HomeAkcjeKup BioNTech
Zacznij handlować z eToro

Jak kupić akcje BioNTech (BNTX) w Polsce w 2022

BioNTech (PFE)
...
24-godzinna wymiana
...
exchange
...
autor: Shahid Ur Rehman Aktualizowano: May 13, 2022

Biopharmaceutical New Technologies (BioNTech SE) to niemiecka firma biotechnologiczna, która opracowuje leki immunoterapeutyczne wykorzystujące mRNA do leczenia raka i produkuje szczepionki przeciwko chorobom zakaźnym. Cztery główne klasy leków immunoterapeutycznych produkowanych przez firmę obejmują terapeutyki mRNA, terapie komórkowe, przeciwciała i immunomodulatory drobnocząsteczkowe.

W 2020 r. BioNTech nawiązał współpracę z amerykańską firmą biotechnologiczną Pfizer, aby wspólnie wyprodukować szczepionkę przeciw Covid-19, prowadzić badania kliniczne i zapewniać wsparcie logistyczne. Opracowana wspólnie szczepionka była sprzedawana jako Comirnaty i jest powszechnie znana jako „szczepionka Pfizer-BioNTech przeciw COVID-19”. Od lipca 2021 r. do ponad 100 krajów wysłano ponad miliard dawek szczepionki, a do końca 2021 r. ma zostać dostarczonych 2,2 miliarda dawek, a do 2022 r. kolejny miliard.

Artykuł zawiera wskazówki, jak kupić akcje BioNTech, a także zawiera ważne informacje o działalności firmy oraz podstawowych wskaźnikach.

Jak kupić PFE akcje w 5 prostych krokach

 1. 1
  Odwiedź eToro, korzystając z poniższego linku i zarejestruj się, wprowadzając swoje dane w wymaganych polach.
 2. 2
  Podaj wszystkie swoje dane osobowe i wypełnij podstawowy kwestionariusz w celach informacyjnych.
 3. 3
  Kliknij „Wpłata”, wybierz ulubioną metodę płatności i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zasilić swoje konto.
 4. 4
  Wyszukaj swoje ulubione akcje i zobacz główne statystyki. Gdy będziesz gotowy do inwestowania, kliknij „Handel”.
 5. 5
  Wprowadź kwotę, którą chcesz zainwestować i skonfiguruj swoją transakcję, aby kupić akcje.

Wszystko, co musisz wiedzieć o BioNTech

Zanim zainwestujesz w akcje firmy, powinieneś poznać jej historię, strategię, źródła przychodów i ostatnie wyniki, aby dowiedzieć się, czy jest to aktywo odpowiednie dla Twojego portfela i strategii. Kolejne sekcje zawierają ważne fakty dotyczące firmy BioNTech i jej działalności.

Historia BioNTech

BioNTech zostało założone 2 czerwca 2008 r. Spółka notowała swoje ADS (American Depositary Shares) na Nasdaq Global Select Market 10 października 2019 r. pod oznaczeniem BNTX po cenie 15 USD za akcję. Firma biotechnologiczna zebrała w ramach oferty około 150 milionów dolarów.

Oprócz siedziby głównej firma posiada kilka oddziałów w Moguncji w Niemczech. Główna siedziba firmy w Ameryce Północnej znajduje się w Cambridge w stanie Massachusetts i razem z biurem w San Diego służy również jako centrum badawcze.

BioNTech SE posiada wiele spółek zależnych, które znajdują się w różnych lokalizacjach i wykonują specjalistyczne zadania. BioNTech Innovative Manufacturing Services GmbH, BioNTech US Inc., BioNTech Small Molecules GmbH, BioNTech Delivery Technologies GmbH, BioNTech Cell & Gene Therapies GmbH oraz BioNTech Diagnostics GmbH to tylko niektóre z jej spółek zależnych.

Jaka jest strategia BioNTech?

