Home » Słowniczek » Fundusz Hedgingowy

Fundusz Hedgingowy

Fundusz hedgingowy to fundusz, który gromadzi pieniądze od inwestorów, którzy stosują bardziej ryzykowne i bardziej złożone strategie inwestycyjne w oczekiwaniu na znaczne zwroty.

Innymi słowy, fundusz hedgingowy reprezentuje pulę kapitału, który kupuje i sprzedaje papiery wartościowe, w tym akcje, obligacje, waluty, towary i produkty pochodne, takie jak opcje i kontrakty futures. Fundusze stosują bardziej skomplikowane strategie inwestycyjne w celu ochrony swojego zgromadzonego kapitału przed zmiennością rynku i niepewnością.

Zwykle fundusze hedgingowe gromadzą kapitał od zamożnych osób i rodzin, funduszy emerytalnych i darowizn, firm bankowości inwestycyjnej i firm ubezpieczeniowych. Zwykle działają jako prywatne spółki inwestycyjne lub inwestorzy zagraniczni, umożliwiając im pracę bez rejestracji w regulatorze rynku i konieczności spełniania wymogów sprawozdawczych.

Co więcej, fundusze hedgingowe są mniej regulowane niż fundusze inwestycyjne i mają większą swobodę w stosowaniu strategii inwestycyjnych, które mogą zwiększyć potencjalne zyski i straty. To powiedziawszy, fundusze hedgingowe często stosują dźwignię, która polega na pożyczaniu pieniędzy na zakup dodatkowych kwot aktywów w celu zwiększenia potencjału zwrotu.

Większość funduszy hedgingowych jest prowadzona przez szanowanych menedżerów, którzy odnieśli duże sukcesy w inwestowaniu w fundusze hedgingowe i to właśnie sprawia, że fundusze te są atrakcyjne dla inwestorów. Należy jednak pamiętać, że te menedżery pieniędzy są dość drogie, a większość funduszy hedgingowych pobiera opłatę w wysokości 1%-2% aktywów, a „opłatę za wyniki” w wysokości około 20% zysków.

Wróć do naszego pełnego glosariusza.