Home » Słowniczek » Margines

Margines

Margin odnosi się do praktyki handlowej, która polega na pożyczaniu pieniędzy od brokera w celu zakupu akcji. Reprezentuje również różnicę między pełną wartością inwestycji a kwotą pożyczoną od brokera.

Zasadniczo marża służy jako środek, który pozwala traderom kupować większe ilości akcji, niż mogą sobie pozwolić. Aby to osiągnąć, inwestorzy muszą najpierw złożyć wniosek do swojego brokera o otwarcie rachunku depozytowego i uiścić określoną opłatę z góry w gotówce, znaną jako minimalny depozyt zabezpieczający. Minimalny depozyt zabezpieczający służy brokerowi w odzyskaniu pieniędzy, jeśli trader umieści przegraną transakcję.

W swej istocie, rachunek depozytowy pozwala traderowi na wykorzystanie środków i aktywów na koncie jako zabezpieczenia pożyczki. Dźwignia zapewniana przez rachunek depozytowy zwiększa potencjalne ryzyko zarówno dla zysków, jak i strat.

W niektórych przypadkach, gdy trader poniesie stratę, firma maklerska może skierować do niego wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego, które prosi tradera o zdeponowanie dodatkowych środków lub papierów wartościowych na swoim koncie w celu pokrycia depozytu zabezpieczającego. Jeśli inwestor tego nie zrobi, prawdopodobnie będzie zmuszony sprzedać aktywa, aby spełnić wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego.

Wróć do naszego pełnego glosariusza.