BioNTech zawiera strategiczne sojusze i współprace w celu opracowania szczepionek i produktów farmaceutycznych. Firma podpisała z Sanofi umowę o współpracy i licencje na opracowanie leków przeciw guzom na bazie mRNA do leczenia guzów litych.

Ponadto firma zawarła również umowy o współpracy z różnymi firmami biotechnologicznymi na całym świecie, takimi jak Pfizer w przypadku szczepionek przeciw Covid-19 i przeciw grypie, Fosun w przypadku szczepionki Covid-19 w Chinach, Genentech w przypadku leku mRNA iNeST, Genmab w przypadku leku przeciwko przeciwciałom immunomodulującym oraz Genevant do leczenia zastępczego białek w chorobach rzadkich.

Firma nabyła również licencjonowane patenty stron trzecich i licencje na własność intelektualną, które łączą się z możliwościami firmy. W związku z tym firma zawarła umowy licencyjne z TRON, Louisiana State University i MRT-CellScript. Ze względu na ogromne przychody ze sprzedaży szczepionki Covid-19, firma zamierza zainwestować środki pieniężne w rozwój innych produktów terapeutycznych.

Jak BioNTech zarabia pieniądze?

BioNTech generuje przychody ze współpracy badawczo-rozwojowej z innymi firmami oraz ze sprzedaży komercyjnej. Przychody ze współpracy badawczo-rozwojowej wiążą się z rozwojem produktu przy użyciu różnych podejść, takich jak dzielenie przychodów i/lub kosztów, współrozwój, współkomercjalizacja lub inne wzajemnie uzgodnione podejście.

W II kwartale 2021 r. spółka zarobiła łącznie 28 mln euro na współpracy badawczo-rozwojowej z innymi firmami, w tym 13,3 mln euro ze współpracy z Genentech Inc, 14,3 mln euro z Pfizerem Inc. oraz 0,4 mln euro z innymi.

Drugim źródłem przychodów są przychody komercyjne, które obejmują sprzedaż szczepionek przeciw Covid-19. W drugim kwartale 2021 r. firma wygenerowała ogromne przychody w wysokości 5,26 mld euro ze sprzedaży szczepionki przeciw Covid-19. Z 5,26 mld euro przychodów komercyjnych w drugim kwartale 2021 r. firma wygenerowała 4,09 mld euro z udziału w zysku brutto i kamieniach milowych sprzedaży partnera, podczas gdy 1,03 mld euro przychodów pochodziło z bezpośredniej sprzedaży szczepionek przeciw Covid-19 w Niemczech.

Jak BioNTech radził sobie w ostatnich latach?

BioNTech rozpoczął giełdowy debiut po 15 USD za akcję 10 października 2019 r. Od tego czasu jego notowania rosną, osiągając najwyższy poziom 389,01 USD w dniu 6 sierpnia 2021 r. Do tej pory akcje wygenerowały skumulowany zwrot w wysokości 2470 % do chwili obecnej od debiutu.

Źródło: Google Finance

Analiza fundamentalna BioNTech

Doświadczeni inwestorzy wykorzystują analizę fundamentalną do określenia rzeczywistej wartości akcji w stosunku do ich ceny rynkowej. Chociaż możesz dokładniej przeanalizować akcje, zbadanie najpopularniejszych wskaźników fundamentalnych, takich jak stosunek ceny do zysku, wzrost przychodów, zysk na akcję, stopa dywidendy i wolne przepływy pieniężne, może dać Ci rozsądny obraz tego, w jaki sposób firma funkcjonuje.

Przychody BioNTech

Przychód jest pierwszą lub najwyższą pozycją w rachunku zysków i strat i oznacza dochód uzyskany ze sprzedaży towarów lub usług w danym okresie. Przychody są również czasami nazywane "top-line".

Firmy walczą o zwiększenie swoich całkowitych przychodów poprzez zwiększenie istniejących źródeł przychodów lub poprzez dywersyfikację swojej działalności w celu uzyskania dodatkowych przychodów. Inwestorzy często poszukują firm, które w każdym okresie sprawozdawczym konsekwentnie wykazują wysoki wzrost przychodów. Wyższe przychody mogą skutkować wyższym zyskiem netto, pod warunkiem utrzymania kosztów pod kontrolą.

