HomeAkcjeKup Lyft
Zacznij handlować z eToro

Jak kupić akcje Lyfta (LYFT) w Polsce w 2022

Lyft (LYFT)
...
24-godzinna wymiana
...
exchange
...
autor: Emmanuel Ekwomadu Aktualizowano: May 30, 2022

Lyft to spółka działająca w modelu transport-jako-usługa i obsługująca społeczność peer-to-peer, umożliwiając wspólne przejazdy na żądanie w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Firma zapewnia różnorodne rozwiązania transportowe, w tym internetowy rynek wspólnych przejazdów, na którym kierowcy mogą łączyć się z pasażerami, usługi wynajmu samochodów na krótkie i długie podróże, a także sieć wspólnych rowerów i skuterów na krótkie wycieczki w różnych miastach.

Ponadto Lyft integruje z aplikacją Lyft dane dotyczące transportu publicznego innych firm, aby dostarczać swoim klientom informacje o pobliskich trasach, a także uzupełniać transport publiczny, zapewniając przejazdy na pierwszy i ostatni etap podróży do pracy. Firma opracowuje również pojazdy autonomiczne.

Ten przewodnik pokazuje, jak kupować akcje Lyfta, dlaczego jest to dobrym pomysłem, a także różne fundamentalne czynniki analizy, które należy wziąć pod uwagę przed zainwestowaniem.

Jak kupić LYFT akcje w 5 prostych krokach

 1. 1
  Odwiedź eToro, korzystając z poniższego linku i zarejestruj się, wprowadzając swoje dane w wymaganych polach.
 2. 2
  Podaj wszystkie swoje dane osobowe i wypełnij podstawowy kwestionariusz w celach informacyjnych.
 3. 3
  Kliknij „Wpłata”, wybierz ulubioną metodę płatności i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zasilić swoje konto.
 4. 4
  Wyszukaj swoje ulubione akcje i zobacz główne statystyki. Gdy będziesz gotowy do inwestowania, kliknij „Handel”.
 5. 5
  Wprowadź kwotę, którą chcesz zainwestować i skonfiguruj swoją transakcję, aby kupić akcje.

Wszystko, co musisz wiedzieć o Lyfcie

Przyjrzyjmy się teraz bardziej szczegółowo Lyftowi jako spółce, badając jego historię, strategię biznesową, sposób generowania przychodów i wyniki finansowe w ciągu ostatnich kilku lat.

Historia Lyfta

Lyft rozpoczął działalność jako usługa Zimride, firma założona w 2007 roku, która oferuje międzymiastowe usługi carpoolingu na duże odległości, które dopasowują kierowców i pasażerów międzymiastowych za pośrednictwem platform społecznościowych. Lyft został uruchomiony w maju 2012 roku, oferując przejazdy w obrębie miasta. Podczas gdy Zimride koncentrował się na kampusach uniwersyteckich, Lyft ruszył jako usługa wspólnego przejazdu na krótsze wycieczki po miastach.

Aplikacja Lyft szybko się rozrosła i stała się głównym celem firmy. W maju 2013 oficjalnie zmieniono nazwę z Zimride na Lyft. W lipcu 2013 Lyft sprzedał usługę Zimride Enterprise Holdings, aby skupić się wyłącznie na rozwoju swoich usług krótkich podróży w obrębie miasta.

W sierpniu 2014 r. Lyft wprowadził koncepcję wspólnego przejazdu, aby obniżyć ceny. Lyft rozszerzył działalność na Kanadę w grudniu 2017 roku, oferując swoje usługi w Toronto, Hamilton i Ottawie. W marcu 2019 r. Lyft przeprowadził IPO, stając się pierwszą spółką ride-sharingową, która zdecydowała się na ten krok. W ramach IPO pozyskano 2,34 miliarda dolarów, a spółka została wyceniona na 24,3 miliarda dolarów.

Jaka jest strategia Lyfta?

Strategia biznesowa Lyfta rozszerzyła się z dostarczania platformy internetowej, która łączy kierowców w obrębie miasta z pasażerami, po ofertę platformy multimodalnej, która zapewnia szeroki wachlarz rozwiązań transportowych, a także eksperymentuje z autonomiczną jazdą i robotyką.

