jest integralną częścią zarządzania pieniędzmi. Upewnij się również, że ustaliłeś, co musi się stać, aby zrezygnować z inwestycji. A dokładniej, jaki jest poziom tolerancji na ryzyko lub poziom odchylenia, który powinien skłonić Cię do sprzedaży tej czy innej akcji? W tym celu sprawdza się zarówno analiza techniczna, jak i fundamentalna, w zależności od horyzontu czasowego.

Konkluzja dotycząca zakupu akcji Poste Italiane

Poste Italiane to spółka wypłacająca dywidendy, która zdywersyfikowała swoją działalność w celu zmniejszenia zależności od usług pocztowych. W rezultacie przewiduje się, że w kolejnych latach sytuacja spółki w zakresie przepływów pieniężnych poprawi się, a kurs akcji odzyska cały spadek spowodowany pandemią COVID-19.

Dla osoby, która czuje się gotowa i pewna siebie w kwestii inwestowania w akcje Poste Italiane, pierwszym krokiem będzie wybór brokera, który oferuje akcje Poste Italiane. Następnie znajdź akcje i umieść je na liście życzeń przed utworzeniem zlecenia. Handel może odbywać się po aktualnej cenie rynkowej lub na odgórnie określonym poziomie. W tym drugim przypadku broker oferuje zlecenia oczekujące i zrealizuje zlecenie tylko wtedy, gdy cena osiągnie określoną cenę.

Osobom, które nie są wystarczająco pewne, czy powinny zacząć handlować akcjami, pomocne może być przeczytanie innych materiałów edukacyjnych. Dla niedoświadczonego tradera inwestowanie pełne jest nowych terminów, a nauka to ciągły proces.

Alternatywne akcje

Rolls-Royce logo
Rolls-Royce
RR
...
...
Valeo logo
Valeo
VLEEF
...
...
Vestas logo
Vestas
VWSYF
...
...
Netflix logo
Netflix
NFLX
...
...
ThyssenKrupp logo
ThyssenKrupp
TYEKF
...
...

Często zadawane pytania

 1. Poste Italiane to dochodowa spółka. Szacuje się, że za 2021 r. zaksięguje zysk netto w wysokości 1,517 mld euro. Przewiduje się, że do końca 2024 r. zysk netto wyniesie 1,75 mld euro.

 2. Nie. W świecie inwestorów nic nie jest pewne, ale Poste Italiane prawdopodobnie nadal będzie wypłacać dywidendy swoim akcjonariuszom, opierając się na swojej historii. Stopa dywidendy spółki jest niższa w porównaniu do 2020 roku, ale wyższa w porównaniu do 2019 roku.

 3. Prawie 65% akcji należy do państwa, podczas gdy 8,47% akcji Poste Italiane posiadają inwestorzy instytucjonalni. Kapitalizacja rynkowa akcji należących do inwestorów instytucjonalnych wynosi około 1,5 miliarda euro. Pozostałe 26,84% akcji należy do ogółu społeczeństwa, inwestorów poszukujących dywersyfikacji swoich portfeli poprzez dodanie spółki wypłacającej dywidendy z wysoką stopą dywidendy.

 4. Poste Italiane to spółka , która wypłaca dywidendę półroczną  – z końcem czerwca i grudnia każdego roku. W przeciwieństwie do spółek amerykańskich, firmy europejskie nie wypłacają kwartalnie dywidendy – większość z nich wypłaca dywidendę raz w roku.

 5. Tak. W zależności od aktywów do handlu, sprzedaż krótka wygląda różnie. Jeśli zdecydujesz się na krótką sprzedaż akcji Poste Italiane, pierwszą rzeczą do zrobienia jest pożyczenie akcji od brokera i poinstruowanie go, aby sprzedał je na rynku. Wadą krótkiej sprzedaży akcji jest to, że strata jest nieograniczona, chyba że broker oferuje ochronę przed ujemnym saldem lub użyjesz zlecenia stop-loss.

  Z drugiej strony sprzedaż krótka jest łatwiejsza i tańsza w przypadku CFD niż rzeczywistych akcji. Pamiętaj, że kontrakt CFD śledzi ruchy cen aktywów bazowych – w tym przypadku akcji Poste Italiane. Jeśli cena akcji spadnie, CFD odzwierciedli ruch, a trader może zaksięgować zysk. W idealnym przypadku dom maklerski powinien oferować obie opcje, a Ty powinieneś kupić akcje, jeśli uważasz, że w przyszłości kurs akcji będzie rósł. Jeśli uważasz, że cena wkrótce spadnie, powinieneś sprzedać kontrakt CFD w pozycji krótkiej.

 6. Dom maklerski zazwyczaj oferuje wszystkie narzędzia potrzebne do zarządzania ryzykiem. Na początek pomyśl o poziomie odchylenia dowolnej danej formacji rynkowej. Na tej decyzji mogą zaważyć zarówno czynniki techniczne (w przypadku transakcji krótkoterminowych), jak i fundamentalne (w przypadku inwestycji długoterminowych). Na przykład spółka może zdecydować o zaprzestaniu wypłacania dywidendy w przyszłości, lub analiza techniczna wskaże na stan wykupienia. Upewnij się, że masz plan awaryjny na wypadek dowolnego zdarzenia, z jakiegokolwiek powodu. Następnie poszukaj brokera, który oferuje ochronę przed ujemnym saldem. W ten sposób potencjalna strata zostanie ograniczona do kapitału, który masz na koncie. Na koniec upewnij się, że do planowania i realizacji transakcji korzystasz ze zleceń oczekujących.