Home » Słowniczek » Fundusz ETF

Fundusz ETF

Fundusz ETF (ang. exchange-traded fund) odnosi się do koszyka papierów wartościowych śledzącego określony indeks. Podobnie jak akcje spółek, fundusze ETF mogą być również przedmiotem obrotu na giełdach.

Fundusze giełdowe są oferowane w prawie każdej możliwej klasie aktywów, w tym między innymi w tradycyjnych inwestycjach, akcjach, towarach i walutach. Niektóre z nowszych ETF-ów pozwalają również inwestorom na skracanie rynku, korzystanie z dźwigni i unikanie niektórych podatków.

Istnieje kilka rodzajów ETF-ów, w tym indeksowe, o stałym dochodzie, towarowe, sektorowe i branżowe, ETFy rynków zagranicznych i inne. Fundusze indeksowe ETF są najbardziej popularnym typem, który został zaprojektowany do śledzenia określonego indeksu rynkowego, takiego jak S&P 500 i Nasdaq Composite.

ETF o stałym dochodzie mają na celu śledzenie różnych rodzajów obligacji, w tym obligacji skarbowych USA, obligacji korporacyjnych, komunalnych i innych. Towarowe fundusze ETF, jak sugeruje ich nazwa, śledzą ceny popularnych towarów, w tym złota, kukurydzy i ropy. Sektorowe i branżowe fundusze ETF zapewniają inwestorom ekspozycję na konkretną branżę, taką jak technologia, opieka zdrowotna, nieruchomości i inne.

Podobnie jak w przypadku akcji, inwestorzy również kupują i sprzedają fundusze ETF codziennie w regularnych godzinach handlu. Ponadto fundusze ETF mają również swój własny symbol giełdowy, a ich dane cenowe są łatwo dostępne.

Istnieją jednak pewne kluczowe różnice między funduszami ETF a akcjami firm. Na przykład liczba znajdujących się w obrocie akcji funduszu giełdowego zmienia się znacznie częściej, ponieważ nowe akcje i istniejące akcje są odpowiednio regularnie emitowane i umarzane. Ponieważ fundusze ETF mogą stale tworzyć i odkupywać akcje, ich cena rynkowa jest zawsze zgodna z ich aktywami bazowymi.

Wróć do naszego pełnego glosariusza.