Home » Słowniczek » Wpływ

Wpływ

Dźwignia pozwala traderom zwiększyć ich ekspozycję na rynek. Zamiast płacić pełną cenę, dźwignia finansowa pozwala inwestorom zapłacić mniej niż pełna cena, ale nadal zajmować większą pozycję w aktywach.

Dlatego dźwignia finansowa jest w rzeczywistości strategią inwestycyjną opartą na handlu pożyczonymi pieniędzmi. Różnica w cenie jest pokrywana przez brokera, dlatego inwestorzy płacą tylko procent (który zależy od wielkości wybranej dźwigni) od pełnej ceny.

Chociaż dźwignia niesie ze sobą pewne korzyści, takie jak większa ekspozycja na rynek, wiąże się również z większym ryzykiem dla inwestora. Dzieje się tak dlatego, że inwestor zwielokrotnia potencjalne zwroty z określonej transakcji, ale także zwielokrotnia potencjalne ryzyko spadkowe.

Na przykład wyobraź sobie scenariusz, w którym transakcje chcą kupić 10 akcji Apple po 100USD za sztukę. Bez użycia dźwigni inwestor będzie musiał zapłacić 1000USD na pokrycie tej transakcji. Każdy wzrost lub spadek o 10% w akcjach Apple skutkowałby 10% zyskiem/stratą dla inwestora.

Z drugiej strony, stosując dźwignię 10x, inwestor musiałby zapłacić 100USD, aby otworzyć tę samą pozycję. Jeśli jedna akcja Apple wzrośnie o 10%, inwestor zarobi 100USD, inwestując tylko 100USD. Jednak trader może również stracić 100USD – w tym przypadku cały swój depozyt – jeśli akcje spadną o 10%.

Wróć do naszego pełnego glosariusza.