HomeAkcjeKup AMD
Zacznij handlować z eToro

Jak kupić akcje AMD (AMD) w Polsce w 2022

AMD logo
AMD (AMD)
...
24-godzinna wymiana
...
exchange
...
autor: Shahid Ur Rehman Aktualizowano: May 20, 2022

Advanced Micro Devices Inc. (AMD) to amerykańska firma produkująca półprzewodniki z siedzibą w Santa Clara w Kalifornii w Stanach Zjednoczonych. Firma produkuje procesory, procesory graficzne, konsole do gier, mikroprocesory, chipsety płyt głównych, dyski półprzewodnikowe, kontrolery interfejsów sieciowych, akcesoria telewizyjne i wiele innych. Jej akcje są notowane na giełdzie Nasdaq pod oznaczeniem AMD i wchodzą w skład indeksów Nasdaq-100 i S&P 500. Główni konkurenci firmy to Intel i NVIDIA; Intel konkuruje z AMD na rynku mikroprocesorów, a NVIDIA na rynku GPU. W chwili pisania tego tekstu firma posiada kapitalizację rynkową w wysokości 126 miliardów dolarów.

Artykuł zawiera wskazówki dotyczące kupowania akcji AMD, szczegółowe ważne informacje o firmie oraz analizuje jej główne podstawowe wskaźniki.

Jak kupić AMD akcje w 5 prostych krokach

 1. 1
  Odwiedź eToro, korzystając z poniższego linku i zarejestruj się, wprowadzając swoje dane w wymaganych polach.
 2. 2
  Podaj wszystkie swoje dane osobowe i wypełnij podstawowy kwestionariusz w celach informacyjnych.
 3. 3
  Kliknij „Wpłata”, wybierz ulubioną metodę płatności i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zasilić swoje konto.
 4. 4
  Wyszukaj swoje ulubione akcje i zobacz główne statystyki. Gdy będziesz gotowy do inwestowania, kliknij „Handel”.
 5. 5
  Wprowadź kwotę, którą chcesz zainwestować i skonfiguruj swoją transakcję, aby kupić akcje.

Wszystko, co musisz wiedzieć o AMD

Zanim zainwestujesz w AMD, powinieneś poznać jego historię, strategię biznesową, źródła przychodów i wyniki w przeszłości. Świadomi inwestorzy są bardziej skłonni do podejmowania właściwych decyzji inwestycyjnych niż niedoinformowani inwestorzy, którzy opierają swoje decyzje na powierzchownej wiedzy lub pogłoskach.

Historia AMD

Amerykański inżynier elektryk i biznesmen Jerry Sanders założył AMD 1 maja 1969 roku. Początkowo firma nabyła licencję drugiego źródła na produkcję i sprzedaż mikroukładów pierwotnie opracowanych przez firmę półprzewodnikową Fairchild Semiconductor, aby zarabiać i budować bazę klientów. W tym samym roku firma opracowała swój pierwszy produkt, Am 9300, 4-bitowy rejestr przesuwny z układem scalonym. Firma wkroczyła na rynek chipów RAM w 1971 roku, kiedy opracowała 64-bitową dwubiegunową pamięć RAM, Am3101.

27 września 1972 r. firma AMD rozpoczęła IPO, emitując 620 000 akcji zwykłych na rynku pozagiełdowym po 15,50 USD za akcję, pozyskując z oferty 7,5 mln USD. Firma weszła na rynek mikroprocesorów w 1975 roku, produkując swój pierwszy procesor o nazwie Am9080. W 1977 roku niemiecka firma inżynieryjno-technologiczna Siemens zakupiła 20% udziałów w AMD i zainicjowała spółkę joint venture, aby wejść na rynek amerykański. W wyniku wspólnego przedsięwzięcia AMD wkroczyło również w dziedzinę produkcji mikrokomputerów. Przedsięwzięcie zakończyło się jednak w 1979 roku, kiedy AMD odkupiło udziały Siemensa i sprzedało wspólną firmę Advanced Micro Computers (AMC).

Jej akcje zostały notowane na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (NYSE) w 1979 roku. W październiku 1981 roku Intel i AMD podpisały 10-letnią umowę o wymianie technologii na produkcję procesorów Intel x86 dla komputerów IBM. Później firma zaczęła produkować również procesory na licencji Intel 80188, 8086 oraz 80186.

