HomeAkcjeKup Airbusa

Jak kupić akcje Airbus (EADSF) w Polsce w 2022

Airbus (EADSF)
...
24-godzinna wymiana
...
exchange
...
autor: Mircea Vasiu Aktualizowano: June 9, 2022

Airbus to europejska firma działająca w branży lotniczej i obronnej. Opracowuje i wytwarza produkty lotnicze, takie jak komercyjne samoloty odrzutowe czy helikoptery wojskowe. W tym przewodniku dowiesz się, jak inwestować w akcje Airbusa i jakie kroki należy podjąć, aby je kupić.

Airbus jest europejskim konkurentem Boeinga w branży komercyjnych samolotów odrzutowych. Obie spółki bezpośrednio ze sobą konkurują, a komercyjne samoloty odrzutowe to tylko jeden z segmentów, w których Airbus ma doświadczenie. Jego dział obrony i przestrzeni kosmicznej opracowuje i dostarcza produkty, takie jak samoloty-cysterny czy bezzałogowe systemy latające.

Akcje Airbusa zostały niedawno wprowadzone do niemieckiego indeksu Dax. Firma jest jedną z dziesięciu nowych spółek dodanych do europejskiego indeksu giełdowego w celu jego modernizacji i uatrakcyjnienia dla inwestorów.

5 kroków do natychmiastowego zakupu Cryptocurrency!

 1. 1
  Odwiedź polecaną przez nas platformę, aby kupić crypto, klikając na poniższy przycisk.
 2. 2
  Wpisz dane w wymagane pola, aby utworzyć nowe konto.
 3. 3
  Zasil konto używając your preferred payment method i potwierdź swoje nowe saldo.
 4. 4
  Wybierz your favourite crypto coin i zaznacz “Zlecenie natychmiastowe/market”, aby kupić ją od razu.
 5. 5
  Wprowadź kwotę, którą chcesz kupić (zobaczysz odpowiednik w crypto) i potwierdź zlecenie!

Wszystko, co musisz wiedzieć o Airbusie

Idąc dalej, przyjrzyjmy się historii i działalności Airbusa, aby zrozumieć, w jaki sposób spółka zarabia pieniądze i jakie są perspektywy dla akcji Airbusa.

Historia Airbusa

Historia Airbusa rozpoczęła się w latach 60., kiedy śmigłowce Puma wykonały swój pierwszy lot. Od tego czasu spółka przekształciła się w jedną z wiodących europejskich korporacji, zajmujących się wszystkim, co związane z lotami.

Rok 1969 był dla Airbusa ważnym kamieniem milowym, ponieważ to wtedy nastąpiło oficjalne uruchomienie programu A300, którego celem było zbudowanie samolotów komercyjnych, mogących konkurować z amerykańskimi rywalami, a dyrektorem technicznym był Roger Beteille.

Obecnie Airbus jest jednym z symboli Europy, budując komercyjne samoloty odrzutowe dla linii lotniczych na całym świecie oraz dostarczając rozwiązania w zakresie obronności i bezpieczeństwa firmom i rządom na całym świecie. Spółka ma siedzibę w Leiden w Holandii i zatrudnia ponad 120 000 osób.

Jaka jest strategia Airbusa?

Airbus SE podzielił swoją działalność na trzy segmenty, ale ten, który buduje komercyjne samoloty odrzutowe, jest najbardziej znany. Spółka prowadzi jednak również duży biznes w pozostałych dwóch segmentach – śmigłowcach Airbus oraz Airbus defence and space.

Ten ostatni segment będzie miał największe znaczenie w przyszłości, ponieważ wyścig kosmiczny dopiero się rozpoczął. Ponadto kosmiczne systemy obronne firmy są wykorzystywane m.in. do telekomunikacji i obserwacji Ziemi. Airbus koncentruje się również na bezpieczeństwie cybernetycznym, obszarze zwiększonego zainteresowania rządów w nadchodzących latach.

Jak Airbus zarabia pieniądze?

Airbus Group SE zarabia na sprzedaży komercyjnych samolotów odrzutowych liniom lotniczym działającym na całym świecie. Oprócz działalności w zakresie komercyjnych samolotów odrzutowych, Airbus dostarcza rządom i firmom na całym świecie rozwiązania na rzecz bezpieczeństwa w zakresie cyberbezpieczeństwa i obrony wojskowej.

Jak Airbus spisywał się w ostatnich latach?

Kurs akcji Airbusa osiągnął rekordowy poziom tuż przed wybuchem pandemii COVID-19 w 2020 roku. Od tego czasu spadał wraz z ogólnym rynkiem akcji, ale w międzyczasie odrobił większość spadków. Jednakże wyzwanie w postaci ATH na poziomie 150 dolarów jest jeszcze przed nim.