BioNTech odnotował przychody w wysokości 5,3 miliarda euro w drugim kwartale 2021 r., co stanowi błyskawiczny wzrost o 12 630% w porównaniu z zaledwie 0,41 miliarda euro w drugim kwartale 2020 r. Ogromny wzrost przychodów wynikał ze sprzedaży szczepionki Covid-19, z której pochodziło 5,2 miliarda euro uzyskane w ciągu kwartału.

Zysk na akcję BioNTech

Zysk na akcję spółki reprezentuje kwotę zysku przypadającą na każdą wyemitowaną akcję zwykłą. Wartość tę można obliczyć, dzieląc zysk netto i odejmując wszelkie dywidendy ogłoszone dla akcjonariuszy uprzywilejowanych. Otrzymaną liczbę dzieli się następnie przez średnią liczbę akcji zwykłych, aby otrzymać wartość EPS.

Zysk na akcję lub EPS jest raportowany w dwóch formach: podstawowej i rozwodnionej. Miary różnią się w zależności od mianownika, czyli średniej liczby pozostających w obrocie akcji zwykłych. Przy wyliczaniu rozwodnionego EPS mianownik koryguje się tak, aby uwzględnić w średniej liczbie akcji zwykłych akcje zamienne, opcje na akcje pracownicze i warranty, co pomniejsza wartość EPS (rozwadnia EPS).

Zazwyczaj EPS można znaleźć na dole rachunku zysków i strat. BioNTech odnotował podstawowy i rozwodniony EPS za drugi kwartał 2021 roku na poziomie odpowiednio 11,42 euro i 10,77 euro.

Wskaźnik P/E BioNTech

Wskaźnik ceny do zysku lub wskaźnik P/E mierzy cenę rynkową akcji w stosunku do jej zysku na akcję. Na przykład akcje ze wskaźnikiem P/E równym 10 oznaczają, że ich cena rynkowa jest dziesięciokrotnością zysku lub zysku dostępnego dla każdej akcji.

Wskaźnik P/E można wykorzystać do określenia, czy akcje są przewartościowane lub niedowartościowane w porównaniu do swoich odpowiedników w branży. Inwestorzy nie powinni jednak opierać swojej decyzji o kupnie lub sprzedaży wyłącznie na samym wskaźniku P/E i powinni korzystać z innych wskaźników w celu potwierdzenia swoich ustaleń.

Większość inwestorów ustala wskaźnik P/E dla akcji na podstawie kroczących 12 miesięcy (TTM), uwzględniających dochody z poprzednich 12 miesięcy oraz aktualną cenę akcji. Wskaźnik P/E TTM zmienia się każdego dnia wraz ze zmianą ceny rynkowej akcji. Wskaźnik TTM P/E dla spółki BioNTech na dzień 15 września 2021 r. wynosił 18,65x.

Dochód z dywidendy BioNTech

Dywidendy to wypłaty gotówkowe dokonywane przez spółkę na rzecz akcjonariuszy. Zarząd spółki deklaruje wysokość dywidendy pieniężnej na akcję lub całkowicie pomija dywidendy. Informacje te zawarte są w polityce dywidendowej spółki.

Aby kwalifikować się do wypłaty dywidendy, musisz posiadać akcje przed dniem bez dywidendy. W dniu ex-dividend cena akcji spada o kwotę dywidend wypłaconych, aby zniechęcić inwestorów do uzyskiwania nienależnej przewagi poprzez zakup akcji w ostatniej chwili tylko po to, aby otrzymać dywidendę.

Stopa dywidendy określa roczne dywidendy wypłacane na akcję jako procent ceny akcji. Na przykład akcja płaci 5 USD za akcję rocznie w postaci dywidendy, a cena akcji wynosi 50 USD. Jej stopa dywidendy wyniosłaby wówczas 10%. Innymi słowy, akcje wygenerowały 10% zwrotu w postaci dywidendy w oparciu o aktualną cenę rynkową 50 USD.