W 2003 r. AMD po raz pierwszy pozbyło się swojej działalności związanej z pamięciami flash, wchodząc w spółkę joint venture z Fujitsu i tworząc firmę o nazwie Spansion. Spółka zdobyła jednak swój udział w firmie w 2005 roku, aby skupić się na działalności związanej z mikroprocesorami. W 2006 roku firma nabyła ATI Technologies, producenta procesorów graficznych, za około 5,4 miliarda dolarów. Firma zakończy przejęcie Xilinx, producenta programowalnych urządzeń logicznych, do końca 2021 r. za 35 miliardów dolarów.

Jaka jest strategia AMD?

AMD koncentruje się na wykorzystaniu technologii o wysokiej wydajności do opracowywania wysoce wydajnych produktów. W ramach swojej strategii firma koncentruje się na grafice dla gier na konsole i w chmurze, przetwarzaniu, sztucznej inteligencji oraz rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej. Kierownictwo AMD uważa, że grafika będzie napędzać rozwój wysokowydajnych technologii w nadchodzących latach.

Sztuczna inteligencja, analityka big data, wizualizacja i gry wymagają wysokiej wydajności obliczeniowej, a firma rozwija produkty, wykorzystując swoje mocne strony, dzięki strategicznym inwestycjom w rozwój mikroarchitektury procesorów komputerowych Zen i nowej architektury graficznej z RDNA.

Kierownictwo firmy AMD ma na celu dalsze zwiększanie udziału w rynku komputerów osobistych, gier i centrów danych, co będzie napędzać dochody i zapewniać zwroty akcjonariuszom. Zarząd ma długoterminowy docelowy model przyspieszenia tempa finansowego poprzez poprawę marż brutto, zwiększenie rentowności i generowanie znacznych środków pieniężnych z podstawowej działalności biznesowej.

Jak AMD zarabia pieniądze?

AMD dzieli swoje przychody na dwa segmenty: segment komputerów i grafiki oraz segment Enterprise, Embedded i Semi-Custom. Przychody uzyskane przez segment komputerów i grafiki obejmują sprzedaż mikroprocesorów do komputerów stacjonarnych i notebooków, przyspieszonych procesorów, dyskretnych procesorów graficznych (GPU), chipsetów, centrów danych i profesjonalnych procesorów graficznych oraz usług programistycznych. Głównymi produktami generującymi przychody w tym segmencie w II kwartale 2021 r. były procesory graficzne AMD Instinct oraz seria Radeon 6000.

Segment Enterprise, Embedded i Semi-Custom obejmuje sprzedaż procesorów serwerowych i wbudowanych, usług programistycznych, częściowo niestandardowych produktów System-on-Chip (SoC) oraz technologii dla konsol do gier. Głównym źródłem przychodów w segmencie w II kwartale 2021 r. była sprzedaż półproduktów oraz procesory EPYC.

Jak AMD radziło sobie w ostatnich latach?

Akcje AMD stale rosły od końca 2016 r. i zbliżają się do rekordowego poziomu 118,77 USD, jak pokazano na poniższym wykresie. Generowały skumulowany zwrot w wysokości 1,436% w ciągu ostatnich pięciu lat od września 2016 r. do września 2021 r.

Źródło: Google Finance

Analiza fundamentlna AMD

Inwestorzy stosują analizę fundamentalną, aby określić wewnętrzną lub godziwą wartość akcji w odniesieniu do ich ceny rynkowej. Istnieje wiele wskaźników, których można użyć do analizy akcji, ale najczęściej używane przez inwestorów to P/E, przychody, dochody, zysk na akcję, stopa dywidendy i przepływy pieniężne.

Przychody AMD

Przychód firmy oznacza ilość pieniędzy wygenerowaną przez sprzedaż jej produktów lub usług w określonym czasie. Firmy, które konsekwentnie odnotowują zdrowy wzrost swoich przychodów, mają większe szanse na osiągnięcie wyższych zysków, udziału w rynku i przepływów pieniężnych. Wartość przychodów można znaleźć na rachunku zysków i strat, który jest publikowany jako część sprawozdania finansowego obejmującego określony okres, zwykle kwartalny, półroczny i roczny.

W drugim kwartale 2021 r. AMD odnotowało przychody w wysokości 3,85 miliarda dolarów w porównaniu do 1,93 miliarda dolarów w tym samym kwartale poprzedniego roku.