Analiza fundamentalna Airbusa

Analiza fundamentalna ma kluczowe znaczenie dla wyceny ceny akcji spółki, podobnie jak akcji Airbusa. Odnosi się do analizy wyników finansowych firmy, a inwestorzy używają różnych wskaźników do porównywania różnych akcji przed podjęciem decyzji o zakupie. W tym artykule skupimy się na przychodach Airbusa, zysku na akcję, stosunku cena/zysk, stopie dywidendy i pozycji przepływów pieniężnych.

Przychody Airbusa

Przychody pokazują, ile spółka zarabia na sprzedaży swoich produktów i usług. Nie jest to jednak miara rentowności.

Airbus zarobił około 62 miliardów dolarów w ciągu roku podatkowego. Na przykład szacunki dla okresu fiskalnego kończącego się w grudniu 2021 r. wynoszą 52,94 mld euro. Co więcej, w okresie fiskalnym kończącym się w grudniu 2022 r. oczekuje się, że przychody Airbusa wzrosną do blisko 59,44 mld euro, a do 2025 r. osiągną 73,47 mld euro.

Zysk na akcję Airbusa

Zysk na akcję spółki lub EPS pokazuje jej rentowność w przeliczeniu na jedną akcję. EPS jest prezentowany w dolnej części rachunku zysków i strat. Z tego powodu nazywa się to również dolną linijką.

Im wyższy EPS, tym lepiej dla akcjonariuszy, gdyż wskazuje na rosnącą rentowność. W przypadku Airbusa oczekuje się, że EPS wyniesie 3,77 euro w 2021 r. i ma wzrosnąć do 7,76 euro w 2024 r.

Wskaźnik P/E Airbusa

Wskaźnik cena/zysk, lub po prostu wskaźnik P/E, to jeden z mierników używanych do porównywania spółek. Najlepiej byłoby, gdyby porównanie odbywało się między spółkami z tych samych branż i sektorów.

Wskaźnik pokazuje, ile inwestorzy są gotowi zapłacić za każde euro, które zarobi firma. Innymi słowy, jest obliczany jako cena za jedną akcję podzielona przez zysk na jedną akcję. Stąd nazwa – stosunek ceny do zysku.

Wyższy wskaźnik P/E sugeruje, że spółka jest przewartościowana. Pomocną analizą jest porównanie wskaźnika P/E jednej firmy do mediany sektora, aby zobaczyć, w jaki sposób od niego odbiega.

Wskaźnik P/E dla akcji Airbusa wynosi 29,82 i przewiduje się, że do końca 2025 r. spadnie do 14,17. Innymi słowy, inwestorzy są skłonni zapłacić 29,82 euro za każde euro, które Airbus zarobi w 2021 r.

Stopa dywidendy Airbusa

Dywidendy nagradzają akcjonariuszy za ich inwestycje. Jednak nie wszystkie firmy decydują się na wypłatę dywidendy i nie wszyscy inwestorzy chcą posiadać akcje, które wypłacają dywidendę.

Na przykład Amazon jest jedną ze spółek, które nie wypłacały dywidendy od momentu ich powstania. Są to przy tym jedne z akcji, które odnotowały najlepsze wyniki w ciągu ostatnich kilku lat, dlatego inwestorzy chcący kupić akcje Amazona skupili się bardziej na potencjalnych perspektywach wzrostu niż na dywidendach.

Kiedyś Airbus wypłacał dywidendę, ale wstrzymał ich wypłatę w 2020 roku. Pandemia COVID-19 spowodowała duże kłopoty w branży lotniczej i w konsekwencji ucierpiał model biznesowy Airbusa. Nie oznacza to jednak, że spółka nie będzie wypłacać dywidendy w przyszłości.

Stopa dywidendy pokazuje, ile wynosi wypłata dywidendy przy aktualnym kursie akcji. Ponieważ Airbus nie wypłaca dywidendy, jego stopa zwrotu wynosi zero.

Przepływy pieniężne Airbusa

Przepływ pieniężny jest istotną częścią każdej spółki. Firma może być rentowna, ale musi prognozować przyszłe przepływy pieniężne, aby prowadzić swoją codzienną działalność. Pożądana jest silna pozycja gotówkowa, ale zbyt duża ilość bezczynnej gotówki nie jest korzystna dla biznesu z powodu utraty okazji inwestycyjnych.

Airbus ma silną pozycję gotówkową i przewiduje się, że wolne przepływy pieniężne wzrosną z obecnych 2181 euro do 6190 euro do końca 2025 roku. Wolne przepływy pieniężne to suma gotówki pozostała po odliczeniu kosztów działalności i zazwyczaj wykorzystywana jest do rozszerzania działalności biznesu na nowe obszary lub rynki. Im większa pozycja wolnych przepływów pieniężnych, tym lepiej.

Dlaczego warto kupować akcje Airbusa?

