HomeAkcjeKup Banco Inter

Jak kupić akcje Banco Inter (BIDI4) w Polsce w 2022

Banco Inter (BIDI11)
...
24-godzinna wymiana
...
exchange
...
autor: Shahid Ur Rehman Aktualizowano: June 13, 2022

Banco Inter to brazylijski bank cyfrowy, który oferuje wiele bezpłatnych produktów i usług, w tym rachunek czekowy, kredyt, ubezpieczenie, finansowanie, wymianę walut i zakupy cyfrowe. Bank ma siedzibę w Belo Horizonte w Brazylii i działa cyfrowo bez fizycznych oddziałów innych niż centrala. Spółka jest notowana na brazylijskiej giełdzie papierów wartościowych B3 (Brazylia, Bolsa, Balcão) pod oznaczeniem BIDI, z trzema podtypami: BIDI3 (akcje zwykłe), BIDI4 (akcje uprzywilejowane) i BIDI11 (jednostki). Bank posiada łącznie dziewięć spółek zależnych, które samodzielnie pełnią specjalistyczne funkcje; np. funduszu inwestycyjnego, brokera ubezpieczeniowego, zarządzającego windykacją i zasobami. Spółka uwzględniła te w 100% zależne spółki w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za drugi kwartał 2021 r.

Artykuł wyjaśnia, w jaki sposób można kupić akcje Banco Inter i zapewnia wgląd w działalność i finanse banku, aby pomóc w podjęciu świadomej decyzji inwestycyjnej.

5 kroków do natychmiastowego zakupu Cryptocurrency!

 1. 1
  Odwiedź polecaną przez nas platformę, aby kupić crypto, klikając na poniższy przycisk.
 2. 2
  Wpisz dane w wymagane pola, aby utworzyć nowe konto.
 3. 3
  Zasil konto używając your preferred payment method i potwierdź swoje nowe saldo.
 4. 4
  Wybierz your favourite crypto coin i zaznacz “Zlecenie natychmiastowe/market”, aby kupić ją od razu.
 5. 5
  Wprowadź kwotę, którą chcesz kupić (zobaczysz odpowiednik w crypto) i potwierdź zlecenie!

Wszystko, co musisz wiedzieć o Banco Inter

Zrozumienie historii, strategii biznesowej, źródeł przychodów i ostatnich wyników spółki umożliwi podejmowanie lepszych decyzji inwestycyjnych w oparciu o ważne informacje o spółce. Poniższe sekcje omawiają szczegóły dotyczące Banco Inter, o których powinieneś wiedzieć przed zainwestowaniem w jego akcje.

Historia Banco Inter

Spółka została założona pod nazwą Intermedium Financeira lub Banco Intermedium w 1994 roku w Belo Horizonte w Brazylii. W latach 1999-2007 spółka zajmowała się kredytami korporacyjnymi, kredytami na nieruchomości oraz pożyczkami płacowymi. W 2008 roku firma nabyła licencję bankową od Central Bank of Brazil. W 2012 roku bank utworzył Inter Seguros, ramię ubezpieczeniowe firmy, i stał się jego spółką dominującą - Inter Group. W kolejnych latach powstało również kilka innych spółek zależnych pełniących specjalistyczne funkcje.

W 2015 roku bank wszedł do bankowości detalicznej i uruchomił swoje pierwsze w 100% bezpłatne cyfrowe konto czekowe, które służyło jako kompletna i zintegrowana platforma usług finansowych. W 2016 roku bank rozszerzył swoje konto cyfrowe, uruchamiając operacje walutowe, aplikację cyfrową i różne karty pod marką Mastercard. W tym samym roku firma osiągnęła kamień milowy w postaci 80 000 klientów cyfrowych.