Zysk na akcję AMD

Zysk na akcję lub wskaźnik EPS przedstawia kwotę zysku netto dla każdej akcji. Miarę oblicza się dzieląc zysk netto po odliczeniu dywidend wypłaconych akcjonariuszom uprzywilejowanym i dzieląc wynik przez średnią liczbę wyemitowanych akcji zwykłych. Różni się to od rozwodnionego EPS-u, który jest obliczany przez uwzględnienie zamiennych papierów wartościowych, takich jak opcje na akcje pracownicze i akcje zamienne, w średniej liczbie akcji lub w mianowniku. Otrzymana liczba jest rozcieńczana ze względu na wzrost mianownika.

Na przykład: jeśli firma osiąga zysk netto w wysokości 100 milionów dolarów, a jej średnia liczba wyemitowanych akcji zwykłych wynosi 10 milionów, EPS akcji wyniesie 10 dolarów na akcję. Innymi słowy, jeśli firma miałaby podzielić swój zysk, akcjonariusze otrzymaliby 10 USD za każdą akcję, pod warunkiem, że firma będzie dysponowała wymaganą ilością gotówki.

W raporcie za I kwartał 2021 r. firma podała rozwodniony zysk na akcję w wysokości 0,58 USD.

Wskaźnik P/E firmy AMD

Wskaźnik ceny do zysku mierzy cenę akcji w stosunku do jej zysku na akcję. Miernik oblicza mnożniki, w jakich akcje są notowane w porównaniu z ich zyskami na akcję. Na przykład akcje ze wskaźnikiem P/E równym 10x pokazują, że ich cena rynkowa jest dziesięciokrotnością zysku na akcję. Wskaźnik P/E można obliczyć dzieląc cenę rynkową akcji przez jej EPS.

Wartość ta jest raportowana na podstawie kroczących 12 miesięcy, co oznacza, że poprzednie 12-miesięczne zarobki akcji są sumowane i dzielone przez cenę rynkową akcji. Na dzień 24 września 2021 r. wskaźnik TTM P/E AMD wynosił 37,89x.

Dochód z dywidendy AMD

Dywidendy to wypłaty gotówkowe dokonywane przez spółkę na rzecz akcjonariuszy ze skumulowanych zysków spółki. Dywidendy są wypłacane za każdą akcję i są ogłaszane przez zarząd spółki, kiedy uzna to za stosowne. Jeśli firma deklaruje wypłatę dywidendy, aby kwalifikować się do dywidendy, musisz posiadać akcje przed datą wypłaty dywidendy.

Stopa dywidendy określa procent bieżącej ceny akcji, który jest wypłacany corocznie jako dywidenda. Na przykład, jeśli cena akcji wynosi 50 USD, a firma wypłaca rocznie 5 USD dywidendy, stopa dywidendy wyniesie 10%. Oznacza to, że akcje wypłaciły 10% aktualnej ceny akcji w formie dywidendy w minionym roku. Stopę dywidendy można obliczyć, dzieląc roczne dywidendy na akcję wypłacane przez cenę rynkową akcji. Akcje o wysokiej stopie dywidendy zapewniają wysoki zwrot z inwestycji, ale liczba ta może również dawać mylące wyniki, ponieważ stopa dywidendy zależy od aktualnej ceny rynkowej, która może się zmieniać. Jeśli cena akcji ostatnio spadła, stopa dywidendy będzie wyglądać na zawyżoną, dając fałszywe wrażenie, że akcje są atrakcyjne pod kątem inwestycji.

Od momentu powstania do września 2021 r. AMD nie wypłacało żadnych dywidend.

Przepływy pieniężne AMD

Wolne przepływy pieniężne stanowią ilość środków pieniężnych dostępnych po odjęciu środków pieniężnych na koszty operacyjne i nakłady inwestycyjne. Miernik oblicza się, odejmując nakłady inwestycyjne od przepływów pieniężnych firmy z działalności operacyjnej. Różni się on od stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych zgłaszanych w rachunku przepływów pieniężnych.

Na dzień 26 czerwca 2021 r. AMD dysponowało wolnym przepływem pieniężnym w wysokości 888 milionów dolarów.

Dlaczego warto kupować akcje AMD?

