Home » Słowniczek » Oferta

Oferta

W przeciwieństwie do ceny sprzedaży, termin bid reprezentuje najwyższą cenę, jaką inwestor lub przedsiębiorca jest gotów zapłacić, aby kupić aktywa. Cena bid jest zawsze niższa niż cena ask lub oferta.

Cena oferty jest zwykle ustalana po wynegocjowaniu ceny przez sprzedającego i jednego lub więcej kupujących. Dostawcy płynności na rynku stale składają oferty na papiery wartościowe. W niektórych przypadkach oferty są składane, gdy sprzedawca żąda ceny, która pozwala mu sprzedać akcje.

Z drugiej strony kupujący czasami składają oferty, nawet jeśli sprzedawca nie rozważa sprzedaży, co jest znane jako oferta niezamówiona.

W przypadkach, gdy dwóch lub więcej kupujących walczy o zakup akcji, stopniowo zwiększając swoje stawki, jest to uważane za wojnę licytacyjną. Wojna licytacyjna jest podobna do aukcji, w której cena jest ustalana, gdy jeden z kupujących przestaje zwiększać swoje stawki, aby przewyższyć rywala.

Wróć do naszego pełnego glosariusza.