Niektóre z jego rozwiązań obejmują Express Drive, które oferuje program wynajmu samochodów dla kierowców; Lyft Rentals, oferujący usługę wynajmu pojazdów na dalekie podróże; Lyft Pass, który umożliwia organizacjom tworzenie niestandardowych programów transportowych; programy dla przedsiębiorstw, takie jak miesięczne kredyty na przejazdy na codzienne dojazdy i zapewnianie przejazdów na pierwszy i ostatni odcinek dojazdów do pracy w celu uzupełnienia transportu publicznego; sieć wspólnych rowerów i skuterów na krótkie wycieczki po mieście.

Jak Lyft zarabia pieniądze?

Lyft generuje przychody przede wszystkim z pieniędzy zebranych przez kierowców za ukończenie przejazdów na platformie. Za każdym razem, gdy użytkownik dostaje przejazd za pośrednictwem aplikacji Lyft, firma otrzymuje 20% opłaty za przejazd, podczas gdy reszta trafia do kierowcy. Innym kluczowym źródłem przychodów Lyfta są opłaty abonamentowe i opłaty za jednorazowe przejazdy, które pasażerowie uiszczają, aby uzyskać dostęp do sieci wspólnych rowerów i hulajnóg firmy.

Z ponad 10 milionami aktywnych pasażerów tygodniowo, Lyft został głównym konkurentem Ubera na rynku wspólnych przejazdów w Ameryce Północnej, przejmując 39% rynku we wrześniu 2021 r. Ponieważ spółka działa tylko w USA i Kanadzie, nadal ma znaczny potencjał do wzrostu, jeśli zdecyduje się na ekspansję w innych krajach.

Jak Lyft radził sobie w ostatnich latach?

Lyft wszedł na giełdę w marcu 2019 r. Od tego czasu jego akcje osiągały w najlepszym razie mieszane wyniki. Akcje były oferowane po 72 USD za udział, ale w marcu 2020 r. stale spadały poniżej 21 USD po pandemii koronawirusa. Od tego czasu w dużym stopniu odrobiły straty, osiągając 68 USD za akcję w marcu 2021 r., po czym nastąpił dwustopniowy spadek do poziomu 45 USD. Od września 2021 r. akcje wychodzą z drugiej odnogi wycofania.

Źródło: Yahoo! Finance

Podczas gdy wyniki akcji Lyfta nie były imponujące od czasu debiutu giełdowego, akcje te, podobnie jak reszta rynku, odzyskują siły po pandemii, która zakłóciła funkcjonowanie gospodarki i była szczególnie dewastująca dla branży transportowej.

Analiza fundamentalna Lyfta

Analiza fundamentalna to sposób na ocenę akcji poprzez badanie działalności spółki, aby poznać jej rzeczywistą wartość i przewidzieć, jak może ona wyglądać w przyszłości. Ta metoda analizy jest używana przez inwestorów długoterminowych, w przeciwieństwie do traderów, którzy w większości stosują analizę techniczną.

Podczas przeprowadzania analizy fundamentalnej akcji inwestorzy biorą pod uwagę pewne czynniki finansowe, w tym zarząd przedsiębiorstwa i wartość spółki, które nie są mierzalne, jednak w tym przewodniku skupimy się na mierzalnych wskaźnikach finansowych, takich jak przychody spółki, zysk na akcję, wskaźnik P/E, stopa dywidendy i przepływy pieniężne.

Przychody Lyfta

Przychód spółki to kwota, jaką zarabia ze sprzedaży swoich produktów lub usług przed odjęciem kosztów sprzedaży i innych wydatków. Przychody są zwykle publikowane na górze rachunku zysków i strat, dlatego często określa się je jako "top line".

Wzrost przychodów rok do roku jest dobry dla każdej spółki. Zgodnie z oczekiwaniami (z powodu pandemii, która zakłóciła ruch), przychody Lyfta za rok fiskalny 2020 spadły o 34,6% (z 3,62 mld USD w 2019 r. do 2,36 mld USD w 2020 r.) w porównaniu z rokiem podatkowym 2019.

Źródło: Yahoo! Finance

Zysk na akcję Lyfta

Zysk to profit pozostały po odjęciu wszystkich kosztów prowadzenia działalności gospodarczej od przychodów z okresu obrachunkowego. Powinieneś być jednak bardziej zainteresowany zyskiem na akcję (EPS), ponieważ możesz dowiedzieć się z niego, ile zarabiasz w zależności od liczby posiadanych akcji.