Airbus to kluczowa europejska spółka o strategicznej pozycji w kontekście międzynarodowym. Airbus jest europejską odpowiedzią na amerykańską inżynierię lotniczą i stał się jedną z wiodących spółek na starym kontynencie.

Oto trzy powody warte rozważenia w kontekście akcji Airbusa:

 • Silna pozycja finansowa – przewiduje się, że zyski spółki wzrosną o blisko 50% w ciągu najbliższych pięciu lat
 • Airbus jest spółką wypłacającą dywidendy, która wstrzymała wypłatę dywidend z powodu zakłóceń gospodarczych spowodowanych przez COVD-19. Ma jednak długą historię wypłaty dywidendy, a inwestorzy oczekują, że zostanie wznowiona po zakończeniu pandemii.
 • Branża lotnicza, a także przemysł obronny i bezpieczeństwa wyglądają obiecująco w nadchodzących latach.

Porada eksperta dotycząca zakupu akcji Airbusa

Działalność Airbusa została poważnie zakłócona przez recesję gospodarczą związaną z COVID-19. Branża lotnicza była jedną z najbardziej dotkniętych kryzysem, ale skuteczne szczepionki oferują nową perspektywę. Inwestorzy wykupili spadek na giełdzie pod wpływem sprzyjających warunków monetarnych i fiskalnych, a w listopadzie 2020 roku, kiedy opublikowano wyniki dotyczące szczepionki na COVID-19, kupili jeszcze więcej. Innymi słowy, gdy świat zobaczy światło na końcu tunelu, pandemiczny wpływ na działalność Airbusa zniknie, a wzrost może powrócić.
- Mircea Vasiu

5 kwestii do rozważenia przed zakupem akcji Airbusa

Przed zakupem udziałów w jakiejkolwiek spółce należy dołożyć należytej staranności, aby lepiej zrozumieć biznes i zaplanować inwestycję. Oto kilka rzeczy, które należy wziąć pod uwagę przed zakupem akcji Airbusa.

Zrozum spółkę

Pierwszą i najważniejszą rzeczą jest zrozumienie działalności spółki oraz poprawna interpretacja jej sytuacji finansowej. Niektórzy inwestorzy lubią markę lub produkt firmy, który jest wystarczająco atrakcyjny, aby zainwestować w aktywa finansowe, jednak analiza fundamentalna daje lepszą perspektywę tego, jak firma radziła sobie w przeszłości i, co ważniejsze, dostarcza wiedzy na temat tego, jak może sobie radzić w przyszłości.

Zrozum podstawy inwestowania

Zarządzanie ryzykiem lub pieniędzmi to kolejny czynnik do rozważenia. Rozsądny system zarządzania pieniędzmi koncentruje się na dywersyfikacji między branżami, realizacji zleceń i dyskontowaniu przyszłych przepływów pieniężnych spółki, aby znaleźć rzeczywistą wartość ceny jej akcji. Innymi słowy, przed podjęciem decyzji o zakupie akcji upewnij się, że rozumiesz podstawy inwestowania.

Ostrożnie wybierz swojego brokera

Nie wszyscy brokerzy są tacy sami. Starają się zróżnicować swoją ofertę biznesową poprzez zmniejszone spready i prowizje, ulepszoną platformę handlową oferującą wyjątkowe narzędzia do analizy technicznej lub szybką realizację transakcji. W zależności od Twojego stylu inwestowania, jeden broker może być bardziej odpowiedni niż inny.

Zdecyduj, ile chcesz zainwestować

Następnym krokiem w procesie inwestowania jest podjęcie decyzji, ile chcesz zainwestować. Nie jest mądrze wkładać wszystkie jajka do jednego koszyka, ponieważ dywersyfikacja jest kluczem do udanego handlu długoterminowego. Co więcej, konsolidacja akcji cenowej może zająć trochę czasu, a inwestorom zazwyczaj brakuje dyscypliny i cierpliwości. Niektórzy inwestorzy decydują się zainwestować pewien procent swojego portfela w jedną konkretną spółkę i zawsze mają pod ręką gotówkę na nadchodzące okazje.

Zdecyduj się na cel swojej inwestycji

Dowiedz się, co skłania Cię do świata inwestycji i odpowiednio dostosuj portfel. Na przykład, jeśli interesuje Cię inwestowanie długoterminowe, pamiętaj o zmianie składu i struktury portfela zgodnie z horyzontem czasowym inwestycji. Lub, jeśli chcesz spekulować na krótkoterminowym ruchu akcji spółki, musisz wziąć pod uwagę prowizje wypłacane brokerowi i ich wpływ na wyniki finansowe.

Konkluzja odnośnie zakupu akcji Airbusa

Airbus SE jest jedną z najbardziej charakterystycznych europejskich firm, które doświadczyły poważnego zakłócenia swojego modelu biznesowego przez pandemię COVID-19. Cena akcji odrobiła jednak większość spadków wywołanych pandemią, gdy branża lotnicza wznowiła swoją działalność.

