Home » Słowniczek » Kapitalizacja Rynkowa

Kapitalizacja Rynkowa

Kapitalizacja rynkowa lub po prostu kapitalizacja rynkowa reprezentuje całkowitą wartość akcji spółki notowanych na rynku. Termin kapitalizacja rynkowa jest najczęściej używany do określenia wielkości firmy.

Kapitalizacja rynkowa jest obliczana poprzez pomnożenie bieżącej ceny za akcję przez całkowitą liczbę wyemitowanych akcji. Na przykład, jeśli firma ma w obrocie 10 milionów akcji, które sprzedaje po 30 funtów za sztukę, jej kapitalizacja rynkowa wyniesie 300 milionów funtów.

Kapitalizacja rynkowa jest jedną z kluczowych koncepcji inwestowania w akcje, ponieważ zapewnia inwestorom wgląd w wielkość firmy poprzez pomiar jej wartości na otwartym rynku. Ponadto kapitalizacja rynkowa pomaga również inwestorom zrozumieć przyszłe perspektywy wzrostu firmy, ponieważ zasadniczo mówi im, ile inwestorzy są gotowi zapłacić za jej akcje.

W oparciu o ich kapitalizację rynkową, firmy dzielą się na trzy kategorie, w tym spółki o dużej kapitalizacji, średniej i małej kapitalizacji.

Chociaż ta kategoryzacja nie jest czymś ustalonym na stałe, powszechną zasadą jest to, że spółki o dużej kapitalizacji obejmują te, których kapitalizacja rynkowa wynosi co najmniej 10 miliardów funtów. Są to firmy o ugruntowanej pozycji i zazwyczaj liderzy w swoich branżach, a także najbardziej preferowane wybory inwestycyjne wśród inwestorów.

Spółki o średniej kapitalizacji mają kapitalizację rynkową od 2 do 10 miliardów funtów, które również mają siedzibę w swoich sektorach, ale zwykle mają większą swobodę wzrostu.

Wreszcie, spółki o małej kapitalizacji mają wartość rynkową poniżej 2 miliardów funtów. Firmy te nie są tak powszechnie znane jak firmy duże i o średniej kapitalizacji, ponieważ zazwyczaj działają w branżach wschodzących.

Wróć do naszego pełnego glosariusza.