AMD to szybko rozwijająca się firma, która może zapewnić inwestorom wysoki zwrot z inwestycji. Oto kilka powodów, dla których warto kupić akcje AMD:

 • Spółka odnotowuje ciągły wzrost przychodów: w II kwartale 2021 r. przychody wzrosły o 99% rok do roku, co świadczy o dużym popycie na jej produkty.
 • W drugim kwartale 2021 r. AMD podwoiło swoją marżę operacyjną i potroiło rentowność rok do roku. Zarząd spodziewa się, że jego roczne przychody w 2021 r. wzrosną o 60% rok do roku ze względu na silny popyt na produkty AMD, co może jeszcze bardziej wywindować akcje spółki.
 • Akcje stale rosły od 2016 roku, co świadczy o wybitnych wynikach firmy, która stała się dużym graczem w branży półprzewodników.

Porada eksperta dotycząca kupowania akcji AMD

Akcje AMD często osiągają nowe maksima, co może skłaniać niektórych inwestorów do myślenia, że mogą być przewartościowane. Powinieneś porównać podstawowe wskaźniki akcji AMD z innymi akcjami w branży, aby określić, czy akcje są odpowiednio wyceniane w porównaniu do swoich konkurentów. Aby obniżyć średni koszt posiadania akcji, zastanów się również nad ich zakupem w małych ilościach na okresowych dołkach, zamiast kupować duże ilości na raz.
- Shahid Ur Rehman
Kup akcje AMD już dziś!

5 kwestii do rozważenia przed zakupem akcji AMD

Oto pięć wskazówek, których należy przestrzegać przed zakupem akcji AMD:

1. Zrozum firmę

Powinieneś rozumieć między innymi model biznesowy firmy, strategie zarządzania, źródła przychodów, podstawowe wskaźniki, otoczenie konkurencyjne, mocne strony, szanse i zagrożenia. Większość informacji można znaleźć w rocznym sprawozdaniu finansowym firmy. Będąc na bieżąco z wydarzeniami w branży i firmie, możesz drastycznie zwiększyć swoje szanse na podjęcie właściwych decyzji inwestycyjnych.

2. Zrozum podstawy inwestowania

Musisz przestrzegać podstawowych zasad inwestowania, w tym tworzenia zdywersyfikowanego portfela, który zmniejszy Twoje ryzyko inwestycyjne. Jeśli interesują Cię transakcje krótkoterminowe, powinieneś zastosować techniki zarządzania ryzykiem, aby chronić swój kapitał i utrzymać ryzyko transakcji na rozsądnym poziomie.

3. Ostrożnie wybierz swojego brokera

Wybór odpowiedniego brokera może wpłynąć na Twoje wyniki handlowe. W idealnej sytuacji Twój broker powinien zapewnić Ci dostęp do zaawansowanej platformy transakcyjnej, która jest dostępna ze wszystkich systemów operacyjnych, pobiera niskie opłaty transakcyjne i spready, pozwala handlować wieloma rodzajami aktywów i jest zarejestrowana u lokalnych organów regulacyjnych, aby chronić Twój kapitał przed zaniedbaniami brokera.

4. Zdecyduj, ile chcesz zainwestować

Profesjonalni zarządzający portfelami zazwyczaj rozkładają inwestycje na różne akcje, co zmniejsza ryzyko portfela. W przypadku, gdy jedna z akcji ulegnie z jakiegokolwiek powodu krachowi, inne akcje w portfelu będą mogły zrekompensować stratę. Inwestorzy krótkoterminowi powinni obliczyć wielkość swojej transakcji na podstawie kwoty w dolarach, na jakiej zaryzykowanie mogą sobie pozwolić na transakcję. Jeśli zainwestujesz wszystkie swoje pieniądze w jedną akcję lub zaryzykujesz wszystkie swoje pieniądze w jednej transakcji, narażasz się na wysokie ryzyko i potencjalnie możesz stracić wszystkie swoje pieniądze, jeśli rynek obróci się przeciwko tobie.

5. Zdecyduj się na cel swojej inwestycji

Powinieneś wyznaczyć sobie rozsądny cel inwestycyjny, a następnie sformułować praktyczną strategię inwestycyjną, aby go osiągnąć. Jeśli Twoim celem jest osiągnięcie zwrotów rynkowych, możesz zbudować portfel lub uzyskać ekspozycję na papiery wartościowe, które naśladują zwroty rynkowe. Pamiętaj, jeśli stawiasz sobie wysokie cele inwestycyjne, będziesz musiał podjąć większe ryzyko i odwrotnie. Powinieneś więc wyznaczać sobie realistyczne cele, mając na uwadze m.in. swój horyzont inwestycyjny, tolerancję ryzyka, wielkość kapitału.