BioNTech jest rozwijającą się spółką i nie wypłacało dywidendy swoim akcjonariuszom od czasu debiutu w październiku 2019 r. do chwili pisania tego tekstu we wrześniu 2021 r.

Przepływy pieniężne BioNTech

Przepływy pieniężne pokazują wpływy i wydatki pieniężne firmy w oparciu o działalność operacyjną, finansową i inwestycyjną. Jeżeli firma generuje dodatnie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej, wolne przepływy pieniężne można określić, odejmując nakłady inwestycyjne od przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej.

Rachunek przepływów pieniężnych pozwala znaleźć aktualną pozycję środków pieniężnych spółki oraz ich ekwiwalentów. Ujemne przepływy pieniężne z działalności operacyjnej oznaczałyby, że spółka nie generuje wystarczającej ilości środków pieniężnych z działalności operacyjnej, dlatego na pokrycie wydatków musi pożyczać środki z zewnętrznych źródeł.

Na dzień 30 czerwca 2021 r. firma posiadała środki pieniężne i ich ekwiwalenty w wysokości 914 mln EUR w porównaniu z 573 mln EUR 30 czerwca 2020 r.

Dlaczego warto kupować akcje BioNTech?

Firma BioNTech odniosła ogromny sukces po wspólnym opracowaniu szczepionki Covid-19, Comirnaty, razem z firmą Pfizer. Oto kilka powodów, dla których warto rozważyć zakup akcji BioNTech:

 • BioNTech to rozwijająca się firma z ponad 20 kandydatami na produkty na różnych etapach rozwoju. Pomyślne zatwierdzenie produktu może poprawić rentowność spółki i stworzyć dodatkowe lukratywne możliwości biznesowe dla firmy, która może wywindować swoje akcje.
 • Pfizer i BioNTech podpisały już umowy na dostawę ponad 2,2 miliarda dawek szczepionek do końca 2021 r. i kolejnych 1,1 miliarda do końca 2022 r. Przychody ze szczepionek prawdopodobnie wzrosną do końca 2022 r., co może pomóc firmie zainwestować w badania i rozwój nowych produktów, co doprowadzi do wzrostu wartości akcji.
 • Strategia firmy polegająca na ukierunkowanym licencjonowaniu, współpracy strategicznej oraz fuzjach i przejęciach może rozszerzyć i przyspieszyć jej lejek produktów immunoonkologicznych, tak jak miało to miejsce dzięki wspólnej współpracy z firmą Pfizer, co może mieć pozytywny wpływ na akcje BioNTech.

Porada eksperta dotycząca zakupu akcji BioNTech

Możesz otworzyć długoterminową pozycję w akcjach, ponieważ firma wykazała się swoimi możliwościami i odniosła ogromny sukces w opracowywaniu szczepionki przeciw Covid-19. Musisz śledzić firmę, obserwować wyniki jej lejka produktowego i obserwować strategiczne przejęcia lub współprace firmy, aby przewidzieć ruch cen akcji. Chociaż akcje nie zapewniają dywidendy, możesz mieć znaczny wzrost wartości kapitału, jeśli zbudujesz swoje pozycje na spadkach lub otwierając pozycje krótkoterminowe w momencie intensywniejszego rozwoju.
- Shahid Ur Rehman
Kup akcje BioNTech już dziś!

5 kwestii do rozważenia przed zakupem akcji BioNTech

Przed zakupem akcji BioNTech powinieneś wziąć pod uwagę następujące ważne wskazówki:

1. Zrozum firmę

Model biznesowy firmy, źródła przychodów, mocne strony, ryzyko i otoczenie konkurencyjne to tylko niektóre z ważnych obszarów, które musisz zrozumieć, aby przewidzieć perspektywy firmy. Powinieneś znać kluczowe czynniki napędzające akcje, aby móc podejmować prawidłowe i terminowe decyzje dotyczące kupna i sprzedaży aktywów.

