Home » Słowniczek » Zamówienie Dnia

Zamówienie Dnia

Zlecenie dzienne to rodzaj zlecenia kupna lub sprzedaży akcji po określonym poziomie cenowym. Zlecenie to wygasa automatycznie po zamknięciu dnia, jeśli nie zostanie zrealizowane w dniu, w którym zostało złożone.

Prawie wszystkie zlecenia złożone przez tradera są uważane za zlecenia jednodniowe. Czasami firmy maklerskie kontaktują się z handlowcami dzień po złożeniu zamówienia, aby zapytać, czy chcieliby je odnowić i aktywować na drugi dzień.

Aby złożyć zlecenie dzienne, handlowcy muszą ustawić parametry na ten dzień, a jeśli zostaną spełnione, zlecenie zostanie zrealizowane. Z drugiej strony, jeśli te parametry nie zostaną spełnione w ciągu tego dnia handlowego, trader nie kupi/sprzeda akcji.

Na przykład, jeśli złożysz jednodniowe zlecenie zakupu 100 akcji po 10 GBP, a akcje nie osiągną tej kwoty do końca dnia, zlecenie nie zostanie zrealizowane. To samo dotyczy sprzedaży, co oznacza, że do sfinalizowania sprzedaży muszą zostać spełnione określone z góry parametry.

Wróć do naszego pełnego glosariusza.