EPS jest obliczany poprzez podzielenie całkowitych dochodów spółki przez całkowitą liczbę wyemitowanych akcji zwykłych, ale nie musisz tego obliczać samodzielnie. Możesz go pobrać ze stron internetowych swoich maklerów giełdowych lub z dowolnych głównych stron finansowych. EPS Lyfta za rok fiskalny 2020 wyniósł -0,58 USD; oznacza to, że firma poniosła stratę.

Źródło: Yahoo! Finance

Wskaźnik P/E Lyfta

Wskaźnik cena-zysk (P/E) spółki porównuje cenę jej akcji do zysku na akcję. Oblicza się go dzieląc aktualną cenę akcji przez EPS.

Lyft poniósł stratę w roku podatkowym 2020 i nie osiągnął żadnego zysku w 2021 roku. Tak więc, chociaż znamy cenę akcji, nie możemy obliczyć wskaźnika P/E, ponieważ dałby on wartość ujemną, która nie jest przydatna w analizie.

Jednakże ogólnie rzecz biorąc, bardzo wysoki wskaźnik P/E może oznaczać, że akcje są przewartościowane, podczas gdy niski wskaźnik może wskazywać, że są niedowartościowane.

Stopa dywidendy Lyfta

Dywidendy to część zysków spółki wypłacana jej akcjonariuszom. Niektóre spółki, które wypłacają dywidendy, mogą to robić kwartalnie, półrocznie lub rocznie. Ogólnie rzecz biorąc, cena akcji spółki rośnie, gdy ta deklaruje wypłatę dywidendy, ale po dacie bez dywidendy akcje spadają.

Stopa dywidendy spółki to całkowita roczna dywidenda wyrażona jako procent ceny jej akcji. Na przykład, jeśli spółka wypłaci łącznie 5 USD dywidendy za rok, a jej cena akcji wynosi 100 USD, jej stopa dywidendy wyniesie 5%. Porównując zysk ze stopą procentową, dowiesz się, czy rozsądniej jest trzymać pieniądze w banku, niż inwestować je w te akcje.

Możesz znaleźć zysk z dywidendy na stronie internetowej swojego maklera giełdowego lub na jednej z głównych stron finansowych. Od września 2021 r. Lyft nie zadeklarował ani nie wypłacił dywidendy pieniężnej i może tego nie robić w dającej się przewidzieć przyszłości, ponieważ zamierza zatrzymać jakiekolwiek przyszłe zyski.

Przepływy pieniężne Lyfta

Rachunek przepływów pieniężnych spółki rejestruje, w jaki sposób środki pieniężne i ich ekwiwalenty wpływają do firmy i z niej wypływają. Rachunek przepływów pieniężnych znajdziesz obok innych sprawozdań finansowych w sekcji finansowej informacji o spółce na stronie internetowej takiej jak Yahoo Finance lub nawet na stronie Twojego brokera.

Kiedy analizujesz rachunek przepływów pieniężnych, Twoje zainteresowanie powinno skupiać się na wartości wolnych przepływów pieniężnych, czyli ilości gotówki lub jej ekwiwalentów pozostałych spółce po uregulowaniu głównych wydatków niezbędnych do prowadzenia działalności, takich jak kredyt hipoteczny, wyposażenie i inne rachunki. Spółka może wykorzystać swoją wolną gotówkę na finansowanie ekspansji, wypłatę dywidend lub spłatę długów.

Rachunek przepływów pieniężnych Lyfta za rok podatkowy 2020 można zobaczyć poniżej:

Źródło: Yahoo! Finance

Dlaczego warto kupować akcje Lyfta?

Chociaż Lyft nie osiągnął żadnych zysków przez ponad dwa lata od debiutu, jego akcje nadal mają potencjał do długoterminowego wzrostu. Słabe wyniki można przypisać pandemii koronawirusa, która zasiała spustoszenie w branży transportu pasażerskiego. Popyt był zbyt niski, ponieważ restauracje, bary i lokale rozrywkowe były zamknięte.

Lyft dokonał pewnych ulepszeń w swojej strukturze kosztów i uruchomił bezpłatne usługi w celu wsparcia wzrostu. Wraz z rozwojem działalności gospodarczej, prawdopodobnie rozwinie się również działalność spółki prawdopodobnie, a oto dlaczego:

 • Wraz z dostępnością szczepionek, ograniczenia dotyczące spożywania posiłków i spędzania wolnego czasu są już znoszone, zapewniając sprzyjające warunki dla działalności spółki.
 • Bezgotówkowa usługa zamawiania przejazdów Lyfta jest teraz dostępna w ponad 600 miastach USA i Kanadzie, a aplikacja Lyft cieszy się dużym zainteresowaniem wśród milenialsów.
 • Lyft oferuje teraz flotę rowerów i skuterów do podróży na krótkich dystansach w różnych miastach, co może zmienić zasady rozwoju spółki.