W 2017 roku spółka zmieniła nazwę swojej marki na Banco Inter z nową wizją uproszczenia życia swoim klientom. W tym samym roku cyfrowa baza klientów firmy wzrosła 4,6-krotnie w porównaniu z 2016 r. i osiągnęła poziom 370 000. Spółka weszła na giełdę 30 kwietnia 2018 r. na giełdzie B3, a rok zamknęła z 1,4 mln cyfrowych klientów.

W 2019 roku bank pozyskał 1,2 miliarda R$, ponieważ jego partnerem strategicznym został SoftBank, nabywając 10% udziałów w banku. W 2020 roku bank przejął firmę ubezpieczeniową DLM Invista, aby świadczyć usługi ubezpieczeniowe dla swoich klientów. Firma zinternalizowała funkcję przetwarzania płatności i zawarła umowy partnerskie z różnymi dużymi detalistami, aby zapewnić swoim klientom cyfrowe możliwości zakupów. Aktywność ta pomogła bankowi osiągnąć 30 mln R$ wartości brutto towaru (GMV) w ciągu 24 godzin od rozpoczęcia kampanii. Firma pozyskała również kolejne 1,2 miliarda R$ w ramach swojej oferty wtórnej, aby sfinansować potencjalne fuzje i przejęcia oraz wprowadzić nowe produkty. Do końca IV kwartału 2020 r. bank miał 8,5 mln klientów cyfrowych.

Jaka jest strategia Banco Inter?

Banco Inter ma na celu zmianę branży bankowej poprzez wyeliminowanie tradycyjnego sposobu zakładania oddziałów fizycznych, formalności, długich kolejek i kultury biurokratycznej. W tym celu kierownictwo banku stawia na innowacyjność, aby stale ulepszać i optymalizować platformę cyfrową pod kątem spełniania najnowszych wymagań klientów. Zarząd zamierza skoncentrować się na pięciu głównych obszarach wzrostu – codziennej bankowości, zakupach cyfrowych, inwestycjach, ubezpieczeniach i kredytach – które będą promować wzrost bazy klientów banku, usługi i przychody z pośrednictwa finansowego.

Konfiguracja cyfrowa daje bankowi przewagę konkurencyjną pod względem niskich kosztów operacyjnych, co pozwala na skalowanie i szeroki zasięg. Prostota i wartość dodana, jaką platforma cyfrowa firmy oferuje swoim klientom, powinna pomóc bankowi pozyskać nowych klientów i utrzymać dotychczasowych.

Krótko mówiąc, kierownictwo koncentruje się na innowacjach, ma na celu dostarczanie klientom kompletnych rozwiązań, wykorzystuje niskie koszty operacyjne do skalowania działalności i dąży do zapewnienia doskonałej obsługi klienta, aby zdobwaćyć lojalnych klientów.

Jak Banco Inter zarabia pieniądze?

Banco Inter dzieli swoją działalność na siedem segmentów, które przyczyniają się do jego przychodów. Segmenty te obejmują bankowość, dystrybucję zbywalnych papierów wartościowych, pośrednictwo ubezpieczeniowe, rynek, zarządzanie aktywami, usługi i fundusze inwestycyjne.

Segment usług bankowych czerpie przychody z kart kredytowych i debetowych, kredytów, udzielonych klientom pożyczek oraz usług świadczonych za pośrednictwem aplikacji mobilnej Inter. Segmenty dystrybucji Zbywalnych papierów wartościowych oraz zarządzania aktywami generują przychody z prowizji i opłat za zarządzanie i obsługę portfeli inwestorów.

Przychody z segmentu pośrednictwa ubezpieczeniowego obejmują prowizje maklerskie od sprzedaży ubezpieczeń na życie, majątkowych i komunikacyjnych, konsorcjów, funduszy emerytalnych i innych. Segment Marketplace banku generuje prowizje ze sprzedaży za pośrednictwem internetowej platformy cyfrowej. Segment usług generuje przychody z opracowywania i licencjonowania programów komputerowych dostosowanych i niezindywidualizowanych, wsparcia technicznego, konserwacji i innych usług informatycznych.

