Home » Słowniczek » Pochodne

Pochodne

Instrumenty pochodne to produkty finansowe powiązane z wartością aktywów bazowych. Jak sama nazwa wskazuje, instrumenty pochodne czerpią swoją wartość z czegoś innego, a nie z własnej wartości. Bazowe papiery wartościowe mogą obejmować akcje, waluty, kryptowaluty, towary itp.

Inwestorzy decydują się na wykorzystanie instrumentów pochodnych do różnych celów, w tym do zabezpieczenia, spekulacji lub zwiększenia ekspozycji na rynek, ponieważ instrumenty pochodne są oparte na marży.

Istnieją różne rodzaje instrumentów pochodnych, w tym kontrakty terminowe, opcje, kontrakty terminowe, swapy itp. Kontrakty terminowe i opcje są prawdopodobnie najpopularniejszymi produktami pochodnymi. Chociaż instrumenty pochodne są zasadniczo tworzone w celu zrównoważenia ryzyka, zaleca się, aby tylko bardziej doświadczeni inwestorzy kupowali i sprzedawali instrumenty pochodne, ponieważ są one bardzo złożone.

Wróć do naszego pełnego glosariusza.