Porada eksperta dotycząca kupowania akcji Lyfta

W tej chwili (wrzesień 2021 r.) sytuacja może nie wyglądać najlepiej w przypadku akcji Lyfta, zarówno na giełdzie, jak i w sprawozdaniach finansowych. Można jednak uznać Lyft za akcje wzrostowe o ogromnych perspektywach długoterminowych. Co ciekawe, zarząd firmy sprytnie restrukturyzuje koszty i rozszerza zakres działalności na kluczowe usługi, które mogą napędzać wzrost. To dobry czas dla inwestorów stawiających na inteligentny wzrost z długoterminową perspektywą, aby stopniowo akumulować pozycje w akcjach, zwłaszcza teraz, gdy wciąż znajdują się one w dołku.
- Emmanuel Ekwomadu
Kup akcje Lyfta już dziś!

5 kwestii do rozważenia przed zakupem akcji Lyfta

Przed zakupem akcji Lyfta musisz wziąć pod uwagę następujące pięć rzeczy:

1. Zrozum spółkę

Jak sugerują wielcy inwestorzy, tacy jak Peter Lynch i Warren Buffett, dobrze jest inwestować w firmę, którą znasz (na przykład, z której produktów regularnie korzystasz). Możliwe, że często jeździsz Lyftem, a nawet codziennie jeździsz do pracy. Należy jednak spojrzeć poza to, ponieważ nie jest to wystarczający powód do inwestowania w akcje. Zanim zainwestujesz, upewnij się, że zapoznałeś się z fundamentami spółki, aby wiedzieć, jak może zarabiać pieniądze w przyszłości.

2. Zrozum podstawy inwestowania

Przed wejściem na rynek ważne jest, aby zrozumieć podstawy inwestowania. Poszukaj książek na temat inwestowania lub przeczytaj blogi finansowe, aby zrozumieć pewne warunki i procesy i móc zrozumieć sprawozdania finansowe lub analizy ekspertów. Co ważniejsze, dowiedz się o zarządzaniu ryzykiem, zarządzaniu pieniędzmi i dywersyfikacji, aby wiedzieć, jak chronić swój kapitał podczas inwestowania. Jeszcze lepszym rozwiązaniem może być „paper trading” na koncie demo przez jakiś czas, zanim zaczniesz handlować przy użyciu prawdziwy pieniędzy, a kiedy w końcu zaczniesz handlować prawdziwymi pieniędzmi, zacznij od niewielkiej kwoty.

3. Ostrożnie wybierz swojego brokera

Upewnij się, że wybrany przez Ciebie makler giełdowy jest regulowany w Twoim kraju zamieszkania. Korzystanie z regulowanego brokera może zagwarantować pewną formę ochrony: Twoje fundusze będą ubezpieczone od bankructwa brokera i będziesz mógł skorzystać z ochrony przed ujemnym saldem. Należy również wziąć pod uwagę oferty aktywów brokera, prowizje handlowe, platformy handlowe (desktopowe, internetowe lub mobilne), metody płatności i obsługę klienta.

4. Zdecyduj, ile chcesz zainwestować

Powinieneś wiedzieć, ile przeznaczysz na inwestycję i jaki jej procent chcesz przeznaczyć na akcje jednej spółki. Na przykład określ, ile chcesz zainwestować w Lyft i jak to zrobić: czy inwestujesz wszystko na raz, czy praktykujesz uśrednianie kosztów? Niezależnie od tego, w jaki sposób chcesz zainwestować, nie inwestuj więcej, niż możesz stracić i unikaj korzystania z pożyczonych środków, w tym dźwigni oferowanej przez Twojego brokera, chyba że wiesz, jak bezpiecznie z niej korzystać. Chociaż dźwignia może zwiększyć potencjalne zyski, może również zwiększyć straty.