Jak Banco Inter radził sobie w ostatnich latach?

Akcje zwykłe Banco Inter (BIDI3) wygenerowały zwrot wszechczasów w wysokości około 110%, ponieważ między 19 lipca 2019 r. a 24 września 2021 r. wzrosły z 9,66 BRL do 20,28 BRL. Akcje osiągnęły najwyższy punkt 27,51 BRL 16 lipca 2021.

Banco Inter SA (akcje zwykłe - BIDI3), Źródło: Google Finance

Akcje uprzywilejowane spółki są również notowane na giełdzie i odnotowały zwrot wszechczasów w wysokości 11,4% od momentu ich debiutu 11 maja 2018 r. do 24 września 2021 r. Akcje rozpoczęły od 18,25 BRL i w momencie pisania notowane są po 20,33 BRL.

Banco Inter SA (akcje uprzywilejowane - BIDI4) Źródło: Google Finance

Jednostki brazylijskie (BIDI11) również są przedmiotem obrotu na giełdzie i przyniosły skumulowany zwrot w wysokości 329% od momentu powstania. Ich cena jednostkowa w dniu 19 lipca 2019 r. wynosiła 14,22 BRL i wzrosła do 61,08 BRL w momencie pisania tego tekstu.

Banco Inter SA (jednostki brazylijskie – BIDI11) Źródło: Google Finance

Analiza fundamentalna Banco Inter

Analiza fundamentalna polega na interpretacji różnych wskaźników finansowych spółki w celu określenia wartości godziwej jej akcji. Najczęstsze czynniki, które analizują inwestorzy, to stosunek ceny do zysku, przychody, zyski, zysk na akcję, stopa dywidendy i przepływy pieniężne.

Przychody Banco Inter

Przychód oznacza wartość towarów lub usług sprzedanych przez spółkę w danym okresie. Firmy, które notują stały wzrost przychodów, mogą poprawić swoją rentowność i podnieść notowania sowich akcji. Wartość przychodów można znaleźć w rachunku zysków i strat, który jest częścią okresowych sprawozdań finansowych publikowanych przez spółkę.

Banco Inter odnotował łączne przychody za drugi kwartał 2021 r. w wysokości 638,7 mln reali.

Zysk na akcję Banco Inter

Zysk na akcję lub EPS oznacza kwotę zysku dostępnego dla każdej wyemitowanej akcji. EPS można obliczyć, odejmując najpierw dywidendę z akcji uprzywilejowanych (jeśli występują) od zysku netto, co da nam zysk netto dostępny dla akcjonariuszy zwykłych. Otrzymana liczba podzielona przez średnią liczbę wyemitowanych akcji zwykłych daje nam zysk na akcję. Jeśli spółka zgłosi stratę netto, wynikowa wartość będzie ujemna i będzie przedstawiać stratę na akcję. Na przykład, jeśli spółka odnotowała zysk netto w wysokości 100 milionów dolarów, a średnia liczba wyemitowanych akcji zwykłych wynosiła 10 milionów, EPS wyniesie 10 dolarów.

W swoim raporcie za II kwartał 2021 r. Banco Inter podał skonsolidowany EPS w wysokości 0,04494 R$.

Wskaźnik P/E Banco Inter

Wskaźnik cena do zysku lub wskaźnik P/E określa cenę akcji w stosunku do zysku na akcję. Na przykład akcja, która jest notowana po 50 USD i ma EPS na poziomie 5 USD, miałaby wskaźnik P/E równy 10x, co oznacza, że jest wyceniana na dziesięciokrotność jej zysku na akcję. Wskaźnik P/E jest zwykle raportowany na podstawie kroczącego okresu 12 miesięcy (TTM), który uwzględnia zysk na akcję z ostatnich 12 miesięcy i wykorzystuje aktualną cenę rynkową akcji do obliczenia wskaźnika.

