Home » Słowniczek » Idąc Długo

Idąc Długo

Pozycja długa odnosi się do pozycji rynkowej, którą inwestorzy zajmują, aby kupić aktywa, mając nadzieję, że cena aktywów doceni i przyniesie im zyski.

Handlowcy mogą zajmować długie pozycje w różnych rodzajach papierów wartościowych, w tym między innymi w akcjach, opcjach, funduszach inwestycyjnych, walutach i kontraktach terminowych. Ustanowienie długiej pozycji zasadniczo oznacza, że inwestor jest uparty na tym konkretnym aktywie, mając nadzieję, że jego cena wzrośnie w przyszłości.

Jeśli inwestor kupuje i planuje utrzymać aktywa na dłuższą metę, eliminuje to potrzebę ciągłego monitorowania i określania czasu rynku. Strategia ta jest szczególnie popularna w inwestowaniu w akcje, ponieważ ceny akcji zawsze rosły w długim okresie.

Przeciwieństwem zajmowania pozycji długiej jest zajmowanie pozycji krótkiej, znanej również jak„ zajęcie pozycji krótkiej”.

Wróć do naszego pełnego glosariusza.