2. Zrozum podstawy inwestowania

Zrozumienie i zastosowanie podstawowych zasad inwestowania przed podjęciem decyzji inwestycyjnych może radykalnie zwiększyć Twoje zyski. Jedną z podstawowych podstaw inwestowania jest stworzenie dobrze zdywersyfikowanego portfela, który obniży Twoje ryzyko inwestycyjne, a także zapewni Ci szansę na osiągnięcie znacznych zwrotów. Jeśli interesują Cię transakcje krótkoterminowe, powinieneś zastosować techniki zarządzania ryzykiem, takie jak umieszczanie zlecenia stop-loss dla każdej ze swoich transakcji. Stosując strategie zarządzania ryzykiem, możesz chronić swój kapitał, jednocześnie dając sobie szansę na generowanie wyższych zysków.

3. Ostrożnie wybierz swojego brokera

Wybór odpowiedniego brokera może mieć znaczący wpływ na Twoje wyniki handlowe. Broker wysokiej jakości powinien zapewnić Ci następujące funkcje:

 • Dostęp do solidnej i zaawansowanej platformy transakcyjnej
 • Platforma transakcyjna powinna zapewniać mobilną aplikację transakcyjną i działać na wszystkich platformach operacyjnych i urządzeniach.
 • Pobiera niskie prowizje handlowe i spready, co obniży Twoje koszty handlowe.
 • Jest regulowany przez lokalne organy regulacyjne, aby nie narazić Cię na oszustwo.
 • Zapewnia popularne metody wpłat i wypłat.

4. Zdecyduj, ile chcesz zainwestować

Jedną z podstaw inwestowania jest przeznaczenie odpowiedniej kwoty pieniędzy na każdą opcję inwestycyjną. Staraj się stworzyć zrównoważony portfel, który nie tylko zmniejszy Twoje ryzyko, ale także zapewni Ci możliwość zwiększenia zysków. Portfel przechylony w stronę konkretnych akcji może dać Ci wyższe zwroty, ale kosztem wystawienia Cię na wyższe ryzyko. Jeśli jesteś inwestorem krótkoterminowym, powinieneś obliczyć wielkość transakcji, aby ograniczyć ryzyko i utrzymać zysk i stratę na tick na rozsądnym poziomie.

5. Wybierz cel swojej inwestycji

Twój cel inwestycyjny wyznaczy kierunek Twojej strategii inwestycyjnej. Twoje cele inwestycyjne powinny być realistyczne. Monitoruj swoją aktualną sytuację finansową, wiek, tolerancję ryzyka, horyzont inwestycyjny i opcje inwestycyjne. Jeśli wyznaczysz sobie nadmiernie wysoki cel – powiedzmy podwojenie swojej inwestycji w ciągu roku – będziesz musiał pozwolić sobie na handel o wysokim ryzyku. Z drugiej strony dążenie do generowania zwrotów rynkowych jest znacznie bardziej rozsądne i można je osiągnąć podejmując umiarkowane ryzyko.

Podsumowanie kwestii zakupu akcji BioNTech

BioNTech ma wiele pozytywów, które pchają jego akcje w górę. Firma wygenerowała ogromne pieniądze ze sprzedaży swojej szczepionki przeciw Covid-19 na całym świecie, co przyczyniło się do ogromnego wzrostu ceny jej akcji. Nieoczekiwane fundusze, które spółka otrzymała ze sprzedaży szczepionek, wesprą jej wysiłki badawczo-rozwojowe poprzez zawieranie umów o współpracy i przejęcia.

Jeśli chcesz kupić akcje BioNTech, powinieneś otworzyć konto u maklera giełdowego. Większość brokerów umożliwia otwarcie konta online poprzez wypełnienie formularza i przesłanie dokumentów tożsamości, takich jak dowód tożsamości i dowód adresu zamieszkania. Jeśli nie ma rozbieżności w Twoich dokumentach, Twoje konto zostanie w większości przypadków otwarte w ciągu trzech dni roboczych. Następnie możesz zasilić swoje konto przy użyciu dowolnej popularnej metody wpłaty, takiej jak Paypal, karta kredytowa lub debetowa oraz przelew bankowy.