Wskaźnik TTM P/E Banco Inter w momencie pisania tego tekstu wynosi 1,736x.

Stopa dywidendy Banco Inter

Dywidendy reprezentują kwotę pieniężną wypłaconą akcjonariuszom przez spółkę z jej zysku. Zarząd jest upoważniony do deklarowania wysokości dywidendy, jaką uzna za stosowną, na podstawie polityki dywidendowej spółki. Aby kwalifikować się do dywidendy zadeklarowanej przez spółkę, musisz posiadać jej akcje przed datą ex-dywidendy.

Stopę dywidendy można obliczyć, dzieląc wypłacane roczne dywidendy na akcję przez cenę rynkową akcji. Na przykład, jeśli akcje są wypłacane rocznie w formie dywidendy w wysokości 10 USD, a ich aktualna cena rynkowa wynosi 100 USD, ich stopa dywidendy wyniesie 10% (10 USD/100 USD).

Banco Inter zapłacił 0,013589821 R$ i 0,012084364 R$ za akcję w marcu i czerwcu 2021 r. Stopa dywidendy Banco Inter w momencie pisania tego tekstu wynosi 0,22%.

Przepływy pieniężne Banco Inter

Wolny przepływ pieniężny spółki pokazuje ilość wolnych środków pieniężnych dostępnych po odliczeniu nakładów operacyjnych i kapitałowych. Spółki z wysokimi wolnymi przepływami pieniężnymi generują wysokie przepływy pieniężne ze swojej podstawowej działalności i mogą wydawać środki na nowe projekty. Wolne przepływy pieniężne różnią się od wartości środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych, które pojawiają się na rachunku przepływów pieniężnych i oznaczają ilość środków pieniężnych dostępnych w określonym czasie.

Na dzień 30 czerwca 2021 r. Banco Inter posiadał środki pieniężne i ich ekwiwalenty w wysokości 5,69 miliarda R$.

Dlaczego warto kupować akcje Banco Inter?

Banco Inter cechuje wiele pozytywnych punktów, które należy wziąć pod uwagę analizując podstawy akcji:

 • Działa cyfrowo, ma niskie koszty operacyjne i skraca czas realizacji usługi dzięki doskonałej obsłudze klienta. Daje to bankowi możliwość dalszego skalowania swoich usług.
 • Bank od 2015 roku konsekwentnie odnotowuje wzrost przychodów i liczby pozyskiwanych klientów, co świadczy o ich zaufaniu do usług banku.
 • Bank po raz pierwszy wypłacił dywidendy w 2018 roku i od tego czasu konsekwentnie wypłaca dywidendy swoim akcjonariuszom. Akcje i jednostki banku (odpowiednik 3 akcji zwykłych) generowały dobre zwroty, co oznacza, że akcje mogą zapewnić inwestorom długoterminowy zwrot wraz z dywidendą.
 • Bank dynamicznie dywersyfikuje swoje usługi w różnych obszarach, co redukuje zmienność przychodów, ponieważ zmniejsza zależność banku od przychodów z jednego segmentu.

Porada eksperta dotycząca kupowania akcji Banco Inter

Akcje Banco Inter dają oprócz wzrostu wartości kapitału również możliwość uzyskania dywidendy. Bank jest wciąż na wczesnym etapie rozwoju z obiecującym początkiem, dlatego możesz rozważyć włączenie do swojego portfela akcji o wysokim wzroście, takich jak Banco Inter, aby przyspieszyć swoje zwroty. Powinieneś jednak przeznaczyć tylko część swoich całkowitych środków na te akcje, ponieważ kupowanie dużych ilości akcji naraz może narazić Cię na wysokie ryzyko. Jeśli chcesz otworzyć pozycję krótkoterminową, powinieneś spojrzeć na akcję cenową, odnotowywać wszelkie krótkoterminowe wyzwalacze i zabezpieczyć swoją transakcję, stosując zasady zarządzania ryzykiem. Możesz jednak potencjalnie uzyskać wyższe zyski, utrzymując akcje przez długi czas i stać się częścią historii wzrostu banku.
- Shahid Ur Rehman