Podczas pandemii Airbus zawiesił wypłatę dywidendy, ale ma długą historię wypłaty dywidend. Innymi słowy, istnieje prawdopodobieństwo, że powróci do ich wypłaty, gdy sytuacja finansowa się poprawi.

Airbus ma solidną pozycję w zakresie wolnych przepływów pieniężnych, która według prognoz ma się podwoić w ciągu pięciu lat. Pokazuje to prężność jego działalności i w jaki sposób inne segmenty pomogły spólce przetrwać recesję gospodarczą wywołaną pandemią.

Jeśli jesteś gotowy zainwestować w akcje Airbusa już teraz, następnym krokiem będzie otwarcie rachunku maklerskiego. Jeśli nie, możesz zechcieć skorzystać z konta demo i poćwiczyć jeszcze trochę przed wpłaceniem prawdziwych środków na konto handlowe.

Alternatywne akcje

Rolls-Royce logo
Rolls-Royce
RR
...
...
Valeo logo
Valeo
VLEEF
...
...
Vestas logo
Vestas
VWSYF
...
...
Netflix logo
Netflix
NFLX
...
...
ThyssenKrupp logo
ThyssenKrupp
TYEKF
...
...

Często zadawane pytania

 1. Nie, jeśli używasz zleceń do ochrony inwestycji. Traderzy mogą ograniczyć potencjalną stratę, składając zlecenie stop-loss. Innymi słowy, jest to poziom, na którym kończy się zwyżka, lub poziom cenowy, na którym inwestor nie ma sensu inwestować. Kluczem jest ustawienie zlecenia stop-loss wystarczająco blisko bieżącej ceny, aby nie ponieść znacznych strat, ale wystarczająco daleko, aby uniknąć zatrzymania przez niewielką korektę ceny. Dlatego ważne jest, aby znaleźć poziom, który unieważnia byczy scenariusz i na którym bycza inwestycja nie ma już sensu.

 2. Kiedy wybuchła pandemia COVID-19, model biznesowy spółki został zakłócony. Przemysł komercyjnych samolotów odrzutowych został poważnie dotknięty, gdy linie lotnicze zamknęły swoją działalność. W rezultacie Airbus skoncentrował się na innych segmentach biznesowych, dopóki branża lotnicza nie została stopniowo ponownie otwarta. Do tego czasu jednak zdecydował się przestać wypłacać dywidendę ze względu na wysoce niepewną przyszłość.

 3. Zależy to od planu zarządu i konsekwencji pandemii dla modelu biznesowego Airbusa. Z jednej strony, jeśli historia ma nam dać jakieś wskazówki, spółka prawdopodobnie powróci do swojej polityki wypłaty dywidendy w nadchodzącym okresie, gdy sytuacja finansowa będzie się poprawiać. Ale drugiej strony nie ma gwarancji, że kierownictwo zdecyduje się to zrobić, nawet gdy sytuacja finansowa się poprawi.

 4. Badania i rozwój mają kluczowe znaczenie dla spółki takiej jak Airbus. Trzy segmenty, w których działa, wymagają szeroko zakrojonych badań w dziedzinie nowych technologii, produktów i usług, co odzwierciedlają sprawozdania finansowe spółki. Wydatki Airbusa na badania i rozwój są prognozowane na 2,9 miliarda euro w 2021 roku i mają wzrosnąć do 3,24 miliarda euro do końca 2025 roku.

 5. Mogą lub nie. Pierwszą reakcją giełdy podczas pandemii COVID-19 była ostra wyprzedaż. Gdy jednak stało się jasne, że pandemia wywoła rozległe blokady na całym świecie, inwestorzy zaczęli szukać okazji. Spółki technologiczne odbiły się od swoich dołków i poczyniły nowe rekordowe wzloty, ale nie wszystkie akcje zachowywały się tak samo. Przyszłe wyniki zależą od firmy i uwarunkowań rynkowych.

 6. Airbus jest znany głównie z komercyjnych odrzutowców, a mniej z innych branż, takich jak działalność w sferze obronności i bezpieczeństwa. W związku z tym, gdy linie lotnicze na całym świecie zostały zmuszone do uziemienia swojej floty, zamówienia na nowe samoloty również zostały zamrożone. W końcu pandemia przyniosła bezprecedensową sytuację, a inwestorzy nie zareagowali dobrze.

  Co więcej, niektórzy znani inwestorzy z Wall Street (tj. Warren Buffett) ogłosili, że sprzedali cały swój udział w branży lotniczej, wysyłając rynkowi negatywny sygnał. Niektórzy jednak uznali, że fundamenty branży w końcu się poprawią i wykorzystali niską cenę giełdową.