Jeśli chcesz poznać inne akcje w celach inwestycyjnych, możesz przejrzeć obszerną listę materiałów edukacyjnych na naszej stronie internetowej, aby znaleźć inne interesujące akcje.

Alternatywne akcje

Netflix logo
Netflix
NFLX
...
...
ThyssenKrupp logo
ThyssenKrupp
TYEKF
...
...
Valeo logo
Valeo
VLEEF
...
...
Vestas logo
Vestas
VWSYF
...
...
Lyft logo
Lyft
LYFT
...
...
Abn Amro logo
Abn Amro
ABN
...
...

Często zadawane pytania

 1. Oprócz szczepionki przeciw Covid-19, którą BioNTech opracował wspólnie z Pfizerem, firma generuje pieniądze dzięki współpracy badawczo-rozwojowej ze stronami trzecimi. Ogromne przychody ze sprzedaży szczepionek zmniejszyły jej zyski z innych produktów, a firma musi opracowywać nowe produkty, aby zwiększyć swoje niskie przychody ze współpracy. Jak dotąd firma nie była w stanie odnieść znaczącego ani przełomowego sukcesu poza szczepionką Covid-19.

 2. Firma BioNTech, jak każda inna firma, ma swoje unikalne zalety i wady. To rozwijająca się spółka, która wykazała obiecujący początek, generując ogromne przychody ze sprzedaży szczepionek przeciw Covid-19 we współpracy z firmą Pfizer. Firma i jej inwestorzy zostali słusznie nagrodzeni około 2500% skumulowanego zwrotu w ciągu dwóch lat od debiutu na giełdzie. Chociaż możesz inwestować w duże i ugruntowane firmy biotechnologiczne, takie jak Pfizer, BioNTech może dać Ci szansę na wzrost, ponieważ interesujące produkty wciąż są opracowywane.

 3. BioNTech potrzebuje środków na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w celu wprowadzania nowych produktów. Ponieważ firma znajduje się w fazie wzrostu, wykorzystuje swoje przychody na dokonywanie strategicznych przejęć i opracowywanie nowych produktów terapeutycznych zamiast wypłacania dywidendy akcjonariuszom. Jej akcjonariusze mogą jednak osiągać zyski kapitałowe w miarę wzrostu akcji firmy.

 4. BioNTech ma w zanadrzu ponad 20 nadchodzących produktów na różnych etapach rozwoju. Co więcej, sprzedaż firmy napędzana Covid-19 prawdopodobnie utrzyma jej przychody do końca 2022 r. Strategiczne przejęcia i współprace, jeśli okażą się skuteczne, jak szczepionka przeciw Covid-19, mogą drastycznie zwiększyć przychody spółki i otworzyć nowe możliwości biznesowe, które mogą podnieść wartość jej akcji.

 5. Akcje BioNTech mogą zapewnić różne krótkoterminowe okazje handlowe, jeśli uważnie śledzisz rozwój firmy i branżę. Powinieneś być na bieżąco z wynikami badań klinicznych i etapami rozwoju produktów, które mogą zmienić jego cenę. W przypadku braku zewnętrznych lub wewnętrznych katalizatorów, zawsze możliwy jest handel akcjami przy użyciu analizy technicznej.

 6. Doświadczeni inwestorzy polują na wzrostowe akcje, które mają mocne fundamenty i już odniosły początkowy sukces. BioNTech jest jedną z takich firm, odnosząc wczesny sukces w opracowywaniu szczepionki Covid-19, która przyniosła firmie nieoczekiwane zyski. Firma jest również fundamentalnie silna, z wieloma spółkami zależnymi realizującymi specjalistyczne zadania, które mogą pomóc inwestorom osiągnąć długoterminowe zyski w przypadku braku dywidend.