5 kwestii do rozważenia przed zakupem akcji Banco Inter

Analiza fundamentalna spółki może dostarczyć przydatnych informacji na temat jej kondycji finansowej. Jeśli jednak uzupełnisz swoją analizę poniższymi 5 wskazówkami, nabierzesz pewności w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

1. Zrozum spółkę

Propozycję inwestycyjną należy poprzedzić dokładnym zrozumieniem modelu biznesowego spółki, źródeł jej przychodów, otoczenia konkurencyjnego, podstaw, kluczowych czynników kształtujących ceny i innych czynników. Znajomość tych czynników znacząco poprawi Twoje zdolności inwestycyjne i pomoże Ci wybrać odpowiednie akcje do Twojego portfela.

2. Zrozum podstawy inwestowania

Podstawy inwestowania i handlu akcjami mają kluczowe znaczenie dla Twojego sukcesu jako inwestora lub tradera. Powinieneś znać koncepcję tworzenia dobrze zdywersyfikowanego portfela akcji, który ograniczy ryzyko inwestycyjne. Innymi słowy, nie powinieneś wkładać wszystkich swoich pieniędzy w akcje jednej spółki, ale zamiast tego rozłożyć inwestycje na różne akcje - najlepiej z różnych lub niepowiązanych sektorów. Jeśli interesują Cię transakcje krótkoterminowe, zawsze powinieneś stosować techniki zarządzania ryzykiem, aby chronić swój kapitał.

3. Ostrożnie wybierz swojego brokera

Wybór odpowiedniego brokera może mieć ogromny wpływ na Twoje wyniki handlowe. Twój broker powinien zapewnić Ci następujące funkcje, które pomogą Ci w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych i handlowych oraz poprawią Twoje wyniki.

 • Powinien być zarejestrowany i regulowany przez lokalne władze, co zapewni, że Twój kapitał pozostanie bezpieczny.
 • Powinien pobierać niskie prowizje, opłaty lub spready, co obniży Twoje koszty handlowe.
 • Powinien zapewnić dostęp do zaawansowanej platformy transakcyjnej online, z której można korzystać na wszystkich systemach operacyjnych i urządzeniach mobilnych.
 • Powinien zapewniać łatwe i szybkie metody wpłat i wypłat.

4. Zdecyduj, ile chcesz zainwestować

Jeśli znajdziesz lukratywną okazję inwestycyjną, ważne jest, aby nie dać się ponieść emocjom. Rozsądniejszym podejściem jest okresowe kupowanie akcji w małych ilościach, aby obniżyć średni koszt posiadania aktywów. Jeśli używasz dźwigni finansowej do kupowania akcji w celu uzyskania krótkoterminowych zysków, powinieneś upewnić się, że nie otwierasz transakcji na tyle dużej, aby wyzerowała konto nawet przy niewielkich ruchach rynkowych przeciwko Tobie. Zamiast tego powinieneś obliczyć optymalną wielkość transakcji, aby ryzykować tylko 1% lub 2% swojego konta na pojedynczej transakcji, a zysk/strata na tick pozostał na rozsądnym poziomie.

5. Wybierz cel swojej inwestycji

Twoja strategia inwestycyjna zależy od celu inwestycyjnego. Agresywny cel, który wymaga osiągnięcia wysokich zwrotów w krótszym czasie, wymaga agresywnej strategii o wysokim ryzyku, podczas gdy konserwatywny cel ze skromnymi zwrotami w rozsądnym czasie może być stosunkowo łatwiejszy do osiągnięcia i może wymagać mniej ryzykownej strategii inwestycyjnej. Cel inwestycyjny powinien być realistyczny i wykonalny, tak aby można go było osiągnąć przy założeniu ryzyka na dopuszczalnym poziomie.