5. Zdecyduj o celu swojej inwestycji

Musisz mieć cel inwestycyjny. Dlaczego inwestujesz i co chcesz dzięki tej inwestycji osiągnąć? Może to być zbudowanie funduszu na emeryturę lub zebranie pieniędzy na studia dla Twojego dziecka. Niezależnie od powodu, powinieneś wiedzieć, jak długo trzymać inwestycję i kiedy ją wypłacić. Może to mieć miejsce, gdy cena osiągnie określony poziom, gdy fundamenty będą słabe lub gdy będziesz potrzebować pieniędzy. Możesz także zdecydować się na zakup i trzymanie na czas nieokreślony.

Konkluzja dotycząca kupowania akcji Lyfta

Przyjrzyjmy się teraz kluczowym punktom tego przewodnika.

Lyft to firma zajmująca się transportem jako usługą, zapewniająca różnorodne rozwiązania transportowe, w tym internetowy rynek wspólnych przejazdów, usługi wynajmu samochodów na krótkie i długie podróże oraz sieć wspólnych rowerów i skuterów na krótkie wycieczki po mieście. Akcje mają długoterminowe perspektywy wzrostu i możesz je kupić za pośrednictwem maklera giełdowego z dostępem do giełdy Nasdaq.

Gotowy do inwestowania już teraz? Zarejestruj się na koncie maklera papierów wartościowych, poszukaj Lyfta na liście akcji, a następnie naciśnij przycisk kupna, aby kupić po notowanej cenie lub złożyć zlecenie zakupu limit po maksymalnej cenie, jaką jesteś w stanie zapłacić.

Jeśli nie jesteś gotowy do inwestowania w tej chwili, przeczytaj inne nasze przewodniki, aby dowiedzieć się więcej o inwestowaniu. Aby dowiedzieć się więcej o rynku, możesz „handlować na papierze”, korzystając z konta demo maklera.

Alternatywne akcje

Rolls-Royce logo
Rolls-Royce
RR
...
...
ThyssenKrupp logo
ThyssenKrupp
TYEKF
...
...
Valeo logo
Valeo
VLEEF
...
...
Vestas logo
Vestas
VWSYF
...
...
Netflix logo
Netflix
NFLX
...
...
Abn Amro logo
Abn Amro
ABN
...
...

Często zadawane pytania

 1. Jest to technika inwestycyjna, zgodnie z którą inwestor dzieli swój kapitał na wiele części i kupuje akcje stopniowo, w regularnych odstępach czasu, niezależnie od ceny. Chodzi o to, aby zmniejszyć wpływ zmienności i uniknąć dokonywania zakupów w nieodpowiednim czasie.

 2. Zarządzanie ryzykiem odnosi się do procedur stosowanych przez traderów w celu kontrolowania strat i utrzymania dobrego stosunku ryzyka do zysku. Na przykład, może to dotyczyć ustawienia zlecenia stop-loss, które zamyka ich pozycję, jeśli rynek zwróci się przeciwko ich pozycji poza określony poziom. Zarządzanie ryzykiem pomaga traderom uniknąć utraty wszystkich pieniędzy w jednej transakcji.

 3. Jest to technika stosowana przez traderów i inwestorów w celu ochrony ich kapitału handlowego. Chodzi o to, aby zaangażować niewielki ułamek (często 1-3%) kapitału w jedną transakcję, ograniczając straty w przypadku spadku notowań jednego z aktywów.

 4. Dywersyfikacja to technika inwestycyjna, w ramach której inwestor alokuje swój kapitał w różne aktywa i różne branże. Celem jest zmniejszenie ryzyka rynkowego przy jednoczesnej maksymalizacji zysków. Jest to więc jedna z metod, których możesz użyć do zarządzania ryzykiem podczas inwestowania.

 5. Tak, możesz handlować akcjami Lyfta w krótkim okresie, ponieważ akcje te poruszają się przy znacznych wahaniach, pod które można handlować, a płynność jest solidna. Akcje mają jednak długofalowe perspektywy i stanowią doskonałą okazję dla inwestorów we wzrost, którzy mogą na niego poczekać.

 6. Analiza techniczna to sposób oceny akcji pod kątem możliwości handlowych przy użyciu historycznego ruchu ceny do prognozowania, jak cena może się zmienić w przyszłości. Trader techniczny szuka określonych formacji cenowych lub wykorzystuje pewne wskaźniki techniczne, aby wiedzieć, kiedy dokonać transakcji. Możesz użyć tej metody, jeśli chcesz handlować akcjami Lyfta.