Home » Słowniczek » Wolumen Obrotu

Wolumen Obrotu

Wolumen obrotu reprezentuje całkowitą ilość papierów wartościowych, które były przedmiotem obrotu między kupującymi i sprzedającymi w określonym czasie. Inwestorzy i analitycy przyglądają się wolumenowi obrotu, aby ocenić aktywność i płynność rynku.

Wolumen obrotu to wskaźnik techniczny, który mierzy ogólną aktywność rynkową. Ideą pomiaru wolumenu obrotu jest wykorzystanie wygenerowanych wartości do podjęcia świadomej decyzji o kupnie lub sprzedaży akcji.

Ten wskaźnik techniczny jest często używany przez traderów, aby potwierdzić, czy trwający trend jest bliski odwrócenia lub kontynuacji. Wysokie wartości wolumenu zwykle kojarzą się z odwróceniem, dlatego inwestorzy wykorzystują to jako sygnał, który pomaga im zdecydować, czy wejść na rynek, czy nie. Podobnie inwestorzy z otwartymi pozycjami będą używać wolumenów obrotu, aby zdecydować, czy osiągnąć zyski, czy pozostać w handlu.

Wybicia na rynku są również związane z większym wolumenem obrotu. Wybicie, które idzie w parze z niskim wolumenem, sygnalizuje niskie zaufanie rynku do wybicia. Podobnie, wybicie o wysokim wolumenie jest ogólnie uważane za bardziej znaczące, ponieważ pokazuje, że za rajdem stoją „inteligentne pieniądze”.

Wolumen obrotu najlepiej stosować w połączeniu z innymi wskaźnikami technicznymi, które mogą pomóc traderom zdecydować, czy rynek się odwraca, czy kontynuuje w tym samym kierunku.

Wróć do naszego pełnego glosariusza.