Konkluzja odnośnie zakupu akcji Banco Inter

Banco Inter to bank cyfrowy, który od 2015 roku odnotowuje stały wzrost liczby klientów. Spółkakoncentruje się na wielu źródłach przychodów, dla których dokonała strategicznych przejęć i zamierza przejąć kolejne biznesy, które mogą mieć pozytywny wpływ na jej przychody. Model biznesowy firmy wiąże się z niskimi kosztami operacyjnymi, zapewnianiu kompleksowych rozwiązań w zakresie bankowości cyfrowej i pozabankowej, co sprawia, że jest lepiej przystosowana do skalowalności i wzrostu.

Jeśli chcesz kupić akcje Banco Inter, musisz otworzyć konto u maklera giełdowego. Większość brokerów umożliwia zdalne otwarcie konta poprzez wypełnienie formularza online i przesłanie dokumentów tożsamości, takich jak dowód zamieszkania i dowód tożsamości. Większości brokerów zwykle zajmuje od dwóch do trzech dni roboczych, aby otworzyć konto po zweryfikowaniu Twoich danych uwierzytelniających. Po pomyślnym utworzeniu konta możesz zasilić swoje konto za pomocą dowolnej z popularnych metod wpłat lub wypłat.

Jeśli chcesz poznać inne ekscytujące spółki i akcje, możesz przeczytać więcej artykułów na naszych stronach internetowych, które obejmują setki interesujących i odnoszących sukcesy spółek oraz zawierają szczegółowe informacje o firmach, aby ułatwić podjęcie decyzji inwestycyjnej.

Alternatywne akcje

Rolls-Royce logo
Rolls-Royce
RR
...
...
Post Italiane logo
Post Italiane
PITAF
...
...
Vestas logo
Vestas
VWSYF
...
...
Netflix logo
Netflix
NFLX
...
...
ThyssenKrupp logo
ThyssenKrupp
TYEKF
...
...

Często zadawane pytania

 1. Konwencjonalny bank ma oddziały fizyczne i wymaga wielu formalności, aby otworzyć konto, a także innych procedur biurokratycznych. Banco Inter jest natomiast bankiem cyfrowym, którego celem jest uproszczenie bankowości, wyeliminowanie potrzeby posiadania oddziałów fizycznych oraz świadczenie usług bankowych i pozabankowych swoim klientom w wygodniejszy sposób.

 2. Akcje Banco Inter są akcjami wzrostowymi, a ich przychody i baza klientów znacznie wzrosły w ostatnich latach. Bank ma zdywersyfikowane źródła przychodów, ponieważ rozszerzył działalność na inne spółki, aby zapewnić swoim klientom kompleksowe rozwiązanie cyfrowe. Solidny i agresywny model biznesowy banku może napędzać dalszy wzrost akcji.

 3. Jako inwestor możesz osiągnąć długoterminowe zyski, ponieważ bank nadal generuje zdrowy wzrost przychodów, bazy klientów i dokonuje nowych strategicznych przejęć. Akcje wypłacają również regularne dywidendy, więc inwestując w akcje Banco Inter, możesz osiągać zyski kapitałowe, wraz z dywidendą pieniężną.

 4. Aby określić, czy akcje Banco Inter są tanie, czy drogie, musisz przeanalizować różne wskaźniki fundamentalne, takie jak wskaźnik P/E, wskaźnik PEG i porównać je z innymi akcjami w branży.

 5. Banco Inter ma trzy rodzaje akcji pod różnymi symbolami: BIDI3 (akcje zwykłe), BIDI4 (akcje uprzywilejowane) i BIDI11 (jednostki - odpowiednik trzech akcji zwykłych). Handel wszystkimi trzema rodzajami akcji odbywa się na giełdzie B3 i możesz kupić dowolne z nich.

 6. Tak, Banco Inter jest regulowany przez Bank Centralny Brazylii.