Home » Słowniczek » Zapytać Się

Zapytać Się

W przeciwieństwie do licytacji, ask reprezentuje najniższą cenę, jaką sprzedający jest skłonny sprzedać aktywa lub papier wartościowy. Znana również jako cena sprzedaży, cena ask jest zawsze wyższa niż cena bid, a różnica między nimi nazywana jest spreadem.

Na przykład, jeśli cena sprzedaży akcji wynosi 3 GBP x 100, oznacza to, że sprzedawca jest gotów sprzedać 100 akcji po 3 GBP za sztukę. Oprócz ceny akcji cena ask może również określać liczbę jednostek, które można kupić po określonej cenie.

Zasadniczo ceny kupna i sprzedaży odzwierciedlają dynamikę podaży i popytu na rynku.

Wróć do naszego pełnego glosariusza.