Podsumowanie zakupu akcji AMD

AMD działa w branży, której całkowity rynek adresowalny (TAM) wynosi 79 miliardów dolarów. Centra danych, komputery PC i rynki gier są warte odpowiednio 35 miliardów dolarów, 32 miliardy dolarów i 12 miliardów dolarów. W 2021 r. firma opracowała przełomowe produkty, takie jak AMD Ryzen i AMD EPYC do wysokowydajnych obliczeń oraz AMD Radeon i AMD Instinct do wysokowydajnych układów graficznych. Firma podążała również za swoją mapą rozwoju architektury obliczeniowej i z powodzeniem opracowała Zen, Zen 2 i Zen 3 w latach 2017-2021, a także pracuje nad opracowaniem 5 nm Zen 4 w 2022 roku. Mając w przygotowaniu wiele innowacyjnych i zaawansowanych produktów, AMD stara się utrudnić życie swoim konkurentom i odnosi w swoich staraniach sukcesy, co potwierdza ciągły wzrost ceny akcji.

Jeśli chcesz kupić akcje AMD, powinieneś otworzyć konto u maklera giełdowego online. Będziesz musiał wypełnić formularz online i przesłać dokumenty tożsamości, które broker zweryfikuje przed otwarciem konta. Po otwarciu konta będziesz mógł zasilić swoje konto przy użyciu dowolnej popularnej metody wpłaty, takiej jak Paypal, karta kredytowa i debetowa lub przelew bankowy.

Jeśli nadal szukasz odpowiednich akcji do inwestycji, możesz przeczytać inne nasze przewodniki, które zawierają szczegółowe informacje na temat setek interesujących akcji.

Alternatywne akcje

Rolls-Royce logo
Rolls-Royce
RR
...
...
ThyssenKrupp logo
ThyssenKrupp
TYEKF
...
...
Valeo logo
Valeo
VLEEF
...
...
Vestas logo
Vestas
VWSYF
...
...
Netflix logo
Netflix
NFLX
...
...
Abn Amro logo
Abn Amro
ABN
...
...

Często zadawane pytania

 1. AMD jest jednym z wiodących graczy w branży półprzewodników, który odniósł ogromny sukces, szczególnie w latach 2010-2021. Chociaż istnieją inne firmy z branży półprzewodników, takie jak NVIDIA i Intel, AMD zajmuje wyjątkową pozycję. Każda firma opracowuje własne strategie i ma swoje mocne i słabe strony, z wyjątkową pozycją w konkurencyjnym krajobrazie. Najlepszą opcją jest więc przeanalizowanie fundamentów każdej z firm i porównanie ich ze sobą, aby określić, które akcje są lepsze w branży półprzewodników.

 2. AMD to rozwijająca się firma, która przeznacza znaczną ilość kapitału na działalność badawczo-rozwojową. Zarząd chce zatrzymać i reinwestować zyski firmy w realizację nowych projektów. Choć spółka nie wypłaciła akcjonariuszom żadnych dywidend, akcje znacząco zyskały na wartości i odpowiednio wynagrodziły inwestorów pod tym względem.

 3. Możesz handlować akcjami AMD krótkoterminowo, korzystając z krótkoterminowych wykresów cenowych lub szukając czynników wyzwalających, które wpływają na akcje w krótkim okresie. Analizując krótkoterminowe wykresy cen i katalizatory, możesz wykorzystać szybkie ruchy cen do generowania zysków.

 4. Inwestorzy, którzy posiadali akcje AMD przez ostatnie pięć lat, między 2016 a 2021 rokiem, osiągnęliby imponujący łączny zwrot w wysokości około 1 422%. To pokazuje, że akcje AMD mają potencjał do generowania wysokich zwrotów dla inwestorów długoterminowych.

 5. Aby określić, czy akcje AMD są przewartościowane, możesz przeanalizować różne fundamentalne wskaźniki, takie jak wskaźnik P/E i wskaźnik PEG, i porównać je z konkurentami w branży. Tylko dlatego, że akcje są notowane na najwyższych poziomach, nie oznacza, że są przewartościowane.

 6. AMD dzieli swoje przychody na dwa segmenty: segment komputerów i grafiki oraz segment Enterprise, Embedded and Semi-Custom.