Home » Słowniczek » Indeks

Indeks

Indeks mierzy wyniki giełdowe koszyka aktywów. Najpopularniejsze indeksy giełdowe to S&P 500, Nasdaq, Dow Jones Industrial Average (DJIA), Russell 2000, FTSE 100 i Dax 30.

Indeksy zazwyczaj składają się z aktywów należących do określonego sektora rynku. Na przykład indeks Nasdaq jest zwykle postrzegany jako referencyjny wskaźnik giełdowy, który mierzy wydajność sektora technologicznego.

Indeks giełdowy ma również służyć jako punkt odniesienia, względem którego inwestorzy oceniają wyniki swoich portfeli. Na przykład wiele funduszy lub firm mierzy swoje wyniki w porównaniu z wynikami rocznymi indeksu S&P 500, który jest postrzegany jako referencyjny indeks giełdowy w USA. Co więcej, analitycy mają tendencję do przyglądania się kluczowym indeksom i obserwowania, jak inwestorzy myślą o kondycji gospodarki i rynku akcji.

Co ważne, nie wszystkie akcje mają taką samą wagę w ramach danego indeksu. W rezultacie akcje o wyższych wagach mają większy wpływ na wyniki indeksu niż akcje o niższych wagach.

Indeksy stanowią również popularne narzędzie do inwestowania, ponieważ są postrzegane jako pasywna metoda zarządzania dochodami. Wielu inwestorów detalicznych decyduje się inwestować w indeksy i oszczędzać czas, energię i wysiłek w planowaniu, kiedy kupować i sprzedawać pojedyncze akcje.

Wróć do naszego pełnego glosariusza.