Home » Słowniczek » Magazyn Blue-Chip

Magazyn Blue-Chip

Akcje blue chipów to akcje spółek o ugruntowanej pozycji i silnych finansowo, które zazwyczaj są liderami w swoich sektorach. Firmy te zazwyczaj osiągają wyjątkowo dobre wyniki przez wiele lat i są w stanie znosić okresy zawirowań znacznie lepiej niż inne, mniejsze firmy.

Firmy blue-chip mają również znaczące wyceny rynkowe, wysokie ceny akcji, regularnie wypłacają dywidendy i należą do najpopularniejszych wyborów inwestycyjnych. Większość z tych firm jest śledzona przez indeksy rynkowe, takie jak między innymi S&P 500, Dow Jones Industrial Average (DJIA) i FTSE. Kilka przykładów takich firm to Apple, Microsoft, IBM Corp., The Coca Cola Company i inne.

Chociaż nie ma jasnych wymagań, które firma musi spełnić, aby stać się akcjami blue chipów, większość z tych firm ma wycenę rynkową na co najmniej 5 miliardów funtów. Można jednak śmiało powiedzieć, że wszystkie firmy blue-chip mają prężne, stabilne finansowo firmy i są liderami w swoich branżach.

Akcje blue chipów są zwykle bardzo płynne, ponieważ na rynku istnieje stała podaż i popyt na te akcje. Ze względu na swoją stabilność i wyniki, akcje blue chipów są znacznie mniej zmienne niż akcje wzrostowe i są preferowanym wyborem inwestycyjnym dla tych, którzy lubią aktywa o niskim ryzyku. Ze względu na ich wysoką płynność inwestorzy, którzy pilnie potrzebują gotówki, mogą zazwyczaj bardzo szybko sprzedać swoje akcje blue chipów, ponieważ zawsze znajdą się nabywcy zainteresowani nabyciem tych akcji.

Wróć do naszego pełnego glosariusza.