Home » Słowniczek » Zakłady Spread

Zakłady Spread

Spread betting oferuje traderom możliwość spekulowania na rynkach finansowych bez faktycznego stania się posiadaczem bazowego zabezpieczenia. Mówiąc potocznie, inwestorzy obstawiają, czy cena aktywów wzrośnie, czy spadnie.

Biorąc pod uwagę, że kwotowanie ma dwie ceny — bid i ask (z różnicą między nimi nazywaną spreadem) — inwestorzy obstawiają, czy cena aktywa będzie niższa niż bid lub wyższa niż ask. Dlatego inwestorzy w rzeczywistości tylko spekulują na temat kierunku rynku bez przejmowania na własność aktywów bazowych.

Aby lepiej zrozumieć spread betting, należy najpierw zrozumieć, jak działa długa i krótka pozycja, a także pojęcia takie jak dźwignia i marża.

Wróć do naszego pełnego glosariusza.