Home » Słowniczek » Zamówienie Good-Til-Anulowane

Zamówienie Good-Til-Anulowane

Zlecenie Good-Til-Cancelled (GTC) to rodzaj zlecenia, które inwestorzy składają w celu zakupu lub sprzedaży akcji i pozostaje w mocy do momentu jego zakończenia lub anulowania.

Nie oznacza to jednak, że zlecenia GTC mogą trwać wiecznie, ponieważ firmy maklerskie na ogół ustalają termin realizacji tych zleceń na 30 lub 90 dni. Przeciwieństwem zlecenia GTC jest zlecenie natychmiastowe lub anulowanie (IOC).

Zlecenia GTC są często porównywane do zleceń jednodniowych, które wygasają, jeśli nie są wypełnione do końca zwykłej sesji handlowej. Zlecenia GTC są szczególnie preferowane przez inwestorów, którzy nie monitorują stale rynku, ponieważ pozwalają im na zawieranie transakcji na określonych poziomach cenowych i utrzymywanie pozycji przez kilka tygodni.

Ponadto inwestorzy czasami ustanawiają zlecenia GTC jako zlecenia stop, co umożliwia im składanie zleceń sprzedaży poniżej bieżącej ceny rynkowej i zleceń kupna powyżej ceny rynkowej.

Należy jednak pamiętać, że niektóre duże giełdy, takie jak New York Stock Exchange i NASDAQ, zakazały zleceń GTC, ponieważ uważają, że te zlecenia stanowią ryzyko dla inwestorów, ponieważ istnieje szansa, że zlecenie może zostać zrealizowane w niekorzystnym momencie ze względu na zwiększona zmienność rynku.

Wróć do naszego pełnego glosariusza.